Креативне и савремене праксе СТЕМ образовања

Код одобреног скупа: 670  

Конференција

Центар за промоцију науке
Краља Петра 46, БеоградДарије Јаношевић
djanosevic@cpn.rs
0112400260
0691220319

Креативне и савремене праксе СТЕМ образовања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Историчар уметности Добривоје Ерић , Центар за промоцију науке
доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке
мастер биолошких наука Данијела Вучићевић , Центар за промоцију науке
доктор биолошких наука Тања Аднађевић , Центар за промоцију науке
Мастер инжењер архитектуре Мирјана Утвић , Центар за промоцију науке
Мастер психологије Јелена Јоксимовић , Центар за промоцију науке
дипломирани физичар за примењену физику Младен Шљивовић , Гимназија Зајечар
магистар методике наставе математике Наталија Будински , Основна и средња школа "Петро Кузмјак"Руски Крстур
Политиколог Tадеј Курепа , Иницијатива Дигитална Србија
Mастер инжењер организационих наука Јелена Ракић , Фондација Ана и Владе Дивац
Дипломирани инжењер електротехнике Далибор Тодоровић , Гимназија “9.мај” Ниш

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Добривоје Ерић

Члан програмског одбора и реализатор
0607040187
dleric@cpn.rs
Звање:

Историчар уметности 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Руководилац Сектора за међународну сарад 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 Издавачка кућа Evro Giunti Главни уредник Одговорни уредних страних издања
2009 2011 Музеј науке и технике Кустос у Одељењу за архитектуру
2011 2011 Центар за промоцију науке Стручни сарадник
2011 2014 Центар за промоцију науке Руководилац Групе за изложбе и издаваштво
2014 2015 Центар за промоцију науке Помоћник директора за изложбе и издаваштво
2015 2021 Центар за промоцију науке Руководилац Сектора за међународну сарадњу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Светови вештачке интелигенције Коаутор art+science AI Центар за промоцију науке 2021
Creating Art of the AI Предавач Књига абстракта: Природна и умјетна интелигенција: суживот, сурадња, конфликти (Ријечки знанствени мостови 4, 2019) 2019
Towards Responsible STEM Education (2nd national Scientix conference in Serbia) Реализатор Конференција Центар за промоцију науке 2019
CREAT-IT: Implementing Creative Strategies into Science Teaching Коаутор New Developments in Science and Technology Education; Innovation in Science Education and Technology 23 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
The Practice of Art and AI (2021) Ars Electronica & Hatje Cantz Коаутор
Humanities and Higher Education: Synergies between Science, Technology and Humanities (HE in the World 7, 2019) GUNI Аутор
The Practice of Art and Science (2017) Ars Electronica & Hatje Cantz Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
STEAMEX – међународно такмичење у области СТЕАМ образовних пракси (Кина) Члан жирија (2020)
ECSITE – Европска асоцијација научних музеја и центара Члан Програмског одбора годишње конференције (2019- )
Београдска отворена школа (БОШ) Члан Програмског одбора Студија будућности (2018- )
Конференција ”Нове технологије у образовању”, Београд Члан Надзорног одбора (2018)
До.Ко.Мо.Мо Србија – национална секција међународне радне групе за очување и документовање наслеђа модерне у архтектури Члан оснивач (2010) и председник (2014-19)

Марјана Бркић

Члан програмског одбора и реализатор
0638214222
mbrkic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2017 Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Истраживач сарадник
2014 2017 Биолошки факултет Сарадник у настави
2017 2021 Центар за промоцију науке Саветник у сектору за међународну сарадњу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Scientix пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 STEM School Label пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Аутор Scientix конференција 2019. 2019
Hypatia пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 Коаутор / 2020
DoSе пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Аутор / 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Hypatia - скуп алата (2018.) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE

Данијела Вучићевић

Члан програмског одбора
0637237223
dvucicevic@cpn.rs
Звање:

мастер биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

стручни сарадник за програмске активност 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Израда мастер тезе, волонтер
2017 2021 Центар за промоцију науке Стручни сарадник за програмске активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мај месец математике Аутор m3.rs (2018-2021) 2021
Bridges конференција 2021 Коаутор Објављен рад, 2021. http://archive.bridgesmathart.org/2021/bridges2021-343.html 2021
Ноћ истраживача Аутор Researcher's Night 2018/2019 "ReFocuS 2.0" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIGHT-2018- 818325) Researcher's Night 2018/2019 “ ReConNeCt” (2018-2021) 2021
Изложба: Поетични светови математичких теорија Аутор https://m3.rs/izlozba.php 2021
Математичко-плесни перформанс: ”Тачка је оно што нема делова” Аутор http://skr.rs/z7H7 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија: Мај месец математике, 2021, Центар за промоцију науке Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE

Тања Аднађевић

Члан програмског одбора
0607040178
tadnadjevic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

руководилац сектора за програмске активн 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Научни сарадник - истраживач
2016 2021 Центар за промоцију науке Руководилац сектора за програмске активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ЦПН – Научна комуникација и образовање Предавач „Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“ Врњачка Бања 2021 2021
Ноћ истраживача – научници у служби неформалног образовања и промоцију науке Предавач „Актуелности у образовном систему Републике Србије“ Врњачка Бања 2018 2018
Ноћ истраживача Аутор Researcher's Night 2016/2017 "ReFocuS" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIGHT-2016- 722341) и Researcher's Night 2020 "ReFocuS 3,0" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIG 2016
Разбијање ГМО митова Предавач Радионица "Improving Skills of Biology Teachers in Serbia", Пројекат финансирао - European Society for Evolutionary Biology (ESEB) Outreach Fund, 2016 2016
Heterogeneity of scientific communication Предавач "Neuroscience: The other perspective - from soft skills and statistics to ethical issues". DAAD - German Academic Exchange Service, Project "Academic 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско биолошко друштво
Друштво генетичара Србије
Европско друштво за еволуциону биологију
Европско друштво за мутагенезу
Председница управног одбора и програмске комисије за биологију, Истраживачка станица Петница
Чланица комисије интернационалних и националних такмичења у организацији Регионалног центра за таленте, Београд 2, Србија
Менторка и супервизорка дипломских, мастер и докторских теза, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду, Београд, Србија

Мирјана Утвић

Члан програмског одбора
0643074294
mutvic@cpn.rs
Звање:

Мастер инжењер архитектуре 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Архитекта 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Центар за промоцију науке Сарадница за реализацију програмских садржаја
2020 2021 Центар за промоцију науке Сарадниza за сарадњу са научноистраживачким институцијама
2021 2021 Удружење Шкоглед Координаторка пројекта RE:PLAY
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Art+science + makers изложба Извођач Мејкерс изложба 2018
Art+Science +Makers Lab Коаутор Мејкерс лаб 2021
Микрогалерија Аутор Микрогалерија Центра за промоцију науке 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Отворена библиотека, 2014 и 2015.. године, Градска Герила, Гете Институт Коаутор
Како градимо Шкоград, Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Nagrada u kategoriji Urbanizam Salon arhitekture 2016
Priznanje u kategoriji eksperiment I istraživanje Salon arhitekture 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Goethe Guerilla, касније Градска Герила
Школа урбаних пракси
Freiraum platform

Јелена Јоксимовић

Члан програмског одбора
0607040179
jjoksimovic@cpn.rs
Звање:

Мастер психологије 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

психолошкиња 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2012 Центар за младе Проактив Координаторка и асистенткиња на пројектима
2011 2018 Образовни форум Координаторка и асистенткиња на пројектима
2016 2021 Шкоград Ко-оснивачица
2018 2021 Центар за промоцију науке Стручна сарадница, програмски сектор
2013 2021 Филозофски факултет, универзитет у Београду Сарадница у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kонформистичко понашање адолесцената у доношењу естетских судова услед притиска ауторитета и вршњачке групе. Коаутор Иновације у настави, XXXII, 2019/3, стр. 24–38 2019
New Learning Sites in Learning Cities – Public Pedagogy and Civic Education. Коаутор Andragoška spoznanja. 26. 33-51. 10.4312/as.26.1.33-51. 2019
Developing the Early Warning System for identification of students at risk of dropping out, using a collaborative action research process. Коаутор Психолошка истраживања, Vol. XX (1), 107-125. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Анализа телевизијских програма за децу у Србији, УНИЦЕФ, 2014 Коаутор
Како градимо Шкоград, Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Уџбенички комплети и додатна средства: Математика (1 и 2 разред), Информатика и рачунарство (5 разред), Свет око нас (1 и 2 разред), Српски језик (1 и 2 разред), Збирке задатака из хемије, физике, биологије, географије и српског језика (Вулкан знање и Бигз издаваштво од 2018. до 2020.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање у категорији Експеримент и истраживање 42. Салон архитектуре 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Freiraum platform
Друштво истраживача у образовању

Младен Шљивовић

Реализатор
062421580
sljiva@gmail.com
Звање:

дипломирани физичар за примењену физику  

Установа:

Гимназија Зајечар 

Радно место:

наствник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Гимназија Зајечар Наставник физике
2006 2007 Медицинска школа Зајечар Наставник физике
2008 2021 Гимназија Зајечар Наставник физике
2008 2013 Медицинска школа Зајечар Наставник физике
2013 2019 ОШ Десанка Максимовић Зајечар Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Board Game Based Learning HEMBIZIKA. Аутор (2017). LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 2(4), 55-60. 2017
Могућности корелације између физике, филозофије и књижевности на примеру квантне теорије проводљивости и Коштане Боре Станковића, Коаутор Друга међународна научно-стручна конференција „Даровитост, образовање и развој", Београд,2019 2019
Унапређење пројектне наставе помоћу Ерасмус+ пројеката на примеру Гимназије Зајечар, Коаутор Међународна конферецнција о настави физике у средњим школама 2020, Алексинац 2020
Your subject is important to me, Реализатор CBS Eurogudiance, Buchuresti, Romania, 2018 2018
Потрага за благом и вештине 21. века Предавач Прва конференција најбољих едукатора У сусрет квалитетном и иновативном образовању, Београд, 2019 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
STEM Dicovery week, главна награда European SchoolNet, Брисел 2020
Прва награда за активност ГимЗа Код: Потрага за благом на Националном такмичењу за најбоље примере пракси каријерног вођења, Euroguidance Srbija, 2019
Специјална награда за најбоље коришћење ИКТ алата на такмичењу Магије је у рукама наставника NALED и Coonecting, 2020
National Teacher Prize Удружење Живојин Мишић 2021
Главна награда на такмичењу STEM Discovery week “Your favorite science book” European SchoolNet, Брисел 2017
Главна награда на такмичењу STEM AHEAD STEM alliance, Брисел 2018
Друга награда на Националном такмичењу за најбоље примере пракси каријерног вођења, Euroguidance Srbija, 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије – председник подружнице Зајечарског округа и члан скупштине ДФС
Члан жирија на првом Science on Stage фестивалу, Београд, 2021
SCIENTIX – амбасадор за Србију
СонС – члан националног одбора

Наталија Будински

Реализатор
0641462861
nbudinski@yahoo.com
Звање:

магистар методике наставе математике 

Установа:

Основна и средња школа "Петро Кузмјак"Руски Крстур 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2020 Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур Професор математике
2020 2021 Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Poetry in the Lesson of Mathematics Коаутор Budinski, N. & Lavicza, Z. (2020). Poetry in the Lesson of Mathematics, Proceedings of Bridges 2020: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, 2020
Mathematical and Coding Lessons Based on Creative Origami Activities Коаутор Budinski, N. Lavicza, Z., Fenyvesi, K. & Novta, M. (2019). Mathematical and Coding Lessons Based on Creative Origami Activities, Open Educational Stud 2019
Interconnection of Materials Science, 3d printing and Mathematic in Interdisciplinary Education Коаутор Budinski, N., Lavicza, Z., Vukić, N., Teofilović, V., Kojić, D., Erceg, T., and Budinski-Simendić, J. (2019). Interconnection of Materials Science, 3d 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Winner of Europeana Education Competition 2021, for Story of Implementation "Mathematics in Art", https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/mathematics-in-art-en-cur-141/ European Schoolnet 2021
Epale Platform Award for blog in the field of adult education "Formative Assessment in Online Environment" Epale 2020
Award at #TechPill competition organized by Microsoft, December, 2018 for recognition of the use of Skype in the classroom for organizing Skype lesson with Serbian Prime Minister as a guest speaker Microsoft 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Science on stage, Национални комитет
Рустем, председник удружења грађана

Tадеј Курепа

Реализатор
0637126662
tadej.kurepa@dsi.rs
Звање:

Политиколог 

Установа:

Иницијатива Дигитална Србија 

Радно место:

Пројектни менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2016 Фонд Б92 Координатор
2017 2020 Мајкрософт Менаџер за комуникације
2020 2021 Иницијатива Дигитална Србија Пројектни менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Извођач / 2000

Јелена Ракић

Реализатор
0606666517
jelena.rakic@divac.com
Звање:

Mастер инжењер организационих наука 

Установа:

Фондација Ана и Владе Дивац 

Радно место:

Пројектна координаторка 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2011 СтартИТ Координаторка пројеката за развој и промоцију технологије и
2011 2021 Фондација Ана и Владе Дивац Координаторка пројеката Подршка СТЕМ образовању у сш
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Извођач / 2000

Далибор Тодоровић

Реализатор
0658100033
dalitodo@gmail.com
Звање:

Дипломирани инжењер електротехнике 

Установа:

Гимназија “9.мај” Ниш 

Радно место:

Наставник рачунарске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Основна школа “Станимир Вељковић Зеле” Бојник Наставник информатике и рачунарства
2013 2019 Основна школа “Вук Караџић” Ниш Наставник информатике и рачунарства
2012 2020 Основна школа “Сретен Младеновић Мика” Ниш Наставник информатике и рачунарства
2019 2021 Гимназија “9.мај” Ниш Наставник рачунарске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Играјмо се напољу са микробитом” Аутор "Дигитални час 2019/2020" 2020
“Скенирај и другове анимирај" Аутор "Дигитални час 2018/2019" 2019
3D моделовање етно предмета коришћењем апликације SCANN3D Аутор "Дигитални час 2017/2018" 2018
“Квиз о e-Безбедности - Креирање апликације помоћу MIT App Inventor 2 платформе” Аутор "Дигитални час 2016/2017" 2017
“Мој анимирани школски дан” Аутор "Дигитални час 2016/2017" 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Европска награда "eSkills for Jobs 2016 - Outstanding digital skills developer" Европска комисија 2016
Прва награда "Дигитални час 2019/2020" Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2020
Друга награда "Дигитални час 2018/2019" Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2019
STEM Discovery Week STEM Alliance, European Schoolnet, Brussels Belgium 2018
Трећа награда "Дигитални час 2017/2018" Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2018
2х Трећа награда "Дигитални час 2016/2017" Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије 2017
I награда на такмичењу "Take attitude" у категорији "Think, reuse, create" Министарство образовања и научног истраживања Румуније, Школске управе округа Bistrita-Nasaud и Националног колеџа "Petru Rares" Beclean, 2015. 2015
II награда националне смотре кратког ђачког филма "ФИЛМић 2014" Центар за развој и примену науке, технологије и информатике - ЦНТИ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2014. 2014
Награда за изузетан допринос националном пројекту "Виртуелни завичај" Центар за унапређење наставе ''Абакус'', Министарствo спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2014
II награда Виртуелни завичај 2014. Центар за унапређење наставе ''Абакус'', Министарствo спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2014
III награда смотре кратког ђачког филма "ФИЛМић 2013" Центар за развој и примену науке, технологије и информатике - ЦНТИ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2014. 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе МПНТР за редифинисање информатичких садржаја у основној и средњој школи 2016.
Scientix амбасадор за Србију
Erasmus+ амбасадор за Србију
eTwinning амбасадор за Србију
Члан Националног управног одбора Science on Stage Serbia Члан жирија националног фестивала Science on Stage Serbia
Екстерни евалуатор Еrasmus+ пројектних апликација
Оцењивач уџбеника на Листи оцењивача рукописа МПНТР
Senior Non-key Expert for media literacy guidelines digital preparation - Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, Ministry of Culture and Information and Ministry of Education
British Council's certified consultant/trainer- Teacher Trainer, Trainer for school principals on the ”21st Century Schools” programme
Стални члан стручног жирија Coding Challenge такмичења у програмирању уз помоћ микробит уређаја
EU CodeWeek Leading Teacher for Serbia
Члан радне групе Педагошко друштво информатичара Србије - ПДИС-а за израду предлога образовних стандарда за предмет Информатика и рачунарство за основну школу
Члан комисије ПДИС-а за уџбенике
Координатор Радне групе ПДИС-а за наставне планове и програме
HertsCam Network - ITL – University of Cambridge, UK