Методичко-дидактички модели наставе на отвореном

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 659  

Вебинар

Aкадемија струковних студија Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152аАндреа Жерајић
andreazerajic@gmail.com
0631110777
0631110777

Методичко-дидактички модели наставе на отвореном

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Нада Дикић , Академија струковних студија, одсек: ВХШ
доктор наука Љиљана Јовчић , АССБ Одсек Висока здравствена школа
Prim dr Горана Исаиловић , АССБ Одсек Висока здравствена школа
Виши предавач Смиљка Кесић , Академија струковних студија Београд Одсек ВТШ
виши предавач Емилија Липовшек , Академија струковних студија Београд, одсек ВТШ
наставник Драгица Ранковић , АССБ Одсек Висока здравствена школа

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Нада Дикић

Члан програмског одбора и модератор
0641255405
ndikic07@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Академија струковних студија, одсек: ВХШ 

Радно место:

професорка струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1990 Универзитетска библиотека библиотекарка
1991 2000 Класична гимназија професорка
2001 2021 Висока хотелијерска школа професорка
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава као процес Аутор Иновације у настави 1996
Развој школског система у Србији Аутор Норма 2002
Харизма и комуникација Аутор Хотелплан, Хотеллинк 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пословна комуникација, 2016, ВХШ Аутор
Методика наставе стручних предмета, 2018, ВХШ Аутор
Менаџмент догађаја, 2019, ВХШ Аутор

Љиљана Јовчић

Члан програмског одбора и реализатор
063491283
ljiljana.jovcic@yahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

АССБ Одсек Висока здравствена школа 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1994 ОШ „Дуле Караклајић“ Дефектолог у специјалној школи
1994 2000 ОШ „Дуле Караклајић“ Логопед
2001 2003 ПУ „ Ракила Котаров Вука“ Директор
2004 2007 Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Директор
2007 2008 Секретаријат за социјалну и дечију заштиту секретар
2009 2012 Секретаријат за дечију заштиту секретар
2012 2013 Секретаријат за образовање и дечију заштиту секретар
2010 2011 ФПН Предавач по позиву
2011 2014 Висока здрвствена школа струковних студија у Београду Предавач на спец. Студијама –допунски рад
2014 2016 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Предавач
2017 2021 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јовчић Љ., Лазаревић А., Јанић Н. „Практична знања и и еколошка едукација у средњем медицинском образовању“ Коаутор Ecologica,(2018; N0 90) М51 str.461 2018
Јовчић Љ. „Примењени менаџмент у реформи средњег стручног образовања Коаутор Сестринска реч (2018; N0 77)Часопис удружења медицинских сестара и бабица РС М52 стр 24-29 2018
Јовчић Љ,., Брзаковић, М., Иванишевић, Н. . Стечене компетенције ученика средњих медицинских школа у Србији, компарација ставова ученика и ментора. Коаутор Хуманистика, 2(4), 53-85. 2018
Љ.Јовчић,М.Илић „Примењена знања и социјалне вештине у средњем стручном образовању“ Коаутор Зборник-Снагом речи,Конгрес здравствених радника Србије прве категорије са међународним учешћем, Златибор,2016, М 63 2016
Jovčić Lj, Hadžić A, Knežević M, Pantović V, Practical knowledge social and digital skills in secondary medical education. Коаутор NEW TRENDS IN DIGITAL TRANSFORMATION : monograph / - Belgrade : University “Union - Nikola Tesla”, Faculty of Information Technology and Engineering : 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Д. Перић,Н. Цветковић,Љ. Јовчић “Буди прав бићеш здрав“ Библиотека града Београда, Библиотека „Деспот Стефан Лазаревић“, 2003 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за изузетан допринос логопедској пракси Удружење логопеда Србије 2019
Cerficate of Appreciation 36th IBIMA International Conference Granada Spain ISBN: 978-0-9998551-5-7 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије
Рецензент у часопису за истраживања у друштвеним и хуманистичким наукамас «Хуманистика»
Aкредитовани програм.- ЗОУВ 2018/2019.“ Комуникација-најбоља информација“развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси Реализатор програма
Акредитовани програм ЗОУВ 2018/19. „Заштита и безбедност деце у предшколској установи“,аутори и реализатори др Љиљна Јовчић, др Миодраг Брзаковић, др Меланија Илић
Quality of Education by Introducing Examinations the End of secondary Education IPA 2015

Горана Исаиловић

Члан програмског одбора и реализатор
0652004235
isailovic.gorana@gmail.com
Звање:

Prim dr 

Установа:

АССБ Одсек Висока здравствена школа 

Радно место:

дерматовенеролог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2003 Градски завод за кожне и венеричне области Лекар специјалиста
2003 2020 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Предавач
2011 2021 МСПААС Председница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Farkic, J., Isailovic, G., & Taylor, S. Forest bathing as a mindful tourism practice. Коаутор Annals of Tourism Research Empirical Insights, 2(2), 100028. 2021
Vukin, M., Isailović, G. A Cure and Healing Forest on Goč Mountain - A New Approach to Health Tourism in Serbia. Коаутор Thematic Proceedings II. The Third International Scientific Conference 'Тоurism in Function of Development of The Republic of Serbia’. 2018
Pešalj, G., Ursić, S., Jovanović, I., Zdravković, S., Presetnik, Lj., Isailović, G. Measuring the Effects of forest SPA program in urban Parks using Methods of active Imagination. Коаутор Acta Economica et Turistica. Zagreb 2016
M.Vukin, G.Isailovic, C. Augustin, G. Pesalj, Z.Bekric, M.Kelember RELAXATION EFFECTS OF THE FOREST AND NATURE THERAPY: CASE STUDY - ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIA Коаутор FPH1. Congress Book of abstracts 2019
M.Vukin, G.Isailovic, C. Augustin, G. Pesalj, Z.Bekric, M.Kelember, T.Lazarevic, E.Vlachou, Lj.Presetnik, S.Zdravkovic, M.Djukic Art from nature Коаутор INFOM congress, Book of abstracts 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шумски велнес практикум, Војводина шуме 2021 Аутор
Пројекат Вртић здравља 2011 Коаутор
Водич кроз велнес приручник 2006 Коаутор
Wellness у Србији 2010, приручник Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
MSPAAS, председница од 2011
FTSEE, копредседница од 2019
INFOM Forest medical specialist од 2019
ANFT Forest therapy guide од 2017

Смиљка Кесић

Реализатор
0642600100
smiljkak@visokaturisticka.edu.rs
Звање:

Виши предавач 

Установа:

Академија струковних студија Београд Одсек ВТШ 

Радно место:

професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2006 Британски савет супервизор
2006 2008 Задужбина Илије М. Коларца професор и испитивач
2008 2017 Филозофски факултет Унивезитет у Београду предавач (хонорарно)
2018 2021 Академија струковних студија Београд Виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Кесић, С. Towards Improved Competitiveness: Storytelling in Theme-based Hospitality Establishments. Хотелска кућа XII зборник радова, Београд: Хорес Аутор зборник радова/научни скуп 2019
Keсић, С. ESP: French Borrowings in the Language of Tourism, Страни језик струке и професионални идентитет, Београд: Друштво за стране језике и књижевност Аутор зборник радова/научни скуп 2018
Кесић, С. Племић, Б. Липовшек, Е. Industrial Heritage Creative Zones of Tourism and Hospitality Offer of Belgrade, Хотел План 2018 Book of Proceedings, Београд: Висока хотелијерска школа струковних студија. Аутор зборник радова/научни скуп 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за стране језике/Секција универзитетских наставника страних језика струке

Емилија Липовшек

Реализатор
0638067246
foxlinden@gmail.com
Звање:

виши предавач 

Установа:

Академија струковних студија Београд, одсек ВТШ 

Радно место:

професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Висока туристичка школа предавач енглеског језика
2019 2021 Академија струковних студија предавач енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Lipovšek, E. Street Art and Street Food in Brixton. Аутор Hotelska Kuća – conference book of abstracts, Zlatibor. 2019
Lipovsek, E. Flâneuse in Brooklyn and Belgrade. Аутор Arts and the City Conference– book of abstracts, Budapest: Karoli Gaspar University. 2019
Plemić, B., Kesić, S., Lipovšek, E. Industrial Heritage Creative Zones of Tourism and Hospitality Offer in Belgrade. Коаутор HOTELPLAN 2018 – book of proceedings, Belgrade: College of Hotel Management, , ISBN: 978-86-60060-09-1 (str. 660-669) 2018
Lipovšek, E., Kesić, S. Commodification of Culture in Fiction-Induced Tourism. Коаутор TIMS Acta Vol 9, No 2. Novi Sad: Тhe Faculty of Sports and Tourism, 2015, ISSN 1452 – 9467, str. 105-113 2015
Lipovšek, E., Kesić, S. Journeys beyond Pages: Use of Fiction in Tourism. Коаутор Туристичко пословање на енглеском језику 14 (The Business of Tourism). Beograd: College of Tourism, ISSN 0354-3099, 2014, str. 51-61 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Postcolonial Studies Association
EACLALS

Драгица Ранковић

Члан програмског одбора и реализатор
0643868624
draga.rankovic@yahoo.com
Звање:

наставник 

Установа:

АССБ Одсек Висока здравствена школа 

Радно место:

наставник практичне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 ОШ“Боривоје Ж.Милојевић“ Наставник разредне наставе, педагог
2012 2021 Висока здрaвствена школа струковних студија у Београду Наставник практичне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ранковић, Д. Л. Образовно-васпитни рад школа за децу на болничком лечењу. Аутор Синтезе - часопис за педагошке науке , књижевност и културу, (15), 67-78. дои:10.5937/синтезе8-18387 2019
Ранковић, Д. Примена конструктивистичке теорије у инклузивном образовању. Аутор Норма, 22(1), 35-42 2017
Ranković, D. i Jovčić, Lj. Školovanje dece na bolničkom lečenju. Коаутор U. N. Kregar Velikonja (Ur.), Celostna obravnava pacienta (str. 410-416). Novo Mesto: Fakulteta za zdravstvene vede. https://fzv.uni-nm.si/uploads 2016
Ранковић, Д. Родитељи као партнери у инклузивној настави. Аутор У. М. Ђорђевић и С. Банковић (Ур.), Зборник резимеа: Други стручно-научни скуп са међународним учешћем “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа 2013