Зелена знања и вештине

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 647  

Конференција

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Зелена знања и вештине

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Магистар заштите животне средине Зорица Милосављевић , ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина
Педагошки саветник, по решењу 610-00-112 Марина Дрндарски , ОШ Дринка Павловић и Седма београдска гимназија
Дипломирани географ Јагода Петровић-Укај , Средња школа Свети Сава, Београд / Геодетска школа
Дечији писац Весна Белчевић , Златиборски круг
Професор разредне наставе Радмила Пушоња Јокић , ШОСО Вук Караџић, Сомбор
доктор наука Проф. др Анђелка Михајлов , Амбасадори одрживог развоја и животне средине

1

30

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Александра Младеновић

Члан програмског одбора и модератор
0631173797
aleksandra.mladenovic@feeserbia.com
Звање:

Магистар биолошких наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

Биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Амбасадори одрживог развоја и животне средине Председник
2012 2019 Међународне организације Експерт за биодиверзитет
2010 2012 Консеко Стручни сарадник
2003 2009 Регионални центар за животну средину Пројектни менаџер
1998 2003 Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
MIHAJLOV A., D. ALEKSIC, F. JOVANOVIC, K.S. JOVANOVIC, A. MLADENOVIC, D. PROKIC and M.TABASEVIC (2015): Scoping the future trends in natural resources availability using selected indicators as measures of progress: the links with interests and values, 7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - Коаутор 7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - X CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO CD Proceedings (ISBN 978-959-300-073-4), paper 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Jones-Walters, L., Catchpole, R., Mladenović, A., Cil, A., Snethlage, M., Čivić, K., Schrauwen, A., Sušić, S. and Solujić, A.S. (2010): Local Biodiversity Action Planning for Southeastern Europe, ECNC, Tilburg, the Netherlands (Handbook) Коаутор
Jones-Walters, L., Catchpole, R., Mladenović, A., Cil, A., Snethlage, M., Čivić, K., Schrauwen, A., Sušić, S. and Solujić, A.S. (2010): Local Biodiversity Action Planning for Southeastern Europe, ECNC, Tilburg, the Netherlands (Resources book) Коаутор
Ćurčić, S., Nikolić, Z., Mladenović, A. (2011): Zemljišna fauna beskičmenjaka – praktikum sa radnom sveskom, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. (Fauna of ground invertebrates – practicum with a workbook, Faculty of Biology University of Belgrade). Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан групе за увођење стандарда KS A268, Институт за стандардизацију Србије
Жири за доделу награде Друштвене одговорности, Привредна комора Србије

Зорица Милосављевић

Реализатор и модератор
064239171
zoricazkrug@gmail.com
Звање:

Магистар заштите животне средине 

Установа:

ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина 

Радно место:

Професор биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2020 ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина Професор биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Едукација наставника за одрживи развој. Научно- стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 649-652. Универзитет у Београду Технички факултет у Бору, Соко Бања, 01-04.06.2008. Аутор Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 649-652. 2008
Локални еколошки акциони план општине Чајетина- Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ стр. 557-560. Универзитет у Београду Технички факултет у Бору, Соко Бања, 01-04.06.2008. Аутор Научно-стручни скуп ,,Еколошка истина“ , стр. 557-560. 2008
Зорица Милосављевић (2005). Образовање и одрживост еколошке свести. Настава и васпитање, (2-3), 280-287 Аутор Настава и васпитање, (2-3), 280-287 2005
Др Славица Буквић, Зорица Милосављевић (2005). Аерозагађеност у затвореном простору, стр. 73-86. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице. Коаутор стр. 73-86. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице 2005
Др Славица Буквић, Зорица Милосављевић (2005). Утицај депонијских гасова на ефекат стаклене баште, стр.87-102. Ужице: Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице Коаутор Коаутор 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Креативна екологија у служби еколошког описмењавања (2018.) мр Зорица Милосављевић, Јагода Јеремић Коаутор
Зелени задатак на сваком часу, РЦУ Ужице (2018.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за за изузетан допринос развоју општине. Скупштина општине Чајетина 2003
Годишња општинска награда: Плакета за изузетан допринос развоју општине Скупштина општине Чајетина 2008
Годишња општинска награда: Признање ,,Зоран Тмушић“ за људскост и хуманост у тешким временима. Скупштина општине Чајетина 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ Златиборски круг

Марина Дрндарски

Реализатор и модератор
063309866
marinasova@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, по решењу 610-00-112 

Установа:

ОШ Дринка Павловић и Седма београдска гимназија  

Радно место:

дипломирани биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Седма београдска гимназија наставница примењених наука
2017 2020 Гимназија Плус наставница биологије
1997 2021 ОШ Дринка Павловић, Београд наставница биологије
1997 2020 МШ Мокрањац, Београд наставница биологије
2007 2011 Издавачка кућа Klett, Београд уредница за предмет биологија
1997 2004 МШ Јосип Славенски, Београд наставница биологије
1991 1992 ПП Диана, Београд комерцијалиста за ловство и ловни туризам
1984 1991 РО Ловац, Загреб (огранак у Београду) као комерцијалиста за ловство и ловни туризам
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правни аспект вештачког светлосног загађења Аутор Публикација Заштита животне средине у законодавству и пракси. Мисија ОЕБС-а у Србији, 2015
Примена методе студије случаја уз коришћење појмовних мапа (мапе ума) у реализацији програмског садржаја из заштите животне средине (климатске промене) Коаутор Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Република Србија 2015
Настава усмерена на исходе, компетенције и стандарде – приручник за наставнике Коаутор Пројекат Развионица, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ЗВКОВ 2014
Приручник за вршњачко образовање у области заштите животне средине Коаутор Асоцијација за напредна истраживања, Београд 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Author of teaching learning handbook for biology for Functional Elementary Education for Adults (FEEA), Ministry of Education, Belgrade, 2010-2013. Аутор
Co-author of test-prep book for the final exam in Elementary education, Ministry of Education, Belgrade, 2013. Коаутор
Co-author of test-prep book for the final exam in Elementary education, Ministry of Education, Belgrade, 2014. Коаутор
Co-author of Workbook for biology for the fifth grade in elementary school, Novi Logos, Belgrade, 2015. Коаутор
Co-author of Workbook for biology for the eighth grade in elementary school, Novi Logos, Belgrade, 2015. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског биолошког друштва
Члан Екoлошког центра Planet Art
Члан IUCN`s CEC Commission no. af-IUCN4 (4117)

Јагода Петровић-Укај

Реализатор и модератор
0641231420
bebaukaj@yahoo.com
Звање:

Дипломирани географ 

Установа:

Средња школа Свети Сава, Београд / Геодетска школа 

Радно место:

Наставник географије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 Геодетска школа наставник
2017 2021 Средња школа „Свети Сава“, Београд наставник
2014 2017 Гимназија “Доситеј“, Београд наставник
2007 2014 Стручна школа за естетику, стил и културу тела, Београд наставник
1990 1992 Техничка школа „Петар Драпшин“, Београд наставник
1990 1992 Дрвно-прерађивачка школа, Београд наставник
1988 1990 Електропривредна школа наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
обуке стручног усавршавања наставника, акредитоване од стране ЗУОВ-а 2017/2019 године, „Савремена географија-напредак у настави и приступу географским садржајима и јачање професионалне компетенције наставника, број програма у Каталогу 591, Компетенције К1, Приоритети:1 Аутор ЗУОВ, број програма у Каталогу 591, Компетенције К1, Приоритети:1 2017
„Лоцирање дивљих депонија“ Аутор Зборник радова 13. регионалне конференције Животна средина ка Европи 2017
Аутор стручног чланка о савременој настави географије“Практична примена програма: Читањем и писањем до критичког мишљења“, навођењем сценарија за час познавања природе у часопису „Учитељ“, 2004 Коаутор часопис „Учитељ“ 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за таленте
Serbian Network Facilitators
Удружење предметних методичара Србије
Српско географско друштво
Саветница - СОС телефон - МПНТР

Весна Белчевић

Реализатор и модератор
0638579935
belcevic@zlatiborskivisovi.rs
Звање:

Дечији писац  

Установа:

Златиборски круг  

Радно место:

Економски техничар  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Златиборски круг Руководилац услуга социјалне заштите и ПР
2016 2017 Златиборски круг Програм асистент
2013 2016 Златиборски круг Односи са јавношћу
2010 2013 Образовање плус Координатор програма
2001 2010 Златиборски круг Координатор програма
1997 2001 Дар чисте природе Односи са јавношћу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Грађанска удружења и социјална политика у локалној заједници, Актуелности- часопис Удружења стручних радника социјалне заштите Србије Аутор Актуелности- часопис Удружења стручних радника социјалне заштите Србије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ако штедиш - више вредиш / први кораци финансијске писмености, 2014, ENCObook Коаутор
Да азбуку свако научи лако, буквар, 2010, Образовање плус Коаутор
Христос се роди, 2007, Дуга књига Аутор
Речник врлина, 2004, Креативни центар Аутор
О љубави, 1997, Слово Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УГ Златиборски круг

Радмила Пушоња Јокић

Реализатор и модератор
0691459114
rjpuskin@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ШОСО Вук Караџић, Сомбор 

Радно место:

Наставник изборне наставе у школи за обр 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ШОСО Вук Караџић, Сомбор Наставик изборне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тиха књига Горње Подунавље и Годишња доба Аутор Ученичка задруга Пчелица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сарадник на програмима Центра за развој образовања“ Планета“ Сомбор
Амбасадор СРП Горње подунавље ‎
Координатор програма Еко школе од 2014 године

Проф. др Анђелка Михајлов

Реализатор и модератор
063316355
anmihajlov@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 Амбасадори одрживог развоја и животне средине Национални ментор програма образовања о животној средини
2014 2014 Двопер Руководилац тима
2014 2015 Институт за јавну политику, Подгорица Руководилац тима
2011 2014 Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду Водећи истраживач
2011 2012 УНДП Национални консултант, координатор Рио+20 примене, Руководилац тима
2010 2010 Министарство животне ‎средине и ‎просторног ‎планирања/ ‎SIDA Водећи ‎консултант за ‎одрживо ‎коришћење ‎природних ‎ресурса
1997 2021 Програм ‎УН за ‎животну ‎средину ‎UNEP Водећи ‎експерт за ‎животну ‎средину
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
MIHAJLOV A., D. ALEKSIC, F. JOVANOVIC, K.S. JOVANOVIC, A. MLADENOVIC, D. PROKIC and ‎M.TABASEVIC (2015): Scoping the future trends in natural resources availability using selected indicators as ‎measures of progress: the links with interests and values Аутор 7th CONGRESS OF ENVIRONMENTAL ‎MANAGEMENT - X CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE MEDIO ‎AMBIENTE Y DESARROLLO ‎CD Proceedings (ISBN 978-959-300-073-4), paper GA-002, 6 -10.07.2015, ‎Havana, Cuba‎ 2015
MIHAJLOV A., A. MLADENOVIC, F. JOVANOVIC (2020): Circular Economy goes Beyond Waste Management Аутор Eurasia Waste Management Symposium, 26-28 October 2020. Proceedings, Session 5A Waste Management Legislation, 455-460, Istanbul, Turkey‎ 2020
A.MIHAJLOV, A.PUĐA, B.KNEŽEVIĆ I A.MLADENOVIĆ (2020): KLIMATSKE PROMENE-ODGOVARNA ISHRANA Аутор Konferencija “SPLETNA MEDNARODNA KONFERENCA »Z LOKALNO PRIDELANO HRANO IN GIBANJEM DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA«, 8.-11. jun 2020, Slovenija‎ 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Као експерт била члан државне делегације на ‎Министарској конференцији „Животна средина за ‎Европу“ 2007 , Министарској конференцији у Најробију ‎‎2009 и Самиту о одрживом развоју у Рио де Жанеиру ‎‎2012
Члан EBRD ESAC (Саветодавног тела за еколошка и социјална питања ‎Европске банке за реконструкцију и развој), од маја 2005 до јула 2010, Лондон, ‎Велика Британија
Почасна председница SeSWA (Српске асоцијације за управљање чврстим ‎отпадом, која је Национални члан Међународне асоцијације за управљање ‎отпадом)
Један од оснивача и почасна председница струковне организације ‎‎„Амбасадори одрживог развоја и животне средине“, која је акредитована у ‎Програму УН за животну средину и другим међународним телима
Члан Међународног научног савета реномиране конференције о управљању ‎отпадом – Сардинија 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,2013
Члан Националне комисије за сарадњу са UNESCO (коју води Министарство ‎спољних послова Србије),од 2008. до данас; у оквиру тога координира рад ‎Поткомитета за климатске промене и „човек и биосфера“, од 2011 до данас
Члан Одбора за животну средину и одрживи развој Привредне коморе Србије, ‎од 2004. до данас
Национални ментор међународне Фондације за еколошку едукацију за Србију ‎‎(2011 - )
Члан Српског хемијског друштва од 1972. године‎