Једанаести симпозијум „Математика и примене” - секција математика и информатика у образовању

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 654  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0638640147

Једанаести симпозијум „Математика и примене” - секција математика и информатика у образовању

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор математике Миодраг Матељевић , САНУ
доцент Миљан Кнежевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
редовни професор Мирослав Марић , Универзитет у Београду - Математички факултет
доцент Душан Онић , Универзитет у Београду - Математички факултет
Доктор математике Владимир Балтић , ВИШЕР
Доктор наука - математичке науке Марек Светлик , Универзитет у Београду - Математички факултет

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Миодраг Матељевић

Члан програмског одбора и реализатор
0548650059
miodrag@matf.bg.ac.rs
Звање:

Доктор математике 

Установа:

САНУ  

Радно место:

Редовни професор у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1983 ПМФ Унверзитета у Београду асистент
1983 1989 ПМФ Универзитета у Београду доцент
1989 1995 ПМФ Универзитета у Београду ванредни професор
1995 2020 Математички факултет Универзитета у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор Објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор Објављен рад 2011
M.Mateljević, M.Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity and one-dimensional motion, The Teaching of Mathematics, XIV 2 (2011), 87-96. Коаутор Објављен рад 2011
M.Mateljević, N.Jozić, M.Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum ,,Matematika i primene“, Matematički fakultet, 25.-26.05.2012., Beograd 2013., ISBN : 978-86-7589-096-6. Коаутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Комплексна анализа 1, 2012, Завод за уџбенике Аутор
Комплексна анализа 2, 2012, Завод за уџбенике Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за науку 2006. године Град Београд 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан САНУ од 2012. године.
Уредник (или члан уредништва) неколико научних часописа.

Миљан Кнежевић

Члан програмског одбора и реализатор
0112027801
kmiljan@matf.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доктор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 Универзитет у Београду - Математички факултет асистент, доцент
1997 2021 Математичка гимназија наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Knežević, M. Mateljević, On the quasi-isometries of harmonic quasiconformal mappings, J. Math. Anal. Appl., 334/1, 404-413, (2007). Коаутор Објављен рад 2007
M. Knežević, Some Properties of Harmonic Quasiregular Mappings, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics (LTAPH), Volume 36, pp 531-539, (2013). Аутор Објављен рад 2013
M. Mateljević, V. Božin, M. Knežević, Quasiconformality of Harmonic Mappings Between Jordan Domains, FILOMAT, (2010), vol. 24 br. 3, str. 111-122, (2010). Коаутор Објављен рад 2010
M. Knežević, Some models of economic growth and capital accumulation, Proceedings of XXXIX Symposium in Operations Research, SYMOPIS 2012. Коаутор Објављен рад 2012
5. M. Knežević, Dj. Krtinić, A note on infinite descent principle, Teaching of Mathematics, Vol. 16, br. 2, str. 67-78, (2013): ISSN: 1451-4966. Коаутор Објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирке задатака из математике за завршни испит у основном образовању и васпитању, 2011-2015, Министарство просвете и науке Републике Србије и ЗУОВ Коаутор
Фундаменти математичке анализе 3, 2020, Академска мисао Београд Коаутор
Фундаменти математичке анализе 4, 2021, Академска мисао Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Мирослав Марић

Члан програмског одбора и реализатор
0648650111
maricm@matf.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доктор рачунарства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2021 Универзитет у Београду - Математички факултет асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marić М., An Efficient Genetic Algorithm For Solving The Multi-Level Uncapacitated Facility Location Problem, Computing and Informatics, 29 (2), pp 183-201, 2010. Аутор Објављен рад 2010
Pećanac R., Lambić D., Marić M., The influence of the use of educational software on the effectiveness of communication models in teaching. The New Educational Review (ISSN 1732-6729), Vol. 26, No. 4. pp 60-70, 2011. 2011. http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume26.htm Коаутор Објављен рад 2011
Stanimirović Z., Marić M., Božović, S., Stanojević P., An Efficient Evolutionary Algorithm for Locating Long-Term Care Facilities, INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL 41 (1), pp 77-89, 2012. Коаутор Објављен рад 2012
Marić M., Stanimirović Z., Stanojević P., An efficient memetic algorithm for the uncapacitated single allocation hub location problem, Soft Computing, Volume 17, Issue 3, pp 445-466, 2013. Коаутор Објављен рад 2013
Lazović B., Marić M., Filipović V., Savić A., An integer linear programming formulation and genetic algorithm for the maximum set splitting problem, Publications de l Institut Mathématique, Volume 92, Issue 106, pp 25-34, 2012. Коаутор Објављен рад 2012
Marić M., Stanimirović Z., Djenić A., Stanojević P., Memetic Algorithm for Solving the Multilevel Uncapacitated Facility Location Problem, INFORMATICA, Vol. 25, No. 3, pp. 439–466, 2014. Коаутор Објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Оперативни системи, 2015, Математички факултет Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије, председник
itSMF Srbija

Душан Онић

Реализатор
0112027801
donic@matf.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доктор астрофизике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2021 Универзитет у Београду - Математички факултет сарадник у наставни, асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
B. Vukotić, A. Ćiprijanović, M. M. Vučetić, D. Onić, D. Urošević, Updated radio Σ−D relation for Galactic supernova remnants -- II Коаутор Објављен рад 2019

Владимир Балтић

Реализатор
063440232
baltic@viser.edu.rs
Звање:

Доктор математике 

Установа:

ВИШЕР 

Радно место:

професор струковних студија; научни сара 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1999 Математички факултет асистент приправник
1997 1998 Електротехнички факултет хонорарни сарадник
1999 2003 Технолошкометалуршки факултет асистент приправник
2003 2007 Економски факултет аистент приправник
2007 2013 Факултет организационих наука асистент
2013 2015 Факултет организационих наука хонорарни сарадник
2017 2021 ВИШЕР наставни струковних студија
2003 2021 Математичка гимназија наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Različiti metodi rešavanja geometrijskog problema, “Nastava Matematike”, DMS, L 1-2, (2005), p. 47–52. Аутор Објављен рад 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Zbirka zadataka iz Matematike (za studente Ekonomskog fakulteta), Ekonomski fakultet, Beograd 2003, 2004, 2005. i 2006. Коаутор
DISKRETNA MATEMATIKA – osnove kombinatorike i teorije grafova, zbirka zadataka, DМS (Materijali za mlade matematičare, sveska 43), Beograd 2004. Коаутор
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ за математичка такмичења средношколаца у Србији, збирка задатака, ДМС (Материјали за младе математичаре, свеска 49), Београд 2008, 2012. Коаутор
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА, Основи комбинаторике и теорије графова, универзитетски уџбеник, ДМС, Београд 2008. Коаутор
ДИСКРЕТНЕ МАТЕМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ, универзитетски уџбеник, ФОН, Београд 2009. Коаутор
ДИСКРЕТНЕ МАТЕМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ – збирка испитних и домаћих задатака из 2008. и 2009. године, ФОН, Београд 2010. Аутор
МЕТОДИЧКА ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1, ФОН, Београд 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Коаутор
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ДИСКРЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ СТРУКТУРА, ФОН, Београд 2014. Коаутор
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014/2015. годину, Република Србија – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2015, 2016, 2017. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Марек Светлик

Члан програмског одбора и модератор
0638640147
svetlik@matf.bg.ac.rs
Звање:

Доктор наука - математичке науке 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

Универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2021 Универзитет у Београду - Математички факултет сарадник у настави, асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Mateljević, M.Svetlik, M.Albijanić, N.Savić, Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515–528. Коаутор Објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Knežević, M.Svetlik, Distance in the Absolute Plane and Cauchy Functional Equations, Filomat 31:11 (2017), 3585–3592. Коаутор Објављен рад 2017
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор Објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор Објављен рад 2011
M.Mateljević, M.Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity and one-dimensional motion, The Teaching of Mathematics, XIV 2 (2011), 87-96. Коаутор Објављен рад 2011
M.Mateljević, N.Jozić, M.Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum ,,Matematika i primene“, Matematički fakultet, 25.-26.05.2012., Beograd 2013., Коаутор Објављен рад 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Студент генерације Математичког факултета Математички факултет 2007
Поводом дана студената награђен као најбољи студент Студентског града у Новом Београду Студентски центар Београд 2006