"Microsoft Office365" за образовање-примери из праксе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 690  

Трибина

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш
Париске комуне бб НишЈелена Анђелковић
anjelena@gu.ni.rs
018202300
0695146170
018202420

"Microsoft Office365" за образовање-примери из праксе

Упознавање учесника са могућностима платформе Оffice 365 за реализацију наставе уз конкретне примере из праксе

1. Увод - Оffice 365 у образовању 2. Forms - анкете и формативни тестови 3. Sway - дигиталне приче 4. Teams + immersive reader / reading progress - додатне опције на платформи Teams 5. Microsoft Learn - платформа за самостално учење и TweetMeet

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

960 РСД