Еколошки буквар

Код одобреног скупа: 660  

Трибина

Краљевачко друштво учитеља
Олге Јовичић Рите 1Вјекослав Петришко
kducitelja@gmail.com
0641210604
0641210604

Еколошки буквар

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер учитељ Данијела Грујић , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево
дипломирани педагог Аница Саковић , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Данијела Грујић

Реализатор
0642833060
danijela.grujic@yahoo.com
Звање:

мастер учитељ 

Установа:

Основна школа „Вук Караџић“ Краљево 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Центар за социјални рад у Краљеву персонални асистент
2012 2013 Центар за подршку особама са сметњама у развоју Града Краљева педагошки асистент
2013 2021 Основна школа „Вук Караџић“ Краљево наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат „Реци гласно свету: Хоћу да сачувам планету“ који је финансирала Аустралијска амбасада Позоришна предства „Реци гласно свету: Хоћу да сачувам планету“ Аутор Пројекат реализован 2016-2017. Презентован истоимени рад као пример добре праксе на XXXI Сабору учитеља Србије Објављен је рад у електронском З 2017
„Еко бајка“ Аутор 3. место и објављен рад (Зборник радова „Дигитални час“ школска 2017-2018. године који расписује Министарство трговине, туризма и телекомуникација) 2018
„Значај и заштита вода и водених животних заједница“ Коаутор Објављен рад (Зборник припрема за угледне часове разредне наставе „Час за углед 2“, Едука, 2016. Београд 2016
„Чиста вода је лепота, она је услов здравог живота“ Коаутор Објављен рад (електронски Зборник акредитованог републичког стручног скупа учитеља) 2016. 2016
"Прича о доброј роди“ Коаутор Објављен рад (пример добре праксе на XXXIV сабору учитеља Србије. Електронски Зборник) 2020. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Еколошки буквар, 2021. , Удружење за културне, уметничке и друштвене делатности Поморанџе Краљево Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
3. место Конкурс „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација у Београду 2018
Специјална награда жирија за оригинални текст и његову ангажованост представи, ауторски текст „Кажем гласно свету: Хоћу да сачувам планету“ 7. Републичка смотра сценског учитељског стваралаштва у Лесковцу, Учитељско друштво Лесковац 2017
2. место Најбољи ауторски драмски текст за децу на Међународној 5. смотри сценског учитељског стваралаштва са текстом и представом „Принцеза на зрну знашка“ у Лесковцу 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Краљевачко друштво учитеља

Аница Саковић

Реализатор
0644118932
anicadragicevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Основна школа „Вук Караџић“ Краљево 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2014 ОШ „Вук Караџић“ Краљево Наставник верске наставе
2014 2021 ОШ „Вук Караџић“ Краљево Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Реци гласно свету: Хоћу да сачувам планету“ Реализатор Пројекат финансиран од стране Аустралијске амбасаде 2017. 2017
„Употреба савремених наставних средстава у функцији унапређења наставе“ Коаутор Објављен рад, излагање, (Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО 17. Зборник радова, Факултет техничких наука, Чачак), 2017. 2017
„Ја у свету рада“ Коаутор Објављен рад (Примери добре учитељске праксе на XXXII сабору учитеља Србије. Електронски зборник)2018. 2018
„Када бих могао, променио бих...“ Коаутор Објављен рад (Примери добре учитељске праксе на XXXII сабору учитеља Србије. Електронски зборник) 2018. 2018
„Прича о доброј роди“ Коаутор Објављен рад (Примери добре учитељске праксе на XXXIV сабору учитеља Србије. Електронски зборник) 2020. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Еколошки буквар, 2021. , Удружење за културне и друштвене делатности Поморанџе Краљево Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Краљевачко друштво учитеља