Безбедност и одговорност

Код одобреног скупа: 655  

Конференција

Фондација Тијана Јурић
Максима Горког 47, 24000 СуботицаНина Давидовић
ninadavidovic@tijana.rs
024552423
0695524230

Безбедност и одговорност

Размена знања, искустава и мишљења са службама и организација из Европе и региона о различитим питањима која се тичу безбедности деце; представљање стручној јавности нових механизама у заштити деце од насилника и слање јединствене поруке о тренутном стању безбедности деце у Србији.

Уклањање материјала сексуалног злостављања деце са интернета - речи стручњака и предузете мере и активности на глобалном и националном нивоу; Дигитална добробит деце и младих; Проблем нестанака деце; Добре праксе и постојећи механизми у потрази за несталом децом.

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Др. сц Луција Вејмелка , Правни факултет, Загреб
Дефектолог Милан Радовановић , Дефектолошко саветовање Ентера
Менаџер Suzanne Wissenburg , INHOPE

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД