МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ - POST COVID ДРУШТВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 663  

Вебинар

Aкадемија струковних студија Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152аАндреа Жерајић
andreazerajic@gmail.com
0631110777
0631110777

МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНОГ - POST COVID ДРУШТВА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

предавач Бојана Луковић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ
професор струковних студија Исидора Милановић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ
предавач Верослава Станковић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ
Доктор наука за менаџмент и бизнис Ивана Лончар , : Академија струковних студија Београд - Одсек ВХШ
Мастер менаџер модул: Гастрономија Милош Ћирић , Академија струковних студија-Одсек ВХШ
доктор економских наука Георги Генов , АССБ одсек ВТШ
Дипломирани мастер менаџер, Специјалиста Владимир Павковић , Академија струковних студија-Одсек ВТШ

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Бојана Луковић

Члан програмског одбора и реализатор
0656163454
bojanall@yahoo.com
Звање:

предавач 

Установа:

Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ 

Радно место:

др медицине, специјалиста микробиологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 Клиника за пулмологију КЦС Лекар волонтер
2009 2012 Служба за микробиологију КЦС Лекар на специјализацији из микробиологије са паразитологијо
2012 2018 Служба за микробиологију КЦС Клинички микробиолог
2018 2021 Академија струковних студија Београд, Одсек висока здравствена школа предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Lukovic, B., Gajic, I., Dimkic, I., Kekic, D., Zornic, S., Pozder, T., Radisavljevic, S., Opavski, N., Kojic, M., & Ranin, L. The first nationwide multicenter study of Acinetobacter baumannii recovered in Serbia: emergence of OXA-72, OXA-23 and NDM-1-producing isolates. Аутор Часопис "Antimicrobial resistance and infection control" - 2020
Dobrosavljević, D., Luković, B., Brašanac, D., & Kosovac, O. Clinical, Dermatoscopical and Laboratory Essentials of Fish Tank Granuloma. Коаутор Часопис Serbian Journal of Dermatology and Venereology 11(1), 31-35. doi: 10.2478/sjdv-2019-0005 2019
Lukovic B., Gajic, I., Zornic, S., Pozder, T., Sente Zigmanovic, A., Delic, S., Radisavljevic, S., Radosavljevic, LJ., Lazic, D., Opavski, N., & Ranin, L. (2019, July 7-11). Molecular epidemiology of oxacillinases among clinical isolates of Acinetobacter spp. in Serbia Аутор VIII Конгрес микробиолога Европе 2019
Adzic-Vukicevic, T., Barac, A., Blanka-Protic, A., Laban-Lazovic, M., Lukovic, B., Skodric-Trifunovic, V., & Rubino, S. (2018). Clinical features of infection caused by non-tuberculous mycobacteria: 7 years' experience. Infection, 46(3), 357–363. doi: 10.1007/s15010-018-1128-2 Коаутор Часопис "Infection" 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Luković B. (2019). Microbiology of Mycobacterium tuberculosis and laboratory diagnosis of tuberculosis. In M.V. Vucinic & D. Jovanovic (Eds.), Clinical focus series: Tuberculosis selected problems (pp. 1-22). Jaypee Brothers Medical Publishers. ISBN: 978 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Лекарске коморе Србије
Члан Српског лекарског друштва
Члан Удружења микробиолога Србије

Исидора Милановић

Члан програмског одбора и модератор
063425373
i.milanovic007@gmail.com
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ 

Радно место:

дипломирани фармацеут, специјалиста козм 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 Апотекарска установа Београд Фармацеут на стажу
2000 2003 Апотека Пелим, Београд Апотека Унима, Бања Лука Апотека Фараманеа, Београд Дипломирани фармацеут, управник апотеке
2003 2019 Висока здравствена школа струковних студија Београд Наставник практичне наставе, Предавач, Професор струковних с
2019 2021 Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milanović, I., Bašić, J. (2021). Book Review: D. Wong, Mechanism and Theory in Food Chemistry (2nd ed.). Arh Hig Rada Toksikol, v. 72, A14 Аутор Архив за хигијену рада и токсикологију 2021
Milanović, I., Pecarski, D., Bašić, J. & Mitrašinović, D. (2020) The effects of medicinal plants used as spices. U: Kojić, D. (ured.) (2020) International Conference on Social and Technological Development: The Book of Abstracts-(str. 12), Trebinje: University PIM Banja Luka, 2020. Аутор International Conference on Social and Technological Development. Book of Abstracts-(str. 12), University PIM Banja Luka. 2020
Milanović, I., Bašić, J. & Boričić, K. (2020) The antioxidant effects of essential oils from medicinal plants used in food. U: Kojić, D. (ured.) (2020) International Conference on Social and Technological Development: The Book of Abstracts-(str. 13), Trebinje: University PIM Banja Luka, 2020. Аутор International Conference on Social and Technological Development. Book of Abstracts-(str. 13), University PIM Banja Luka. 2020
Dragaš-Milovanović, D., Pecarski, D., Milanović, I., Bašić, J., Stanković, B., & Milovanović, B. (2020). Efekti kardiološke rehabilitacije kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom. Sestrinska vizija, v. 4 (7), 3-7 Коаутор Сестринска визија 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bašić, J.,Tešić, D., Milanović, I. & Stanković, I. (2020). The importance of a health information system for the improvement of the evidence based medicine, U: Dedić, V. & Ilić, M. (ured.) (2020) Trends in the development and application of information systems: monograph-(str. 25-42), Belgrade: Univ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Фармацеутске коморе Србије
Члан Удружења фармацеута Србије
Члан Европског удружења фармацеутских наука

Верослава Станковић

Члан програмског одбора и реализатор
0652250675
stankovicveroslava@gmail.com
Звање:

предавач 

Установа:

Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ 

Радно место:

др медицине, специјалиста исхране  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 Институт за онкологију и радиологију Лекар на специјализацији патологије
2000 2003 ВМА Лекар на специјализацији хигијене
2004 2021 Академија струковних студија Београд, Одсек висока здравствена школа предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stanković, V. The relationship between Body Mass Index and the quality of life of the urban adult population of the city of Belgrade. Аутор Acta medica Medianae, 58(2), 44-50. DOI: 10.5633/amm.2019.0208 2019
Stankovic, V., Stojanovic, S., Knezevic, LJ.(2018, Maj 2.3-25.). Antinutrijenti u hrani. Аутор Zbornik Nacionalnog kongresa zdravstvenih radova Srbije sa medjunarodnim učešćem (str. 200-201). Beograd: Savez zdravstvenih radnika Srbije. 2018
Stankovic, V. Duhovni aspekt posta. Аутор Zbornik Simpozijuma zdravstvenih radnika Srbije prve kategorije sa medjunarodnim učešćem (str.272-273). Beograd: Savez zdravstvenih radnika Srbije. 2017
Veljkovic, D., Rancic, N., Mirkovic, M., Kulic, Lj., Stankovic, V., Stefanovic, Lj., Stojanovic, M., Markovic, M., Djuric, S., Ilic, D. Burnout among private security staff in Serbia: a multicentic cross-sectional study. Коаутор Frontiers in Public Health. DOI: 10.3389/fpubh.2021.622163 2021
Ivanović, M., Galonja Coghill, T., Janković, S., Rajković, M., Stanković, V., Paunović, D., & Zlatanović, S. Analiza uzoraka organski proizvedenog meda i meda proizvedenog na konvencionalni način na području Zapadne Srbije. Коаутор Zaštita materijala, 62 (1), 22–33. DOI: 10.5937/zasmat2101022I 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Лекарске коморе Србије
Члан Српског лекарског друштва
Члан Удружења за традиционалну медицину

Ивана Лончар

Члан програмског одбора и реализатор
0641405020
ivana.loncar@vhs.edu.rs
Звање:

Доктор наука за менаџмент и бизнис 

Установа:

: Академија струковних студија Београд - Одсек ВХШ 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 „Happy Zal“, Београд Маркертинг менаџер
2012 2013 Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sekretarijat za turizam Savetnik u sektoru međunarodne saradnje
2014 2015 Mokrogorska škola menadžmenta Kooridinator edukativnih programa
2015 2017 „PeterHof Consulting“, Београд Direktor marketinga
2017 2019 Висока хотелијерска школа струковних студија Београд Професор струковних студија
2019 2021 Академија струковних студија Београд - Одсек Висока хотелијерска школа Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лончар, И. (2021). Model for ranking different sectors according to the degree of state support required during the COVID – 19 crisis: perspective of the accommodation and food sector. e-HotelLink,1. Аутор Електронски часопис e-HotelLink,1 2021
Машић, С.Коњикушић, С. Лончар, И. Кордић, Н. (2019). The consumers’ proclivity for hotel review posting: how do we differ? Економика предузећа (стр. 384-396). Београд: Савез економиста Србије. Коаутор Часопис Економика предузећа 2019
Лончар, И. (2019). Felix Romuliana: Analysis of cultural-historical, spatial and economic potentials. Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia (стр.502-518). Врњачка Бања: TISC 2019 (Tourisam International Scientific Conference ). Аутор TISC (Tourisam International Scientific Conference ) 2019
Лончар, И. Лончар, Н. (2018). Примена савремених алата дигиталног маркетинга за промоцију и продају хотелских услуга. Хотелплан (стр.708-718). Београд: Зборник радова. Коаутор Зборник радова Хотелплан 2018
Лончар, И. Лончар, Н. (2017). Управљање перформансама хотелских предузећа применом методологије листе усклађених циљева. ХотелЛинк (стр. 50-60).Београд: Часопис за теорију и праксу хотелијерства, број 29-30. Коаутор Часопис ХотелЛинк 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маркетинг у туризму и угоститељству, 2016.,Хотелска тренинг школа доо Коаутор

Милош Ћирић

Члан програмског одбора и реализатор
0638336873
milos.ciric@vhs.edu.rs
Звање:

Мастер менаџер модул: Гастрономија  

Установа:

Академија струковних студија-Одсек ВХШ 

Радно место:

Наставник вештина  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2013 Хотел Михајловац Београд Кувар
2013 2013 Tranzit Bar Beograd Кувар
2014 2014 Lefkoniko hotel Crete, Rethimno Кувар
2015 2015 Ресторан Ђерам Београд Заменик шефа кухиње
2017 2018 Saporibelli Italian food and wine gallery Заменик шефа кухиње
2018 2019 Хотел Стари Платани Требиње Шеф кухиње
2019 2019 Цветни трг доо Шеф кухиње
2019 2020 Restaurant Gilda doo Заменик шефа кухиње
2020 2021 Gastronomy consulting plus Консултант / Персонални кувар
2014 2014 Средња турстичка школа Нови Београд Наставник куварства
2015 2018 Висока хотелијерска школа школа струковних студија Београд Демонстратор
2019 2021 Академија струковних студија-Одсек Висока хотелијерска школа струковних студија Демонстратор
2021 2021 Академија струковних студија-Одсек Висока хотелијерска школа струковних студија Наставник вештина
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ćirić, M., Kalenjuk, B., & Janković, I. Regional Products With the Protection of Origin in Serbia Tourism Offer. Аутор Indonesian Journal of Tourism and Leisure 2020
Janković, I., Ćirić, M., & Vujasinović, V. The influence of authentic food on the choice of tourist destination. Коаутор Bizinfo (Blace), 11(2), 81-92. 2020
Radivojević, G., Ćirić, M., Janković, I., Kalenjuk, B. Geographical distribution of products of protected origin and their importance in tourism. 5.SRPSKI KONGRES GEOGRAFA “INOVATIVNI PRISTUP I PERSPEKTIVE PRIMENJENE GEOGRAFIJE. Коаутор Meђународна конференција 5.SRPSKI KONGRES GEOGRAFA “INOVATIVNI PRISTUP I PERSPEKTIVE PRIMENJENE GEOGRAFIJE 2021
Ćirić, M., Janković, I., Kalenjuk, B. Attitudes and orientation of employees in the Serbian catering industry about products with protected origin. Аутор World Scientific News, 155, 23-35. 2021
Janković, I., & Ćirić, M.ZADOVOLJSTVO GOSTIJU NA GASTROENOLOŠKU PONUDU U BEOGRADU. Коаутор Turističko poslovanje, (25, 26), 53-62. 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна медаља (2) 1. Јуниорски интернационални кулинарски куп „КГастро фестивал – Крагујевац 2013
Сребрна медаља 10. Међународно отворено првенство Црне Горе, Туристичко – угоститељских радника / Удружење шефова кухиња Црне Горе 2015
Бронзана медаља 10 th International Culinary Competition of Southern Europe Thessaloniki, Grece/ Chefs Association of Northern Greece 2017
Сребрна медаља (2) Туристичка организација Љубовија 2014
Бронзана медаља Сребрна медаља 14 th International Istanbul Gastronomy Festival Turkey / TASFED 2016
Златна медаља (2) Сребрна медаља (2) Бронзана медаља (2) 9 th International Culinary Competition of Southern Europe Thessaloniki, Grece/ Chefs Association of Northern Greece 2015
Златна медаља (2) Мерит (2) 5 th Alanya Municipality golden ladle international culinary competition / Gloden ladle chef association 2015
Сребрна медаља 2 nd international gastronomy contest / Macedonian chef association -Gastromak 2017
Златна медаља Бронзана медаља 4. Mednarodni kulinarični festival Kraqska Gora / Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije 2019
Златна медаља Chef association of Chech Republick 2015
Златна медаља Сребрна медаља Бронзана медаља Belgrade gasto fest / Balcan culinary cup / Kulinarska federacija Srbije 2015

Георги Генов

Члан програмског одбора и реализатор
063200968
direktor@hores.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

АССБ одсек ВТШ 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1985 Феријални савез Србије Генерални секретар
1988 1990 Омладински туристички центар Брзеће ( садашњи хотел Јуниор) Директор изградње ,
1990 1998 Туристичко предузеће Јуниор Генерални директор
1998 2001 Републички институт за заштиту здравља Србије ‘’Милан Јовановић Батут” Помоћник генералног директора
2001 2009 Јавно радиодифузно предузеће Студио Б Помоћник генералног директора
2007 2021 Висока туристичка школа струковних студија професор струковних студија
2013 2021 Пословно удружење хотелско угоститељске привреде - ХОРЕС Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Генов, Г., Примена различитих инструмената менаџмента квалитета у хотелијерству, Хотелска кућа, Аутор Зборник научних и стручних радова, Златибор, 2011
Генов, Г., Жалбе гостију као конфликт односа између хотелског персонала и госта, Зборник радова, Хотелска кућа ИX ---- 2013
Upravljanje turističkim destinacijama na lokalnom nivou, Menadžment turističke destinacije, Аутор zbornik naučnih i stručnih radova, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008. 2008
Organizovanje posebnih oblika turizma na području jugozapadne Srbije, konferncija sa međunarodnim učešćem, Turizam kao faktor regionalng razvoja Аутор (zbornik radova), Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Plav, Andrijevica, 2011. str. 45-54. 2011
Ekomenadžment u hotelijerstvu, članak, časopis, Аутор Turističko poslovanje, br.3. Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd, 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Генов, Г., (2014) Менаџмент хотелских предузећа, Друго издање, Висока туристичка школа струковних студија, Чигоја штампа, Београд. ИСБН 978-86-82371-52-6 Аутор
Генов, Г., (2011) Менаџмент туристичке дестинације, Висока туристичка школа струковних студија, Београд, Аутор
Genov,G., (2004) Investiranje u razvoj novih turističkih destinacija, autor, CenORT & Đuro Salaj Аутор
Genov, G., i ostali, Zdravstveni turistički vodič kroz svet, Priručnik za turističke radnike, putnike u meuđunarodnom saobraćaju i zdravstvene radnike, Republički institut za zaštitu zdravlja Srbije “M.J.Batut”, Beograd, 2000. koautor. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Европска асоцијација хотелијера-ХОТРЕК
ПУ ХОРЕС

Владимир Павковић

Члан програмског одбора и реализатор
063300299
vladimirp@visokaturisticka.edu.rs
Звање:

Дипломирани мастер менаџер, Специјалиста 

Установа:

Академија струковних студија-Одсек ВТШ 

Радно место:

Предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2009 ЦНС доо Комерцијалиста
2009 2010 Принцип прес д.о.о. Маркетинг менаџер
2010 2014 Висока туристичка школа струковних студија Београд Сарадник на пословима информисања, издаваштва и промоције
2014 2016 Висока туристичка школа струковних студија Београд Стручни сарадник
2016 2019 Висока туристичка школа струковних студија Београд Предавач
2019 2021 Академија струковних студија-Одсек Висока туристичка школа струковних студија Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pavković, V., Karabašević, D., Jević, J. i Jević, G. (2021). The Relationship between Cities’ Cultural Strength, Reputation, and Tourism Intensity: Empirical Evidence on a Sample of the Best-Reputable European Cities. Sustainability, 13(16): 8806. http://dx.doi.org/10.3390/su13168806 Аутор Časopis "Sustainability" 2021
Pavković, V., and Vlastelica, T. (2020). Corporate Reputation and Strategic Digital Communications in Investor Relations. In: Starčević, D., and Marinković, S. (eds.). Business and Artificial Intelligence (pp. 641-647). Belgrade, University of Belgrade-Faculty of Organizational Sciences: SYMORG 2020 Аутор Međunarodna naučna konferencija "Business and Artificial Intelligence" - SYMORG 2020 2020
Pavković, V., Vlastelica Bakić, T., and Djurić, M. (2016). The Role and Importance of the Media and Media Communications in Tourism. In: Skakun, M. (ed.). Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization (pp.505- Аутор Međunarodna konferencija "Tourism Education in the 21st Century: Policies, Practices, Internationalization" - BITCO 2016 2016
Jević, J., Pavković,V., and Jević, G. (2021). The role of social media in contemporary tourism business. Oditor,7(2):133-156. http://dx.doi.org/10.5937/Oditor2102133J Коаутор Časopis "Oditor" 2021
Pavković, V., Filipović, V. i Vlastelica Bakić, T. (2015). Uloga filma kao instrumenta medijskih komunikacija u strategiji promocije turističke destinacije. Turističko poslovanje, 16, 75-88. http://dx.doi.org/10.5937/TurPos1516075P Аутор Časopis "Turističko poslovanje" 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг (SeMA) - члан
Светско удружење туристичких новинара и писаца (FIJET) - члан
Међународни фестивал туристичког и еколошког филма (Силафест) - члан жирија и шеф прес службе