Cтручнa конференција за васпитаче „ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ“

Код одобреног скупа: 650  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ“

Јачање компетенција васпитача кроз размену знања и искустава о значају простора као важне димензије реалног програма.

„ДОЖИВЉАЈ И СХВАТАЊЕ ПРОСТОРА КРОЗ ИСКУСТВА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ“ 1.ПРОСТОР КАО ОСЛОНАЦ ПРОЈЕКТНОМ ПРИСТУПУ 2.ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ У КРЕИРАЊУ ПРОСТОРА 3. ПРОСТОР КАО ПОДРШКА ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА 4. ИСТРАЖИВАЊЕ ПРОСТОРА КАО ПОКРЕТАЧ ПРОМЕНА 5. ПРОСТОР ЗА ИГРУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
ванредни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
Професор физичког васпитања Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
васпитач,самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ "Наше дете" Врање
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“, Београд

4

400

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3800 РСД