Са стручњацима на вези 2 – безбеднo током пандемије

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 675  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Са стручњацима на вези 2 – безбеднo током пандемије

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Доктор медицине Владан Шапоњић , ИЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут"
Доц, Спец. микробиологије са паразитолог Ана Банко , Медицински факултет у Београду
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Владан Шапоњић

Реализатор
0648855002
vladan_saponjic@batut.org.rs
Звање:

Доктор медицине 

Установа:

ИЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут" 

Радно место:

Специјалиста епидемиологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 ИЈЗ Србије Специјалиста епидемиологије
2020 2021 Светска здравствена организација, Регионална канцеларија за Европу Консултант за питања имунизације против ковид-19 за Балкан
2008 2019 Завод за јавно здравље Краљево Помоћник директора
2008 2019 Светска здравствена организација, Регионална канцеларија за Европу Консултант за надзор над болестима које се могу превенирати
1996 2008 Завод за јавно здравље Краљево Специјалиста епидемиологије, начелник службе
1995 1996 Здравствени центар Краљево, Дом здравља Рашка Лекар опште праксе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Знање, ставови и пракса родитеља и педијатара у вези са имунизацијом Коаутор Здравствена заштита 2019
Епидемија малих богиња у Краљеву Коаутор Општа медицина 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница Српско лекарско друштво 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије

Ана Банко

Реализатор
0638233300
ana.banko@med.bg.ac.rs
Звање:

Доц, Спец. микробиологије са паразитолог 

Установа:

Медицински факултет у Београду 

Радно место:

Лекар, доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Институт за микробиологију и имунологију Медицинског факултета Универзитета у БГ Доцент на катедри за микробиологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Banko A, Petrovic G, Miljanovic D, Loncar A, Vukcevic M, Despot D, Cirkovic A. Comparison and sensitivity evaluation of three different commercial Real-⁠Time quantitative PCR kits for SARS-⁠CoV-⁠2 detection. Viruses 2021;13:1321. https://doi.org/10.3390/v13071321 Аутор Објављен рад 2021
Miljanovic D, Milicevic O, Loncar A, Abazovic Dz, Despot D, Banko A. The First Molecular Characterization of Serbian SARS-CoV-2 Isolates From a Unique Early Second Wave in Europe. Frontiers in Microbiology 2021; 12:1526. doi: 10.3389/fmicb.2021.691154. Коаутор Објављен рад 2021
Banko A. MMR vaccine: updates and challenges. FEMS (Federation of Microbiological Societies) online conference on microbiology 2020. Аутор Излагање 2020
Banko A, Lazarevic I, Karalic D, Djukic V, Cupic M, Stevanovic G, Jovanovic T. The sequence analysis of Epstein-Barr virus EBNA1 gene: could viral screening markers for nasopharyngeal carcinoma be identified? Medical Microbiology and Immunology 2019;208:81-88. doi:10.1007/s00430-018-0561-2 Аутор Објављен рад 2019
Alberts A, Sinikovic B, Banko A, Jovanovic S, Kaufmann A. Developments in Therapeutic Human Papillomavirus Vaccination. Acta Chirurgica Iugoslavica 2009; 56: 29-37. Коаутор Објављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Banko A. Coronaviridae. Medicinska mikrobiologija, urednici Savić B, Mitrović S, Jovanović T. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019; 433-436. Аутор
Lazarević I, Banko A. Virusne vakcine. Medicinska mikrobiologija, urednici Savić B, Mitrović S, Jovanović T. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019; 399-404. Аутор
Lazarević I, Banko A. Virusne vakcine. Medicinska mikrobiologija, urednici Savić B, Mitrović S, Jovanović T. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019; 399-404. Аутор
Banko A. i sar. Radna sveska za praktičnu nastavu iz mikrobiologije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005-2020. Коаутор
Banko A, Lazarević I. Antivirusna terapija i profilaksa HPV infekcije. Rekurentna respiratorna paplilomatoza, urednik Đukić V. Partenon, Beograd, 2016; 127-138 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Финансирање реализације научног пројекта: „Misteriozna uloga Epštajn-Bar virusne infekcije u Reumatoidnom artritisu i Sistemskom eritemskom lupusu: Koji bi virusni marker mogao ukazivati na okidanje.. Фонд за науку Републике Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Society for Virology
ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Српско лекарско друштво
Удружење вирусолога Србије

Сузана Мијушковић

Модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 ОШ "Николај Велимировић" Шабац учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Са стручњацима на вези - безбедно током пандемије Реализатор акредитован стручни скуп 2021
XXXV Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Коаутор акредитован стручни скуп 2021
Дигитални свет 2 Реализатор акредитован стручни скуп 2021
XXXIV Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Коаутор акредитован стручни скуп 2020
Дигитални свет Реализатор акредитован стручни скуп 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Фрад Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Шабац

Ана Младеновић

Модератор
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
2019 2021 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедност за све Коаутор Зборник радова (електронски) „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2020
У туђим ципелама Аутор Зборник радова (електронски) „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2019
Истраживање „Искуства и ставови запослених у основним школама о реализацији онлајн наставе“ Коаутор Савез учитеља Републике Србије 2020
ИКТ у настави Грађанског васпитања Аутор Дигитални час, Зборник радова 2016
Дигитални час, Зборник радова Коаутор Креативна школа 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015.год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш Учитељско друштво Ниш 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије 2016
Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС- Члан Управног одбора
Учитељско друштво Ниш- секретар, члан Секретаријата
Републички фестивал дечјег стваралаштва „Ризница талената“ – идејни аутор