Превенција злоупотребе дуванских производа код ученика основних школа

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 686  

Трибина

Пропалшн фондација
Ранкеова 16Ивана Јовановић
dragana@eskola.rs
0606840612
0606840612

Превенција злоупотребе дуванских производа код ученика основних школа

Развијање знања која омогућују активно пружање подршке ученицима у превенцији злоупотребе дуванских производа, подстицању здравих стилова живота и усмеравању на креативне дигиталне медије кроз које могу да се изразе на просоцијалан начин

- Активан рад на развоју међупредметне компетенције „Одговоран однос према здрављу“ - Превенција злоупотребе дуванских производа - Промоција здравих стилова живота - Шта је медиј и која му је функција у развоју здравих стилова живота? - Видео- игре и њихов утицај на изборе које праве деца и млади - Безбедност деце и младих и насиље на интернету (cyberbullying) - Како креирати и пласирати садржај у медијском простору који доприноси превенцији злоупотребе дуванских производа?

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи

0 РСД