Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 683  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Мирослав Марковић

Реализатор
063249937
miroslav73markovic@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања, др. наука 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања  

Радно место:

Саветник координатор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2012 ОШ "Филип Вишњић" Београд наставник физичког васпитања
2012 2021 Завод за унапређивање образовања и васпитања саветник координатр
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена и планирање адаптираних садржаја футсала у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом Реализатор Вебинар 2021
МОГУЋИ ПРАВЦИ УНАПРЕЂИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА – ИЗАЗОВИ И ПРЕПРЕКЕ “ Реализатор Трибина 2021
„Програм обуке наставника за остваривање програма наставе и учења оријентисане на исходе“; Завод за унапређивање образовања и васпитања Реализатор Остало 2021
„Дечја атлетика“ Аутор Пројекат 2021
Јаџент, Примери добре праксе - Летња школа Реализатор Остало 2021
Dragoljub Višnjić, Jelena Ilić, Dragan Martinović, Miroslav Marković: Gender and age differences in the achievements and motivation for engagement in physical education in elementary school, Perspectives in Physical Education and Sport: International Scientific Conference Коаутор Објављен рад 2011
Марковић, М: Актуелни проблеми бављења спортом деце ученика основне школе с посебним освртом на атлетику, Београд Аутор Објављен рад 2012
Мишљења наставника о програмима физичког васпитања у старијим разредима основне школе као основа за њихово иновирање, Иновације у настави бр. 2. Учитељски факултет, Београд Аутор Објављен рад 2018
Atuelni problemi organizacije školskog sporta u Beogradu i sporta dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom; Visoka sportska i zdravstvena škola, pozivno predavanje, III Naučna konferencija; Аутор Објављен рад 2019
Аналитички приказ Буквара за физичко васпитање за први разред основне школе; Монографија Завода за унапређивање образовања и васпитања; стр. 62-63. Коаутор Објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Настава физичког и здравственог васпитања, коаутор, Завод за уџбенике и наставна средства, Коаутор
Приручник за физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања; Школа плус, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за Допринос развоју школског спорта Град Београд 2012
Признање Друштва педагога физичке културе Србије за Допринос и сарадњу у остваривању програма стручног усавршавања наставника физичког васпитања Друштво педагога физичке културе 2016
Награда за допринос унапређивању физичке културе у Републици Србији / 2020

Горан Петровић

Реализатор
0603060473
gospet10@gmail.com
Звање:

Професор физичке културе, магистар наука 

Установа:

ОШ "Лазар Саватић" Београд 

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1998 Десета београдска гимназија Професор физичког васпитања
1998 1998 ОШ "Доситеј Обрадовић" Наставник физичког васпитања
1999 2003 ОШ "Сретен Младеновић" Наставник физичког васпитања
2003 2013 ОШ "Кнез Сима Марковић" Наставник физичког васпитања
2013 2018 ОШ "Младост" Наставник физичког васпитања
2018 2021 ОШ "Лазар Саватић Директор шлколе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Стратегија развоја физичког васпитања и његова улога у превенцији насиља у школи“ Аутор Конференција 2021
„Проблеми у реализацији школског спорта“ Реализатор Конференција 2021
„Стратешки правци развоја школског спорта, физичког васпитања и предшколских програма у Републици Србији“ Аутор Конференција 2021
„Настава физичког васпитања у функцији превенције насиља Реализатор Конферецнија 2021
Члан радне групе – За израду „Стратегије развоја школског спорта“; Савез за школски спорт Извођач Члан радне групе 2021
„Искуства у имплементацији инклузивног образовања у Основној школи „Младост“ Нови Београд“, III стручно- научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Смедерево, 28-30.новембар 2014. Коаутор Објављен рад 2014
„Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Физичка култура 1-4, Београд Аутор Објављен рад 2001
„Физичко васпитање на путу реформе“, Физичка култура 1- 4, Београд Аутор Објављен рад 2002
„Ставови ученика основне школе према часу одељењског старешине“, Настава и васпитање 3, Београд Коаутор Објављен рад 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда, Министарство просвете, науке и технолошког развоја МПНТР 2015
„ЗАХВАЛНИЦА“ - За изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда“ Град Београд 2009
„ЗАХВАЛНИЦА“ - За изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда“ Град Београд 2011
„ЗАХВАЛНИЦА“ - За изузетан допринос у реализацији система школских спортских такмичења града Београда“ Град Београд 2012

Славиша Павловић

Реализатор
0698594669
slavisa.uca@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, спец. мет. наставе ФВ 

Установа:

ОШ "Петар Тасић" Лешница 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 ОШ "Кадињача" Наставник разредне наставе
1995 2002 ОШ "Петар Тасић" Наставник разредне наставе
2002 2006 ОШ "Петар Тасић" Директор
2006 2021 ОШ "Петар Тасић" Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитован програм обуке "Стони тенис у млађим раредима" Аутор Акредитован програм 2021
Презентација примера добре праксе "Активан одмор – микропауза" Предавач 24. Сабор учитеља 2010
Презентација примера добре праксе "Физичко у учионици" Предавач 25. Сабор учитеља 2011
Презентација примера добре праксе "Стонотениски сусрет деца - родитељи" Предавач 28. Сабор учитеља 2014
Презентација примера добре праксе „Елементарне игре за развој спретност“ Предавач 29. Сабор учитеља 2015
Радионица "Физичко васпитање у учионици" Реализатор Зимски сусрети учитеља 2012
Радионица "Физичко васпитање у учионици у малим школама и стонитенис као изабрани спорт у 3. и 4. разреду" Реализатор Зимски сусрети учитеља 2013
"Активан одмор у настави", Просветни преглед - Педагошка пракса Коаутор Објављен рад 2011
"Елементарне игре по избору ученика", Просветни преглед - Педагошка пракса Коаутор Објављен рад 2011
"Више од рекреације", Просветни преглед - Педагошка пракса Коаутор Објављен рад 2013
"Развијање спретности", Просветни преглед - Педагошка пракса Коаутор Објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Лознице
Савез учитеља Републике Србије