Фолклористика у школи

Код одобреног скупа: 656  

Саветовање

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Цара Душана бб, ЧачакМилица Милошевић
milica040191@gmail.com
0693964330
0693964330

Фолклористика у школи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Велика сала Дома културе у Чачку 11.12.2021. 48

Радне биографије


Данијела Ковачевић Микић

Члан програмског одбора и модератор
0648134507
cuvaridelavkca@gmail.com
Звање:

мср проф. српског језика и књижевности 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

просветни саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ „Исидора Секулић", Београд стручни сарадник - библиотекар и медијатекар
1997 2001 ОШ „Ослободиоци Београда", Београд наставник српског језика и књижевности
2001 2006 Гимназија, Ивањица наставник српског језика и књижевности
2006 2021 Школска управа Чачак просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развијање језичких компетенција наставника и ученика и унапређивање наставе српског језика (област: Усмено изражавање) Аутор Зборник радова „Образовање и савремени универзитет", Филозофски факултет, Ниш 2011
Нова организација простора и опремања иновативне школе у информационом друштву Аутор Годишњак Српске академије образовања, Београд 2012
Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност Аутор „Учење и настава", I, Београд 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Критичка (не)сагласја Славка Гордића, Библиотека „Радоје Домановић", Велика Плана, 2014. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подружница Друштва за српски језик и књижевност
Члан Управног одбора Вукове задужбине у Београду
Председник Удружења „Чувари дела Вука Караџића", Чачак
Председник Организационог одбора „Дисовог пролећа", Чачак

Данијела Поповић Николић

Реализатор
018514312
danijela.popovic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2010 Филозофски факултет Универзитета у Нишу истраживач
2012 2015 Филозофски факултет Универзитета у Нишу управница Департмана за српску и компаративну књижевност
2016 2018 Филозофски факултет Универзитета у Нишу Члан Савета Филозофског факултета у Нишу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Говорне форме лесковачког краја (Добра мисла оро игра: пословице, изреке и друге кратке говорне форме лесковачког краја, приредила Данијела Костадиновић, Ниш, 2000)" Аутор Књижевна историја, XXXIII 2001
„Пословице, изреке, клетве: о неким записима Тихомира Ђорђевића у часопису Караџић” Аутор Наше стварање 2010
„Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању“ Аутор Фолклористика, 3/1 2018
"Да гледајући видимо и слушајући чујемо и разумемо" Аутор Philologia Mediana, Годишњак за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Нишу, год. I 2009
"Атрибути невесте и младожење у свадбеним песмама сврљишког краја" Аутор Етно-културолошки зборник, књ. XI 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Реч по народу. Београд: Алтера. 2010. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Руководилац је пројекта Теренска истраживања усмене традиције југоисточне Србије (Огранак САНУ у Нишу).
Учествује у реализацији пројекта очувања угрожених дијалеката Тимочки говори (Министарство културе Републике Србије).
Руководилац је пројекта Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања (Филозофски факултет у Нишу, Министарство културе Републике Србије)
Члан је управног одбора Удружења фолклориста Србије.
Уређује Aрхив усменог стваралаштва (Филозофски факултет у Нишу, 2013 и даље).
Уређује Дигитални архив усменог стваралаштва (Филозофски факултет у Нишу, 2014. и даље).

Верица Костић

Члан програмског одбора и реализатор
0652325308
vericavkostic7@gmail.com
Звање:

мср проф. српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2011 Пета београдска гимназија професор српског језика и књижевности
2011 2021 ОШ "Сретен Лазаревић" Прилике наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројектна настава и књижевно дело (Пројекат: Живот и обичаји нашега краја - Настављачи Вуковог рада) Предавач Републички зимски семинар Друштва за српски језик и књижевност Србије 2020
Вуковим путем - Примери савремене наставе (Пројекат: Живот и обичаји нашега краја - Настављачи Вуковог рада) ---- 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теренска збирка "Живот и обичаји нашега краја - Настављачи Вуковог рада" 2019 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Проф. др Милија Николић“ (конкурс за најбољу методичку припрему из српског језика или књижевности) Друштво за српски језик и књижевност Србије 2018
Награда „Проф. др Милија Николић“ (конкурс за најбољу методичку припрему из српског језика или књижевности) Друштво за српски језик и књижевност Србије 2019
Награда „Проф. др Милија Николић“ (конкурс за најбољу методичку припрему из српског језика или књижевности) Друштво за српски језик и књижевност Србије 2020
„Јунска награда“ Општине Ивањица за изузетно залагање и успехе у области образовања, васпитања и културне делатности Општина Ивањица 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење „Чувари дела Вука Караџића", Чачак
Члан жирија такмичења у лепом говору (окружни ниво)
Члан жирија такмичења Песниче народа мог (окружни ниво)
Члан организионог одбора фестивала "Нушићијада"

Милица Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
0693964330
milica040191@gmail.com
Звање:

мср проф. српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Свети ђакон Авакум", Трнава 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Часопис Витез, Београд лектор, уредник рубрике
2015 2016 ОШ „Свети ђакон Авакум”, Трнава наставник српског језика и књижевности
2016 2018 Висока школа техничких струковних студија, Чачак библиотекар
2018 2020 ОШ „Горачићи”, Лучани наставник српског језика и књижевности
2020 2021 ОШ „Свети ђакон Авакум”, Трнава наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вуковим путем - Примери савремене наставе (Радионице: У потрази за књижевним и језичким благом Драгачева) Предавач Вуковим путем - Примери савремене наставе, Народни музеј у Чачку 2019
Акценатска структура стиха у поезији Добрице Ерића Предавач Песничке бројанице Добрице Ерића, Градска библиотека Владислав Петковић Дис, Чачак 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Удружења „Чувари дела Вука Караџића", Чачак
Подружница Друштва за српски језик и књижевност
Члан жирија такмичења Песниче народа мог (окружни ниво)
Члан жирија међународног литерарног конкурса Млади чувари српске народне културе