69. Конгрес психолога Србије- Човек у времену контрадикторних очекивања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 634  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

69. Конгрес психолога Србије- Човек у времену контрадикторних очекивања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доцент Ивана Степановић Илић , Филозофски факултет у Београду
редовни професор Бојана Шкорц , Факултет ликовних уметности
ванредни професор Мирјана Беара , Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Краг
доценткиња Горана Ракић Бајић , Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујев
ванредни професор Гордана Ђигић , Универзитет у Нишу, Филозофскифакултет
дипломирани психолог Бранка Тишма , ОШ „Лазар Саватић“ до јуна 2021.актуелно пензионер
ванредни професор Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду

4

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Ивана Степановић Илић

Члан програмског одбора
0637770741
istepano@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду истраживач
2019 2021 Институт за психологију, Филозофски факултет у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Assunção, H., Lin, S., Sit, P., Cheung, K., Harju-Luukkainen, H., Smith, T., Maloa, B., Álvares Duarte Bonini Campos, J., Stepanovic Ilic, I., Esposito, G., Francesca, F. M. & Marôco, J. (2020). University Student Engagement Inventory (USEI): Transcultural Validity Evidence Across Four Continents. F Коаутор часопис 2020
Marôco, J., Assunção, H., Harju-Luukkainen, H, Lin, S-W., Sit, P-S., Cheung K-C., Mlaoa, B., Stepanovic Ilic, I., Smith, T. J. & Campos J. A. D. B. (2020) Predictors of academic efficacy and dropout intention in university students: Can engagement suppress burnout? PLoS ONE, 15(10), e0239816. https: Коаутор часопис 2020
Stepanović Ilić, I., Tošković, O., Krstić, K. & Videnović, M. (2020). Dropout at university level in Serbia: Analysis of measurement, research findings, services and prevention measures. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 52(2), 479-519. https://doi.org/ 10.2298/ZIPI2002479S Аутор часопис 2020
Stepanović Ilić, I., Videnović, M. & Petrović, N. (2019). Leisure Patterns and Values in Adolescents from Serbia born in 1990s: An Attempt at Building a Bridge between the Two Domains. Serbian political thought,66(4), 99-123. https://doi.org/10.22182/spm.6642019.5 Аутор часопис 2019
Stepanović Ilić, I. (2015). Asymmetrical peer interaction as a factor of formal operations development in more competent students. Psihologija,48(2),149-163. https://doi.org/10.2298/psi1502149s Аутор часопис 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Stepanović, I. (2007). MIŠLJENJE U ADOLESCENCIJI: Razvojni tok i uloga porodice. Beograd: Institut za psihologiju. Аутор
Stepanović, I. (Ur.). (2007). Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu. Beograd: Institut za psihologiju i Centar za primenjenu psihologiju. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Best early-stage researcher papers for 2015 за рад "Asymmetrical peer interaction as a factor of formal operations development in more competent students" међународни часопис Psihologija 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
2005. године до данас члан међународног удружења за социо-културна истраживања ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research).
Од 2020. године члан је европског удружења развојних психолога European Association of Developmental Psychology
Од 2016. члан је редакције међународног часописа European Journals of Education Studies.
Од 2018. године члан је редакције домаћег часописа Годишњак у психологији
Од 2018. године члан је Саветодавног Одбора за развијање модела раних интервенција у Србији, ради развијања системске подршке деци са развојним кашњењима и развојним сметњама, као и деци која су у риз
Од 2016. члан програмског и организационог одбора међународног скупа Empirical Studies in Psychology.

Бојана Шкорц

Члан програмског одбора и реализатор
064288994
bskorc@yahoo.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет ликовних уметности 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Институт за психологију, Филозофски факултет Београд истраживач - сарадник
1998 2001 Факултет ликовних уметности Асистент на предмету психологија
2001 2006 Факултет ликовних уметности Доцент на предмету психологија
2006 2014 Факултет ликовних уметности Ванредни професор на предмету психологија
2014 2021 Факултет ликовних уметности Редовни професор на предмету психологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Škorc, B.; Ognjenović, V. (2011) Promena prikaza ličnog imena tokom razvojnog programa. Inovacije u nastavi: časopis za savremenu nastavu. Vol. 24. 64 – 73. Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISSN 0352-2334 Коаутор Рад у међународном часопису 2011
Ristić, I.; Mandić, T.; Škorc, B. (2012) Možemo li mi više od mene? Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti: Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju. Beograd. ISSN 1450-5681=Zbornik radova FDU. COBISS:SR-ID 132673031. (159.954.075(497.11)*2012 Коаутор Рад у међународном часопису 2012
Skorc, B. (2019) Creative Implications of Vygotskys Theory: Development and Capacity for Change. Mind, Culture and Activity. Vol 26. No.2 DOI 10.1080/10749039.2019.1624775 (1-4) Routledge Taylor & Francis. Аутор Рад у међународном часопису 2019
Singer, A.; Skorc, B.: Ognjenovic, V. (2016) Voices within Intercultural Arts Psychotherapy Research and Practice – An Ethnographic Approach in International Arts Therapies Researches: Intercultural Perspectives. (Edited by Ditty Dokter , Margaret Hills De Zarate). Taylor and Francise Ltd. Routledge Коаутор поглавље у књизи 2016
Ristić, I.; Škorc, B.; Mandić, T. (2016) Novelty and coherence in group creative processes. Psihologija. Vol. 49, br. 3. ISSN 0048-5705. str. 213-229. 159.954.072-057.875(497.11) ; 316.475 ; COBISS.SR-ID 225812492 (M23) 4 Коаутор Рад у међународном часопису 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kreativnost u interakciji: Psihologija stvaralaštva. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd. CIP 159.928 159.954 ISBN 978-86-89377-36-1 COBISS SR-ID 268727820 knjiga 261 str drugo dopunjeno izdanje (M43)3 Аутор
Ognjenović, V. Škorc. B. (2003) Evaluacija Zdravo da ste programa. Zdravo da ste, Akademska štampa Beograd. ISBN 86-82667-03-7, CIP 159.922.072-058.5 159.923.5.072. (M42 – 4) Коаутор
Škorc, B. (2019) Poći u svim pravcima: Boja i krug – simboličko istraživanje. Mostart Zemun. (M43) 3 Аутор
Škorc, B. (2017) Interaktivne metode Zdravo da ste – korak bliže drugom ljudskom biću. Stručni skup Interaktivne metode i podrška nastavi (akre. Kod Zuov). Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo. Decembar. Plenarno izlaganje. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
International Association for Empirical Studies of Art
American Psychological Association
East Side Institute for Short Term and Group Psychoteraphy

Мирјана Беара

Реализатор
0658448228
mirjana.beara@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Краг 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу Ванредна професорка
2012 2020 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Доценткиња
2010 2012 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Асистенткиња
2008 2010 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Сарадница у настави
2007 2009 Пројект ЕУ: Подршка незапосленима и развоју људских ресурса – Национална служба Координаторка за Банат
2005 2006 Народни универзитет «Божидар Аџија» - образовни центар у Новом Саду Координаторка образовног центра
1996 2005 Техничка школа «Јован Вукановић» (сада «Милева Марић – Ајнштајн») Нови Сад Школски психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Беара, М., Јерковић, И. (2015). Друштвене околности и наставничка професија. Коаутор Социолошки преглед. 2015. 2015
Беара, М., Ракић-Бајић, Г. (2015, октобар). Структура вредности, задовољство школом и планови за будућност средњошколаца. Коаутор Нови Сад, Научно-стручни скуп Савремени трендови у психологији. Књига резимеа, стр. 2015 2015
Dubovicki, S.& Beara, M. (2021) Metodologija izvan okvira: Polakova igra. Коаутор U: V. Kovač, N. Rončević i Z. Gregorović Belaić. U mreži paradigmi: pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju. Zbornik u čast dr. sc. 2021
Hinić, D., Zotović, M., Beara, M. & Rakić-Bajić, G. (2020). Relationship of Problematic Internet Use and Positive Orientation Indicators in Adolescents. ---- 2020
Зотовић, М., Беара, М., Ердеш-Кавечан, Ђ. (2017). Употреба рачунара и мобилних телефона и школски успех младих у Војводини. Коаутор Настава и васпитање, год. LXVI бр. 3/2017, стр. 465–482. UDK-371:004(497.113) 371.26-057.874(497.113) DOI:10.5937/nasvas1703465Z 2017 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Зотовић, М., Беара, М. (2016). Ментално здравље младих у Војводини – стање и перспективе. Нови Сад: Центар за производњу знања и вештина и Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије: Секција универзитетских наставника Психологије образовања, Секција за саветовање и коучинг
Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад

Горана Ракић Бајић

Реализатор
063590091
gorana.rakic@gmail.com
Звање:

доценткиња 

Установа:

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујев 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Факултет медицинских наука, Студијски програм Психологија, Универзитет у Крагује доценткиња
2017 2018 Факултет медицинских наука, Студијски програм Психологија, Универзитет у Крагује сарадница у настави
2015 2017 Психолошко саветовалиште психотерапеут
2012 2015 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Асистенткиња
2010 2011 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију истраживач
2008 2010 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију сарадница у настави
2004 2008 Предшколска установа «Мали принц» психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Беара, М., Ракић-Бајић, Г. (2015, октобар). Структура вредности, задовољство школом и планови за будућност средњошколаца. Коаутор Нови Сад, Научно-стручни скуп Савремени трендови у психологији. Књига резимеа, стр. 2015 2015
Rakić-Bajić, G. Beara, M. (2017). AnAttempt to MeasureworkEthic in Teachers. Коаутор WorkandFamilyRelations at theBeginningofthe 21st Century, Filozofski fakultet, Niš, pp. 181-189 2017
Maravić, M, Rakić-Bajić, G. (2018). Theteachers’ attitudetowardstheuseofvideo-gameinteachingprocess. Коаутор eLearning& Software forEducation . 2018, Vol. 1, p293-299. 7p. 2018
Hinić, D., Zotović, M., Beara, M. & Rakić-Bajić, G. (2020). Relationship of Problematic Internet Use and Positive Orientation Indicators in Adolescents. Коаутор Psihologija, online first issue 00, p.18. DOI:10.2298/PSI190720018H 2020 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Институт за позитивну психологију

Гордана Ђигић

Реализатор
0641197347
gordana.djigic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Нишу, Филозофскифакултет 

Радно место:

психолог, наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 Педагошка академија „Едвард Кардељ“, Пирот наставник психологије
1985 1986 Образовни центар „Седам секретара СКОЈ-а“, Грделица наставник психологије
1986 2002 Основна школа „Вук Караџић“, Ниш стручни сарадник - психолог
2002 2005 Министарство просвете и спорта РС, Школска управа Ниш саветник за развој школа
2005 2010 Угоститељско-туристичка школа, Ниш наставник Грађанског васпитања, помоћник директора
2010 2014 Филозофски факултет у Нишу асистент
2014 2020 Филозофски факултет у Нишу доцент
2020 2021 Филозофски факултет у Нишу ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Classroom management styles, classroom climate and school achievement Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey, 2011 2011
Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers’ personality Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey, 2011 2011
Empathy and teachers’ roles Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey, 2012 2012
Self-concept and teachers’ professional roles Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey, 2012 2012
Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey, 2014 2014
Teachers’ Self-concept and Empathy Коаутор ICEEPCY Conference, Istanbul, Turkey, 2014 2014
Inventory for teachers’ self-assessment in classroom management styles - development and its psychometric characteristics Коаутор International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Albena, Bulgaria, 2014 2014
Personality Traits and Learning Styles of Secondary School Students in Serbia Коаутор BCES Conference,Sofia, Bulgaria, 2016 2016
Personality Traits and Locus of Control as Predictors of Students’ Self-Efficacy. Коаутор Psychology Applications & Developments, InPACT, Porto, Portugal,2018 2018
Examination of educational socialization and selection hypothesis using Kolb’s learning styles model Коаутор Days of Applied Psychology, Niš, 2019 2019
Students’ assessment of online teaching and distance learning Коаутор Days of Applied Psychology, Niš, 2020 2020
Особине личности, интелигенција и мотив постигнућакао ффактори академске успешности код гимназијалаца и студената Коаутор Конгрес психолога Србије, Златибор, 2018 2018
Особинеличности, самопоштовање и перфекционизам као предиктори стилова учења Коаутор Конгрес психолога Србије, Златибор, 2019 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ромска деца и тестови интелигенције (2009). Београд: Задужбина Андрејевић Аутор
Управљање разредом – савремени приступ психологији наставника (2017). Ниш: Филозофски факултет. Аутор
Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом (2014). Ниш: Филозофски факултет. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Бранка Тишма

Реализатор
064113944
b.tisma34@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“ до јуна 2021.актуелно пензионер 

Радно место:

стручни сарадник- психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1999 ПУ “Радост“ Чачак Стручни сарадник
1999 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Земун Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пружање психосоцијалне помоћи деци у послератним условима Реализатор реализатор 1999
„Cabac“ програм, Министарство просвете, Здраво дасте, Дански црвени крст Реализатор реализатор 2001
Дете и култура, НВО Здраво да сте, град Београд Реализатор реализатор 2001
Програм психосоцијалне подршке развоја предшколске и школске деце и адолесцената, НВО Здраво да сте, Министарство просвете Реализатор реализатор 2003
Округли сто-Положај психолога у установама образовања, дилеме и решења, 53. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор 53. научно- стручни скуп психолога Србије 2005
Сексуално злостављање деце, насиље у породици Реализатор реализатор 2005
Програм Школа без насиља Реализатор реализатор 2006
Програм Превенција преступничког понашања деце у основним школама Реализатор реализатор 2006
Мултимедијални приступ настави- едукација школских тимова о превенцији преступничког понашања у школској средини Реализатор реализатор 2006
Место и улога школског психолога у школском систему, 56. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор 56. научно- стручни скуп психолога Србије 2008
Округли сто-Психолошко саветовање у Србији и свету, 57. научно- стручни скуп психолога Србије Коаутор 57. научно- стручни скуп психолога Србије 2009
Школски психолог- поглед у будућност, 58. научно- стручни скуп психолога Србије Коаутор 58. научно- стручни скуп психолога Србије 2010
Нацрт правилника о програму рада стручних сарадника психолога у школи, 59. научно- стручни скуп психолога Србије Коаутор 59. научно- стручни скуп психолога Србије 2011
Акредитивани стручни скуп- конгрес: „Нови нормативи у образовању – школе без психолога“, 63. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор 63. научно- стручни скуп психолога Србије 2015
Округли сто: ЗОСОВ:импликацуије на улогу и радно месо психолога 25.05.2017. (Конгрес) Аутор 65. научно- стручни скуп психолога Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Динамичко процењивање зоне наредног развоја тестом за испитивање првака (Тип 1)“, Примењена психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,2013 Аутор
„Целодневна настава- потреба савремене школе“, ОШ „Лазар саватић“, 2013. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друштвено признање „Љубомир Љуба Стојић“, Друштво психолога Србије Друштво психолога Србије 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Удружење Здраво да сте
ЕФПА

Драгица Павловић Бабић

Реализатор
063425158
Dragica.pavlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2021 Филозофски факултет Истраживач, наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dialogical PISA: correct answers are all alike, every incorrect answer is incorrect in its own way Коаутор European Journal of Educational research, Vol. 33, issue 3, pp. 467-487 2016
New approaches in designing educational assessment instruments and its use in international (assessment) studies Предавач Proceedings 7th International Science Conference Technics and Informatics in Education. pp. 19-24. Čačak, Serbia, 25-27th May 2018. Čačak: University 2018
Приступи процењивању образовних постигнућа ученика: критички осврт Аутор Зборник Института за педагошка истраживања, 2011, Вол. 43 (1), 63-85 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Friedman, E., Pavlović Babić, D., Simić, N. (2015). Inclusive Education in Serbia Policies, Practice, and Recommendations. Beograd: The World Bank, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Western Balkans Investment Frame work Коаутор
Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2016). Škola - zajednica koja uči. 3P Prepoznaj, promoviši i proširi: Priče o uspešnim školama. Beograd: UNICEF Srbija Коаутор
Павловић Бабић, Д., Бауцал, А. (2013). Подржи не, инспириши ме, ПИСА 2012 у Србији: први резултати, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Центар за примењену психологију, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за популаризацију савремене психологије „Живорад Жижа Васић“ Друштво психолога Србије 2014
Друштвено признање „Љубомир Љуба Стојић“ за ангажовање у психолошкој заједници Друштво психолога Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Federation of Psychologists' Associations (EFPA), члан Одбора за психологију образовања
Председник националне асоцијације Друштво истраживача у образовању у Србији
EERA Council (European Educational Research Association), члан Савета
Друштво психолога Србије, члан
ISCAR - International Society for Cultural and Activity Research, члан
Савет научно-истраживачке станице Петница, члан Савета