Cтручнa конференција за васпитаче „ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ“

Код одобреног скупа: 650  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
ванредни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
Професор физичког васпитања Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
васпитач,самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ "Наше дете" Врање
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“, Београд

4

400

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица оснивач и сарадник
1983 2021 Филозофски факултет професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Павловић Бренеселовић, Д. (2004). Руковођење научно-истраживачким пројектом. У Пешић, М. и сарадници Педагогија у акцији – методолошки приручник, Аутор Београд: Институт за педагогију и андрагогију, стр. 75-95 2004
Павловић Бренеселовић, Д. (2008). Одрживост промена у васпитној пракси. У Алибабић, Шефика (ур.), Пејатовић, Александра (ур.). Образовање и учење - претпоставке европских интеграција Аутор Београд: Филозофски факултет, Институт за педагогију и андрагогију, стр. 193-207 2008
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Односи на раним узрастима. У Бауцал, А. (ур.) Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији Аутор Београд: Институт за психологију/УНИЦЕФ, стр. 133-150 2012
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Партнерство породице и школе као димензија квалитета образовања : контроверзе учешћа родитеља у одлучивању у школи. У: Алибабић, Шефика (ур.), Медић, Снежана (ур.), Бодрошки-Спариосу, Биљана (ур.). Квалитет у образовању : изазови и перспективе Аутор Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, стр. 185-208 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пешић, М., Павловић Бренеселовић, Д., Радуловић, Л. (1989). Модели различитих облика предшколског васпитања, Београд: РСИЗ Дечје заштите/Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (1990). Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (1992). Игровница - водич за водитеље, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/OMEP Аутор
Павловски, Т., Павловић Бренеселовић, Д. (1999). Тимски рад у васпитној пракси, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/Центар за интерактивну педагогију Коаутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Живка Крњаја

Реализатор
0113206160
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

доктор педагогије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица професор струковних студија
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2013 2021 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
КРЊАЈА, Живка, Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике, Аутор Настава и васпитање, бр.2. 2014
КРЊАЈА, Живка, Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији Аутор Социологија, 2014, бр.3. 286 -303. 2014
ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, КРЊАЈА, Живка. Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања Коаутор Педагогија, 2014, бр.2. 160 -173 2014
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана, Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања Коаутор Педагогија, 2014, бр.3. 220 -232 2014
КРЊАЈА, Живка. Схватање развоја као оријентација предшколског курикулума Аутор Педагогија, ИССН 0031-3807, 2011, год. 66, бр. 4, стр. 541-551. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању Коаутор
КРЊАЈА, Живка. Контекст у учењу и подучавању, (Библиотека Едуцатио, 15). Београд: Задужбина Андрејевић, 2009. 83 стр., илустр. ИСБН 978-86-7244-767-5.[ Аутор
КРЊАЈА, Живка, МИШКЕЉИН, Лидија. Од учења ка подучавању. Београд, 2006. 147 стр. Коаутор
КРЊАЈА, Живка. Увод у педагогију. Београд: 2005. 141 стр. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2021 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радознало дете Аутор .Смедеревски магазин, (25)6, 2009
Припремљеност детета за полазак у школу Аутор Смедеревски магазин, (35) 15, 2010
На прагу школе Аутор Смедеревски магазин, (29) 19, 2012
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Д.Богавац (ур) „Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе, Аутор Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатности, (19), Аутор Newpress Смедерево, стр.19-21. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Почетно писање» (“Ведра“, Смедерево, 2007) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2000 2006 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
2006 2011 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2012 2021 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређивање васпитно-образовног рада у функцији квалитета предшколског васпитања и образовања» Аутор Први окружни стручни сусрети васпитача у Краљеву 2015
Дете у драмској игри Аутор Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, Прва стручна конференција за васпитаче, Крагујевац 2015
Предшколско васпитање и образовање у Србији-изазови и перспективе Аутор Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Стручни рад Аутор стручни сусрети васпитача-Зборник 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гран-при фестивала – Мај 2006. год. ДЕДАР, Смедерево 2008
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача – Мај 2008. год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево: 2008
Прва награда за најбољу режију дечије представе – Мај 2006. год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево: 2006
Награда за адаптацију текста за децу – 2009. год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево: 2009
Награда за комуникацају са публиком – 2007. год Фестивал драмског стваралаштва деце и васпитача - ДЕДАР, Смедерево: 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Члан Педагошког колегијума ПУ „ Нада Наумовић“ од 2011
- Удружења васпитача Шумадије
Савеза удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012. 2012
Кроз игру до слова Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2015. 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
удружење васпитача "Чигра" Смедеревво
Савез удружења васпитача Србије
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор, посебни програми и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ "Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ "Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2021 ПУ "Вукица Митровић"-Лесковац Координатор-посебне програме и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-"Једно тело двадесет душа", Коаутор модела А на стручним сусретима 1998.г 1998
Отворена врата променама Аутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005 2005
-"Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
Сложни у различитостима" Коаутор ЦИП,Београд 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"- 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)
Члан Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2021 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу, Аутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
. Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, 2013
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти,. 2012
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба, Коаутор .Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача-БАПТА, Сарајево 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
- Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

васпитач,самостални педагошки саветник  

Установа:

ПУ "Наше дете" Врање 

Радно место:

васпитач.  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2021 ПУ „Наше дете” Врање васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ Улога васпитача у прихватању и неговању естетских особина у књижевном делу за децу“- Коаутор Тематском зборнику Учитељског факултета „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“ 2012
Посебни облици рада са децом узраста 3.- 5,5. год Аутор Тематском зборнику учитељског факултета „ Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским( педагошким ) факултетима“ 2014
Лутка причалица у рукама деце и васпитача Коаутор Луткарско и драмско стваралаштво у васпитно-образовном процесу и јачање дечјих и васпитачких компетенција 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2016
Кроз врањске сокаке очима деце Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Драмске и дечије игре“, Врање, 2013.год. Коаутор
Дете уме, дете може покретом да ствара“,Врање,2107.год. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења васпитача пчињског округа
програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедно дете на улици Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе“; 2012
,,Дете и медији“ Коаутор Четврта стручна конференција међународног карактера Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА 2016
Цветићи и музика“ Аутор Балкански савез удружења васпитача (БАПТА) 2017
,,Пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н.(2015)Компетенције васпитача у коришћењу савремених комуникација и сарадња са породицом ,,Дете и медији“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова Ivнаучно-стручне конференције БАПТА сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (стр.103-114),Охрид, New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2017) Богаћење дечјег искуства кроз неговање музичке перцепције ,,Цветићи и музика“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова шесте научно- стручне конференције БАПТА дете у свету музике“ (стр.512-516), Сарајево, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2017) Преиспитивање сопствене праксе,,Проектно планирање у дечјем вртићу“,Радосављевић С.Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Истраживачки приступ васпитној пракси“ (стр.59-65) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Саветник-спољни сарадник Школске управе Сомбор
Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
0642057296
tbogovac@yahoo.com
Звање:

мастер педагог 

Установа:

ПУ „Чукарица“, Београд 

Радно место:

стручни сарадник, педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 ПУ „Чукарица“ Београд Стручни сарадник
2009 2014 ПУ „Чукарица“ Београд Стручни сарадник
2008 2008 Земунска гимназија Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2010
Слика детета – слика наше праксе (концепт слике о детету као основ рефлексивне праксе) Коаутор Радионица у оквиру 11 стручних сусрета стручних сарадника и сарадника 2017
Професионални развој педагога, кроз увиде у четири различита система предшколског васпитања и образовања, током студија у иностранству, ---- 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogovac, T. (2019). 15 The issue of parent participation in preschool education in Serbia. Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century, 2, 182. Аутор
Bogovac, T. (2018). Early childhood education and care in Serbia. In Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Eds.). International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1). Routledge. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије