TIMSS 2019 за учитеље и наставнике: грешке ученика као показатељ процеса учења

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 658  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

TIMSS 2019 за учитеље и наставнике: грешке ученика као показатељ процеса учења

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Валико Градиште
/ Зорица Вукајловић , ОШ "Вељко Дугошевић" Београд
Др педагошких наука и научни сарадник Ивана Ђерић , Институт за педагошка истраживања
Доктор наука Бети Ламева , Државен испитен центар, РСМ
Др психолошких наука и научни сарадник Нада Шева , Институт за педагошка истраживања
Професор разредне наставе Катарина Радосављевић , ОШ „Вељко Дугошевић” Београд
Др педагошких наука и научни сарадник Јелена Станишић , Институт за педагошка истраживања

1

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Валико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Зорица Вукајловић

Члан програмског одбора и модератор
0638289818
zoca04@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ "Вељко Дугошевић" Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
1990 1991 ОШ „Младост" Београд Учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић" Београд Учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
4th International Scientific Conference on Methodology - „Тhe influence of methodology teaching on the quality of teacher and pre-school teacher training”, Суботица Аутор „Content integrated learning as a road to computer literacy” 2015
„Мост математике”, Врњачкај Бања Реализатор „Реално окружење као подстицај за учење геометрије” 2016
„Мост математике”, Врњачкај Бања Реализатор „Eлементарна дескриптивна статистика у почетној настави математике” 2016
„Мост математике”, Врњачкај Бања Реализатор „Симетрија-одраз у огледалу” 2018
Вукајловић. З. и група аутора, „The use of ict in education“, Висока школа за инспекцијски и кадровски менаџмент у Сплиту и Удруга за промицање знаности и умјетности у Сплиту 2018. године Аутор „The use of ict in education“ 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), Креативни центар Аутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку, Креативни центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, председница
Национална асоцијација родитеља и наставника, оснивач и члан Управног одбора
Савез учитеља Републике Србије, члан
НАГВИС, члан

Ивана Ђерић

Члан програмског одбора и реализатор
0641975073
ivana.brestiv@gmail.com
Звање:

Др педагошких наука и научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

Истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2021 Институт за педагошка истраживања Истраживач
2019 2021 Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу Професор на мастер студијама за предмете Школска педагогија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ко су ученици са ниским скоровима на тестовима постигнућа у ТИМСС истраживању - компаративна анализа. Коаутор Објављен рад Иновације у настави - часопис за савремену наставу, вол. 33, бр. 4, стр. 27-47 2020
Квалитет наставе и постигнуће ученика у математици и природним наукама (2017) Коаутор Објављен рад: TIMSS 2015 у Србији: међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука (149-181). 2017
Концепција међународног истраживања TIMSS 2019 Аутор Објављен рад у књизи: TIMSS 2019 у Србији 2021
Како аспирације родитеља и развојно-подстицајне активности утичу на самопоуздање и мотивацију деце за учење математике и природних наука? Коаутор Објављен рад у књизи: TIMSS 2019 у Србији 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Национални извештај TIMSS 2019 у Србији (2020). Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор
Сажетак основних налаза TIMSS 2019 Коаутор
Тематски зборник TIMSS 2019 у Србији (2021). Београд: Институт за педагошка истраживања. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Национални координатор међународног истраживања TIMSS 2019 за Србију

Бети Ламева

Реализатор
075284335
betilameva@dic.edu.mk
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Државен испитен центар, РСМ 

Радно место:

Руководилац Секрора за испити, ИТ и ... 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2009 Биро за развој на образованието, Република Македонија Саветник, Дата менаџер за ТИМСС, ПИРЛС и ПИСА
2004 2009 Саветник, Дата менаџер за ТИМСС, ПИРЛС и ПИСА Руководилац Одделења за ИТ Дата менаџер
2009 2019 Државен испитен центар Раководител на Одделение за ИТ и организација на испити
2019 2021 Државен испитен центар Раководител на Сектор за испити, ИТ и истражувања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Резултати ТИМСС 2019 Предавач Излагање 2021
ПИСА 2021 Предавач Излагање 2020
Учество на Република Северна Македонија во PISA и PIRLS Предавач Излагање 2020
Вештини за 21 век и критичко размислување Предавач Излагање 2020
Критичкото размислување и решавањето проблеми и примена на кодирање во природни науки и математика Предавач Излагање 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Национален извештај за TIMSS 2019, ДИЦ, 2021 Коаутор
Национален извештај за TIMSS 2011, ДИЦ, 2012 Коаутор
Национален извештај за PISA 2019, ДИЦ, 2020 Коаутор
Длабинска анализа за PISA 2019, ДИЦ, 2020 Аутор
Национален извештај за PISA 2015, ДИЦ, 2016 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Национални координатор за ТИМСС 2011, ТИМСС 2019, ТИМСС 2023
Национални координатор за ПИСА 2018, ПИСА 2022
Национални координатор за ТАЛИС 2023
Члан међународне групе за припрему упитника за ПИРЛС 2021
Извешни секретар на Државен матурски одбор

Нада Шева

Члан програмског одбора и реализатор
0638543758
nadaseva@gmail.com
Звање:

Др психолошких наука и научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

Истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Филолошки факултет Универзитета у Београду Асистент у настави (приправник)
2007 2008 Универзитет у Јорку, Велика Британија Истраживач
2012 2021 Институт за педагошка истраживања, Београд Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај раног учења за постигнуће ученика из математике у ТИМСС 2015 у Србији ‒ Резултати међународног истраживања постигнућа ученика 4. разреда основне школе из математике и природних наука Аутор Објављен рад у књизи 2017
Типологија грешака у решавању задатака из геометрије Аутор Објављен рад у књизи: TIMSS 2019 у Србији 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Национални извештај TIMSS 2019 у Србији (2020). Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор
Сажетак основних налаза TIMSS 2019. Коаутор
Тематски зборник TIMSS 2019 у Србији (2021). Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор

Катарина Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0644757527
krsumadija@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић” Београд 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Сарадник за инклузивно образовање
2006 2021 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
2006 2006 ОШ „Скадарлија” Београд Учитељ
2006 2008 Учитељски факултет, Универзитет у Београду Асистент-сарадник на катедри за Методику наставе математике
2005 2006 ОШ „Милан Благојевић” Наталинци Наставник Ликовне културе, Музичке културе и ТО
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
4th International Scientific Conference on Methodology - „Тhe influence of methodology teaching on the quality of teacher and pre-school teacher training”, Суботица Аутор „Content integrated learning as a road to computer literacy” 2015
„Мост математике”, Врњачкај Бања Аутор „Реално окружење као подстицај за учење геометрије” 2016
„Мост математике”, Врњачкај Бања Аутор „Eлементарна дескриптивна статистика у почетној настави математике” 2016
„Мост математике”, Врњачкај Бања Аутор „Симетрија-одраз у огледалу” 2018
ТИМСС 2015, 2019, Београд Коаутор „TIMSS у Србији: изазови за ученике у областима које су прописане наставним планом и програмом” 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2021
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2002
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и допринос афирмацији Друштва Друштво учитеља Београда 2014
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и допринос афирмацији Друштва и за ангажовање за снимање часова на РТС-у Друштво учитеља Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда
Савез учитеља Републике Србије

Јелена Станишић

Члан програмског одбора и реализатор
0641406968
jelena.st8@gmail.com
Звање:

Др педагошких наука и научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

Истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 Институт за педагошка истраживања, Београд Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Постигнућа ученика из географије Коаутор Објављен рад: С. Гашић-Павишић и Д. Станковић (ур.), TIMSS 2007 у Србији (175-210), Београд: Институт за педагошка истраживања. 2011
ИЗВОРИ ГРЕШАКА У TIMSS ЗАДАЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ БИОЛОГИЈЕ Коаутор У Ивана Ђерић, Николета Гутвајн, Смиљана Јошић, Нада Шева (ур), TIMSS 2019: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ (50-51). ИПИ, МПНТР и ЗВКОВ. 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан тима међународног истраживања TIMSS 2007, 2011, 2015 и 2019 за Србију