Настава Музичке културе – подршка реализацији и практични примери

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 688  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Настава Музичке културе – подршка реализацији и практични примери

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доцент, др дид-мет. наука Александра Стошић , Учитељски факултет; Универзитет у Београду
/ Ана Врбашки , Удружење грађана „Отворени круг Нови Сад“
/ Марко Дињашки , Удружење грађана „Отворени круг Нови Сад“
професор разредне наставе, мастер учитељ Душан Грашић , ОШ "Олга Милошевић" С. Паланка
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Александра Стошић

Реализатор
0638558580
aleksandra.stosic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доцент, др дид-мет. наука 

Установа:

Учитељски факултет; Универзитет у Београду 

Радно место:

Методичар наставе музичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 ОШ „Вук Караџић“ Учитељ
1997 2000 Учитељски факултет, Врање Сарадник у настави
2000 2015 Учитељски факултет, Београд Аистент приправник, асистент
2016 2022 Учитељски факултет, Београд Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интегрисање музичких и језичких садржаја и вештина у оквиру предмета Енглески језик уз песму и покрет. Коаутор Иновације у настави. XXXIII (4), стр. 61-78. 2020
Функционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школе. Аутор Иновације у настави, XXIX, br. 1., стр. 60-76. 2016
Tеоријски модел интегративног приступа савременој настави (Музичка бајка Пећа и вук Сергеја Прокофјева на сцени мале школске позорнице) Коаутор Зборник радова Драмска књижевност за децу, стр. 77-97. 2008
Улога и функционалност повезивања књижевности за децу и музике у наставним и ваннаставним активностима. Аутор Савремени тренутак у настави књижевности за децу у настави и науци, тематски зборник, стр. 486-497. 2010
Уметнички пројекат: Медведова женидба, корак по корак до музичке приче на школској позорници. Коаутор Секретаријат за културу града Београда (број уговора VI-02 401.2-472) 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лексикон образовних термина (2014) (уредник Петар Пијановић, 1. издање), Београд: Учитељски факултет. Одреднице: Бројалице; Дечје (музичко) стваралаштво; Драматизација (музичка); Музичка наставна средства; Музичка прича. Лексикон је добио награду Сајма књига, као најбоља научна књига у 2015. г. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва предметних дидактичара од 2014. године.
Била је члан програмског одбора за научни скуп организован на Учитељском факултету у Београду (Савремени приступи у професионалном развоју и раду васпитача и учитеља, 25. 5. 2018. године).
Рецензент је пет часописа у земљи, од којих су два у категорији М24, националних часописа од посебног значаја.
Ментор, председник или члан комисије била је за преко 20 мастер радова из области методике нааставе музичке културе.

Ана Врбашки

Реализатор
0621504391
contact.awb@gmail.com
Звање:

Установа:

Удружење грађана „Отворени круг Нови Сад“ 

Радно место:

Самостална уметница 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2022 Самостална уметница Глумица, певачица, клавијатуристкиња, композиторка, коаутор
2020 2022 УДУС Драмска уметница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Представа за све узрасте „Кис“ Извођач Српско народно позориште, бројна гостовања у Србији и иностранству 2016
Представа за децу „Цврчак и Мрав на рођендану“ Извођач Фестивал еколошког позоришта за децу и младе (Бачка Паланка), Градско позориште Бечеј, Корифеј фестивал (Колашин, Црна Гора) 2020
Радионице „Тело као инструмент“: радионице за децу, младе и одрасле, за особе са сметњама у развоју, за глуве и наглуве особе, за слабовиде особе, за стара лица, за хорове, онлајн и уживо Коаутор Радионице 2012
Музички серијал „Стоногица бројалица“ Коаутор Радио Телевизија Војводина, серијал од 28 музичких емисија 2020
"Бројалице и телесна музика као средство рада у развоју говора предшколког детета" Аутор Стручни скуп уживо (Београд, Пећинци) и онлајн 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјална плакета „Трема“ за истраживање звука као позоришног израза (представа „Кис“) „Арт Трема Фест“, Рума 2018
Награда за невербални израз и музичку интерпретацију (представа „Кис), награда за глумачко остварење (Ана Врбашки) Фестивал „Недеља позоришта“, Центар за културу и образовање, Сонта 2019
Специјална награда за фасцинантан истраживачки поступак на телу и његово претварање у позоришни звучни знак(представа „Кис), награда публике за најбољу глумицу фестивала (Ана Врбашки) Фестивал алтернативног позоришта “Гест“, Сечањ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ „Отворени круг Нови Сад“ (од 2015. године)
СОКОЈ (од 2016. године)
Светска организација пантомимичара (од 2019. године)
УДУС (од 2020. године)

Марко Дињашки

Реализатор
0621504391
nelomarko@gmail.com
Звање:

Установа:

Удружење грађана „Отворени круг Нови Сад“ 

Радно место:

Самостални уметник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2022 Самостални уметник Глумац, перкусиониста, бубњар, едукатор, коаутор кореограф.
2020 2022 УДУС Драмски уметник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Представа за све узрасте „Кис“ Извођач Српско народно позориште, бројна гостовања у Србији и иностранству 2016
Радионице „Тело као инструмент“: радионице за децу, младе и одрасле, за особе са сметњама у развоју, за глуве и наглуве особе, за слабовиде особе, за стара лица, за хорове, онлајн и уживо Коаутор Радионице 2012
Музички серијал „Стоногица бројалица“ Извођач Радио Телевизија Војводина, серијал од 28 музичких емисија 2020
"Бројалице и телесна музика као средство рада у развоју говора предшколког детета" Аутор Стручни скуп уживо (Београд, Пећинци) и онлајн 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи бубњар Опен рок фестивал, Црвенка 1996
Специјална плакета „Трема“ за истраживање звука као позоришног израза (представа „Кис“) „Арт Трема Фест“, Рума 2018
Награда за невербални израз и музичку интерпретацију (представа „Кис) Фестивал „ Недеља позоришта“, Центар за културу и образовање, Сонта 2019
Специјална награда за фасцинантан истраживачки поступак на телу и његово претварање у позоришни звучни знак(представа „Кис) Фестивал алтернативног позоришта “Гест“, Сечањ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ „Отворени круг Нови Сад“ (од 2015. године)
СОКОЈ (од 2020. године)
Светска организација пантомимичара (од 2019. године)
УДУС (од 2020. године)

Душан Грашић

Реализатор
0652020961
grasic31@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе, мастер учитељ 

Установа:

ОШ "Олга Милошевић" С. Паланка 

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 ОШ „Херој Иван Мукер“ персонални асистент
2012 2012 ОШ „Херој Иван Мукер“ библиотекар
2012 2018 ОШ „Херој Иван Мукер“ учитељ
2018 2019 Школа менталне аритметике „Малац генијалац“ учитељ менталне аритметике
2018 2022 ОШ „Олга Милошевић“ учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Онлајн приредба поводом Дана школе“ Аутор XXXIV Сабор учитеља Србије (излагање) 2020
„Деца као кустоси“ Аутор XXXV Сабор учитеља Србије (објављен у Зборнику примера добре учитељске праксе) (објављен у часопису „Просветни преглед“) 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјална награда за сценски наступ на музичком фестивалу „Музика је пут до срца“ ОШ „Вук Караџић“, Смедеревска Паланка 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва учитеља Смедеревске Паланке
Руководилац Стручног већа разредне наставе у ОШ „Олга Милошевић“ од 2019. године

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању. Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 ОШ "Николај Велимировић" учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2010
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Шабац