Еко- и климатски одрживе праксе и навике у градским и сеоским срединама

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 680  

Конференција

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Еко- и климатски одрживе праксе и навике у градским и сеоским срединама

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
доктор наука Анђелка Михајлов , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Магистар заштите животне средине ‎ Зорица Милосављевић , ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина ‎
Педагошки саветник, по решењу 610-00-112 Марина Дрндарски , ОШ Дринка Павловић и Седма београдска гимназија‎
Дипломирани географ Јагода Петровић-Укај , Средња школа Свети Сава, Београд / Геодетска школа
Економски техничар Весна Белчевић , Златиборски круг
Професор разредне наставе ‎ Радмила Пушоња Јокић , ШОСО Вук Караџић, Сомбор
Дипломирани биолог Јована Била Дубајић , Биолошки факултет Универзитета у Београду
доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

Радне биографије


Александра Младеновић

Реализатор и модератор
0631173797
amladenovic71@gmail.com
Звање:

магистар биолошких наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Амбасадори одрживог развоја и животне средине Председник
2012 2019 Међународне организације Експерт
2010 2012 Консеко Пројектни менаџер
2003 2009 Регионални центар за животну средину Пројектни менаџер
1998 2003 Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
MIHAJLOV A., D. ALEKSIC, F. JOVANOVIC, K.S. ‎JOVANOVIC, A. MLADENOVIC, D. PROKIC and ‎M.TABASEVIC (2015): Scoping the future trends in ‎natural resources availability using selected indicators as ‎measures of progress: the links with interests and values, ‎‎7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL ‎MANAGEMENT Коаутор 7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL ‎MANAGEMENT 2015
A. Mihajlov, A.Mladenović and F.Jovanović, “Circular Economy in Serbia: The Process Started”, Belgrade: Environmental ‎Ambassadors for Sustainable Development , 2019 ; E-publication is available at http://ambassadors-env.com/en/circular-‎economy-in-serbia/‎ Коаутор E-publication is available at http://ambassadors-env.com/en/circular-‎economy-in-serbia/‎ 2019
A. Mihajlov, A. Mladenović and F. Jovanović (2020): Circular Economy goes beyond Waste ‎Management. 5th Eurasia Waste Management Symposium Коаутор 5th Eurasia Waste Management Symposium 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Jones-Walters, L., Catchpole, R., Mladenović, A., Cil, A., Snethlage, M., Čivić, K., ‎Schrauwen, A., Sušić, S. and Solujić, A.S. (2010): Local Biodiversity Action Planning for ‎Southeastern Europe, ECNC, Tilburg, the Netherlands (Handbook)‎ Коаутор
Jones-Walters, L., Catchpole, R., Mladenović, A., Cil, A., Snethlage, M., Čivić, K., ‎Schrauwen, A., Sušić, S. and Solujić, A.S. (2010): Local Biodiversity Action Planning for ‎Southeastern Europe, ECNC, Tilburg, the Netherlands (Resources book)‎ Коаутор
Ćurčić, S., Nikolić, Z., Mladenović, A. (2011): Zemljišna fauna beskičmenjaka – praktikum ‎sa radnom sveskom, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. (Fauna of ground ‎invertebrates – practicum with a workbook, Faculty of Biology University of Belgrade).‎ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан групе за увођење стандарда KS A268, Институт за стандардизацију Србије
Жири за доделу награде Друштвене одговорности, Привредна комора Србије

Анђелка Михајлов

Реализатор и модератор
063316355
anmihajlov@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 Амбасадори одрживог развоја и животне средине Национални ментор програма образовања ‎о животној средини
2014 2014 Двопер Руководилац тима
2014 2015 Институт за јавну политику, ‎Подгорица Руководилац тима
2011 2014 Факултет техничких наука ‎Универзитета у Новом Саду Водећи истраживач
2011 2012 УНДП Национални ‎консултант, ‎координатор ‎за ‎Рио+20 ‎примене, ‎
2010 2010 Министарство животне ‎средине и ‎‎просторног ‎планирања/ ‎SIDA Водећи ‎консултант за ‎одрживо ‎коришћење ‎‎природних ‎ресур
1997 2021 Програм ‎УН за ‎животну ‎средину ‎UNEP Водећи ‎експерт за ‎животну ‎средину
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
‎MIHAJLOV A., D. ALEKSIC, F. JOVANOVIC, K.S. ‎JOVANOVIC, A. MLADENOVIC, D. PROKIC and ‎‎M.TABASEVIC (2015): Scoping the future trends in ‎natural resources availability using selected indicators ‎as ‎measures of progress: the links with interests and ‎values, Аутор ‎7th CONGRESS OF ‎ENVIRONMENTAL ‎‎MANAGEMENT - X ‎CONVENCIÓN ‎INTERNACIONAL SOBRE ‎MEDIO ‎AMBIENTE Y ‎DESARROLLO ‎CD Proceedings ‎‎(ISBN 978-959-300-0 2015
MIHAJLOV A., A. MLADENOVIC, F. JOVANOVIC ‎‎(2020): Circular Economy goes Beyond Waste ‎Management, Eurasia Waste Management ‎Symposium, 26-28 October 2020. Proceedings, ‎Session 5A Waste Management Legislation, 455-460, ‎Istanbul, Turkey Аутор Eurasia Waste Management ‎Symposium, 26-28 October ‎‎2020. Proceedings, Session 5A ‎Waste Management ‎Legislation, 455-460, Istanbul, ‎Turkey 2020
A.MIHAJLOV, A.PUĐA, B.KNEŽEVIĆ I A.MLADENOVIĆ ‎‎(2020): KLIMATSKE PROMENE-ODGOVARNA ‎ISHRANA, Konferencija “SPLETNA MEDNARODNA ‎KONFERENCA »Z LOKALNO PRIDELANO HRANO IN ‎GIBANJEM DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA«, ‎‎8.-11. jun 2020, Slovenija‎ Аутор Konferencija “SPLETNA ‎MEDNARODNA KONFERENCA ‎‎»Z LOKALNO PRIDELANO ‎HRANO IN GIBANJEM DO ‎ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA ‎SLOGA«, 8.-11. jun 2020, ‎Slovenija 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Као експерт била члан државне делегације на ‎Министарској конференцији „Животна ‎средина за ‎Европу“ 2007 , Министарској конференцији у Најробију ‎‎2009 и Самиту о ‎одрживом развоју у Рио де Жанеиру ‎
Члан EBRD ESAC (Саветодавног тела за еколошка и социјална питања ‎Европске ‎банке за реконструкцију и развој), од маја 2005 до јула 2010, Лондон, ‎Велика Британија
Почасна председница SeSWA (Српске асоцијације за управљање чврстим ‎отпадом, ‎која је Национални члан Међународне асоцијације за управљање ‎отпадом) ‎
Један од оснивача и почасна председница струковне организације ‎‎„Амбасадори ‎одрживог развоја и животне средине“, која је акредитована у ‎Програму УН за животну ‎средину и другим међународним телима
Члан Међународног научног савета реномиране конференције о управљању ‎отпадом – ‎Сардинија 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,2013‎
Члан Националне комисије за сарадњу са UNESCO (коју води Министарство ‎спољних ‎послова Србије),од 2008. до данас; у оквиру тога координира рад ‎Поткомитета за ‎климатске промене и „човек и биосфера“,
Члан Одбора за животну средину и одрживи развој Привредне коморе Србије, ‎од 2004. ‎до данас
Национални ментор међународне Фондације за еколошку едукацију за Србију ‎‎(2011 - ‎‎)‎
Члан Српског хемијског друштва од 1972. године

Зорица Милосављевић

Реализатор и модератор
064239171
zoricazkrug@gmail.com
Звање:

Магистар заштите животне средине ‎ 

Установа:

ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина ‎ 

Радно место:

Професор биологије ‎ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина Професор биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Едукација наставника за одрживи развој. Научно- ‎стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 649-652. ‎Универзитет у Београду Технички факултет у Бору, ‎Соко Бања, 01-04.06.2008.‎ Аутор Научно- ‎стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 649-652. ‎Универзитет у Београду Технички факултет у Бору, ‎Соко Бања, 01-04.06.2008.‎ 2008
Локални еколошки акциони план општине Чајетина- ‎Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ стр. 557-‎‎560. Универзитет у Београду Технички факултет у ‎Бору, Соко Бања, 01-04.06.2008‎. Аутор Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ стр. 557-‎‎560. Универзитет у Београду Технички факултет у ‎Бору, Соко Бања, 01-04.06.2008‎. 2008
Зорица Милосављевић (2005). Образовање и ‎одрживост еколошке свести. Настава и васпитање, (2-‎‎3), 280-287‎ Аутор Настава и васпитање, (2-‎‎3), 280-287‎ 2005
Др Славица Буквић, Зорица Милосављевић (2005). ‎Аерозагађеност у затвореном простору, стр. 73-86. ‎Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски ‎факултет Ужице.‎ Коаутор ‎Аерозагађеност у затвореном простору, стр. 73-86. ‎Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски ‎факултет Ужице.‎ 2005
Др Славица Буквић, Зорица Милосављевић (2005). ‎Утицај депонијских гасова на ефекат стаклене баште, ‎стр.87-102. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, ‎Учитељски факултет Ужице Коаутор ‎Утицај депонијских гасова на ефекат стаклене баште, ‎стр.87-102. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, ‎Учитељски факултет Ужице 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Креативна екологија у служби еколошког описмењавања (2018.) мр Зорица ‎Милосављевић, Јагода Јеремић Коаутор
Зелени задатак на сваком часу, РЦУ Ужице (2018.)‎ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за за изузетан допринос развоју општине.‎ Скупштина општине Чајетина ‎ 2003
Годишња општинска награда: Плакета за изузетан ‎допринос развоју општине Скупштина општине Чајетина ‎2008‎ Скупштина општине Чајетина ‎ 2008
Годишња општинска награда: Признање ,,Зоран ‎Тмушић“ за људскост и хуманост у тешким временима.‎ Скупштина општине Чајетина ‎2015‎ Скупштина општине Чајетина ‎ 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ Златиборски круг

Марина Дрндарски

Реализатор и модератор
063309866
marinasova@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, по решењу 610-00-112 

Установа:

ОШ Дринка Павловић и Седма београдска гимназија‎ 

Радно место:

наставник биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Седма београдска гимназија наставница примењених наука
2017 2020 Гимназија Плус наставница билогије
1997 2021 ОШ Дринка Павловић, Београд наставница билогије
1997 2020 МШ Мокрањац, Београд наставница билогије
2007 2011 Издавачка кућа Klett, Београд уредница за предмет биологија
1997 2004 МШ Јосип Славенски, Београд наставница билогије
1991 1992 ПП Диана, Београд комерцијалиста за ловство и ловни туризам
1984 1991 РО Ловац, Загреб (огранак у Београду)‎ као комерцијалиста за ловство и ловни туризам
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правни аспект вештачког светлосног загађења Аутор Публикација Заштита животне средине у ‎законодавству и пракси. Мисија ОЕБС-а у Србији 2015
Примена методе студије случаја уз коришћење ‎појмовних мапа (мапе ума) у реализацији ‎програмског садржаја из заштите животне средине ‎‎(климатске промене)‎ Коаутор Министарство просвете, науке и технолошког ‎развоја; Република Србија 2015
Настава усмерена на исходе, компетенције и ‎стандарде – приручник за наставнике Коаутор Пројекат Развионица, Министарство просвете, науке ‎и технолошког развоја 2014
Приручник за вршњачко образовање у области ‎заштите животне средине Коаутор Асоцијација за напредна истраживања, ‎Београд‎ 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Author of teaching learning handbook for biology for Functional Elementary Education for ‎Adults (FEEA), Ministry of Education, Belgrade, 2010-2013.‎ Аутор
Co-author of test-prep book for the final exam in Elementary education, Ministry of ‎Education, Belgrade, 2013.‎ Коаутор
Co-author of test-prep book for the final exam in Elementary education, Ministry of ‎Education, Belgrade, 2014.‎ Коаутор
Co-author of Workbook for biology for the fifth grade in elementary school, Novi Logos, ‎Belgrade, 2015.‎ Коаутор
Co-author of Workbook for biology for the eighth grade in elementary school, Novi Logos, ‎Belgrade, 2015.‎ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског биолошког друштва
Члан Екoлошког центра Planet Art
Члан IUCN`s CEC Commission no. af-IUCN4 (4117)‎

Јагода Петровић-Укај

Реализатор и модератор
0641231420
bebaukaj@yahoo.com
Звање:

Дипломирани географ 

Установа:

Средња школа Свети Сава, Београд / Геодетска школа 

Радно место:

Наставник географије‎ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 Геодетска школа наставник географије
2017 2021 Средња школа „Свети Сава“, Београд наставник географије
2014 2017 Гимназија “Доситеј“, Београд наставник географије
2007 2014 Стручна школа за естетику, стил и културу тела, Београд наставник географије
1990 1992 Техничка школа „Петар Драпшин“, Београд наставник географије
1990 1992 Дрвно-прерађивачка школа, Београд наставник географије
1988 1990 Електропривредна школа наставник географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
обуке стручног усавршавања наставника, ‎акредитоване од стране ЗУОВ-а 2017/2019 године, ‎‎„Савремена географија-напредак у настави и ‎приступу географским садржајима и јачање ‎професионалне компетенције наставника, Аутор ЗУОВ, број програма у Каталогу 591, Компетенције ‎К1, Приоритети:1‎ 2017
‎„Лоцирање дивљих депонија“‎ Аутор Зборник радова 13. регионалне конференције ‎Животна средина ка Европи ‎ 2017
Аутор стручног чланка о савременој настави ‎географије“Практична примена програма: Читањем и ‎писањем до критичког мишљења“, навођењем ‎сценарија за час познавања природе у часопису ‎‎„Учитељ“, 2004‎ Коаутор Часопис ‎‎„Учитељ“ 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за таленте
Serbian Network Facilitators
Удружење предметних методичара Србије
Српско географско друштво
Саветница - СОС телефон - МПНТР

Весна Белчевић

Реализатор и модератор
0638579935
belcevic@zlatiborskivisovi.rs
Звање:

Економски техничар 

Установа:

Златиборски круг 

Радно место:

Дечији писац‎ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Златиборски круг Руководилац услуга социјалне заштите и ПР
2016 2017 Златиборски круг Програм асистент
2013 2016 Златиборски круг Односи са јавношћу
2010 2013 Образовање плус Координатор програма
2001 2010 Златиборски круг Координатор програма
1997 2001 Дар чисте природе Односи са јавношћу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Грађанска удружења и социјална политика у локалној ‎заједници, Актуелности- часопис Удружења ‎стручних радника социјалне заштите Србије Аутор Актуелности- часопис Удружења стручних радника ‎социјалне заштите Србије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ако штедиш - више вредиш / први кораци финансијске писмености, 2014, ENCObook Коаутор
Да азбуку свако научи лако, буквар, 2010, Образовање плус Коаутор
Христос се роди, 2007, Дуга књига Аутор
Речник врлина, 2004, Креативни центар Аутор
О љубави, 1997, Слово Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ Златиборски круг

Радмила Пушоња Јокић

Реализатор и модератор
0691459114
rjpuskin@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе ‎ 

Установа:

ШОСО Вук Караџић, Сомбор 

Радно место:

Наставник изборне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ШОСО Вук Караџић, Сомбор Наставник изборне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тиха књига Горње Подунавље и Годишња доба Аутор Ученичка задруга Пчелица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сарадник на програмима Центра за развој образовања“ Планета“ Сомбор
Амбасадор СРП Горње подунавље ‎
Координатор програма Еко школе од 2014 године

Јована Била Дубајић

Реализатор
0638448614
jovanabila@bio.bg.ac.rs
Звање:

Дипломирани биолог 

Установа:

Биолошки факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Истраживач сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Биолошки факултет Универзитета у Београду Истраживач сарадник
2009 2020 Биолошки факултет Универзитета у Београду Асистент
2008 2009 Биолошки факултет Универзитета у Београду Сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Bila Dubaić, J., Raičević, J., Plećaš, M., Lanner, J., Nikolić, P., Žikić, V., Stanisavljević, L. & Ćetković, ‎A. (2021). Further range expansion of the sculptured resin bee (Megachile sculpturalis) in Serbia ‎and Bosnia & Herzegovina. ‎ Аутор Acta entomologica serbica 2021
Ćetković A., Plećaš M. & Bila Dubaić J. 2019. Distribucija neparazitskih pčela iz tribusa Anthidiini ‎‎(Hymenoptera: Megachilidae) na području Beograda: od sinantropizacije do invazivnosti? ‎ Коаутор XII Simpozijum entomologa Srbije, Niš, Zbornik rezimea, p. 44.‎ 2019
Bila Dubaić J., Simonović S., Plećaš M., Ćetković A. & Stanisavljević L. 2019. Masovno javljanje i ‎dugovečnost feralnih društava medonosne pčele u visoko-urbanizovanom području Beograda. ‎ Аутор XII Simpozijum entomologa Srbije, Niš, Zbornik rezimea, p. 45.‎ 2019
Bogdanović I., Bila Dubaić J., Plećaš M., Mladenović A. & Ćetković A. 2013. Pilot-studija zajednice ‎pčela u predeonom kontekstu periferije velikog grada u ekspanziji (Beograd, Srbija).‎ Коаутор Plenarni referati i rezimei, Simpozijum entomologa Srbije 2013, Tara, p. 70.‎ 2013
Ćetković, A., Čubrilović, B., Plećaš, M., Stanisavljević, Lj., Brkljačić, M., Bila Dubaić, J. & Kraljevski ‎T. 2009. Praćenje stanja divljih pčela u Srbiji. – ‎ Коаутор Plenarni referati i rezimei, Simpozijum entomologa Srbije 2009, Soko Banja, p. 71.‎ 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
‎“Urban biodiversity – bees”, Publikacija proizašla iz projekta “Novi Sad BiodiverCity”, 2021.‎ Аутор
‎“Pčele – više od meda, Praktičan vodič za edukatore i edukatorke kroz svet pčela“ ‎‎(https://www.wwfadria.org/sr/novosti/publikacije/?uNewsID=4778966), WWF Adria, 2021‎ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
• Ентомолошко друштво Србије
• Биолошко друштво Србије
• Члан МЕНСА Србија, од 2007. године

Марјана Бркић

Реализатор
063821422
mbrkic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Центар за промоцију науке Саветник у сектору за ‎међународну сарадњу
2014 2017 Биолошки факултет Универзитета у Београду Сарадник у настави
2012 2017 ‎ Институт за биолошка ‎истраживања Синиша ‎Станковић Истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Terrifica Извођач Пројекат из оквира финансирања ‎Хоризонт 2020‎ 2020
‎ Школе за бољи квалитет ваздуха Реализатор Зборник Центра за промоцију науке, 2/2018 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич о кокреацији, 2020.‎ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE
‎ Science on Stage фестивал - члан жирија