Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 645  

Конференција

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Марко Банковић

Члан програмског одбора
0113342430
euroguidance@tempus.ac.rs
Звање:

професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

помоћник управитеља 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Фондација Темпус помоћник управитеља
2014 2019 Фондација Темпус координатор групе за каријерно вођење, информисање и мобилно
2017 2021 CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training, Солун Национални експерт за целоживотно вођење и образовање за кар
2013 2014 Фондација Темпус Саветник за каријерно вођење и мобилност - Euroguidance
2015 2015 Фондација Темпус Национална контакт особа за Европску мрежу политика ц.вођења
2012 2013 ГИЗ - Немачка организација за међународну сарадњу Консултант за покретање каријерних инфо кутака у КЗМ
2007 2010 Универзитет у Крагујевцу Управник Универзитетског центра за развој каријере
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи: основни појмови и доступни ресурси за наставнике и ученике на националном и европском нивоу” Коаутор Акредитована обука ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”, каталошки број 47, школска 2016/17 2016
Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи Предавач Национална Еuroguidance конференција у организацији са МПНТР и МОС, 2013-2018 2018
Сесија Innovative Practices and Peer Learning Предавач EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policy and Practice 2017
Презентација Употреба ИКТ алата у каријерном вођењу Предавач Конфренција Нове технологије у образовању 2017
Презентација ”Euroguidance CBS као пример сарадње у области каријерног вођења” Извођач Заједнички састанак Euroguidance, EQF и Europass мреже са Европском комисијом 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
”Каријерно вођење и саветовање” - приручник за наставнике средњих школа, 2014, Фондација Темпус Коаутор
Career Guidance in the Republic of Serbia, 2013. Фондација Темпус Аутор
Counselling Methods for Fighting Youth Unemployment - Compendium of Euroguidance cross- border seminar 2014. (National survey) 2014: Euroguidance Croatia, 2014 Коаутор
Подршка студентима: Како се припремити за студенте који долазе и како припремити студенте који одлазе на мобилност” у: Мобилност у високом образовању, 2015 Коаутор
"Career guidance in Europe – resources for guidance practitioners from Serbia", зборник конференције Serbia within European Paradigm of Career Guidance, 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Победник међународног такмичења за израду образовних апликација које решавају друштвене проблеме: IATEFL Мађарска Learnathon, Будимпешта 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ICCDPP Symposium 2019- члан делегације Р. Србије, 2019
Међународна радна група Europass мреже за развој алата намењних представљању радног искуства, вештина и кавлификација-Europass Advisory Group, 2017-у току
ICCDPP Symposium 2019- члан делегације Р. Србије, 2019
Радна група за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, 2017
Радна група за израду Националне стратегије за младе до 2020. године, 2015
Европска мрежа политика целоживотног вођења - национална контакт особа за делегацију Р. Србије, 2015

Ивана Вулић Шимшић

Члан програмског одбора и модератор
0113342430
euroguidance@tempus.ac.rs
Звање:

Дипломирани мастер психолог 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

координатор за образовне политике и КВиС 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Euroguidance центар, Фондација Темпус у Београду координатор групе за образовне политике и каријерно вођење и
2016 2019 Euroguidance центар, Фондација Темпус у Београду Саветник за каријерно вођење и мобилност
2015 2016 „Прва српска кошаркашка гимназија Колеџ“, Београд Стручни сарадник и наставник психологије
2014 2016 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Career guidance and counselling for students from vulnerable groups Реализатор Семинар у оквиру Еразмус+ Активности обучавања и сарадње (Tranining and cooperation activities TCA) 2021
Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи Реализатор Национална Еuroguidance конференција у сарадњи са МПНТР и МОС 2020
Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи Реализатор Национална Еuroguidance конференција у сарадњи са МПНТР и МОС 2019
Interdisciplinary teams for career guidance as a mechanism for improvement of career guidance services Коаутор Излагање на конференцији: Career Guidance for Inclusive Society, 43. Интернационална конференција IAEVG, септембар 2019
Webinars and Online Courses as Tools in Career Guidance Коаутор Излагање на конференцији: NICE Academy Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, Krakow, Poland, 2018
Квалитет у каријерном вођењу и саветовању Предавач 2. Регионална конференција ЕПАЛЕ: Квалитет у образовању одраслих. Бања Лука. 2017
Провера ефекта стручних усавршавања на заступљеност индикатора инклузивног развоја школе Коаутор Савремени трендови у психологији. Нови Сад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Inventory of lifelong guidance systems and practices - Serbia. CareersNet national records, 2020, Cedefop Коаутор
Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике основних и средњих школа, 2020, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике основних и средњих школа, 2019, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Skills for The future - Compendium of Euroguidance cross- border seminar 2019. (National survey): Euroguidance Slovenia Коаутор
”Каријера и мобилност” - годишњи билтен о каријерном вођењу и саветовању, 2018., 2019. и 2020. године, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Радна група за координацију активности Euroguidance мреже, 2021
Међународна радна група Euroguidance центра за развој компетенција каријерних практичара, 2019-2021
Комисија 6. Сајма тимова за каријерно вођење и саветовање, Београдска отворена школа, 2020
Комисија 5. Сајма тимова за каријерно вођење и саветовање, Београдска отворена школа, 2017
Комисија 4. Сајма тимова за каријерно вођење и саветовање, Београдска отворена школа, 2018
Првостепена комисија Трећег Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2018
Првостепена комисија Другог Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2017
Радна група за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, 2016/17

Ружица Маџаревић

Члан програмског одбора и реализатор
0113342430
euroguidance@tempus.ac.rs
Звање:

Дипломирани мастер психолог 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Саветник за каријерно вођење и саветовањ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Фондација Темпус Саветник за каријерно вођење и саветовање
2013 2015 IV Гимназија у Београду Школски психолог, наставник психологије и грађанског в.
2011 2016 Дефектолошко саветовалиште „Ентера” у Београду и Подгорици Каријерно и индивидуално психолошко сав., предавач
2012 2013 Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ Ментор за развој услуга каријерног вођења и саветовања у КЗМ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Низ предавања на тему: Унапређење компетенција омладинских радника за развој услуга и активности каријерног вођења и саветовања Коаутор Онлајн обука за омладинске раднике у трајању од 8 сати, 2021
Радионица: Interdisciplinary teams for career guidance as a mechanism for improvement of career guidance services Коаутор Конференција: Career Guidance for Inclusive Society, 43. Интернационална конференција IAEVG 2019
Радионица: Webinars and Online Courses as Tools in Career Guidance Коаутор NICE Academy Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling, Krakow, Poland., 2018
Обука: „Развијање активности каријерног вођења и саветовања (квис) у услугама социјалне заштите” Коаутор Акредитован програм обуке и области: развој општих компетенција у социјалној заштити 2019
Радионица: Supporting the development of competencies of career guidance practitioners through seminars and self-reflection tools Коаутор Апстракт радионице је прихваћен за извођење на конференцији: Маximizing potential of career guidance, 44. Интернационална конференција IAEVG, 2021 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Каријерно вођење и саветовање-приручник за спровођење активности, 2020, Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
”Каријера и мобилност” - годишњи билтен о каријерном вођењу и саветовању, 2018. 2019. и 2020. Euroguidance центар – Фондација Темпус Коаутор
Guidance and Counselling in the School Curriculum. Experiences, Practices, Innovations and Responses to Current Challenges - Compendium of Euroguidance cross- border seminar 2018. (National survey): Euroguidance Romania Коаутор
Guidance 4.0: Innovative Practices for New Skills - Compendium of Euroguidance cross-border seminar 2017. (National survey) 2015: Euroguidance Serbia Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународна радна група Euroguidance центра за развој компетенција каријерних практичара, 2021
Првостепена комисија Трећег Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2018
Првостепена комисија Другог Националног такмичења добрих пракси у области КВиС, 2017
Радна група за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, 2016/17