Зелени задатак на сваком часу

Код одобреног скупа: 66  

Трибина

Удружење наставника "Опстанак"
Ужице, Железничка, 85Милева Рогић
milevarogic@gmail.com
031524749
062211263

Зелени задатак на сваком часу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани биолог Милева Рогић , Основне школе“Слободан Секулић“, „Прва основна"
дипломирани биолог Душица Ристовић , Ужичка гимназија и Економска школа Ужице

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Милева Рогић

Реализатор и модератор
062211263
milevarogic@gmail.com
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

Основне школе“Слободан Секулић“, „Прва основна" 

Радно место:

наставник биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 ОШ“Богосав Јанковић“ Кремна наставник биологије
2003 2010 ОШ „Нада Матић“ Ужице наставник биологије
2010 2018 ОШ“Слободан Секулић“ Ужице наставник биологије
2017 2018 Прва основна школа Краља Петра II наставник биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп „Унапређивање компетенција наставника путем примера добре праксе “ Аутор Примери добре праксе- размена искустава 2010
Пројекат „Будимо чувари озона“ Коаутор наградни конкурс и изложба ликовних радова 2012
Пројекат „Еколошки размишљам, па од старог ново смишљам“ Аутор изложба радова, плакат, флајери 2012
Пројекат „Више знања – мање отпада“ Коаутор еколошка представа 2011
Пројекат "Ја селектујем! А ти? Аутор конференција за штампу, постери, флајери 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника „Опстанак“, председник удружења

Душица Ристовић

Реализатор и модератор
0642088266
duki2505@gmail.com
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

Ужичка гимназија и Економска школа Ужице 

Радно место:

професор биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2002 Радио „Луна", Ужице Маркетинг менаџер
2002 2012 Уметничка школа, Ужице професор биологије
2003 2018 Економска школа, Ужице професор биологије
2010 2018 Ужичка гимназија професор биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар "Комуникација за животну средину" Аутор Заступљеност еколошких проблема у настави природних наука 2014
Пројекат „Више знања – мање отпада“ Аутор еколошка представа 2011
Пројекат „Еколошки размишљам, па од старог ново смишљам“ Аутор изложба радова, плакат, флајери 2012
Пројекат "Ја селектујем! А ти? Аутор конференција за штампу, постери, флајери 2017
Пројекат„Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“ Реализатор приручник, флајери 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за рад еколошких секција у основним и средњим школама у Ужицу и Тузли настао у оквиру пројекта„Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“, 2013, Регионална развојна агенција Ужице Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан експертске групе Одбор за заштиту животне средине Златиборске области
Удружење наставника „Опстанак“, заменик председника удружења
Члан експертске групе Зелени савет Града Ужица