"Архимедесова" 90. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 69  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 90. математичка трибина за учитеље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , ОШ "Светозар Милетић" у Земуну

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Јелена Бабић

Реализатор
0641899071
jelena.lj.babic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

ОШ "Светозар Милетић" у Земуну 

Радно место:

професор разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1994 ОШ "Десанка Максимовић" Земун учитељица
1994 2018 ОШ "Светозар Милетић" Земун проф. разр. наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Волите ли геометрију? Коаутор Мала наст. библиотеке "Математичка трибина", св.16. "Архимедес" Београд 2009
Истраживање: Колико ученици млађих разредда воле математику? Аутор Матреијали Специјализованог семинара "Популаризација математике", "Архимедес" Београд 2009
Припема ученика за математичка такмичења - једно искуство Аутор Материјали семинара "Математичка такмичења ученика", "Архимедес" Београд 2011
Мала гимнастика ума: Неки необични задаци Коаутор Мала наставна библиотека "Математичка трибина", свеска 30, "Архимедес" Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Србије
Математичко друштво "Архимедес", Београд (члан УО)