''ОДГОВОРАН И КОМПЕТЕНТАН ШКОЛСКИ ОДБОР''

Код одобреног скупа: 679  

Симпозијум

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, Јагодина



Братислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

''ОДГОВОРАН И КОМПЕТЕНТАН ШКОЛСКИ ОДБОР''

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

дипломирани економиста мастер Братислав Филиповић , Академија Филиповић
дипломирани правник Драган Морар , Земунска гимназија
Професор Хајрудин Хајровић , Регионални центар за професионални развој запослен
магистар економских наука, дипломирани м Милибор Саковић , Прва економска школа, Београд
доктор економских наука (модул - финанси Валентина Несторов , Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш
професор математике Роберт Џунић , Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш

3

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел „ Данубиа парк “ Сребрно Језеро 10.05.2022. 10

Радне биографије


Братислав Филиповић

Модератор
0638249999
akademijafilipovic@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста мастер 

Установа:

Академија Филиповић 

Радно место:

директор, инструктор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Центар за образовање Академија ФБФ Директор, инструктор
2010 2020 Академија Филиповић Директор, инструктор
2004 2015 ЈП Нови пут Уредник, новинар сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВАЊУУЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГ Аутор oбјављен рад/излагање 2019
Ученичке задруге од теорије до праксе Аутор oбјављен рад/излагање 2019
Пројекат Србија - Бугарска бр. ЦБ007.1.21.030 Интеррег -ИПА ЦБЦ Булгариа -Сербиа “Young entrepreneurs of today - successful people of tomorrow” Предавач излагање 2017
SCHOOL INFORMATION SYSTEM – ACADEMY FILIPOVIC INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO ITOP18 Аутор oбјављен рад/излагање 2018
17th International Conference THE TEACHER OF THE FUTURE E-PORTFOLIO FOR DIRECTORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS, ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA Коаутор oбјављен рад/излагање 2018
Contribution of the accredited multimedia seminars of Filipovic academy to the reengineering of the educational processes Аутор oбјављен рад/излагање 2016
„Улога директора у процесу вредновања квалитета рада установе“ Аутор oбјављен рад/излагање 2019
„УВОЂЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА” Предавач излагање 2021
,Писање пројеката и управљање пројектим циклусом“ Реализатор излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Управљање маркетингом у предузећу, 2009 Аутор
Управљање ризицима у осигурању са освртом на осигурање агрокомплекса, 2011 Аутор
Електронско банкарство, 2010 Аутор
Скрипта "Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система" Аутор
Школски информациони систем ШИС 2018 Коаутор
Програм за самовредновање установа2021 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународно признање Дискоболос 2013 за Ебиблиотеку, ЈИСА ЈИСА 2013
Међународна награда Дискоболос 2015 за Епортфолио за наставнике и ученике, ЈИСА ЈИСА 2015
Захвалница за учешће у НАЦИОНАЛНОМ ДАНУ ДАВАЊА 2019 и допринос развоју филантропије у Србији Српски филантропски форум 2019
Захвалница за допринос и унапређење живота и рада школе ЈУ ОШ "Саво Кажић" Барутана, Подгорица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia
Привредна комора Србије, РС

Драган Морар

Члан програмског одбора и реализатор
0628900709
morardragan@yahoo.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

секретар установе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Земунска гимназија секретар установе
2016 2017 ОШ ,,Лаза Костић“ Нови Београд секретар установе
2015 2015 Балетска школа ,,Димитрије Парлић“ Панчево секретар установе
2015 2015 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово секретар установе
2015 2015 ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ Панчево секретар установе
2013 2015 Министарство здравља Реп. Србије – Пројекат Глобалног фонда за борбу против сиде сарадник за правне послове и набавке
2013 2013 Општинска управа Општине Опово лице задужено за јавне набавке
2012 2013 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово секретар установе
2011 2012 ОШ ,,4. октобар“ Глогоњ секретар установе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превенција насиља – Пут ка школи без насиља Аутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење секретара основних и средњих школа
Културно-просветна заједница Панчево

Хајрудин Хајровић

Члан програмског одбора и реализатор
0653182111
harudinnn@hotmail.com
Звање:

Професор 

Установа:

Регионални центар за професионални развој запослен 

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1997 Кожарско-техничка школа Нови Пазар Професор
1997 2000 ТВ Јединство Уредник и водитељ
2000 2005 Приватно предузетниство директор, власник
2005 2008 Претседавајући општинским већем општине Нови Пазар Председавајући
2011 2012 Окружни затвор Нови Пазар Управник
2012 2021 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави Реализатор Објављен рад/излагање 2018
Канцеларија за младе Нови Пазар Аутор Објављен рад/излагање 2012
КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ Реализатор излагање 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
савет за безбедност Града Новог Пазара
Мрежа регионалних центара Србије
Удружење " Стоп мобинг Србија"

Милибор Саковић

Члан програмског одбора и реализатор
0656699696
direktor@prvaekonomska.edu.rs
Звање:

магистар економских наука, дипломирани м 

Установа:

Прва економска школа, Београд 

Радно место:

директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 OШ "Скадарлија", Београд Наставник математике
1992 1993 OШ "Михаило Петровић Алас", Београд Наставник математике
1993 2007 Прва економска школа, Београд Наставник математике и информатике
2007 2021 Прва економска школа, Београд директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„МАТЕМАТИКА У ЕКOНОМИЈИ И ФИНАНСИЈАМА“ за стручно усавршавање наставника од 2009/10. године, 2009. године Реализатор излагање 2010
Књиге из Информатике и рачунарства за 5, 6. и 7. разред за основне школе, аутора: Сандра Нешић и Борис Делибашић, 2010. године. Коаутор Објављен рад 2010
Уџбеник: Математика за први разред гимназије и средње стручне школе, аутора: др Небојша Икодиновић, др Бранислав Поповић и др Александар Перовић, 2012. и 2019. године Коаутор Објављен рад/излагање 2019
Семинар „Елементарни концепти у вероватноћи путем дијаграма“ (каталошки број 367) Аутор Објављен рад/излагање 2018
Семинар „Реални проблеми и математика“ (каталошки број 384) Аутор Објављен рад/излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"The counting of even and odd restricted permutations with the finite state automata", Proceedings of XXXIX Symposium on Operational Research, Tara (2012), pp 217-220. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва директора школа Републике Србије
Члан Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угостетиљско-туристичких школа Србије
Учесник у изради планова и програма за предмете Рачунарство и информатика и Пословна информатика за средње стручне школе у реформи 1994. године.
Рецензент збирке задатака из Пословне информатике 1994. године
Члан комисија за полагање стручних испита-лиценци из предмета Рачунарство и информатика.
Учесник у међународном програму процене ученичких постигнућа PISA (Programme for International Student Assessment), од 2000. до 2012. године.
Члан тима МПНТР-а за израду стандарда за предмет математика за средње образовање од 2010. до 2013. године
Члан радне групе МПНТР-а за израду Правилника о норми свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада наставника, васпитача стручних сарадника у оквиру недељног пуног радног вре
Члан радне групе пројекта „Подршка школи након спољашњех вредновања“ (ЗВКОВ) у периоду од априла до јуна 2016. године
Члан Стратешке радне групе за координацију спровођења Акционог плана за имплементацију развоја образовања у РС до 2020. године и Уговора о реформи сектора образовања (МПНТР-од 12.01.2018.)
Члан радне групе пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“ (ЗВКОВ) у периоду од јуна до августа 2018. године
Писац задатака за предмет математика у оквиру пројекта „Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање матурских испита“ (ЗУОВ) у периоду октобар 2018. до фебруара
Члан радне групе ЗУОВ-а за израду Програма обуке за оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора за добијање лиценце (Финансијско и административно управљање радом установе) у пеиоду од ј

Валентина Несторов

Члан програмског одбора и реализатор
0642520483
nestorovvalentina@gmail.com
Звање:

доктор економских наука (модул - финанси 

Установа:

Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш 

Радно место:

шеф рачуноводства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш шеф рачуноводства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм за самовредновање установа2021 Коаутор Објављен рад/излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Конвергенција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских институција у Србији'', Економске теме, Економски факултет, Ниш 2017. 55 (3) 4, стр. 353-376 Аутор
''Анализа и оцена структуре буџета Републике Србије'', Зборник радова: ''Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе'' Економски факултет, Ниш, 2013., стр. 827-831 Аутор
''Euro zone debat crisis and fiscal union as a potential solution'', Међународни научни скуп „The global economic crisis and the future of European integration“ Економски факултет, Ниш, 2013., стр. 565-574 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење рачуноводствених радника просвете

Роберт Џунић

Члан програмског одбора и реализатор
0652900050
robertdzunic@gmail.com
Звање:

професор математике 

Установа:

Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш 

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш професор математике
2001 2021 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Појачан васпитни рад Аутор Објављен рад/излагање 2010
Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама Аутор Објављен рад/излагање 2017
Обраси интерне комуникације Аутор Објављен рад/излагање 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије, члан Управног одбора