Безбедност сваког детета је једнако важна

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 673  

Вебинар

Фондација Тијана Јурић
Максима Горког 47, 24000 СуботицаНина Давидовић
ninadavidovic@tijana.rs
024552423
0695524230

Безбедност сваког детета је једнако важна

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

дефектолог Катарина Тадић , Удружење На пола пута
менаџер Игор Јурић , Центар за несталу и злостављану децу
пуковник полиције Славица Радовановић , Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Катарина Тадић

Реализатор
0600203744
katarina.tadic@napolaputa.org
Звање:

дефектолог 

Установа:

Удружење На пола пута 

Радно место:

Оперативни организатор социјалне заштите 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Удружење На пола пута Оперативни организатор социјалне заштите
2007 2018 Асоцијација за промовисање инклузије Србије- АПИ Србије Координатор
2005 2007 Асоцијација за промовисање инклузије Србије- АПИ Србије Асистент подршке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, Б., Стојисављевић, Д., & Тадић. К. (2012). Појам о себи особа са интелектуалним тешкоћама – импликације за развој програма подршке. Специјална едукација и рехабилитација. 11 (4), 521-545. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација. 11 (4), 521-545. 2012
Петровић, Б., Тадић, К., & Стојисављевић, Д. (2009). Могућности самопроцене капацитета за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама путем упитника. Примењена психологија, 2 (3), 231-251 Коаутор Примењена психологија, 2 (3), 231-251 2009

Игор Јурић

Реализатор
063541768
igorjuric@cnzd.rs
Звање:

менаџер 

Установа:

Центар за несталу и злостављану децу 

Радно место:

председник Удружења 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2021 Центар за несталу и злостављану децу председник
2015 2021 Фондација Тијана Јурић оснивач
2015 2021 Jiway менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Говорник на бројним конференцијама, округлим столовима, трибинама и другим јавним скуповима. Реализатор три кампање јавног заговарања на националном нивоу које су резултирале изменама Кривичног законика, Закона о полицији и формирањем Радне групе Министарства правде за увођење Амбер алерт система. Реализатор - 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Комуникатор године Друштво Србије за односе с јавношћу 2019
Човек године 2017 НИН 2018
Уврштен на листу 20 најзначајнијих људи у Србији БЛИЦ 2015

Славица Радовановић

Реализатор
+381 64 892 1513
slavica.radovanović@mup.gov.rs
Звање:

пуковник полиције 

Установа:

Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку  

Радно место:

пуковник полиције 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2021 Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку
2002 2005 Управа полиције ПУ за град Београд
1993 2002 ПС Раковица
1988 1993 ПС Лазаревац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Протокол о поступању полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима Аутор
Приручник „Смернице за поступање полицијских службеника и спречавање секундарне виктимизације жртава насиља у породици и у партнерским односима“ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Имплеменатициони тим за реализацију пројекта „Развијање родне агенде у Министарству 2018-221 године
Аналитичкa групеa за имплементацију Националне стратегије 1325, жене, мир, безбедност
Радна група за праћење и координацију активности полиције у случајевима насиља над женама у породици и у партнерским односима
У области поглавља 23 члан Подгрупе за правду, слободу и безбедност
Члан преговарачког тима за поглавље 24