Креативне идеје из учионице

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 694  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Креативне идеје из учионице

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд
доктор дидактичко-методичких наука Сања Благданић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
магистар дидактичко-методичких наука Бојана Чернош , OШ ,,Душан Вукасовић Диоген'', Бечмен
Педагошки саветник Јасминка Вуковић , ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих

Радне биографије


Зорица Вукајловић

Члан програмског одбора и модератор
0648605464
zoca04@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
1990 1991 ОШ „Младост”, Београд учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1 . 4th International Scientific Conference on Methodology - „Тhe influence of methodology teaching on the quality of teacher and pre-school teacher training”, Суботица, Зборник радова Аутор Објављен рад и излагање 2015
2. „Мост математике”, Врњачкај Бања Реализатор Излагање 2016
3. „Мост математике”, Врњачкај Бања Реализатор Излагање 2018
4. Вукајловић. З. и група аутора, „The use of ict in education“, Висока школа за инспекцијски и кадровски менаџмент у Сплиту и Удруга за промицање знаности и умјетности у Сплиту 2018. године, Зборник радова Аутор Објављен рад 2018
5. Вукајловић. З. и група аутора, „Онлајн настава у млађим разредима основне школе”, 8th International Scientific Conference Technical and Informatics in Education, Faculty of Tecnichal Sciences, Čačak, Serbia, Зборник радова Аутор Објављен рад и излагање 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), Креативни центар Аутор
2. Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку, Креативни центар Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Друштво учитеља Београда 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
1. Друштво учитеља Београда, председница
2. Национална асоцијација родитеља и наставника, оснивач и члан Управног одбора
3. Савез учитеља Републике Србије, члан
4. НАГВИС, члан

Сања Благданић

Реализатор
0603120112
sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

редовни проф. за ужу научну област 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 Учитељски факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Благданић, С.,Станић, А. и Цветановић, З.(2020).Повијесни садржаји у настави природе и друштва и књижевноумјетнички текстови повијесне тематике–основа за интеграцију или забуну.У:Колар Биллеге, М. и Алена Летина, А. (ур.) Методички приступи одгоју и образовању,26–38. Загреб: Свеучилиште у Загребу,УФ Коаутор Објављен рад 2020
Благданић, С. и Мићић, В. (2011). Историјска чињеница и књижевни текст у млађим разредима основне школе. Иновације у настави. 3, 27–38. Коаутор Објављен рад 2011
Благданић, С. (2008). Образовни потенцијал историјских садржаја у настави природе и друштва. Педагогија. 1, 75–84. Аутор Објављен рад 2008
Благданић, С. (2012). Уметничка слика као извор учења историјских садржаја у настави природе и друштва. Учитељ. 80, 54–59. Аутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Благданић, С. (2014). Историјски садржаји у настави природе и друштва. Београд: Учитељски факултет, 292 стр. Аутор
2. Благданић, С. и Банђур, В. (2018). Методика наставе природе и друштва. Београд: Учитељски факултет и БИГЗ школство, 383 стр. ISBN 978-86-6049-521-3 Коаутор
3. Уџбеници за Свет око нас и Природу и друштво, БИГЗ школство Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа Иновације у настави (2014-2019)
Члан научног (програмског) одбора на више међународних и националних научних скупова

Бојана Чернош

Члан програмског одбора и реализатор
063361557
bojana.cernos@gmail.com
Звање:

магистар дидактичко-методичких наука  

Установа:

OШ ,,Душан Вукасовић Диоген'', Бечмен 

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 OШ ,,Душан Вукасовић Диоген'', Бечмен професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Међународна интернационална научно-стручна конференција ''В.О. и спортски хоризонти''. Тема рада ''Формирање математичких појмова у корелацији са наставом физичког васпитања'' Коаутор Објављен рад/излагање 2014
2. Чернош,Б. (2012): ''Обрада круга моделовањем и експериментом'', Иновације у настави, Учитељски факултет, Београд, Вол.XXV,2012/4,стр.153-161, UDC 514.112.6(075.2) Аутор Објављен рад 2012
3. Миличевић,Б. (2001): ''Дуж'', Настава математике, Друштво математичара Србије, Београд, Вол. XLVI, 1-2, 23-30. Аутор Објављен рад 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, члан Управног одбора

Јасминка Вуковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646395955
vukovic.jaca@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2022 ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Свети Сава – од принца до светитеља“ , Примери добре учитељске праксе на XXXII Сабору учитеља Републике Србије, Зборник радова Аутор Објављен рад 2018
„Међународни дан толеранције“ , Примери добре учитељске праксе на XXXIV Сабору учитеља Републике Србије, Зборник радова Аутор Објављен рад 2020
„Мали јесењи вашар у Великој Иванчи“ , Примери добре учитељске праксе на XXXIV Сабору учитеља Републике Србије, Зборник радова Аутор Објављен рад 2020
„Наше прело и посело“ , Примери добре учитељске праксе на XXXIV Сабору учитеља Републике Србије, Зборник радова Аутор Објављен рад 2020
„Језик је хранитељ народа“ – образовни филм о Вуку Стефановићу Караџићу Аутор Објављен рад 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Приручник за учитеље, Српски језик за 3. разред, 2020, ИК Вулкан знање Аутор
2. Приручник за учитеље, Математика за 1, 2, 3. и 4. разред, 2020, ИК Вулкан знање Коаутор
3. Приручник за учитеље, Природа и друштво за 3. и 4. разред, 2020, ИК Вулкан знање Коаутор
4. Приручник за учитеље, Српски језик за 1, 2. и 4. разред, 2020, ИК Вулкан знање Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. награда на конкурсу „Примери добре праксе“ Друштва учитеља Београд за едукативни филм „Језик је хранитељ народа“ Друштво учитеља Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда