Безбедност и одговорност

Код одобреног скупа: 655  

Конференција

Фондација Тијана Јурић
Максима Горког 47, 24000 СуботицаНина Давидовић
ninadavidovic@tijana.rs
024552423
0695524230

Безбедност и одговорност

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Др. сц Луција Вејмелка , Правни факултет, Загреб
Дефектолог Милан Радовановић , Дефектолошко саветовање Ентера
Менаџер Suzanne Wissenburg , INHOPE

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Луција Вејмелка

Реализатор
0643155565
lvejmelka@pravo.hr
Звање:

Др. сц 

Установа:

Правни факултет, Загреб 

Радно место:

асистент предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 Правни факултет, Загреб предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Online Interactions and Problematic Internet Use of Croatian Students during the COVID-19 Pandemic // (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) Коаутор Information, 12 (2021), 10; 399, 20 doi:10.3390/info12100399 2021
#like_share_slide_block: How social media are changing our behaviour? Коаутор Međunarodna konferencija "Prevencijom do kulture nenasilja" / International conference: "Through prevention to a culture of nonviolence" 2021
Online at risk! Online activities of children in dormitories: experiences in a Croatian county Коаутор International journal of child, youth & family studies, 11 (2020), 4; 54-79 doi:10.18357/ijcyfs114202019938 2020
Seksualno iskorištavanje djece na internetu: od povijesnog prikaza do suvremenih trendova Коаутор Policija i sigurnost, 29 (2020), 4; 404-425 2020
Korisnost i uloga virtualnog okruženja u pomažućoj praksi Коаутор Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 54 (2018), 1; 138-151 (recenziran, pregledni rad, znanstveni) 2018

Милан Радовановић

Реализатор
0645028567
office@entera.rs
Звање:

Дефектолог 

Установа:

Дефектолошко саветовање Ентера 

Радно место:

Терапеут и шеф стручног тима 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 Дефектолошко саветовање Ентера Терапеут и шеф стручног тима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Едукативни курс о интернет зависности Предавач 2008/2009
Семинар о болестима зависности и поремећајима понашања Предавач 2008/2009
Здрави стилови живота Предавач 2008/2009

Suzanne Wissenburg

Реализатор
0643155565
Suzanne.Wissenburg@inhope.org
Звање:

Менаџер 

Установа:

INHOPE 

Радно место:

Менаџерка за тренинге и услуге 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2021 INHOPE Менаџерка за тренинге и услуге
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
FILMS AND PUBLICATIONS ACT, 1996 (ACT NO. 65 OF 1996), AS AMENDED AMENDED FILMS AND PUBLICATIONS TARIFF'S REGULATIONS, 2020 Ms Stella Ndabeni- Abrahams, MP Minister of Communications and Digital Technologies 2020
Section 1 of the Amended Films and Publications Tariffs Regulations Ms Stella Ndabeni- Abrahams, MP Minister of Communications and Digital Technologies 2020
The ESCAPE project EVAC/ Nosilac projekta 2021
Model National Response We Protect Global Alliance/ Nosilac projekta 2015
Grooming in the eyes of a child – a report on the experiences of children on online grooming/ Aino Juusola, Tanja Simola, Janita Tasa, Eveliina Karhu & Pauliina Sillfors Аутори 2021