Симпозијум, Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво растимо“ 6

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 640  

Симпозијум

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
др Васе Савић 3 Нови СадЈасна Ђукић
dpfvoj@gmail.com
0216371828
0652020553

Симпозијум, Физичка активност и правилна исхрана у функцији здравља – „Здраво растимо“ 6

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа

Радне биографије


Кораљка Новина Бркић

Реализатор
098354522
koraljka.novina@hr.nestle.com
Звање:

дипл. инг. прехрамбене технологије 

Установа:

NESTLE ADRIATIC d.o.o.  

Радно место:

Регионални нутрициониста за NESTLE  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2017 NESTLE ADRIATIC сектор за дечију исхрану JUNIOR INF: NUTRITION MANAGER
2017 2021 NESTLE ADRIATIC сектор за дечију исхрану РЕГИОНАЛНИ НУТРИЦИОНИСТА
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Април 1999 – 2014 Хрватска прољетна педијатријска школа – предавања за педијатре у склопу службеног програма Коаутор • Превенција алергија у дојенчади помоћу хидролизата протеина сирутке 2014
Хрватски лечнички збор – педијатријска секција Коаутор • Важност незасићених масних киселина/ омега 3 и 6 у прехрани дојеначди 2008
Пројекат едукације патронижних сестара – сертификовано од стране HUMS Аутор • Важност прехране у најранијој доби: улога мајчиног млијека, избор дојеначких формула и важност правилне дохране 2014

Милан Пашић

Реализатор
0652012006
pasic_milan@yahoo.com
Звање:

дипломирани професор физичког васпитања 

Установа:

МПНТР РС 

Радно место:

помоћник министра 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2011 ОШ "Иво Андрић" Наставник физичког васпитања
2011 2019 ОШ "Иво Андрић" директор
2019 2021 МПНТР Помоћник министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичка култура (Београд), вол. 64, бр. 2, стр. 76-88. Коаутор Актуелно стање и однос наставника према праћењу физичког развоја и моторичких способности ученика у оквиру наставе физичког васпитања'' 2010
Теоријски, методолошки и методички аспекти такмичења и припреме спортиста; Зборник сажетака ---- 2011
Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих; Зборник сажетака. Факултет спорта и физичког васпитања. Београд ---- 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најуспешнији професор – у реализацији система школског спорта Београда у школској 2006/2007. години Скретаријат за спорт и омладину Града Београда, 2007
Друго место у области друштвених наука и спорта „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења педагога физичке културе Раковица, од 2005-
Члан Скупштине Српског савеза професора физичког васпитања и спорта, 2014-
Члан Црвеног крста Раковице Управног одбора, 2014-
Члан Скупштине Удружења МЕНСА Србија, 2014-

Горан Петровић

Реализатор
0642205948
gospet@ptt.rs
Звање:

магистар наука физичке културе 

Установа:

ОШ "Лазар Саватић" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 ОШ „Младост“ Нови Београд наставник физичког васпитања
2019 2021 ОШ «Лазар Саватић» директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
III стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Смедерево, Предавач „Искуства у имплементацији инклузивног образовања у Основној школи „Младост“ Нови Београд“, 2014
„Стратешки правци развоја школског спорта, физичког васпитања и предшколских програма у Републици Србији“ ---- 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 2015

Сања Угрен

Модератор
0638523161
ugren79@yahoo.com
Звање:

дипломирани професор физичке културе 

Установа:

Савез за школски спорт Србије 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2013 ПУ «Дечја радост» Панево стручни сардник
2013 2021 Савез за школски спорт Србије стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичко васпитање у првом циклусу образовања и васпитања – увод у спорта Реализатор семинар 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Савеза за школски спорт Панчева
Члан ССПФВС

Јасна Ђукић

Реализатор
0646677648
djukicjasna55@gmail.com
Звање:

дипломирани професор физичког васпитања 

Установа:

ОШ "Ђура Јакшић" 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2021 ОШ»Ђура Јакшић» Каћ наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар «Физички активнији ученици, здравије одрастање, квалитетније школе!» Аутор семинар 2014
Семинар „Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: Зашто и како“ Аутор семинар 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија школског спорта у АП Војводини за период од 2013 до 2017 године и Акционог плана за њену примену Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез за школски спорт града Новог Сада, члан УО
Друштво педагога физичког васпитања Војводине, председник

Светлана Мирчић Вукобрат

Реализатор
0652026800
nena7m@gmail.com
Звање:

дипломирани професор физичке културе 

Установа:

ОШ "Свети Сава" 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2009 Гимназија Душан Васиљев професор грађанског васпитања
2009 2021 ОШ "Свети Сава" наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука за реализацију предмета Физичко и здравствено образовање Реализатор ЗУОВ 2017
Успостављање система праћења физичког васпитања и развоја моторичких способности ученика у нстави Физичког васпитања ---- 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе Војводине
„Српски савез професора физичког васпитања и спорта“, члан
Председник Школског спортског савеза Кикинда, од 2013 -