Филозофија мора да служи, 'Настава логике'

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 643  

Конференција

Filozofski fakultet Novi Sad
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadUna Popović
unapopovic@ff.uns.ac.rs
381117470406
381645927672

Филозофија мора да служи, 'Настава логике'

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

ванредни професор Уна Поповић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
редовни професор Драган Проле , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
редовни професор Дамир Смиљанић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
доцент Станко Влашки , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
доцент Горан Рујевић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
асистент Ана Миљевић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

1

20

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Novi Sad 13.11.2021. 12

Радне биографије


Уна Поповић

Члан програмског одбора и модератор
0214853860
unapopovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2015 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2015 2020 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
2020 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Уна Поповић, "Логика идеја: Пор Ројал и Декартово наслеђе", Филозофски годишњак, Филозофски факултет у Новом Саду, год. 41, књ. 2, 2016, стр. 49-66. Аутор Логика идеја: Пор Ројал и Декартово наслеђе 2016
Уна Поповић, "Leibniz on Memory and Reason", Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, and History, Vol. 16, No. 3, 2017, стр. 201–212. Аутор Leibniz on Memory and Reason 2017
Горан Рујевић, Уна Поповић, "Анализа успешности спонтаног усвајања вештине писања апстраката на основним академским студијама филозофије", Методички видици, год. 8, бр. 8, 2017, стр. 31-49. Коаутор Анализа успешности спонтаног усвајања вештине писања апстраката на основним академским студијама филозофије 2017
Уна Поповић, "Аристотелова Поетика: Авероесови коментари и ренесансни преображај", Зборник Матице српске за класичне студије, бр. 19, 2017, стр. 77-89 Аутор Аристотелова Поетика: Авероесови коментари и ренесансни преображај 2017
Уна Поповић, "Esse и идентитет: свети Августин о бивствовању", Архе: часопис за филозофију, год. XV, бр. 29, 2018, стр. 15-28. Аутор Esse и идентитет: свети Августин о бивствовању 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Језик и бивствовање: фундаментална онтологија језика, 2019, Српско филозофско друштво, Београд. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда "Деспот Стефан Лазаревић" за стваралаштво младих у области науке Град Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско филозофско друштво
Естетичко друштво Србије
Логичко друштво

Драган Проле

Члан програмског одбора
0214853860
proledragan@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2002 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент приправник
2002 2006 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2006 2011 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
2011 2016 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду ванредни професор
2016 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду педовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Драган Проле, "Логика и самосталност филозофског мишљења", Традиција наставе филозофије II, Нови Сад, 2009, стр. 37-49. Аутор Логика и самосталност филозофског мишљења 2009
Драган Проле, "Језик као пропедеутика повести. Хердер и гимназије у Сремским Карловцима и Новом Саду", Традиција наставе филозофије III, Нови Сад, 2009, стр. 35-47. Аутор Језик као пропедеутика повести. Хердер и гимназије у Сремским Карловцима и Новом Саду 2009
Драган Проле, "Естетика међу романтиком и дијалектиком: Основа лепоте Лазе Костића као предложак за гимназијски програм", Традиција наставе филозофије IV, Нови Сад, 2010, стр. 37-54. Аутор Естетика међу романтиком и дијалектиком: Основа лепоте Лазе Костића као предложак за гимназијски програм 2010
Драган Проле, "Истраживање као подршка настави филозофије. Прва деценија часописа Архе", Филозофија и друштво XXIV, Београд, 2013, стр. 16-23. Аутор Истраживање као подршка настави филозофије. Прва деценија часописа Архе 2013
Драган Проле, "Помирење науке и живота. Филозофска пропедеутика и међуратни просветни програм. Из рукописне заоставштине Светислава Банице", Архе, 24/2015, Нови Сад, 2015, стр. 105-120. Аутор Помирење науке и живота. Филозофска пропедеутика и међуратни просветни програм. Из рукописне заоставштине Светислава Банице 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Традиција наставе филозофије, 2014, Српско филозофско друштво, Београд. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "никола Милошевић" Радио Београд други програм 2011
Награда за књигу године Друштво књижевника Војводине 2013
Награда "Сретен Марић" Библиотека Матице српске, општина Косјерић 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско филозофско друштво
Члан жирија награде "Никола Милошевић"
Одељење за друштвене науке Матице српске
Друштво књижевника Војводине

Дамир Смиљанић

Члан програмског одбора
0214853914
dr_smiljanic@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2012 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
2012 2017 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду ванредни професор
2017 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дамир Смиљанић (2014), "Криза филозофије и задатак метафилозофије", Филозофска истраживања 135, св. 3, стр. 299-314. Аутор Криза филозофије и задатак метафилозофије 2014
Дамир Смиљанић (2014), "Интегративна филозофија језика", Филозофска истраживања 136, св. 4, стр. 509-519 Аутор Интегративна филозофија језика 2014
Дамир Смиљанић (2014), "Употреба мисаоних експеримената у филозофији и филму", Култура 142, стр. 34-51. Аутор Употреба мисаоних експеримената у филозофији и филму 2014
Дамир Смиљанић (2017), "Типови језичних игара у филозофији и њихов значај за филозофску самоспознају", Филозофска истраживања 148, св. 4, стр. 681-696. Аутор Типови језичних игара у филозофији и њихов значај за филозофску самоспознају 2017
Дамир Смиљанић (2020), "Филозофски прилози у Гласнику Професорског друштва између 1921. и 1930. године", Традиција наставе филозофије IX, стр. 33-65. Аутор Филозофски прилози у Гласнику Професорског друштва између 1921. и 1930. године 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Синестетика. Скица патичке теорије сазнања, 2011, Адреса, Нови Сад. Аутор
Апоретика. Нацрт филозофске методологије, 2016, Академска књига, Нови Сад. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник 1. награде на есеј конкурсу града Офенбаха на Мајни „Идеја избављења код Филипа Мајнлендера и њен значај за садашњицу“ Град Офенбах 2005
Добитник награде Друштва књижевника Војводине за најбољу књигу за 2018. годину Друштво књижевника Војводине 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Internationale Philipp Mainländer-Gesellschaft e. V.
Schopenhauer-Gesellschaft e. V.
GNP – Gesellschaft für Neue Phänomenologie e. V.
Српско филозофско друштво
Хрватско филозофско друштво
Друштво књижевника Војводине

Станко Влашки

Члан програмског одбора и модератор
0214853860
stanko.vlaski@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду сарадник у настави
2012 2018 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2018 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Станко Влашки (2012), „Питање могућности општеважеће педагогије у филозофији образовања Милана Шевића“, Традиција наставе филозофије VI, стр. 129-143. Аутор Питање могућности општеважеће педагогије у филозофији образовања Милана Шевића 2012
Станко Влашки (2016), „Парменидово прешућено богослужје“, Филозофска истраживања, бр. 141, св. 1, год. 36, стр. 51-63. Аутор Парменидово прешућено богослужје 2016
Станко Влашки (2017), „Шелинг и Персова филозофија духа“, Theoria – Часопис Српског филозофског друштва, Београд, Vol. 60, No. 1, стр. 145-162. Аутор Шелинг и Персова филозофија духа 2017
Станко Влашки (2019), „Питање о односу логике према психологији у уџбеницима међуратне Југославије“, Традиција наставе филозофије IX, стр. 71-95. Аутор Питање о односу логике према психологији у уџбеницима међуратне Југославије 2019
Станко Влашки (2020), „Апсолут као субјекат? Ка Хегеловој теорији спекулативног става“, АРХЕ – Часопис за филозофију, година XVII, бр. 34, стр. 103-129. Аутор Апсолут као субјекат? Ка Хегеловој теорији спекулативног става 2020

Горан Рујевић

Члан програмског одбора и модератор
0214853912
goran.rujevic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2020 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2020 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Горан Рујевић (2016), "Савршенство прве фигуре", Зборник Матице српске за класичне студије, бр. 18, стр. 151-163. Аутор Савршенство прве фигуре 2016
Горан Рујевић (2017), "Средњевековни арапски логичари и граматичке категорије логике", Контексти 3, Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 683-696. Аутор Средњевековни арапски логичари и граматичке категорије логике 2017
Горан Рујевић (2018), "Шта настава филозофије може да научи од интеркултуралности?", ИнтерКулт 2017, том 2, Нови Сад: Педагошки завод Војводине, стр. 167-188 Аутор Шта настава филозофије може да научи од интеркултуралности? 2018
Горан Рујевић (2020), "Gardner's Paradox and Theory of Descriptions", Архе, год. XVII, бр. 34, стр. 47-60. Аутор Gardner's Paradox and Theory of Descriptions 2020
Горан Рујевић (2020), "Марија Монтесори о исправној и неисправној примени науке", Кругови детињства, год. 8, бр. 2, стр. 9-22. Аутор Марија Монтесори о исправној и неисправној примени науке 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Логичко друштво
Српско филозофско друштво
Естетичко друштво Србије

Ана Миљевић

Члан програмског одбора
0214853860
anamiljevic@ff.uns.ac.rs
Звање:

асистент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2013 Прва приватна средња оптичарска школа "Пашћан", Нови Сад наставник филозофије
2012 2013 Саобраћајна школа "Пинки", Нови Сад наставник филозофије
2016 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ана Миљевић (2015), "Логос и спознаја у Хераклитовој филозофији", Архе, бр. 23, стр. 139-159. Аутор Логос и спознаја у Хераклитовој филозофији 2015
Ана Миљевић (2016), "Аристотелов појам доколице (ἡ σχολή): апоретички приступ", Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, бр. 41, стр. 35-48. Аутор "Аристотелов појам доколице (ἡ σχολή): апоретички приступ 2016
Ана Миљевић (2017), "Одређење животне снаге у Хомеровим еповима", Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, бр. 42, стр. 47-58. Аутор Одређење животне снаге у Хомеровим еповима 2017
Ана Миљевић и Жељко Калуђеровић (2017), "Филозофска основа Парменидова стиха", Филозофска истраживања, бр. 147, стр. 597-613. Коаутор Филозофска основа Парменидова стиха 2017
Ана Миљевић (2019), "У одбрану Сократа: учитељ који зна да не зна", Годишњи симпозиј Хрватског филозофског друштва: Филозофија, образовање, школа, Загреб. Предавач Излагање на симпозијуму 2019