"Архимедесова" 89. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 68  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 89. математичка трибина за учитеље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , Основна школа "Светозар Милетић", Земун
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Јелена Бабић

Реализатор
0641899071
jelena.lj.babic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

Основна школа "Светозар Милетић", Земун 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1994 ОШ "Десанка Максимовић", Земун учитељица
1994 2018 ОШ "Светозар Милетић", Земун проф. разр. наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Волите ли геометрију? Коаутор Мала наставна библиотела "Математичка трибина", св. 16 2009
Истраживање: Колико ученици воле математику? Аутор Материјали Специјализованог семинара "Популаризаци математике", "Архимедес" Београд 2009
Мала гимнастика ума: Неки необични задаци Аутор Мала наставна библиотека "Математичка трибина", свеска 30. "Архимедес" Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља Математичког друштва "Архимедес" поводом 40 година рада Математичко друшто "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Србије
Математичко друштво "Архимедес" Београд (члан УО).

Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

прфесор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2018 МД "Архимедес" Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (за све разреде ОШ) Коаутор Материјали за младе математичаре, "Архимедес" Београд 2005
Чланци: Нумерацаија, Логички задаци, Мала комбинаторика (пребројавања), Математичка реекреација Аутор Часопис "Учитељ" - 4 броја, Савез учитеља Србије 2004
Волите ли геометрију? Аутор "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више прилога-чланака из математике Аутор Млади мугоститељ", УТШ, Београд, 1975-2003 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Магични квадрати, збирка задатака за ОШ, "Архимедес" Беогрда, 2005. Аутор
Збирке припремних задатака за "МИслишу" и друга такмичења (2-8. разред ОШ, 7 књига, 2008. Збирке "Мислиша" за ОШ по госинама (2006-2017, 12 књига). Збирк3 "Мислиша" 10 година по разрдима ОШ и СШ (11 књига, 2015) Коаутор
Математика за децу и родитеље. Збирка задатака. "Архимедес", 2011. Коаутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира ОШ (са решењима), IV-VIII раз. ОШ (1. и 2. део), 10 књига, "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Дописна математичка олимпијада (по годинама), 12 књига, "Архимедес" Београд. 2006-2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "АСрхимедес" Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес", 1994-2008.
Математичко друштво "Архимедес", 2008-2018 (члан УО и руководилац Наст. већа "Архимедесове" математичке школе)
Жири на основном нивоу и Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник)
Члан Жирија на Летњој конференцији (финалу) Међународног математичког Турнира градова, 2017.