Безбедност сваког детета је једнако важна

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 673  

Вебинар

Фондација Тијана Јурић
Максима Горког 47, 24000 СуботицаНина Давидовић
ninadavidovic@tijana.rs
024552423
0695524230

Безбедност сваког детета је једнако важна

Оснаживање просветних радника у пружању подршке деци и младим особама са сметњама у развоју или тешкоћама у учењу за правилно коришћење интернет сервиса и других информационо-комуникационих технологија/алата и за селекцију садржаја у циљу превенције опасности на интернету.

1. Безбедност деце и младих на интернету - Игор Јурић, председник "Центра за несталу и злостављану децу", Нови Сад 2. Посебни ризици и тешкоће са којима се на интернету сусрећу деца и млади са интелектуалним тешкоћама Катарина Тадић, дефектолог у удружењу „На пола пута“, Панчево

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

дефектолог Катарина Тадић , Удружење На пола пута
менаџер Игор Јурић , Центар за несталу и злостављану децу
пуковник полиције Славица Радовановић , Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД