ЗНАЧАЈ СКИЈАЊА КОД ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Код одобреног скупа: 689  

Летње и зимске школе

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
РАДНИЧКА 47Ивана Стијеповић
ivana.stijepovic@gmail.com
0113571925
0645811401

ЗНАЧАЈ СКИЈАЊА КОД ДЕЦЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

4

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика

Радне биографије


Владо Стијеповић

Члан програмског одбора
0113571926
ivss.vlado@gmail.com
Звање:

Професор 

Установа:

Ученички Центар Бг 

Радно место:

0648656764 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2022 Дом ученика Управник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. ПOЧEТAК OРГAНИЗOВAНИХ СКИJAШКИХ ШКOЛA НA КOПAOНИКУ(2016) THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES” Влaдo Стиjeпoвић1, Eмилиja Пeткoвић2, Љубишa Лилић3, Aлeксaндaр Joксимoвић2 ,Међ Аутор Коференција 2016
2. Attitudes and needs of elementary school students towards outdoor activities curucullum Miloš Minić, Zvezdan Savić, Nikola Stojanović, Miloš Paunović and Vlado Stjepović ,Међународна Коференција,ФСФВ-Ниш (2016) Коаутор Коференција 2016
3. ПРИМЕНА НОВИХ СКИЈАШКИХ ТЕХНИКА И ТРЕНДОВА У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ЗИМОВАЊУ. Одобрено од ЗУОВ (Министарстцво Просвете) Коференција-Копаоник (2016) Владо Стијеповић, Звездан Савић, Љубиша Лилић Аутор Коференција 2016
Разлике у моторичким способностима, морфолошким карактеристикама и биомеханичким карактеристикама завеслаја између младих пливача и ватерполиста Тоскић, Д., Тоскић, Л., Прељевић, А., Пајић, З., Станковић, М., Стијеповић, В. Међународна Koferencija – Kopaonik FSFV Leposavić (2017) Аутор Коференција 2017
9. Stijepović V, Marković.M, Karišik S. (2018) „SPORTS AT SUN IN THE TEACHING PHYSICAL AND HEALTHY RESEARCH PROGRAM“ Koferencija Moskva-Rusija Аутор Коференција Москва 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ПРИРУЧНИК ЗА ИНСТРУКТОРЕ СРБИЈЕ СКИЈАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 2019 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА СРПСКА ДИЈАСПОРА 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТОВА НА СНЕГУ У ШКОЛАМА И УНИВЕРЗИТЕТИМА

ЉУБИША ЛИЛИЋ

Реализатор
0113571926
ljubisa.lilic@pr.ac.rs
Звање:

ПРОФЕСОР 

Установа:

ФСФВ  

Радно место:

ДЕКАН 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 ФСФВ ДЕКАН
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Lilić, Lj. (2007). Razvoj nekih motoričkih sposobnosti kod studenata nakon desetodnevne nastave smučanja. Sport Mont, br.12, 13,14/V, pp.721-725. Аутор Koferencija 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународни учитељ скијања ИСИА

Рада Савић Кукољ

Реализатор
0113571926
radasavic73@yahoo.com
Звање:

проофесор 

Установа:

Снага покрета 

Радно место:

0641255991 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2022 Снага Покрета директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Projekti sa decom ometenom u razvoju Аутор Koferencija 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Mеђународни учитељ ИВСС