Са стручњацима на вези 2 – безбеднo током пандемије

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 675  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Са стручњацима на вези 2 – безбеднo током пандемије

Информисање просветних радника о свим начинима заштите у току пандемије и пружања прилике да, од стране медицинских стручњака, добију релевантне и поуздане одговоре на сва питања и дилеме, а све у циљу безбедне реализације образовно-васпитног процеса у установама.

1. Ефикасности епидемилошких мера у заштити од Covid 19 (превентивне мере; колективни имунитет и колективни имунитет у контексту предшколског и школског окружења) 2. Карактеристике вируса и имунизација (нови сојеви вируса и заштита од њих; начин на који делују вакцине) 3. Covid 19 вакцинација – утицај на репродуктивно здравље, трудноћу и дојење * Највећи акценат током вебинара ће бити на одговорима и питањима учесника, како би се обезбедило да добију информације и одговоре који су им најзначајнији

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Доктор медицине Владан Шапоњић , ИЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут"
Доц, Спец. микробиологије са паразитолог Ана Банко , Медицински факултет у Београду
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД