Настава астрономије у гимназијама

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 657  

Вебинар

Математички факултет универзитета у Београду
Студентски трг 16, 11000 БеоградМилица Вучетић
mandjelic@matf.bg.ac.rs
0648650224
0648650224

Настава астрономије у гимназијама

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

научни саветник Зорица Цветковић , Астрономска опсерваторија
ванредни професор Тијана Продановић , Математички факултет, Универзитет у Београду
асистент Станислав Милошевић , Математички факултет, Универзитет у Београду
редовни професор Олга Атанацковић , Математички факултет, Београд
ванредни професор Бојан Арбутина , Математички факултет Универзитета у Београду
доцент Бојан Новаковић , Математички факултет Универзитета у Београду
виши научни сарадник Јелена Ковачевић Дојчиновић , Астрономска опсерваторија
Научни саветник (Редовни професор) Лука Поповић , Астрономска опсерваторија
научни сарадник Моника Јурковић , Астрономска опсерваторија
научни сарадник Милица Вучетић , Математички факултет Универзитета у Београду

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Зорица Цветковић

Реализатор
011308908
zorica@aob.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

астроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 Астрономска опсерваторија Истраживач сарадник
2002 2007 Астрономска опсерваторија Научни сарадник
2007 2012 Астрономска опсерваторија Виши научни сарадник
2012 2021 Астрономска опсерваторија Научни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cvetković, Z., Pavlović, R., “Orbits for Eight Binaries”, Astronomical Journal, 160, 48C, 2020 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2020
Cvetković, Zorica; Pavlović, Rade; Boeva, Svetlana; “CCD Measurements of Double and Multiple Stars at ASV and NAO Rozhen in 2017 and 2018”, Astronomical Journal, 158, 215C, 2019 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2019
Cvetković, Z., Pavlović, R., Ninković, S., “Orbits for Nine Binaries and One Linear Solution”, Astronomical Journal, 151, 83C, 2016 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2016
Cvetković, Z., Vince, I., Ninković, S., “A new orbit of binary 15 Monocerotis”, New Astronomy, 15(3), 302-306, 2010 ---- 2010
Olević, D., Cvetković, Z., “Dynamical Masses of the Components in o Andromedae”, Astronomical Journal, 131, 1721O, 2006 ---- 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Прецизно одређивање лонгитуда и његов значај”, 2003, Задужбина Андрејевић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за научни рад младих Астрономска опсерваторија 1997
Годишња награда за научни рад Астрономска опсерваторија 2007
Годишња награда за допринос развоју Астрономске опсерваторије Астрономска опсерваторија 2012
Годишња награда за научни рад Астрономска опсерваторија 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва астронома Србије
Члан Међународне астрономске уније
Члан Европског астрономског друштва

Тијана Продановић

Реализатор
062209714
prodanvc@matf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Математички факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

астрофизичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Редовни професор
2021 2021 Математички факултет, Универзитет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Impact of Galactic Interactions on the Evolution of the Far-Infrared-Radio Correlation Коаутор Објављен рад (MNRAS, volume 489, 4557 (2019) 2019
Neutrino Constraints to the Diffuse Gamma-Ray Emission from Accretion Shocks Коаутор Објављен рад (Astrophysical Journal 806, 184 (2015)) 2015
The Deuterium Abundance in the Local Interstellar Medium Коаутор Објављен рад (MNRAS, Volume 406, Issue 2, pp. 1108-1115 (2010)) 2010
Наставник као научни комуникатор Коаутор Објављен рад (Настава физике, 5, 2017) 2017
Угледни час: Наставна јединица – Њутнов закон гравитације Предавач Излагање (Међународни семинар о настави физике, 2018) 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у спектроскопију за астрономе, 2008., Природно-математички факултет, Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво астронома Србије
Међународна астрономска унија
Удружење научних комуникатора Науком

Станислав Милошевић

Реализатор
0645639416
stanislav@matf.bg.ac.rs
Звање:

асистент 

Установа:

Математички факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

астрофизичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2015 OШ Иван Горан Ковачић Наставник физике
2015 2021 Математички факултет, Универзитет у Београду асистент
2010 2021 Истраживачка станица Петница Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
NFLUENCE OF THE SOFTENING LENGTH ON STABILITY OF SPIRAL GALAXIES IN N-BODY SIMULATIONS Аутор Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 98 (2018), 161 - 166 Progress Report 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво астронома Србије

Олга Атанацковић

Члан програмског одбора и реализатор
06332234
olga@matf.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Математички факултет, Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1996 Астрономска опсерваторија, Београд научни сарадник
1996 2002 Математички факултет, Београд доцент
2002 2013 Математички факултет, Београд ванредни професор
2013 2021 Математички факултет, Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Atanacković,O.: 2019, Numerical Methods in Radiative Transfer, in „Radiative Transfer in Stellar and Planetary Atmospheres“, XXIX Canary Islands Winter School of Astrophysics, La Laguna, Tenerife, Spain, November 13-17, 2017, Eds. L. Crivellari, S. Simon-Diaz, M.J.Arevalo, pp. 81-116. Аутор Поглавље у књизи (M13) 2017
Kuzmanovska, O.; Atanacković, O.; Faurobert, M.: 2017, FBILI method for multi-level line transfer, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, Volume 196, p. 230-241. Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М22 2017
Milić, I., Atanacković, O.: 2014, Accelerating NLTE radiative transfer by means of the Forth-and-Back Implicit Lambda Iteration: A two-level atom line formation in 2D Cartesian coordinates, Advances in Space Research, Vol. 54, 1297-1307. Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М23 2014
Atanacković, O.: 2013, Astronomy education and popularization in Serbia, Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 92, 107-112. International BELISSIMA Conference, 2012. Аутор Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 2013
Atanacković-Vukmanović, O.; Crivellari, L.; Simonneau, E.: 1997, A forth-and-back implicit Lambda-iteration, Astrophys. J. 487, 735-746. Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 1997
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Општа астрофизика, 2004, Завод за уџбенике, Београд (универзитетски уџбеник, прво издање) Аутор
Општа астрофизика, 2010, Завод за уџбенике, Београд (универзитетски уџбеник, друго прерађено издање) Аутор
Астрономија, Уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера, 2016, Klett Аутор
Астрономија, Додатно наставно средство за 4. разред гимназије природно-математичког смера, 2021, Klett Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Проф. Захарије Бркић“ Катедра за астрономију (фонд „Проф. Захарије Бркић“) 1982
Признање/захвалница „International Year of Astronomy 2009 Certificate of Appreciation“ за залагање и изузетан допринос успеху Међународне године астрономије 2009 у Србији Међународна астрономска унија 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва астронома Србије (ДАС), Председник Комисије за наставу ДАС-а
Члан Астрономског друштва „Руђер Бошковић“
Члан Удружења „Милутин Миланковић“
Члан Европског астрономског друштва
Члан Међународне астрономске уније (МАУ), Представник Србије у Комисији МАУ за астрономско образовање (до 2015), Национални координатор за астрономско образовање у МАУ (од 2020)

Бојан Арбутина

Реализатор
0112027827
arbo@matf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Математички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор астрофизике, професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2005 Астрономска опсерваторија Истраживач-приправник
2005 2007 Астрономска опсерваторија Истраживач-сарадник
2007 2010 Математички факултет Универзитета у Београду асистент
2010 2018 Математички факултет Универзитета у Београду Доцент
2018 2021 Математички факултет Универзитета у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Urošević, D., Arbutina, B., Onić, D., 2019: “Particle acceleration in interstellar shocks”, Astrophys. Space Sci., 364, 185 Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М22 2019
Arbutina, B., 2015: “Blast waves with cosmic rays”, Astrophys. Bull., 77, 214 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М23 2015
Arbutina, B., Urošević, D., Vučetić, M. M, Pavlović, M. Z, Vukotić, B., 2013: “Modified Equipartition Calculation for Supernova Remnants. Cases α = 0.5 and α = 1”, Astrophys. J., 777, 31 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2013
Arbutina, B., Urošević, D., Andjelić, M. M., Pavlović, M. Z, Vukotić, B., 2012: “Modified Equipartition Calculation for Supernova Remnants ”, Astrophys. J., 746, 79 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2012
Arbutina, B., Urošević, D., Stanković, M., Tešić, Lj., 2004: “ L-D dependence for supernova remnants and its connection with the Σ-D relation”, Mon. Not. R. Astron. Soc., 350, 346 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bojan Arbutina, 2017: “Evolution of supernova remnants”, Публикације Астрономске опсерваторије у Београду, 97 (научна монографија) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за стваралаштво младих у области науке у 2005. години Град Београд 2005
Годишња награда за научни рад младих истраживача Астрономска опсерваторија 2007
Награда Математичког факултета за изузетан успех постигнут у научноистраживачком раду Математички факултет Универзитета у Београду 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва астронома Србије
Члан Међународне астрономске уније

Бојан Новаковић

Реализатор
011202782
bojan@matf.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Математички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор астрономије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2009 Астрономска опсерваторија Истраживач-сарадник
2009 2012 Математички факултет Универзитета у Београду асистент
2012 2021 Математички факултет Универзитета у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Vokrouhlicky, D., Novaković, B., Nesvorny, D.: 2021, The young Adelaide family: Possible sibling to Datura? Astronomy and Astrophysics, 649, A115 Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2021
Đošović, V., Novaković, B., Vukotić, B., Ćirković, M.M.: 2020. Water transport throughout the TRAPPIST-1 system: the role of planetesimals. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 499, 4626 Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2020
Hsieh, H.H., Novaković, B., Kim, Y., Brasser, R.: 2018. Asteroid Family Associations of Active Asteroids. The Astronomical Journal, 155, id.96 Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2018
Novaković, B., Cellino, A., Knežević, Z.: 2011. Families among high-inclination asteroids. Icarus, 216, 69 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2011
Novaković, B.: 2010. Portrait of Theobalda as a young asteroid family. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 407, 1477 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Бојан Новаковић “Динамика Сунчевог система”, Математички факултет, Београд, 2015 (скрипта) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за научни рад младих истраживача Астрономска опсерваторија 2010
Награда за изузетане резултате у научноистраживачком раду у области планетарних наука Европска научна фондација 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва астронома Србије
Члан Међународне астрономске уније
Члан Европског астрономског друштва
Члан Америчког астрономског друштва — одсек за планетарне науке
Члан Управног одбора Х2020 пројекта Stardust-R

Јелена Ковачевић Дојчиновић

Члан програмског одбора и реализатор
0643623662
jkovacevic@aob.bg.ac.rs
Звање:

виши научни сарадник 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

астрофизичар, истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Математички факултет Истраживач приправник
2007 2021 Астрономска опсерваторија Виши научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Analysis of Optical Fe II Emission in a Sample of Active Galactic Nucleus Spectra, 2010, ApJS, 189, 15 Аутор Рад објављен у међународном часопису највишег ранга М21а 2010
Тhe Connections Between the UV and Optical Fe ii Emission Lines in Type 1 AGNs, 2015, ApJS, 221, 35 Аутор Рад објављен у међународном часопису највишег ранга М21а 2015
The structure of the Mg II broad line emitting region in Type 1 AGNs, 2019, MNRAS, 484, 3180 Коаутор Рад објављен у међународном часопису високог ранга М21 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Активна галактичка језгра и њихови емисиони региони, 2010, Задужбина Андрејевић Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
КОБСОН-ова награда за продуктивног младог истраживача КОБСОН (конзорцијум библиотека Србије) 2011
Годишња награда за научни рад младих Астрономска опсерваторија 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Друштва астронома Србије
Члан Друштва физичара Србије
Члан Међународне астрономске уније

Лука Поповић

Реализатор
0113089079
lpopovic@aob.rs
Звање:

Научни саветник (Редовни професор) 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

Астроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1989 ОШ Мића Поповић, Мала Иванча Наставник математике
1989 1992 АД Р. Бошковић – Народна опсерваторија и планетаријум Предавач у планетаријуму и Управник НО и планетаријума
1992 2021 Астрономска опсерваторија у Београду Од истраживача сарадника до научног саветника (тренутно)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Broad spectral lines in AGNs and supermassive black hole mass measurements Аутор Прегледни рад у часопису Open Astronomy објављен 2020 https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020OAst...29....1P/abstract 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вртећа карта звезданог неба, 1992, АД «Р. Бошковић» Аутор
Основи астрономије и астрофизике за студенте физике, 2017, Универзитет у Крагујевцу Коаутор
Активна галактичка језгра, 2017, Математички факултет, Универзитет у Београду Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Астрономске опсерваторије за научни рад Астрономска опсерваторија 2001
Награда Астрономске опсерваторије за научни рад Астрономска опсерваторија 2010
Награда Астрономске опсерваторије за научни рад Астрономска опсерваторија 2021
Александар фон Хумболт стипендија Фондација Александар фон Хумболт 2003
Награда Председника кинеске академије наука за професоре Кинеска академија наука 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво астронома Србије
Европско астрономско друштво
Међународна астрономска унија

Моника Јурковић

Члан програмског одбора и модератор
0113089071
mojur@aob.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Астрономска опсерваторија 

Радно место:

астрофизичар, истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2020 Астрономска опсерваторија истраживач сарадник
2020 2021 Астрономска опсерваторија научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"TESS Observations of Cepheid Stars: First Light Results", The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 253, Issue 1, article id. 11, pp. (2021). Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21a 2021
Jurkovic, M. I., "Anomalous Cepheids Discovered in a Sample of Galactic Short Period Type II Cepheids", Serbian Astronomical Journal, vol. 197, pp. 13-33 (2018) Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М23 2018
Groenewegen, M. A. T. & Jurkovic, M.I., "The period-luminosity and period-radius relations of Type II and anomalous Cepheids in the Large and Small Magellanic Clouds", Astronomy & Astrophysics, Volume 604, id.A29, 8 pp., (2017) Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2017
Groenewegen, M. A. T. & Jurkovic, M.I., "Luminosities and infrared excess in Type II and anomalous Cepheids in the Large and Small Magellanic Clouds", Astronomy & Astrophysics, Volume 603, id.A70, 61 pp. (2017) Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2017
Plachy, E, Molnar, L., Jurkovic, M. I., Smolec, R., Moskalik, P. A., Pal, A., Szabados, L. and Szabo, R., "First observations of W Virginis stars with K2: detection of period doubling", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 465, Issue 1, p.173-179 (2017) ---- 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за научни рад младих Астрономска опсерваторија 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
редседник Друштва астронома Србије
Члан Међународне астрономске уније
Члан Европског астрономског друштва

Милица Вучетић

Реализатор и модератор
0648650224
mandjelic@matf.bg.ac.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Математички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доктор астрофизике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2017 Математички факултет Универзитета у Београду истраживач сарадник
2017 2021 Математички факултет Универзитета у Београду научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Vučetić, M. M., Ilić, D., Egorov, O. V., Moiseev, A., Onić, D., Pannuti, T. G., Arbutina, B., Petrov, N., Urošević, D., 2019: “Revealing the nature of central emission nebulae in the dwarf galaxy NGC 185”, Astron. & Astrophy., 628, 87 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2019
5. Vučetić, M. M., Arbutina, B., Urošević, D., 2015: “Optical supernova remnants in nearby galaxies and their influence on star formation rates derived from Hα emission”, Mon. Not. R. Astron. Soc., 446, 943-958 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М21 2015
2. Vukotić, B., Ćiprijanović, A., Vučetić, M. M., Onić, D., Urošević, D., 2019: “Updated Radio Σ-D Relation for Galactic Supernova Remnants - II”, Serb. Astron. J., 199, 23-37 Коаутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М23 2019
4. Vučetić, M. M., Ćiprijanović, A., Pavlović, M. Z., Pannuti, T. G., Petrov, N, Goker, U. D., Ercan, E, N., 2015: “Optical Observations of the Nearby Galaxy IC342 with Narrow Band [SII] and Hα Filters. II – Detection of 16 optically-identified supernova remnant candidates”, Serb. Astron. J., 191, 6 Аутор Научни рад објављен у међународном часопису ранга М23 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Међународне астрономске уније
Члан друштва астронома Србије