Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 683  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Настава физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични примери

Унапређивање компетенција учесника за планирање и реализацију наставе Физичког и здравственог васпитања, оријентисане на исходе и подизање методичких знања релевантних за циљеве и исходе овог наставног предмета.

1. Физичко васпитање у основном образовању – увод у спорт 2. Планирање здравствених садржаја у оквиру наставе Физичког и здравственог васпитања 3. Настава Физичког и здравственог вапитања изван учионице и у учионици

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

500 РСД