„ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА У РАЗВИЈАЊУ ПОЗИТИВНЕ АТМОСФЕРЕ И СТВАРАЊУ БЕЗБЕДНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА СВЕ“

Код одобреног скупа: 678  

Симпозијум

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

„ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА У РАЗВИЈАЊУ ПОЗИТИВНЕ АТМОСФЕРЕ И СТВАРАЊУ БЕЗБЕДНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА СВЕ“

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

дипломирани економиста мастер Братислав Филиповић , Академија Филиповић
дипломирани правник Драган Морар , Земунска гимназија
дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска школа
саветник Јасмина Гејо , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
наставник физичке културе Милош Бјелановић , Земунска гимназија
професор математике Роберт Џунић , Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш

3

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел „Цептер“ Врањачка Бања 11.02.2022. 32
2 Хотел „ Данубиа парк “ Сребрно Језеро 09.05.2022. 11

Радне биографије


Братислав Филиповић

Модератор
0638249999
akademijafilipovic@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста мастер 

Установа:

Академија Филиповић 

Радно место:

директор, инструктор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Центар за образовање Академија ФБФ Директор, инструктор
2010 2020 Академија Филиповић Директор, инструктор
2004 2015 ЈП Нови пут Уредник, новинар сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВАЊУ- УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ” Аутор Објављен рад/излагање 2019
Ученичке задруге од теорије до праксе Аутор Објављен рад/излагање 2019
Пројекат Србија - Бугарска бр. ЦБ007.1.21.030 Интеррег -ИПА ЦБЦ Булгариа -Сербиа “Young entrepreneurs of today - successful people of tomorrow” Предавач Објављен рад/излагање 2017
SCHOOL INFORMATION SYSTEM – ACADEMY FILIPOVIC INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO ITOP18 Аутор Објављен рад/излагање 2018
17th International Conference THE TEACHER OF THE FUTURE E-PORTFOLIO FOR DIRECTORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS, ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA Коаутор Објављен рад/излагање 2018
Contribution of the accredited multimedia seminars of Filipovic academy to the reengineering of the educational processes Аутор Објављен рад/излагање 2016
„Улога директора у процесу вредновања квалитета рада установе“ Аутор Објављен рад/излагање 2019
„УВОЂЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА” Предавач излагање 2021
,Писање пројеката и управљање пројектим циклусом“ Реализатор излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Управљање маркетингом у предузећу, 2009 Аутор
Управљање ризицима у осигурању са освртом на осигурање агрокомплекса, 2011 Аутор
Електронско банкарство, 2010 Аутор
Скрипта "Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система" Аутор
Школски информациони систем ШИС 2018 Коаутор
Програм за самовредновање установа2021 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународно признање Дискоболос 2013 за Е- библиотеку, ЈИСА ЈИСА 2013
Међународна награда Дискоболос 2015 за Е-портфолио за наставнике и ученике, ЈИСА ЈИСА 2015
Захвалница за учешће у НАЦИОНАЛНОМ ДАНУ ДАВАЊА 2019 и допринос развоју филантропије у Србији Српски филантропски форум 2019
Захвалница за допринос и унапређење живота и рада школе ЈУ ОШ "Саво Кажић" Барутана, Подгорица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia
Привредна комора Србије, РС

Драган Морар

Члан програмског одбора и реализатор
0628900709
morardragan@yahoo.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

секретар установе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Земунска гимназија секретар установе
2016 2017 ОШ ,,Лаза Костић“ Нови Београд секретар установе
2015 2015 Балетска школа ,,Димитрије Парлић“ Панчево секретар установе
2015 2015 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово секретар установе
2013 2015 Министарство здравља Реп. Србије – Пројекат Глобалног фонда за борбу против сиде сарадник за правне послове и набавке
2013 2013 Општинска управа Општине Опово лице задужено за јавне набавке
2012 2013 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Опово секретар установе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превенција насиља – Пут ка школи без насиља Аутор излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење секретара основних и средњих школа
Културно-просветна заједница Панчево

Дејан Недић

Члан програмског одбора и реализатор
0637760036
skola@drugaekonomska.edu.rs
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Друга економска школа 

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2007 Друга економска школа Професор Статистике и Пословне економије
2007 2021 Друга економска школа Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама Коаутор излагање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
4 године члан Председништва, члан Скупштине Заједнице економских, трговачких, правних и туристичких школа Србије
једанаест година на функцији председника Скупштине „Друштва директора школа Србије“. Уједно и члан УО ДДШС
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Правилника за обуку и полагање испита за лиценцу за директоре школа
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за примену и реализацију новог Правилника за извођење екскурзије и наставе у природи
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припрему и извођење државне матуре
члан водитељског тима за обуке директора за стицање лиценце и Решењем Министра од фебруара 2021. године и члан Комисије за испит за директора за лиценцу
од марта 2021. године члан сам Управног одбора Завода за унапређивање васпитања и образовања

Јасмина Гејо

Члан програмског одбора и реализатор
0648134530
jasmina.gejo@gmail.com
Звање:

саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2021 МПНТР, Школска управа Ниш Просветни саветник
1988 2003 ОШ „Учитељ таса“ у Нишу Стручни сарадник и наставник грађанског вапитања
1987 1988 Центар за социјални рад и дечју заштиту-Ћуприја Стручни сарадник -психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поступање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања Реализатор излагање 2019
Обука наставника и директора Кризне интервенције у заједници Реализатор излагање 2013
Програм „How to improve pupil’s participation in wiolence prevention”- European modules for trainer training,Pestalozzi programme, Council of Europe (https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/TU/TU_VIO_Gejo_EN.pdf ) Аутор Објављен рад/излагање 2013
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Модул 1 - обука о насиљу и заштитним мрежама Модул 2 - обука за цртани филм Уаа неправда Модул 3 - обука вредности, правила и реституција Модул 4 - обука за рад са родитељима у области превенције насиља Модул 5 - обука за руковођење одељењем Реализатор излагање 2015
I.II,III,IV конференција Мреже школа без насиља Извођач излагање 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Чланак „Поступање образовно-васпитне установе у случајевима породичног и сексуалног насиља“, Приручник за превенцију родно заснованог насиља, 2015, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије УНИЦЕФ Београд Коаутор
„Ненасиље и заштитне мреже“-приручник за менторе, 2010. UNICEF, Коаутор
Водич за саветнике спољне сараднике-„Заштита деце од насиља и дискриминације у образовном систему“, 2019, ЦИП Коаутор
„Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и ВО установама, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, 2014. Коаутор
Бесплатни софтвер и инклузивно образовање, чланак у Зборнику радова, Конференција о примени слободног софтвера у образовању, Сремски Карловци, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа за подршку инклузивном образовању
„Ка сигурном и безбедном окружењу за децу“ DILS, Члан селекционе комисије за одабир предлога пројеката
Pestalozzi Network of trainers, Council of Europe

Милош Бјелановић

Члан програмског одбора и реализатор
0606453717
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
Звање:

наставник физичке културе 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1990 Васпитно образовни центар Рудник менаџер продаје
1990 1993 ОШ „Иван Горан Ковачић“ наставник физичке културе
1993 2000 0Ш „Вожде Карађорђе“ наставник физичке културе
2000 2010 Земунска гимназија наставник физичке културе
2010 2021 Земунска гимназија директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживањем до боље наставе – однос према школским правилима од стране ученика Аутор Објављен рад/излагање 2020
Трећа регионална конференција удружења директора и равнатеља школа Југоисточне Европе у Београду окт. 2015. године Коаутор Објављен рад/излагање 2015
Превенција насиља – Пут ка школи без насиља Аутор Објављен рад/излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Концепт обуке полагања испита за лиценцу директора Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Стратегије образовања 2020-2030
Члан радне групе за израду наставног плана за физичко васпитање у гимназији
Члан комисије на испиту за лиценцу директора
Члан радне групе за израду Правилника МПНТР о друштвено корисном раду
Друштво директора Србије, члан УО
Председник скупштине Удружења за друштвено економски развој Далмација
Члан УО хуманитарне организације Снага живота

Роберт Џунић

Члан програмског одбора и реализатор
0652900050
robertdzunic@gmail.com
Звање:

професор математике 

Установа:

Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш 

Радно место:

Директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш Професор математике
2001 2021 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Појачан васпитни рад Аутор Објављен рад/излагање 2010
Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама Аутор Објављен рад/излагање 2017
Обраси интерне комуникације Аутор Објављен рад/излагање 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије, члан Управног одбора