ХРАНА И НАЧИНИ ЊЕНЕ ПРИПРЕМЕ КОЈИ НЕ ДОПРИНОСЕ ПРЕВРЕМЕНОМ СТАРЕЊУ КОЖЕ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 653  

Вебинар

Aкадемија струковних студија Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152аАндреа Жерајић
andreazerajic@gmail.com
0631110777
0631110777

ХРАНА И НАЧИНИ ЊЕНЕ ПРИПРЕМЕ КОЈИ НЕ ДОПРИНОСЕ ПРЕВРЕМЕНОМ СТАРЕЊУ КОЖЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор медицинских наука -фармација Мила Филиповић , Академија струковних студија Београд, ВЗШ
Доктор технолошког инжењерства Ана Калушевић , Академија струковних студија Београд, ВХШ
Доктор наука – менаџмент и бизнис Горан Јевић , Академија струковних студија Београд, ВТШ
специјалиста доктор медицине Јелена Ђорђевић , Академија струковних студија Београд, ВЗШ
мастер економиста Данијела Стојановић , Академија струковних студија Београд, ВХШ
специјалиста инжењер технологије Владимир Илић , Академија струковних студија Београд, ВЗШ
Дипломирани менаџер гастрономије Младен Пршић , Академија струковних студија ВХШ

1

100

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Мила Филиповић

Реализатор и модератор
0641154893
mila@vzsbeograd.edu.rs
Звање:

Доктор медицинских наука -фармација  

Установа:

Академија струковних студија Београд, ВЗШ 

Радно место:

Виши предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2011 Апотекарска установа Београд Приправник
2011 2012 Висока здравствена школа струковних студија Сарадник у настави
2012 2018 Висока здравствена школа струковних студија Наставник практичне наставе
2018 2021 Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа Виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај хране на старење коже Предавач VI Конгрес здравствених радника у организацији Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије 2016
Alp Rose stem cells, olive oil squalene and a natural alkyl polyglucoside emulsifier: Are they appropriate ingredients of skin moisturizers-in vivo efficiency on normal and sodium lauryl sulfate-irritated skin? Аутор Vojnosanitetski pregled, 73(11): 991-1002. 2016
Towards satisfying performance of an O/W cosmetic emulsion: screening of reformulation factors on textural and rheological properties using general experimental design Аутор International journal of cosmetic science, 39(5): 486-499. 2017
Low-energy nanoemulsions as carriers for red raspberryseed oil: Formulation approach based on Raman spectroscopy and textural analysis, physicochemical properties, stability and in vitro antioxidant/biological activity Коаутор PloS one, 15(4), e0230993 2020
Formulation of topical acidic products and acidification of the skin–contribution of glycolic acid Коаутор International Journal of Cosmetic Science. 2021. DOI: https://doi.org/10.1111/ics.12707 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Козметичке сировине, уџбеник, 2021, Београд Аутор
Козметичке сировине, приручник за практичну наставу, 2021, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења “Хармониа” где се, у оквиру пројекта “Трудноћа и здравље”, активно бави радом на едукацији трудница, породиља и становништа у погледу неге коже и косе

Ана Калушевић

Члан програмског одбора и реализатор
063338095
ana.kalusevic@vhs.edu.rs
Звање:

Доктор технолошког инжењерства  

Установа:

Академија струковних студија Београд, ВХШ 

Радно место:

Виши предавач/научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 Пољопривредни факултет Универзитета у Београду Истраживач стипендиста
2012 2018 Институт за хигијену и технологију меса Истраживач сарадник
2018 2020 Институт за хигијену и технологију меса Научни сарадник
2020 2021 Академија струковних студија Београд Виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Encapsulation Systems in the Food Industry Коаутор Advances in Food Process Engineering Research and Applications, Food Engineering Series Yanniotis, S.; Taoukis, P.; Springer US, pp 229-253 2013
Microencapsulation of Anthocyanin-rich Black Soybean Coat Extract by Spray Drying using Maltodextrin, Gum Arabic and Skimmed Milk Powder Аутор Journal of Microencapsulation, 34 (5), 475-487 2017
Effects of different carrier materials on physicochemical properties of microencapsulated grape skin extract Аутор Journal of food science and technology, 54(11), 3411-3420 2017
Functionality and Storability of Cookies Fortified at the Industrial Scale with up to 75% of Apple Pomace Flour Produced by Dehydration Коаутор Foods, 8(11), 561 2019
Evaluation of Apple Pomace Flour Obtained Industrially by Dehydration as a Source of Biomolecules with Antioxidant, Antidiabetic and Antiobesity Effects Коаутор Antioxidants, 9(5), 413 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из термодинамике, 2015, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Представник Србије на међународном такмичењу 12th EFCE PhD Workshop on Food Engineering and Technology, Фрајзинг, Немачка European Federation of Chemical Engineering (EFCE) 2018
Вођа победничког тима на националном такмичењу Ecotrophelia Представник Србије на међународном такмичењу екоиновативних прехрамбених производа, Милано, Италија Ecotrophelia Europe 2015
Члан победничког тима на регионалном Форуму за зелене идеје Траг фондација 2014
Добитница награде Студент генерације на одсеку за прехрамбену технологију Пољопривредни факултет Универзитета у Београду 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Секретар и један од оснивача Прехрамбено-технолошког савета Србије
Члан Организационог одбора националног такмичења Ecotrophelia
Члан Међународног научног одбора на 4. међународном конгресу Технологија, квалитет и безбедност хране (FoodTech 2018) у Новом Саду
Члан Жирија националног такмичења Ecotrophelia 2017
Члан Удружења прехрамбених технолога Србије
Члан организационог одбора такмичења European Workshop on Food Engineering and Technology, Београд
Члан Извршног одбора 6. Централноевропског конгреса о храни, CEFood 2012, Нови Сад

Горан Јевић

Члан програмског одбора и реализатор
065250242
jevicg@visokaturisticka.edu.rs
Звање:

Доктор наука – менаџмент и бизнис 

Установа:

Академија струковних студија Београд, ВТШ 

Радно место:

Предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2016 Висока туристичка школа струковних студија Стручни сарадник
2016 2020 Висока туристичка школа струковних студија Асистент
2021 2021 Академија струковних студија Београд, одсек Висока туристичка школа Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој винског туризма на територији општине Вршац Аутор Туристичко пословање, Висока туристичка школа, Београд, бр. 10, стр. 99-113 2012
The role of Belgrade Wine fair Beowine on development of wine tourism in Serbia Аутор Economics of Agriculture. 4. (p. 1347-1363.). Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Co-publishers: Institute of Agricultural Economics 2016
Accessible tourism as the factor in creating the image of Serbian wineries as a segment of agritourism supply Коаутор Economics of Agriculture, 66, No 4. (p. 1157-1171.) Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Institute of Agricultural Economics, Belgrad 2019
Analysis of motivating factors for visiting wineries in the Vršac wine region (Vojvodina, Serbia) Аутор Geographica Pannonica, Vol 24, No 1. (p. 56-66.) 2020
Улога атракција у креирању перцепција туриста и посетилаца у вези са понудом савременог винског туризма Аутор VII Међународна научна конференција „Транзиција у 21. веку”. Крагујевац, 05-07. Новембар 2020. Године, стр. 278-290 2020

Јелена Ђорђевић

Члан програмског одбора и реализатор
064989157
djordjevicjelena.nbg@gmail.com
Звање:

специјалиста доктор медицине  

Установа:

Академија струковних студија Београд, ВЗШ 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2011 Висока здравствена школа струковних студија у Београду сарадник
2011 2014 Висока здравствена школа струковних студија у Београду наставник практичне наставе
2014 2019 Висока здравствена школа струковних студија у Београду предавач
2019 2021 Висока здравствена школа струковних студија у Београду, па правни наследник АССБ предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Алкализација храном и мокраћна киселина Аутор Научни часопис ургентне медицине - Хало 194. 24(3):210-215; 2018
Пројекат "strucnjacizaishranu.com" - начин да се професионалци (стручњаци) из области исхране одвоје од аматера Коаутор Национални конгрес здравствених радника Србије "Хоћемо и можемо боље" (са међународним учешћем), 2018. (излагање и зборник радова) 2018
Алкализирајућа исхрана у дијетотерапији и превенцији поремећаја здравља: предности, ограничења, јавноздравствени аспект Коаутор Симпозијум здравствених радника I категорије: "Истражи, саопшти, питај" (са међународним учешћем), 2016. (излагање и зборник радова) 2016
Дијетотерапија код уринарних инфекција - јавноздравствени аспект Аутор Симпозијум здравствених радника србије I категорије: "Снагом речи" (са међународним учешћем), 2016. (излагање и зборник радова) 2016
Утицај исхране/дијетотерапије на лабораторијске параметре код сидеропенијске анемије Аутор Конгрес здравствених радника Србије I категорије: "Увек ново, увек искуство" (са међународним учешћем), 2015. (излагање и зборник радова) 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Општа медицина, 2016 Аутор
Планирање и организација исхране 1 - практикум, 2016, Силвана Тисовски Коаутор
Планирање и организација исхране 2 - приручник практичне наставе, 2016, Силвана Тисовски Коаутор
Дијететика 1 и 2, 2014 Аутор
Планирање и организација исхране, 2013, Силвана Тисовски Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Лекарска комора Србије http://lks.org.rs/ (лиценца за доктора медицине и чланство)
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије https://kmszts.org.rs/ (лиценца за вишег дијететичара-нутриционисту и чланство)
Удружење нутрициониста-дијететичара предшколских установа Србије https://undpus.rs/ (чланство)
Академија за континуирану медицинску едукацију https://akademijazakme.edu.rs/ (чланство)

Данијела Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
062305385
danijela.stojanovic@vhs.edu.rs
Звање:

мастер економиста 

Установа:

Академија струковних студија Београд, ВХШ 

Радно место:

наставник вештина  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2016 Угоститељско-туристичка школа, Београд Наставник практичне наставе куварства
2016 2021 Академија струковних студија Београд, одсек Висока хотелијерска школа Наставник вештина за уже стручну област Гастрономија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Гастрономске манифестације Србије као фактор развоја туризма. Аутор Хотел Линк 29-30, Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 192-201 2017
Critical analysis of the gastronomy offer of the Serbian national cuisine restaurants Коаутор 3ͬ ͩ International Scientific Conference tourism in function of development of the Republic of Serbia (627-644), Vrnjačka Banja: University of Kraguje 2018
Gastronomske manifestacije kao vid očuvanja autentičnih jela, poslastica i vina u Vojvodini Коаутор Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem 130 godina organiziranoga vinogradarstva i vinarstva u Bosni i Hercegovini (str.26-41) 2018
Importance of gastronomic manifestations of Eastern Serbia for tourism development Коаутор 2nd International Conference on Management, Engineering and Environment. Obrenovac 2018
Satisfaction of visitors with food offer at gastronomic festivals in rural areas ---- 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Као из мамине кухиње. Београд. (2007) Младинска књига Коаутор
Домаћа куварица-гастрономско благо Србије (2011), Београд: Младинска књига Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан тима Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарство просвете, за израду програма за огледна одељења, смер кувар-оглед, ревизија огледних програма (2006.-2011.), и израда програма за
члан радне групе – рецезент у пројекту државне матуре завршног испита након завршеног средњег стручног образовања (2020. и даље)
члан жирија на Зборовима угоститељских радника и републичким такмичењима ученика средњих угоститељских школа (1996-2016), као и при такмичењима Студентског центра (2018., 2019., 2021.)

Владимир Илић

Члан програмског одбора и реализатор
0638041531
ivvs@live.com
Звање:

специјалиста инжењер технологије 

Установа:

Академија струковних студија Београд, ВЗШ 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2016 Висока здравствена школа струковних студија у Београду Наставник практичне наставе
2016 2021 Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремена болница 2015 Коаутор 4. Конгрес националне асоцијације Удружења здравствених радника Србије, Врњачка бања 2015
Квалитет исхране становништва различитих региона у Републици Србији у периоду 2011 - 2013. године Коаутор Стручни рад објављен у медицинском часопису ПОНС бр. 12-2 2016
Савремена дијететика - изазови и правци развоја Аутор Стручни рад прихваћен у часопису Високе здравствене школе струковних студија у Београду Здравствено образовање бр. 2, Београд 2018
Примена концепта персонализоване исхране у спорту Аутор Стручни рад за Четврту међународну научну конференцију “ Здравље, спорт, рекреација” у организацији Високе спортске и здравствене школе струковних с 2021
Антоцијани у исхрани спортиста Коаутор Стручни рад за Четврту међународну научну конференцију “ Здравље, спорт, рекреација” у организацији Високе спортске и здравствене школе струковних с 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за практичну наставу из неконвенционалне исхране, 2016, Висока здравствена школа струковних студија у Београду, Београд Аутор
Прехрамбена технологија 1 - технологија намирница биљног порекла, 2021, Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, Београд Аутор
Прехрамбена технологија 2 - технологија намирница анималног порекла, 2021, Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, Београд Аутор
Обрада намирница, 2021, Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, Београд Аутор
Припремање дијета, 2021, Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Ментор треће-пласираног тима на националном такмичењу Ecotrophelia Ecotrophelia Србија 2021

Младен Пршић

Члан програмског одбора и реализатор
0621754189
mladen.prsic@vhs.edu.rs
Звање:

Дипломирани менаџер гастрономије 

Установа:

Академија струковних студија ВХШ 

Радно место:

Наставник вештина 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2014 ресторан бар „Транзит“ кувар
2014 2015 Хотел Константин Шеф кухиње
2015 2017 Ресторан „Саванова“ Шеф кухиње
2017 2017 Ресторан „Пепе Неро“ Шеф кухиње
2017 2021 Ресторан „Соба 207“ Шеф кухиње
2019 2021 Висока хотелијерска школа Наставник вештина
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Укуси и ароме кафе и чоколаде у тесту Предавач ''International dessert competition'' 2016
Осмишљање и припрема савремених јела од изнутрица Предавач 2.Гастро куп Србије 2018
Осмишљање и реализације савремених јела, која се могу припремати на такмичењима Wacs-a Предавач 2. Vojvodina culinary cup 2019
Исхрана ученика у домовима средњих школа Реализатор Институт за економију и право Врњачка Бања 2021
Исхрана ученика у студенским домовима Реализатор Институт за економију и право Ивањица 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи јуниор првенства 1 бронзана медаља 1st Junior International Culinary Cup, Junior chef club 2013
3 Сребрне медаље Јело од рибе модерно национално јело паста Balkan culinary Cup Кулинарска федерација Србије 2014
1.бронзана медаља 2.Бронзана медаља 3.Сребрна медаља 4.бронзана медаља 5.златна медаља 6.златна медаља и пехар 1.Јело од јагњетине 2.јело од свињетине 3.рижото 4.јело од тестенин 5.најбољи јуниорски International Culinary Competition of Southern Europ Кулинарска асоцијација Грчке Wacs- светска кулинарска асоцијација 2015
1.Златна медаља и пехар за најбоље јело првенства 2.Златна медаља и пехар за најбоље јело првенства 3.Златна медаља и пехар 4.златна медаља и пехар за најбољег јуниора ''Golden Ladle culinary competition Асоцијација мастер шефова Турске 2015
златна медаља пехар за свеукупно треће место OLIMA CUP Република Чешка Чешка кулинарска организација 2015
Најбољи кувар Балкана за 2016 годину 4. место Ikker 2016 Шефови кухиња медитеранских и европских регија Skmer 2016
Златна медаља за модерно јело Отворено првенство Црне Горе 2016 Асоцијација шефова кухиња Црне Горе Wacs- светска кулинарска асоцијација 2016
Златна медаља Сребрна медаља International Culinary Competition of Southern Europ Кулинарска асоцијација Грчке Wacs- светска кулинарска асоцијација 2017
1.Златна медаља 2.Златна медаља 3.Златна медаља Пехар за најбољег шефа првенства Интернационално такмичење кувара Македонија Струмице 2017 Асоцијација кувара Македоније- Гастромак Wacs- светска кулинарска асоцијација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Селектор националног кулинарског тима – Кулинарска федерација Србије
Члан управног одбора- Асоцијација шефова кувара Србије
Члан светске кулинаске асоцијације WACS
Судија Кулинарске федерације Србије са положеним семинаром WACS
Члан удруге Гастронома Тригорске ривијере
Члан жирија 2015- Сајам етно хране и пића 2015
Члан жирија 2017-2018 Гастро куп Љубовија
Члан жирија Гастро куп Србије 2018,2019,2021
Члан жирија Укуси Војводине гастро куп 2019
Члан жирија Сајам чоколаде,кафе и топлих напитака 2016