„ЗНАЧАЈ АДАПТИРАНИХ САДРЖАЈА ФУДБАЛА И ЊИХОВА ПРИМЕНА ФУДБАЛА У РАДУ СА ДЕЦОМ И ОМЛАДИНОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ИНВАЛИДИТЕОМ“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 677  

Саветовање

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

„ЗНАЧАЈ АДАПТИРАНИХ САДРЖАЈА ФУДБАЛА И ЊИХОВА ПРИМЕНА ФУДБАЛА У РАДУ СА ДЕЦОМ И ОМЛАДИНОМ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И ИНВАЛИДИТЕОМ“

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

редовни професор Горан Касум , Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет
редовни професор Душан Перић , Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс Н
Универзитетски професор Станислав Попов , Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,
асистент Горан Вукомановић , Медицински факултет Београд
Редовни професор Љубица Бачанац , Републички завод за спорт
доцент Марко Ћосић , Факултет спорта и физчког васпитања Београд
Доктор наука Бојана Милићевић , Спортски савез Београда

3

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Горан Касум

Реализатор
0605253125
goran.kasum@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет  

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2021 Факултет спорта и физичког васпитања Редовни професор
2000 2004 Рвачки савез Србије Тренер и селектор рвачке репрезентације Србије
2005 2008 Рвачки савез Србије Координатор за слободни стил рвања у Србији
2009 2010 Рвачки савез Србије Члан председништва Рвачког савеза Србије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
3. Kasum, G., Gligorov, S. i Nastasić-Stošković, T. (2011). Borilački sportovi za osobe sa invaliditetom. Fizička kultura, vol.65(1), 60-69. ISSN 0350-3828 [COBISS.SR-ID 1340932]; Аутор Fizička kultura, vol.65(1), 60-69. ISSN 0350-3828 [COBISS.SR-ID 1340932]; 2011
Касум, Г. (2015). Спорт особа са инвалидитетом. Београд: Универзитет у Београду ФСФВ Аутор Факултет спорта и физичког васпитања 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kasum, G., Ćirković, Z. i Jovanović, S. (2012). Rvanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu FSFV. ISBN 978-86-80255-86-6 [COBISS.SR-ID 189978124]; Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Рвачки савез Србије
Удружење педагога физичке културе Београда

Душан Перић

Реализатор
0641230619
dperic@tims.edu.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс Н 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду Асистент
1997 2003 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду доцент
2003 2005 Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду Редовни професор
2011 2021 Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс Нови Сад Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Perić, D., Salapura, S., Džinović-Kojić, D., & Nešić, M. (2018). Effects of adapted karate program in the treatment of persons with mild intellectual disability. Archives of Budo, 14(1), 159-167. . Перић, Д., Салапура, С., Џиновић-Којић, Д., & Нешић, М. (2018). Ефекти прилагођеног карате програма Аутор Архив Будо, 14(1), 159-167. 2018
Perić, D., Nešić, M., Romanov, R., Marković, J., Mišković, I., Jezdimirović, T. & Stupar, D. (2016). Participant's Quality Perception and Motives for Attending Marathon Events in Natural Areas. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 23(a), 1-21. Перић, Д., Нешић, М., Рома ---- 2016
Перић, Д., Амановић, Ђ., Милошевић, М., & Милошевић, М.М. (2018). Контрола развоја мишићне силе у екстензорима руку током изометријске напетости. Акта Кинезиологија, 12(1), 5-13. ---- 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Perić, D. (2006). Metodologija naučnih istraživanja. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam. Аутор
Перић, Д. (2009). Дијагностика – Мерење, тестирање и процењивање у спорту. Београд: Министарство омладине и спорта Републике Србије Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
 Urednik naučnog časopisa „Sport – Science & Practice“ (2009-2011); ISSN 1821-2077
 Autor i koordinator programa za prevenciju telesnih deformiteta dece predškolskog uzrasta pod nazivom „Budi prav – bićeš zdrav“ akreditovanog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitan

Станислав Попов

Реализатор
0641230619
stanislava.popov@tims.edu.rs
Звање:

Универзитетски професор 

Установа:

Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс,  

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Средња медицинска школа, Зрењанин Наставник психологије и грађанског васпитања
2016 2021 Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс Нови Сад Доцент - нставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Попов, С., Прошић-Сантовац, Д, и Радовић, Д. (2019). Плашимо се јер нам је стало: млади ученици и анксиозност код тестирања. У Д. Прошић-Сантовац и С. Рикон (ур.) Интегрисање оцењивања у рано учење језика и поучавање (стр. 69-86). Бристол: Мултилингуал Маттерс Аутор Интегрисање оцењивања у рано учење језика и поучавање (стр. 69-86). Бристол: Мултилингуал Маттерс 2019
1. Попов, С., Јаковљев, И., Радановић, Ј. и Биро, М. (2020). Ефекат безусловног самоприхватања и експлицитног самопоштовања на лични експланаторни стил. Међународни часопис за когнитивну терапију, 13, 271–286 Аутор Међународни часопис за когнитивну терапију, 13, 271–286 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психотерапеута Србије

Горан Вукомановић

Реализатор
063312424
pedijatar.goran@gmail.com
Звање:

асистент 

Установа:

Медицински факултет Београд 

Радно место:

лекар специјалиста спортске медицине 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2021 Клиника Тиршова Лекар специјалиста
1998 2021 Медицински факултет, Београд Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јовановић И., Парезановић В., Илић С., Херцог Ђ., Вучићевић М., Ђукић М., Вулићевић И., Брајковић З., Вукомановић Г., Илисић Т., Мимић Б., Милинчић Ж., Симеуновић С. Резултати лечења цијаногених мана срца код деце. Српски Архив за целокупно лекарство. 2004; 132(Супл. И):9-14. Аутор Српски Архив за целокупно лекарство. 2004; 132(Супл. И):9-14. 2004
. Замаклар-Трифуновић Д, Сеферовић ПМ, Зивковић М, Јелић В, Вукомановић Г, Петровић М, Милић Н, Ристић АД, Симеуновић Д. Релатед Артиклес, Утицај тежине срчане инсуфицијенције на варијабилност срчане фреквенције. Коаутор Српски Архив за целокупно лекарство 2005;133:484-91. 2005
Награде и признањ
Назив Организација Година
Поводом обележавања 76 година рада Медицинског факултета Универзитета у Београду добио плакету Медицинског факултета. Медицинског факултета Универзитета у Београду 1997
Добитник годишње награде Српског лекарског друштва из фонда Проф.др. С.Костић Српског лекарског друштва 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско лекарско друштво
Европско удружење кардиолога

Љубица Бачанац

Реализатор
063249937
sspfvs@gmail.com
Звање:

Редовни професор  

Установа:

Републички завод за спорт 

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 2021 Републички завод за спорт научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Psihološke osnove treniranja mladih sportista (sa N. Petrovićem i N. Manojlovićem (2011) Аутор Републички завод за спорт 2011
Agresivnost i nasilje u sportu: Psihosocijalni i situacioni faktori agresivnog i nasilnog ponašanja trenera, sportista i roditelja sportista (2015), Sport Аутор Републички завод за спорт 2015
i nasilje: Empirijska analiza nasilja u sportu Srbije (sa N. Petrovićem i N. Manojlovićem, 2016). Аутор Републички завод за спорт 2016
Psihološko pedagoški aspekti rada sa decom u sportu“ u knjizi Dečiji sport od prakse do akademske oblasti (str. 122-151, Ur. Jevtić i sar, FSFV, 2011). Аутор Факултет спорта и физичког васпитања 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Priručnik za roditelje mladih sportista (sa N. Petrovićem i N. Manojlovićem, 2011) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање Српског савеза професора физчког васпитања и спорта Српски савез професора физичког васпитања и спорта 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Пotpredsednik Orijentiring saveza Srbije.
psihologa člana stručnog tima naših nacionalnih selekcija učestvovala je na Mediteranskim igrama u Splitu 1979, EYOF (Evropskom olimpijskom festivalu mladih) u Tampereu (Finska, 2009), EYOF u Trabzonu

Марко Ћосић

Реализатор
063249934
marko.cosic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет спорта и физчког васпитања Београд 

Радно место:

наставник теорије спортског тренинга 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2021 Факултет спорта и физичког васпитања наставник теорије спортског тренинга
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ćosić, M., Kasum, G., Radovanović, S., i Koprivica, V. (2014). Karakteristike ravnoteže osoba sa oštećenim čulom vida. Аутор Godišnjak, br. 20, str. 81-101. (M53) 2014
. Ћосић, М., и Копривица, В. (2011). Баланс спортиста репрезентативног нивоа са слабовидима. У Стојиљковић, С. (Ур.). Зборник радова Међународни научни скуп: Физичка активност за свакога (стр. 239-247). Београд: Аутор Универзитет, Факултет спорта и физичког васпитања. (М33) 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда

Бојана Милићевић

Модератор
0600705657
mbojana482@yahoo.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Спортски савез Београда 

Радно место:

самостални саветник у спорту 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2021 Спортски савез Београда самостални саветник у спорту
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Касум, Г., Милићевић,Б., Вукићевић.Д.(2007). Програм и ефекти вежбања једног церебрално парализованог детета, Међународна научна конференција: Физичка активност и здравље, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. Коаутор Факултет спорта и физичког васпитања 2007
Сијерковић,М., Путниковић,В., Милићевић,Б.(2010). Пливање особа са параплегијом и реквизити који се користе у тренажном процесу, Међународна научна конференција: Теоријски, методолошки и методички аспекти такмичења и припреме спортиста, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. Аутор Факултет спорта и физичког васпитања 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда