Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 693  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Начелник Одељења Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технилошког развоја

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134728
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Начелник Одељења 

Установа:

Министарство просвете, науке и технилошког развоја 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Одељење за координацију рада школских управа, МПНТР Начелник
2010 2016 ЗВКОВ, Центар за вредновање и истраживања Руководилац
2009 2009 ЗВКОВ Саветник-координатор
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Мин. просвете и спорта Начелник
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Мин. просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
1994 2002 три основне школе у Београду стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа (први и ревидирани) Коаутор Правилник о стандардима квалитета рада установа и Правилник о вредновању рада установа 2018
Развој процедура и приручника за спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008) Коаутор Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 2012
Адаптација приручника и програм обуке за примену „Приручника за инклузивни развој школе“ Коаутор „Приручник за инклузивни развој школе“ 2011
Програма обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“ Аутор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства просвете за развој инклузивног образовања Реализатор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. Аутор
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72. Аутор
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор
Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан SICI Међународне организације инспектората у просвети (чланство Србије)
Члан Педагошког друштва Србије и члан УО