Дани Вука Караџића: Две кћери Вукове – следбенице и сараднице у борби за народни језик и књижевност и популаризација Вукових дела

Код одобреног скупа: 644  

Саветовање

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Легат ШУ, Цара Душана бб, 32 000 ЧачакДанијела Ковачевић Микић
su.cuvari@gmail.com
032311273
0648134507
032311327

Дани Вука Караџића: Две кћери Вукове – следбенице и сараднице у борби за народни језик и књижевност и популаризација Вукових дела

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Снежана Божић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
доктор наука Оливера Крупеж , ОШ "Милица Павловић" Чачак
професор српског језика и књижевности Сања Перовановић , Медицинска школа Чачак
мастер српске књижевности и језика Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

Радне биографије


Снежана Божић

Реализатор
060681060
snezana.bozic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2015 Филозофски факултет у Нишу асистент
2008 2015 Филозофски факултет у Нишу доцент
2020 2021 Филозофски факултет у Нишу ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Композиција романа Деобе Добрице Ћосића Аутор Филозофски факултет у Нишу 2000
Подстицаји, трагања књижевна савременост и критика Аутор Београд, Алтера 2010
Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом Коаутор Филозофски факултет у Нишу 2014
Пријатељство на мрежи – о интернету и настави књижевности Аутор Филозофски факултет у Нишу 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Похвала: читанка за пети разред основне школе (Београд, 2018) Коаутор
Изазов: читанка за шести разред основне школе (2019) Коаутор
Одсјај: читанка за седми разред основне школе (2019) Коаутор
Аплауз: читанка за осми разред основне школе (Београд, 2021) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско књижевно друштво
Друштво књижевника и књижевних преводилаца града Ниша
Стеван Сремац (2005, 2006. и 2012. године), Бранко Миљковић (2010, 2011. и 2012. године), Славиша Николин Живковић (2017. и 2018), Рамонда сербика (2017) и Биљана Јовановић (2020).

Оливера Крупеж

Реализатор
0642660953
oliverakrupez@yahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ "Милица Павловић" Чачак 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 ОШ „Драгојло Дудић” Мионица наставник српског језика и књижевности
1990 1994 ОШ „В. Петковић Дис” Заблаће наставник српског језика и књижевности
1994 2021 ОШ „Милица Павловић” Чачак наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лексичка структура поетског текста као основа наставне интерпретације на примеру епске народне песме Женидба Душанова Аутор Радови Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, бр. XIV/1 (627–648), Источно Сарајево: Филозофски факултет. 2012
Интерактивни приступ у обради одломка Потера за пејзажима из есеја Пеђе Милосављевића Аутор Школски час српског језика и књижевности, 3–4/2012. 2012
Угледни часови у функцији истраживања и коришћења васпитних потенцијала српских народних приповедака на примеру бајке Златна јабука и девет пауница Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХ/1, (27–44). 2013
Јабука као књижевни мотив (интердисциплинарна настава) Аутор Зборник Час за углед 5, Едука 2019
Мотив људског достојанства у новели Чиновникова смрт А. П. Чехова Аутор Школски час српског језика и књижевности, бр. ХХХV/5, (3–21). 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике, српски језик и књижевност за 5. разред, Београд, БИГЗ, 2018. Аутор
Приручник за наставнике, српски језик и књижевност за 7. разред, Едука, 2020. Аутор
Приручник за наставнике, српски језик и књижевност за 8. разред, Београд, Едука, 2021 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Похвала Друштво за српски језик и књижевност 2017
Час за углед 5 Едука 2019
Задужбинар године Удружење „Чувари дела Вука Караџића", Чачак 2019
Похвала Друштво за српски језик и књижевност 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење „Чувари дела Вука Караџића"
Члан жирија за Републичко такмичење из језика и језичке културе у организацији Регионалних центара за таленте Србије
Члан жирија за такмичење у лепом говору, Пријатељи деце, Чачак
Члан жирија на конкурсу за есеј Грозданина потка, Удружење „Чувари дела Вука Караџића"

Сања Перовановић

Реализатор
0642220514
sanjaperovanovic4@gmail.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

Медицинска школа Чачак 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 ОШ „Филип Филиповић", Чачак наставник српског језика и књижевности
2001 2005 „Галеб група" д.о.о. комерцијално-административни радник
2008 2009 Техничка школа, Чачак наставник српског језика и књижевности
2009 2010 ОШ „Милица Павловић", Чачак наставник српског језика и књижевности
2010 2021 Медицинска школа Чачак наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Угледни часови - размена искустава“, презентације наставника Моравичког округа Коаутор Центар за стручно усавршавање 2017
Његошев лајфкоучинг илити васпитна улога Његошевих афоризама Аутор Школски час, број 5 2019
Комуникативност поезије Добрице Ерића ---- 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за паметну и лаку комуникацију – пример добре праксе Тима за каријерно вођење, Медицинска школа, Чачак Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Европски дневник Делегација ЕУ у Србији 2017
Европски дневник Делегација ЕУ у Србији 2019
Задужбинар године Удружење „Чувари дела Вука Караџића", Чачак 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење „Чувари дела Вука Караџића"
Подружница Друштва за српски језик и књижевност за Моравички округ
Члан жирија за литерарну награду за ђаке за Дисово пролеће у организацији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис"
Члан жирија такмичења у лепом говору, Пријатељи деце, Чачак
Члан жирија интернационалног литерарног конкурса VI Београдско огледање

Данијела Ковачевић Микић

Модератор
0648134507
cuvaridelavkca@gmail.com
Звање:

мастер српске књижевности и језика 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

просветни саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ „Исидора Секулић", Београд стручни сарадник - библиотекар и медијатекар
1997 2001 ОШ „Ослободиоци Београда", Београд наставник српског језика и књижевности
2001 2006 Гимназија Ивањица наставник српског језика и књижевности
2006 2021 Школска управа Чачак просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развијање језичких компетенција наставника и ученика и унапређивање наставе српског језика (област: Усмено изражавање) Аутор Зборник радова „Образовање и савремени универзитет", Филозофски факултет, Ниш 2011
Нова организација простора и опремања иновативне школе у информационом друштву Аутор Годишњак Српске академије образовања, Београд 2012
Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност Аутор „Учење и настава", I, Београд 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Критичка (не)сагласја Славка Гордића, Библиотека „Радоје Домановић", Велика Плана, 2014. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Вукове задужбине у Београду
Председник Удружења „Чувари дела Вука Караџића", Чачак
Подружница Друштва за српски језик и књижевност
Председник Организационог одбора „Дисовог пролећа", Чачак