"Архимедесова" 89. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 68  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 89. математичка трибина за учитеље

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе (видокруга) наставника

Математичко такмичење "Мислиша 2018" - утисци и задаци. На "Мислиши" математика је лепа.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , Основна школа "Светозар Милетић", Земун
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1

40

Наставник разредне наставе

0 РСД