ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 3

Код одобреног скупа: 67  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

ЕЛТА конференција за наставнике енглеског језика 3

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

2

350

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 11.05.2018. 103

Радне биографије


Алан Марш

Реализатор
3569942844
alanmarshinmalta@gmail.com
Звање:

Лингвистика у настави енглеског језика,  

Установа:

Интернашнал Хаус Малтa 

Радно место:

реализатор обуке за наставнике, саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2018 Интернашнал Хаус Малтa реализатор обуке за наставнике, саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Tricks with Texts Предавач Конференција за наставнике енглеског језика, излагање 2017
Grammar and the Whole Person Предавач Конференција за наставнике енглеског језика, излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Exloring English: A Journey of Guided Discovery Through the Rules of English, Volume 1, (Lehrerselvstverlag), 2012. Аутор
Exloring English: A Journey of Guided Discovery Through the Rules of English, Volume 2, (Lehrerselvstverlag), 2014. Аутор
Exloring English: A Journey of Guided Discovery Through the Rules of English, Volume 3, (Lehrerselvstverlag), 2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Даниел Шери

Реализатор
3567349192
daniel.xerri@gov.mt
Звање:

Лингвистика у настави енглеског језика,  

Установа:

Универзитет на Малти 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2018 Универзитет на Малти професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Промовисање професионалног усаврсавања у школама (Пленарно излагање, Малта, 17-18.11.2017.) Предавач излагање 2017
Размишљање о истраживачким излагањима на конференцијама, ИАТЕФЛ конференција, Глазгов Предавач излагање 2017
Креативност у настави енглеског језика, Пленарно излагање, ELT конференција, Малта Предавач излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Using questionnaires in teacher research. (2017) The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas,90(3), 65-69 Аутор
Xerri, D. (Ed.). (2017, Winter). Research literacy: Supporting teacher research in English language teaching: Special supplement I.ETAS Journal​, 35(1), 12-39. Аутор
Xerri, D. (2017, Winter). Educational research: A reflection. ETAS Journal, 35(1), 12. Аутор
Xerri, D. (2017, July). Teacher research as creative disruption. Modern English Teacher, 26(3), 17-19. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Јелена Врањешевић

Реализатор
62808031
jelena.vranjesevic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Ванредни професор на предмету развојна психологија
2014 2015 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Доцент на предмету развојна психологија и педагошка психолог
1994 2014 Учитељски факултет, Београд Доцент на предмету развојна психологија
1993 1994 Развојно саветовалиште Дома здравља «Звездара» Дечји психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Improving the participation of ethnic minority families in schools through teacher leadership, D. Frost (Ed.), Transforming education through teacher leadership (pp. 94–107). Cambridge: University of Cambridge, Faculty of Education Коаутор Објављен рад 2014
Наставници као лидери: Улога наставника у развоју интеркултуралног курикулума Аутор Пленарно предавање на конференцији Педагошка истраживања и школска пракса – Иновативни приступи образовању. Београд: Институт за педагошка истраживања 2013
Професионални идентитет наставника и образовање између компетенција и идеала, Теме, Вол. XXXVII, Бр. 2, 581–594 Коаутор Објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Од учесника до истраживача: деца у партиципативним истраживањима, 2015, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду (књига) Аутор
Education for diversity: teacher training in and for multicultural environments, Bucharest: UNESCO – CEPES, 2011 (приручник) Аутор
Ментор и приправник: Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике, Београд: Завод за унапређење образовања и васпитања, 2009 (приручник) Аутор
Промена слике о себи: аутопортрет адолесценције, 2001, Задужбина Андрејевић, Београд (књига) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Друштво истраживача у образовању Србије
International Step by Step Association
International Teacher Leadership Network

Ник Билбороу

Реализатор
17883599
nbilbrough@cup.com
Звање:

Лингвистика у настави енглеског језика,  

Установа:

Кејмбриџ Университи Прес 

Радно место:

реализатор обуке за наставнике, саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2018 Кејмбриџ Университи Прес саветник за методологију и развој курикулума
2000 2018 Хоризон обуке за наставнике, Уједињено Краљевство наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Креативна употреба активности за меморију у настави страног језика Аутор Пленарно излагање, CUP Day конференција, Београд 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кејмбриџ приручници за наставу језика: Дијалог, 2007 Аутор
Активности за меморију у настави страног језика, 2011 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Роб Дин

Реализатор
74092772
robdean@gmail.com
Звање:

Лингвистика у настави енглеског језика,  

Установа:

Пиарсон 

Радно место:

реализатор обуке за наставнике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2018 Пиарсон реализатор обуке за наставнике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Importance of Motivatin in ELT Аутор Београд, Пиарсон конференција, излагање 2015
Activities that Motivate – and Learning to Learn Аутор Београд, Пиарсон конференција, излагање 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Тим Боуен

Реализатор
7883599
timwbowen@gmail.com
Звање:

Лингвистика у настави енглеског језика,  

Установа:

Маkмилан Онестопенглиш 

Радно место:

реализатор обуке за наставнике, саветни 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2018 Маkмилан Онестопенглиш реализатор обуке за наставнике, саветниk
1988 1999 Интернашнал Хаус Хејстингз наставник енглеског језика
1982 1987 Британски савет, Југославија саветник
1978 1982 Школа језика, Чехоcловачка наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изговор (Лонгман) Аутор Објављен рад 1993
Straightforward series (Маkмилан) Коаутор Објављен рад 2005
Изговор, Предлог за практичну наставу (Делта) Коаутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пулс (Маkмилан), 2013 Аутор
С друге стране (Маkмилан), 2014 Аутор
Нова инспирација (Маkмилан), 2015 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IATEFL – International Association of Teachers of English as a Foreign Language