СТЕ(А)М – образовање за (н)ово доба и наука на сцени

Код одобреног скупа: 642  

Симпозијум

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 БеоградВалентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

СТЕ(А)М – образовање за (н)ово доба и наука на сцени

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипл.инж. организуације – одсек за инфор Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке
Виши научни сарадник Марко Војиновић , Институт за физику у Београду
Педагошки саветник Сања Булат , Завод за унапређење образовања и васпитања
Дипломирани физичар - Мастер Јован Алексић , -
Дипломирани физичар за примењену физику Младен Шљивовић , Гимназија Зајечар
Дизајнер медија у образовању Саша Ивакић , Институт за модерно образовање

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Омладинских бригада 86, Основна школа "Савремена" 18.09.2021. 40

Радне биографије


Катарина Алексић

Члан програмског одбора
0638549501
katarina.aleksic@gmail.com
Звање:

дипл.инж. организуације – одсек за инфор 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Руководилац Центра за образовну технолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 ОШ „Бранислав Нушић“ Наставница информатике
2017 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник министра за дигитализацију у образовању
2019 2021 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за образовну технологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
COLLABORATIVE TESTING – IMPLICATIONS ON KNOWLEDGE RETENTION Коаутор PEOPLE: International Journal of Social Sciences 2017
Праћење односа школских постигнућа ученика и резултата завршног испита - импликације на квалитет рада школе Коаутор Вредновање у васпитно-образовном процесу: зборник радова нациналног научног скупа Сусрети педагога. 2016
Настава информатике - приоритети и интеграција у курикулум Коаутор VII међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер: зборник радова. 2016
Мобилни телефон и развој функционалних знања Аутор VII конференција са међународним учешћем "Информационо-комуникациона технологија у настави": зборник радова. 2015
Програмирање мобилних апликација Аутор VII научни скуп "Мрежа 2015 - Умрежавање, наука, примена; NETworking, Sciеnce and Application (NETSA)": зборник радова 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални свет за 1. разред, 2021, Едука Коаутор
Информатика и рачунарство за 8. разред, 2021, Едука Коаутор
Информатика и рачунарство за 7. разред, 2020, Едука Коаутор
Информатика и рачунарство за 6. разред, 2019, Едука Коаутор
Информатика и рачунарство за 5. разред, 2018, Едука Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
eSkills for Jobs – Outstanding use of ICT for Teaching (winner) EU Commision 2015
Креативна школа (1. награда) Завод за унапређење образовања и васпитања 2014
Дигитални час (1. награда) Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2016
Дигитални час (2. награда) Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2011
Дигитални час (3. награда) Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Програмског одбора конференције Дигитално образовање 2021, 2020
Члан Програмског одбора конференције Нове технологије у образовању 2019, 2018, 2017
Члан радне групе за дефинисање предлога програма наставе и учења за предмет Дигитални свет ЗУОВ 2019.
Члан Радне групе за ревизију Оквира дигиталних компетенција наставника, ЗУОВ 2019.
Члан Радне групе за израду Оквира дигиталних компетенција наставника, МПНТР 2017.
Члан Експертског тима за „Дигитално и онлајн учење и развој међупредметних компетенција са фокусом на ИКТ“ у оквиру Отвореног метода координације ЕУ
Scientix амбасадор 2016-2019

Марјана Бркић

Члан програмског одбора
0638214222
mbrkic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2017 Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Истраживач сарадник
2017 2021 Центар за промоцију науке Саветник у сектору за међународну сарадњу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Scientix пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 Коаутор Scientix конференција 2019
STEM School Label пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Коаутор - 2017
Hypatia пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 Коаутор - 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Hypatia - скуп алата Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECISTE
EUSEA

Марко Војиновић

Члан програмског одбора
0637241376
vmarko@ipb.ac.rs
Звање:

Виши научни сарадник 

Установа:

Институт за физику у Београду 

Радно место:

Дипломирани физичар, доктор теоријске фи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 Институт за физику у Београду Истраживач сарадник
2009 2015 Универзитет у Лисабону Постдок истраживач
2016 2021 Институт за физику у Београду Виши научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Standard Model and 4-groups“ Коаутор Europhys. Lett. 133 2021
„Higher gauge theories based on 3-groups“ Коаутор JHEP 10 2019
„Causal dynamical triangulations in the spincube model of quantum gravity“ Аутор Phys. Rev. D 94 2016
„Quantum gravity and elementary particles from higher gauge theory“ Коаутор Ann. Univ. Craiova Phys. 30 2020
„Spincube model of quantum gravity“ Аутор SFIN XXVI 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Проф. др Љубомир Ћирковић“ за најбољи дипломски рад Физички факултет Универзитета у Београду 2002
Диплома „Студент генерације“ Универзитет у Београду 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан организационог комитета међународне конференције „10th Mathematical Physics Meeting“, Београд, Србија, 9. – 14. септембар 2019.
Члан организационог комитета међународне радионице „Quantum Integrable Systems and Geometry“, Ољао, Португал, 3. – 7. септембар 2012.
Члан организационог комитета међународне школе „Quantum Structure of Spacetime and Gravity“, Београд, Србија, 21. – 28. август 2016.

Сања Булат

Члан програмског одбора
0631016303
sanjabulat@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

Завод за унапређење образовања и васпитања 

Радно место:

Саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Средња техничка школа "Лола" Наставник физике и техничке физике
1999 2019 ОШ "Бранислав Нушић" Наставник физике и хемије
2019 2021 Завод за унапређење образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Helo Njutn Аутор Фестивал науке 2014
Од Бела до Андроида - мултимедијалне едукативне представе Аутор Фестивал науке 2015
Научна пантомима Аутор LUMAT Research Symposium 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике из физике за 6.разред, Клет; Приручник за наставнике из физике за 6.разред, Нови логос Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прво место на конкурсу Час за углед Едука 2015
Рад на конкурсу Дигитални час Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2016
Најбоља методичка иновација Друштво предметних дидактичара Србије 2017
Друго место на конкурусу Дигитални час Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подпредседник Подружнице Београд, Друштва физичара Србије
Члан Скупштине ДФС-а

Јован Алексић

Члан програмског одбора
063275742
ajovan@mensa.rs
Звање:

Дипломирани физичар - Мастер 

Установа:

Радно место:

предавач, аутор ТВ серијала “5 минута за 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 Влада Републике Србије, Служба за управљање кадровима Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мобилни планетаријум као наставно средство и средство за комуникацију Аутор Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 96 2017
Савез астронома аматера Србије - Активности и значај савеза на пољу аматерске астрономије у Србији Аутор Публ. Астр. друш. “Руђер Бошковић” бр. 13 2014
Application of the Internet in the promotion and popularization of astronomy Коаутор Discover the Cosmos – e-infrastructure for an engaging science classroom Volos, Greece, 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Компјутерска возачка дозвола", комплет од 6 књига Службени гласник, 2012 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Грамата за најбољег предавача Национална академија за јавну управу 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Менса Србије
Друштво физичара Србије
Друштво астронома Србије
Астрономско друштво "Руђер Бошковић"
Астрономско друштво "Еурека"
Удружење Е-развој

Младен Шљивовић

Члан програмског одбора
062421580
sljiva@gmail.com
Звање:

Дипломирани физичар за примењену физику  

Установа:

Гимназија Зајечар 

Радно место:

Професор физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2013 Медицинска школа, Зајечар Наставник физике
2011 2011 ОШ "Доситеј Обрадовић" Наставник физике
2013 2019 ОШ "Десанка Максимовић", Зајечар Наставник физике
2019 2021 Гимназија Зајечар Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Use of WS PLP method in order of choosing the electronic bank Аутор 5. International symposium for management of the natural resources ISNRM, 2017
Board game based learning: Hembizika Аутор LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education 2017
Paparazzo science Аутор National Scientix conference in Serbia 2019
Могуће примене Scietix портала у настави физике Коаутор 6. Међународна конферецнција о настави физике у средњим школама 2018
Science on Stage: нова прилика за наставнике у Србији Аутор 7. Међународна конферецнција о настави физике у средњим школама 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Главна награда за STEM Ahead STEM Alliance 2018
Главна награда на такмичењу "STEM discovery week Your favorite science book” European SchoolNet 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије – председник подружнице Зајечарског округа и члан скупштине ДФС
Scientix – Scientix амбасадор за Србију
Science on Stage Србија – члан националног одбора

Саша Ивакић

Члан програмског одбора и реализатор
069713185
sasa.ivakic@gmail.com
Звање:

Дизајнер медија у образовању 

Установа:

Институт за модерно образовање 

Радно место:

Професор рачунарства и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 ЛИНК гроуп Специјалиста за наставу и учење
2018 2021 Институт за модерно образовање Координатор Центра за образовну технологију
2018 2021 Савремена гимназија Професор рачунарства и информатике
2019 2021 Савремена основна школа Координатор за СТЕМ образовање и професор роботике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Investigating the effect of the use of code. org on younger elementary school students’ attitudes towards programming Коаутор Behaviour & Information Technology 2020
Виртуелна реалност од 3Д до 9 Д Коаутор Конференција "Савремено образовање" 2020
Моћни алат "Active Presenter" Коаутор Конференција "Савремено образовање" 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пројекат "Квалитетније и праведније учење на даљину" Коаутор
Едукативни систем СТЕАМ - кључ успеха ученика у свим областима Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Science on Stage Србија – члан националног одбора
Члан Института за модерно образовање
Члан жирија Brainfinity 2020