Међународно научно – стручни скуп: Актуелности у логопедији, окупационој терапији, психологији и социјалном раду АЛОПС21: Нова реалност: континуитет и промене

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 649  

Конференција

Висока школа социјалног рада
Теразије 34Ивана Ристић
roksandic.ivana32@gmail.com
0114040839
062323789

Међународно научно – стручни скуп: Актуелности у логопедији, окупационој терапији, психологији и социјалном раду АЛОПС21: Нова реалност: континуитет и промене

Презентација нових научних достигнућа у области логопедије, окупационе терапије, психологије и социјалног рада значајних за пружање одговарајуће додатне образовне подршке деци/ученицима

Нова реалност: контунуитет и промене - Актуелности у логопедији -Актуелности у окупационој терапији -Актуелности у психологији -Актуелности у социјалном раду

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

ванредни професор Владимир Илић , Висока школа социјалног рада
доцент Неда Милошевић , Висока школа социјалног рада
ванредни професор Саша Степановић , Висока школа социјалног рада
доцент Јелена Живковић , Висока школа социјалног рада

2

300

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

6000 РСД