Подршка наставницима који раде са осетљивим категоријама ученика

Код одобреног скупа: 639  

Сусрети и дани

Центар за интеграцију младих
Шајкашка 27, 40Мина Лукић
mina.lukic@cim.org.rs
0113390258
0640863379

Подршка наставницима који раде са осетљивим категоријама ученика

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Комуниколог Мина Медић , Центар за интеграцију младих
Мастер дефектолог Лазар Милошевић , Центар за интеграцију младих
Специјални педагог Марко Тошић , Центар за интеграцију младих

2

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Мина Медић

Реализатор и модератор
0640863379
mina.lukic@cim.org.rs
Звање:

Комуниколог 

Установа:

Центар за интеграцију младих 

Радно место:

Координатор програма 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2021 Центар за интеграцију младих Координатор програма
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правни и друштвени положај и вулнерабилност породица и деце, повратика из земаља ЕУ који живе у неформалним насељима Аутор Истраживање 2019
Распрострањеност феномена деце у уличној ситуацији у неформални насељима у Србији, Босни и Херцеговини, Албанији и Црној Гори Аутор Истраживање 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Координатор тематске групе за соц. укључивање и смањење сиромаштва МОДС-а
Члан радних група Међународне организације рада

Лазар Милошевић

Реализатор и модератор
0638533893
lazar.milosevic@cim.org.rs
Звање:

Мастер дефектолог 

Установа:

Центар за интеграцију младих 

Радно место:

Координатор програма 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Специјална болница за психијатријске болести Др Лаза Лазаревић Специјални педагог приправник
2013 2015 Центар за социјални рад Пожаревац Водитељ случаја
2015 2018 КПЗ за жене Пожаревац Васпитач
2018 2021 Центар за интеграцију младих Координатор програма
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правни и друштвени положај и вулнерабилност породица и деце, повратика из земаља ЕУ који живе у неформалним насељима Извођач Истраживање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан тематске групе за образовање МОДС-а
Члан тима националног механизма за превенцију тортуре канцеларије Заштитника грађана

Марко Тошић

Реализатор и модератор
0641944001
marko.tosic@cim.org.rs
Звање:

Специјални педагог 

Установа:

Центар за интеграцију младих 

Радно место:

Извршни директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2013 Центар за интеграцију младих Васпитач
2013 2015 Центар за интеграцију младих Координатор програма
2015 2021 Центар за интеграцију младих Извршни доректор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Правни и друштвени положај и вулнерабилност породица и деце, повратика из земаља ЕУ који живе у неформалним насељима ---- 2019
Распрострањеност феномена деце у уличној ситуацији у неформални насељима у Србији, Босни и Херцеговини, Албанији и Црној Гори ---- 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора МОДС-а
Члан тима националног механизма за превенцију тортуре канцеларије Заштитника грађана
Члан надзорног одбора пројекта "Дечија права у Србији" Међународног комитета спаса