Међународна конференција „Изазови целоживотног учења у 21. веку“

Код одобреног скупа: 633  

Конференција

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Неимарска 17, 21000 Нови СадДр Даница Коцевска
tckocevski@gmail.com
0213035785
0606062562

Међународна конференција „Изазови целоживотног учења у 21. веку“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука методике разредне наставе Даница Коцевска , ОШ "Михајло Пупин" Ветерник
Доктор педагошких наука Слађана Анђелковић , Универзитет у Београду, Географски факултет
доктор педагошких наука Марта Дедај , Висока школа струковних студија за васпитаче
доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом Нови Сад
професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ "Вук Караџић" Нови Сад
доктор науке Фанче Јошевска , ОУ „Елпида Караманди“ - Битола, С.Македонија
дипломиранi педагог Убавка Бутлеска , ОШ "Манчу Матак“ - Кривогаштани, С.Македонија
magistra primarnog obrazovanja Марица Јурец , ОШ Зринских, Нуштар, Република Хрваска
учитељица разредне наставе Дубравка Петковић , ОШ Фажана, Фажана, Република Хрваска
учитељица разредне наставе Ђурђица Кртањек , ОШ „Фрање Серта“ Бедња, Република Хрваска
професор разредне наставе Јован Коцевски , ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник
професор раз. наст. - педагошки саветник Љиљана Јовановић , ОШ „Жако Зрењанин“, Нови Сад
саветник Весна Радуловић , Министарство просвете науке и технолошког развоја
дипломирани педагог Драгана Пелемиш , ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ
Виши кустос педагог Слађана Велендечић , Музеј Војводине
Професор разредне наставе Даница Јевтовић Мишић , ОШ „Јастребачки партизани“ - Мерошина
Мастер аналитичар заштите животне средин Александра Кулић Мандић , Природно-математички факултет у Новом Саду
струковни васпитач Јелисавета Петровић , Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад

3

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Даница Коцевска

Члан програмског одбора и реализатор
0606062562
tckocevski@gmail.com
Звање:

доктор наука методике разредне наставе 

Установа:

ОШ "Михајло Пупин" Ветерник 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад наставник разредне наставе
2009 2013 ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник, Нови Сад помоћник директора
2005 2008 ОШ "Јован Јовановић Змај Врање наставник разредне наставе
2004 2005 Министарство просвете и спорта, Школска управа Лесковац саветник за разредну наставу
2001 2004 ОШ „1. мај“ Вртогош директор школе
1995 2001 ОШ „1. мај“ Вртогош наставник разредне наставе
1992 1993 Омладинска задруга „Обеликс“Лесковац директор
1987 1988 ОШ "Синиша Јанић" Наставник разредне настве у комбинованом одељењу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коцевска, Д. Стручно усавршавање и фонд школске библиотеке као подршка наставницима у примени иновативних метода наставе у млађим разредима основне школе. Аутор Библиотека у настави – зборник радова срудената на докторским студијама УФ у Врању; приредила проф. др Александра Вранеш; Београд, стр. 65-81; ISBN 97 2016
Музеј као место за учење, час у музеју и искуства у креирању наставних садржаја за рад у музеју у оквирима истраживачке наставе Предавач Стручни скуп - Зимска школа: Простор изван учионице као подстицај за креирање нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туриз 2019
Дете – ученик између вртића и школе Коаутор Зборник радова Међународна научно – стручна конференције Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стања и перспективе; Висока школа стр 2017
Сличности и разлике у стручном усавршавању наставника у Србији, Северној Македонији и Хрватској Предавач Округли сто „Стручно усавршавање у земљама учесницама пројекта - сличности и разлике“. 2020
Методички оквир подршке ученику у инклузивној настави српског језика – упутства за наставнике Аутор VI Међународна научна конференција „Инклузија у предшколској установи и основној школи“, Сремска Митровица 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Коцевска Др Д., Коцевски Ј., Балаћ Б. и Балаћ С.; Природа и друштво; Уџбеник за 3. разред ОШ; ЕДУКА Београд 2020.решење МПНТР 650-02-00519/2019-07 од 06.02.2020. Коаутор
Коцевска Др Д., Коцевски Ј., Балаћ Б. и Балаћ С.; Радна свеска за природу и друштво за 3. разред ОШ; ЕДУКА; Београд 2020. решење МПНТР 650-02-00519/2019-07 од 06.02.2020 Коаутор
Ђурђевић,В., Коцевска, Д., Куртеш, Д.; Мој српски језик 1; Буквар Алкаскрипт; Београд; 2014. решење МПНТР бр. 650-02-620/2014-06 од 1.4.2015. додатно наставно средство за ученике који се образју по ИОП Коаутор
Ђурђевић,В., Коцевска, Д., Куртеш, Д Мој српски језик 1; Читанка и писана слова за први разред ОШ, Алкаскрипт; Београд; 2014. решење МПНТР бр. 650-02-629/2014-06 од 1.4.2015. додатно наставно средство за ученике који се образју по ИОП Коаутор
Близанац, В. Коцевска, Д.,Марковић, С. и Пантић, Н.; Мој српски језик 3; Читанка за трећи разред ОШ; Алкаскрипт; Београд; решење МПНТР 2014. 499/2015, од 14.05.2015. додатно наставно средство за ученике који се образју по ИОП Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда на конкурсу Час за углед 4; Рељеф и оријентација у завичају – истраживачка настава, 3. и 4. разред ИК ЕДУКА 2018
Прва награда на конкурсу Час за углед 3; Пројектна настава у 4. разреду ОШ: Кад порастем бићу научник; ИК ЕДУКА 2017
Друга награда на конкурсу Час за углед 2; (2016) примена ИКТ у настави – Прича о Раку Кројачу; ИК ЕДУКА 2016
Трећа награда на конкурсу Час за углед 2; (2016) тематски дан – Путовање Србијом, 4 разред ИК ЕДУКА 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Тренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад
Друштво учитеља Новог Сада
Савез учитеља Србије
Скаут ренџер организација

Слађана Анђелковић

Члан програмског одбора и реализатор
0638884746
sladjana.andjelkovic@gef.bg.ac.rs
Звање:

Доктор педагошких наука  

Установа:

Универзитет у Београду, Географски факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Универзитет у Београду, Географски факултет редовни професор, Педагогија са дидактиком
2008 2010 Филозофски факултет, Департман за Педагогију, Универзитет у Нишу. Доцент Увод у професију и Историја педагогије I и II.
2002 2008 Виша школа за образовање васпитача у Београду и Учитељски факултет Београд Предавач и виши предавач
1995 2002 Предавач и виши предавач Асистент приправник и асистент
1991 1995 ОШ "Јован Јовановић Змај" у Врању наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Anđelković, S., Dedjanski, V., Pejić, B. Pedagogical benefits of fieldwork of the students at the Faculty of Geography in the light of the Bologna Process. Journal of Geography in Higer Education. Vol. 42(1), 110-125. ISSN: 1466-1845 Коаутор Journal of Geography in Higer Education. 2018 2018
Anđelković, S., Vračar, M. Компетенције наставника у имплементацији васпитања и образовања за одрживи развој кроз наставу ван учионице, U: Đurić, I., Ranđelović, D. (ur.). Science Beyond Boundaries III Коаутор Science Beyond Boundaries III – Thematic collection of papers of International Significance, Education and Personality Development, book IV, (39-63 2020
Анђелковић, С. Према целоживотном учењу и друштву знања – савремене компетенције наставника географије, Зборник радова Географског факултета, Vol. LVII, (285-298) Аутор Зборник радова Географског факултета, Vol. LVII, (285-298). 2009
Анђелковић, С. Станисављевић Петровић, З Учење и поучавање ван учионице – Амбијентална настава, Коаутор Настава и васпитање, бр.1, год LXII, 39-52, (39-51) 2013
Anđelković, S., Zorica Stanisavljević Petrović Changes in University Teaching – the Road from Knowledge to Competencies, Pedagogy, Коаутор Pedagogy, Educational journal, Vol. 84 (8) 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Anđelković, S. (2018). Vaspitanje i obrazovanje za održivi razvoj: učenje i poučavanje van učionice. [Education for sustainable development: learning and teaching outside the classroom] Beograd: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-6283-057-9; COBISS.SR-ID 262838284 Аутор
Анђелковић, С., Крагуљац, Н. (2021). Практикум из педагогије-студентски портфолио. Универзитет у Београду, Географски факултет Аутор
Анђелковић,С., Станисављевић Петровић, З. (2013). Школа и неформални образовни контексти, Београд: Универзитет у Београду, Географски факултет. ISBN 978-86-6283-007-4, COBISS.SR-ID 198861580 Коаутор
Станимировић, Б., Анђелковић, С. (2003). Методика наставе природе и друштва Врање: Учитељски факултет. ISBN 86-82695-08-1; COBISS-ID 106557452 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Истраживач на пројекту „Модели процењивања и стратегија унапређивања квалитета образовања у Србији“ (179060), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Члан комисије Министарства просвете за реформу иницијалног образовања наставника (2019-2020).
Члан међународних и националних организација из области Педагогије и образовања.
Шеф Катедре за методику и дидактику наставе Географског факултета, члан Института за географију и Већа докторских студија Географског факултета.
Члан Педагошког друштва Србије Balkan Society for Pedagogy and Education ESREA (European Society for Reaserch on the Adult Education)

Марта Дедај

Члан програмског одбора и реализатор
069177709
vs.marta.dedaj@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за васпитаче  

Радно место:

професор педагошке групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум професор педагошке групе предмета
1998 2012 Школа за основно и средње образовање „Братство“, Бечеј педагог, помоћник директора, директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Професионалне компетенције будућих васпитача Коаутор Book of papers of the First International Scientific Conference Professional Development of Preschool Teachers: State and Perspectives 2018
Стручно усавршавање васпитача – изазов или обавеза Коаутор Зборник резимеа II међународна научно-стручна конференција: Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – Партнерство у грађењу квалитета 2018
Повезаност професионалног развоја и усавршавања васпитача Коаутор Зборник резимеа II међународна научно-стручна конференција: Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – Партнерство у грађењу квалитета 2018
Компетенције васпитача у инклузивном окружењу Коаутор Early Childhood Intervention: For meeting sustainable, development goals of the new millennium, str. 305-312, Beograd: University of Belgrade 2017
Акциона истраживања у функцији професионалног развоја васпитача Аутор Педагошка стварност, 62(1), 38-45, 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача. (2018). Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмиум. Коаутор

Марија Вукелић

Члан програмског одбора и реализатор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом Нови Сад 

Радно место:

Стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 Средњошколски дом Нови Сад Стручни сарадник - психолог
1995 1995 Војска Југославије Психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зашто су важни васпитачи? Аутор Зборник радова: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3, Институт за економију и право, Београд, 19-34. 2018
Како постићи исходе васпитног рада? Аутор Зборник радова: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 5, Институт за економију и право, Београд, 17-34. 2019
Самовредновање у установама ученичког стандарда. Аутор Зборник радова: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 8, Институт за економију и право, Београд, 35-67. 2020
Како искористити раст компетеција за већу мотивацију запослених у образовању и васпитању? Аутор Просветни информатор, Институт за економију и право, Београд, 2, 53-77 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Група аутора, 1998. Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа – ПРИРУЧНИК, Београд, Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Коаутор
Вукелић, М. (2004). ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Ученик – васпитач – професор – родитељ, НИУ ''Мисао'', Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа јужнобачког и сремског округа

Зденка Рајковић

Члан програмског одбора и реализатор
0642131403
zdenka.rajkovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Вук Караџић" Нови Сад 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2021 ОШ "Вук Караџић" Нови Сад наставник разредне наставе
2006 2017 Друштво учитеља Новог Сада председница
2006 2010 Савез учитеља Републике Србије потпредседница
2010 2018 Савез учитеља Републике Србије члан Управног одбора
2018 2021 Друштво учитеља Новог Сада потпредседница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Деца – деци'' Волонтерски рад ученика у основној школи Аутор Часопис УЧИТЕЉ, бр 79 2012
Пројектна настава Аутор Часопис УЧИТЕЉ, бр 78 2012
Волонтерски рад деце у основној школи Аутор Електронски зборник примера добре праксе са 26. Сабора учитеља Србије 2012
Историјат удруживања учитеља'' Аутор Мултијезички билтен ''Мост 8'', Завод за културу Војводине, Нови Сад 2008
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за успешно руковођење удружењем Друштво учитеља Новог Сада 2018
Светосавска награда Савезу учитеља Републике Србије Министарство просвете РС 2010
Посебно признање на 2. Смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима за приказан рад на тему ''Пројектна настава - Стари занати'' Савез учитеља Републике Србије 2007
Признање за уложен напор и постигнуте резултате у информатичкој обуци просветних радника, Центар за науку, технологију и информатику, Нови Сад 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Новог Сад
Савез учитеља Републике Србије
Клуб родитеља и наставника Новог Сада
Члан стручног жирија на међународном фестивалу школског филма КРЕФ

Фанче Јошевска

Члан програмског одбора и реализатор
078224797
fjosevska@yahoo.com
Звање:

доктор науке 

Установа:

ОУ „Елпида Караманди“ - Битола, С.Македонија 

Радно место:

Одељенски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2021 ОУ „Елпида Караманди“ - Битола, С.Македонија Наставник
1997 2004 ОУ „Трајан Белев – Гоце“, с.Цапари, Битола Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Непрактиковање дијалога као фактор неразвијености организационог учења Аутор међународни часопис НАСТАВНИК, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Педагошки факултет - Битола 2015
СПРЕМНОСТ МЕНАЏЕРА У ШКОЛАМА ЗА ТИМСКИ РАД, Аутор међународни часопис НАСТАВНИК, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Педагошки факултет - Битола 2014
Тимско лидерство Аутор Биотехнички факултет, на Универзитету „Св. Климент Охридски ” 2016
Професионалне компетенције директора, стручних сарадника и наставника у школама и израда личног плана стручног усавршавања Предавач Обука Каучинг-Н и KDS 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ПЕТКОВСКИ Константин и ЈОСХЕВСКА Фанцхе: Савремени аспекти лидерства у образовним организацијама: Херакле Комерц, 2015 Коаутор
ПЕТКОВСКИ Константин и ЈОСХЕВСКА Фанцхе: Изазови управљања и лидерства у образовним организацијама: Херакле Комерц, 2015 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Учитељи који су својим радом постали понос Битоља - АПЛА.мк - Без извињења за Битољ Apla.mk (локални портал) 2020
Друштво математичара из основног и средњег образовања, Битола Признање 2016
Друштво математичара из основног и средњег образовања, Битола Признање 2015

Убавка Бутлеска

Члан програмског одбора и реализатор
070949755
ubavka.butleska@gmail.com
Звање:

дипломиранi педагог 

Установа:

ОШ "Манчу Матак“ - Кривогаштани, С.Македонија 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 ОШ "Манчу Матак“ - Кривогаштани, С.Македонија педагог
2015 2018 УСАИД / Корак по корак / МЕС Координатор
2013 2016 МЦЕЦ - Македонски центар за грађанско образовање / МЕС / БДЕ Спољни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Важност учешћа родитеља у раду школе Предавач Будва, Црна Гора, 23 – 24.04. 2010
Интернационален мрежен наставника - International Teacher Leadership project Предавач http://www.cep.edu.rs/atepie/vesti/novi-sastanak-projekta-itl/23 Фрушка Гора-Р.Србија, 2013
„Промене у оцењивању према правилима наставе у 21. веку Предавач Међународна конференција „Оцењивање за учење у 21. веку“, 2011
Округли сто: "Употреба нових технологија у образовању: Размена пракси између Македоније и Албаније". Предавач Округли сто "Употреба нових технологија у образовању: 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за праћење рада и планирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама, 2016. УСАИД, Македоснки центар за грађанско образовање, Биро за образовање Коаутор
Стручни сарадник од почетника до ментора: водич за стручне сараднике и развој каријере стручних сарадника у основној и средњој школи, 2016,УСАИД, Македоснки центар за грађанско образовање, Биро за образовање Коаутор
Основне професионалне компетенције и стандарди за стручне сараднике2016,УСАИД, Македоснки центар за грађанско образовање, Биро за образовање Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Здружение на граѓани: „Жетва на знаење“ - Прилеп

Марица Јурец

Члан програмског одбора и модератор
0989512423
marica.jurec1@gmail.com
Звање:

magistra primarnog obrazovanja 

Установа:

ОШ Зринских, Нуштар, Република Хрваска 

Радно место:

учитељица разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 ОШ Зринских, Нуштар, Република Хрваска учитељица разредне наставе
1997 1998 III ОШ Вуковар учитељица разредне наставе
1995 1996 ОШ „С. Цврковић“ Стари Милановци учитељица разредне наставе
1994 1994 ОШ „Иван Козарац“ Нијемци учитељица разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигиталне технологије за сувремену наставу Предавач Предавање на жупанијском стручном вијећу 2019
Микробит у разредној настави Предавач Предавање на жупанијском стручном вијећу 2019
Примјена микробита у разредној настави Аутор рад у Зборнику радова 10. међународне знанствено-методичке конференције, Баја, Мађарска, 2019
СЛИКА – Сва лица књига Аутор чланак у часопису Вуковарско-сријемски учитељ 2020
Дигитална технологија за сурадњу с дјелатницима и ученицима школе и родитељима Предавач Пројект „е-школе“, 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
В. Дакић, М. Јурец, Д. Петковић, Дигитална технологија за сурадњу с дјелатницима и ученицима школе и родитељима, Карнет, 2018 Коаутор
М. Јурец, Д. Петковић, Управљање организацијом наставе уз упорабу дигиталних технологија, Карнет, 2018. Коаутор
М. Јурец, Д. Петковић, Палета једноставних дигиталних алата у настави, Карнет, 2020. Коаутор
М. Јурец, Примјена микро:бита у разредној настави, Алфа, 2021. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Промовирана у звање учитељ савјетник Агенција за одгој и образовање РХ 2020
Награђена учитељица Министарство знаности и образовања РХ 2020
Награђена учитељица Министарство знаности и образовања РХ 2019
Награда за иновативан дигитални образовни садржај Министарство знаности и образовања РХ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удруга хрватских учитеља разредне наставе Звоно
чланица Роботичко-информатичког клуба Нуштар
Scientidž Амбасадор за Републику Хрватску
члан организацијског одбора међународног натјецања Дабар у Хрватској
члан Стручне радне скупине за оцјену квалитете пројеката удруга - Изванинституционални одгој и образовање
Microsoft Innovative Educator Expert

Дубравка Петковић

Модератор
098831011
dubravka50@gmail.com
Звање:

учитељица разредне наставе 

Установа:

ОШ Фажана, Фажана, Република Хрваска 

Радно место:

учитељица разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2021 ОШ Фажана, Фажана, Република Хрваска учитељица разредне наставе
1980 1986 ОШ „Мате Балота“ Бучје учитељица разредне наставе
1978 1980 ОШ „Срђан Узелац“ Врбовско учитељица разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитална технологија за сурадњу с ђелатницима и ученицима школе и родитељима Предавач Пројект „е-школе“ 2018
Мипро 2012. Развијање информатичке писмености ученика разредне наставе кориштењем њеб 2.0 алата у поучавању Предавач МИПРО конферевција 2013
Развијање информатичке писмености ученика нижих разреда ОШ Предавач Пројект: Тједан без књига Стручно-знанственом скупу у Опатији 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дијете школе дом 2012. Бр.30 – Web 2.0 алати и њихова примјена у настави Аутор
В. Дакић, М. Јурец, Д. Петковић, Дигитална технологија за сурадњу с дјелатницима и ученицима школе и родитељима, Карнет, 2018. Коаутор
М. Јурец, Д. Петковић, Управљање организацијом наставе уз упорабу дигиталних технологија, Карнет, 2018. Коаутор
М. Јурец, Д. Петковић, Палета једноставних дигиталних алата у настави, Царнет, 2020. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Web festival. Мултимедијални садржаји у настави освојено 2. мјесто за наставни садржај :Дани у тједну ЦУЦ - Хрватска 2012
100 најбољих дигиталних образовних садржаја МЗО, Хрватска 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удруга хрватских учитеља разредне наставе Звоно
Синдикат хрватских учитеља

Ђурђица Кртањек

Члан програмског одбора и реализатор
0996543783
krtanjekdjurdjica@gmail.com
Звање:

учитељица разредне наставе 

Установа:

ОШ „Фрање Серта“ Бедња, Република Хрваска 

Радно место:

учитељица разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2021 ОШ „Фрање Серта“ Бедња, Република Хрваска учитељица разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
X. Међународна знанствено-методичка конференција и јубиларно засједање поводом 150. годишњице образовања учитеља, Eötvös József Főiskola 6500 Баја, Мађарска Предавач Зборник радова 10. Међународне знанствено-методичке конференције 2019
Ерасмус+ - прилика и потицај “ Предавач он лајн предавање на 1. виртуалној конференцији националне разине на тему „Ерасмус+ могућности и изазови 2019
Играм се, читам и пишем – приказ праксе Предавач Јесенска школа Хрватског педагошко-књижевног збора, Опатија 2019
Елементи интеракције у дигиталним лекцијама – интерактивно предавање Предавач Прољетна школа Хрватског педагошко-књижевног збора, Опатија 2021
Настава на даљину – Стварност, а не мит (стручни чланак) Аутор https://www.skolskiportal.hr/uncategorized/stvarnost-a-ne-mit/ 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Израда „Препорука и смјерница за даљње развијање и унапрјеђивање образовних политика и праксе у суставу основног образовања“ (у склопу ЕУ пројекта „Јачање бипартитног социјалног дијалога у сектору основног образовања“) 2019 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Један од 500 најуспјешнијих одгојно-образовних радника у школској години 2018/19 Министарство знаности и образовања 2019
Један од 500 најуспјешнијих одгојно-образовних радника у школској години 2018/19 Министарство знаности и образовања 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удруга хрватских учитеља разредне наставе Звоно, председница
Синдикат хрватских учитеља
Водитељ Жупанијског стручног вијећа учитеља разредне наставе

Јован Коцевски

Члан програмског одбора и модератор
0612890030
treningcentarkocevski@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2021 Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" пројект менаџер
2019 2021 ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник наставник разредне наставе
2019 2019 ОШ „Светозар Марковић – Тоза“ Нови Сад наставник разредне наставе у продуженом боравку
2004 2021 ОИ "ЗАВЧАЈ 1093" старешина одреда
2013 2014 ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник наставник разредне наставе
1998 2010 Холдинг "CLAIRdeLUNE" доо Врање оснивач, директор
1990 1997 ДП „ФЕНИКС“ генерални директор
1988 1990 МОК ССО Јужноморавског региона председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примери добре праксе – повезивање наставних садржаја и активности извиђача као могућност креирања садржаја за стицање функционалног знања Предавач Стручни скуп – Зимска школа: Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма 2019
Облици и могућности образовног рада у природном окружењу Предавач Зимска школа: Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и изв. 2019
Дете – ученик између вртића и школе Коаутор Зборник радова Међународно научно – стручне конференције Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стања и перспективе; ВССза васпитаче 2017
Извиђачи као вид подршке социјализацији особа са инвалидитетом Аутор Зборник резимеа II стручно-научног скупа са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Шабац 2013
Рељеф и оријентација у завичају Коаутор Зборник радова Час за углед 4 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Коцевска Др Д., Коцевски Ј., Балаћ Б. и Балаћ С.; Природа и друштво; Уџбеник за 3. разред ОШ; ЕДУКА; Београд 2020.решење 650-02-00519/2019-07 од 06.02.2020. Коаутор
Коцевска Др Д., Коцевски Ј., Балаћ Б. и Балаћ С.; Радна свеска за природу и друштво за 3. разред ОШ; ЕДУКА; Београд 2020. решење 650-02-00519/2019-07 од 06.02.2020. Коаутор
Коцевска, Д. и Коцевски, Ј. (2016) Можеш и ово – приручник за почетно писање и почетне математичке појмове за предшколце; Нови Сад; ТЦ «КОЦЕВСКИ» Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда на конкурсу Час за углед 4; Рељеф и оријентација у завичају – истраживачка настава, 3. и 4. разред; ИК ЕДУКА, Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Тренинг центар КОЦЕВСКИ, Нови Сад
Скаут ренџер
Junior ranger asotiation
Друштво учитеља Новог Сада - Савез учитеља Србије

Љиљана Јовановић

Реализатор
0642001157
ljiljana.jovanovic@zarkons.edu.rs
Звање:

професор раз. наст. - педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Жако Зрењанин“, Нови Сад 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2021 ОШ „Жако Зрењанин“, Нови Сад наставник разредне наставе
1995 2001 ОШ „Милош Црњански“, Нови Сад наставник разедне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трансформација метода учења помоћу мобилних телефона Коаутор Нове технологије у образовању, Мајкростофт, конференција, излагање 2015
Наставна пракса као зелена бајка Предавач Конференција „Свако дете може да учи“, Нови Сад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рачунар- нова школска табла, Едуакција- Прва TEDx конференција у Новом Саду на тему образовања, 2015. Коаутор
«Кад би јелен имао крила», лектира за 1. разред основне школе, ИК Вулканчић, Београд 2018. аутор дидактичко- методичке апаратуре уз песме Ј.Ј.Змаја Коаутор
Откривамо свет са Ливадинком Пољаков, приручник за откривање природе кроз игру, WWF Adria, Београд, 2021. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. место на конкурсу “Креативна школа 2009/2010” за рад Сеоским сокацима, градским булеварима…, Министарство просвете и спорта, ЗУОВ и Мајкрософт 2010
3.место на наградном конкурсу “Дигитални час” за рад из области друштвених наука и спорта - Уз помоћ дигиталних алата сећамо се старих заната Управа за Дигиталну агенду 2011
3. место на наградном конкурсу “Дигитални час 2”за рад из области природних наука - Рециклажа није бламажа Управа за Дигиталну агенду 2012
3.место за рад из области природних наука на конкурсу “Дигитални час 2012/2013”- Нека теку капи чисте Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
Специјална награда за интердисципли- нарност на конкурсу “Дигитални час 2012/2013 Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
1.место на конкурсу “Креативна школа 2013/2014”за рад Биљка на слици, слика на телефону, телефон на часу ЗУОВ 2014
1.награду на конкурсу “Дигитални час за школску 2016/2017” за рад из области природних наука - ТеЛеФоЋеЛиЈа Министарство трговине,туризма и телекомуникација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан управног одбора
Друштво учитеља Новог Сада, председник управног одбора
Клуб родитеља и наставника Новог Сада, члан извршног одбора

Весна Радуловић

Реализатор
0642002957
vesna.radulovic@mpn.gov.rs
Звање:

саветник 

Установа:

Министарство просвете науке и технолошког развоја  

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2021 МПНТР просветни саветник
1989 2002 ТШ „Јован Вукановић“ Нови Сад Стручни сарадник/педагог и помоћник директора
1984 1989 ОШ „ Владимир Назор“ Зрењанин Стручни сарадник/педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стандарди компетенција за професију васпитача и његов професионални развој : Компетентан васпитач-разумемо ли се? Извођач Округли сто Компетентан васпитач-разумемо ли се? 2019
КАКО БИТИ И ОСТАТИ НА СУНЧАНОМ ПУТУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА? Предавач Други конгрес предшколских радника Србије 2018
Нови изазови у едукацији Предавач Друга међународна стручно-научна конференција 2016
САВРЕМЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ ПРАКСЕ - ШТА СМО НАУЧИЛИ, А ШТА УЧИМО И ДАЉЕ: Рефлексивни приступ-прилика за искорак Предавач Акредитована конференција са међународним учешћем 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стручно усавршавање –искуства едукатора за едукаторе, ЕДП, 2006. године /Вештине фацилитације/ Коаутор
„(Не) спремност образовног система за упис све деце у школу“, Педагогија, , Београд, бр.3, 2017 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
СИКИ-Међународна организација спољашњих евалуатора
Комисија за полагање испита за лиценцу васпитача, стручних сарадника, наставника, директора
Стручни тим за подршку ПВО у доба пандемије , МПНТР
Референтна консултативна група за израду оквира за дигиталне компетенције васпитача, МПНТР

Драгана Пелемиш

Модератор
063597059
peldraga76@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ 

Радно место:

стручни сарадник-педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ стручни сарадник-педагог
2004 2012 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад наставник грађанског васпитања
2001 2004 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Функције одељењског старешине“ Коаутор Зборник радова, Вредновање у васпитно – образовном процесу,септембар 2016. Научни скуп, 2016. 2016
„Васпитни стил родитеља као фактор општег успеха ученика“ Аутор Педагошка стварност, 2017. 2017
„Образовна академија“Стручни скуп Реализатор Клетт друштво за развој образовања, 2020. 2020
Подршка ученицима у онлај учењу Предавач Вебинар, Клетт друштво за развој образовања,2021 2021
„Комбиновани, онлајн и редовни модел наставе у градској и приградској средини“ Коаутор Зборник радова, „Васпитање и образовање у дигиталном окружењу“ март 2021. Научни скуп, 2021 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Дневник рада одељењског старешине“, Клетт 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Креативна школа- „Једначење сугласника по звучности“, База знања Завод за унапређење образовања и вапитања. 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Подружнице педагога основних школа Јужнобачког округа
Члан Педагошког друштва Србије

Слађана Велендечић

Реализатор
0642002995
slacka73@gmail.com
Звање:

Виши кустос педагог 

Установа:

Музеј Војводине 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2021 Музеј Војводине Музејски педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Театрић Музеја Војводине Аутор Луткарска сцена за децу у Музеју Војводине као инструмент интерпретације; 2021. 2021
Музеј са сто-лица Аутор Виртуелна посета школама; 2021. 2021
Музејска е-свезн@лица Коаутор Интерактивна мобилна апликација за децу; 2018. 2018
Музеј за све Коаутор Интерактивни водич кроз Музеј за глуве и особе оштећеног слуха; 2019. 2019
Интерактивна изложба Музеј за децу Коаутор Изложба; 2015. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Музејска лепезица; Интерактивна сликовница за децу; 2014, Музеј Војводине Коаутор
Музеј по мери детета; интерактивни радни лист...; 2014; Музеј Војводине Коаутор
Музеј у функцији реализације васпитно-образовног садржаја, Настава и историја, бр. 1, Нови Сад, 2003. Аутор
Припрема за музејску учионицу, Настава и историја, бр. 1, Нови Сад, 2003. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ICOM – Међународни савет музеја
ICOM CECA – Међународни савет музеја за област едукације
МДС – Музејско друштво Србије

Даница Јевтовић Мишић

Модератор
069616272
danicaucmisic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Јастребачки партизани“ - Мерошина 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 ОШ „Јастребачки партизани“ - Мерошина наставник разредне наставе и помоћник директора
1997 1998 ОШ „Божидар Миљковић“, Горњи Присјан наставник разредне наставе
1995 1996 ОШ „Синиша Јањић“, Власотинце наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Оријентација у времену – тематски дан Аутор Рад презентован на 29. Сабору учитеља, 2015 2015
Рођење детета, бабине, крштење – народна традиција коаутор Рад објављен у ел. Зборнику радова примера добре праксе, 2015. СУРС Коаутор Рад објављен у ел. Зборнику радова примера добре праксе, 2015. СУРС 2015
Празници у мом дому – интегративна настава Аутор Рад презентован на 30. Сабору учитеља, Београд 2016
Безбедно од куће до школе – васпитне ситуације Аутор Презентација рада на 31. Сабору учитеља 2017
Правилно расподели, распореди и новац уштеди – математика Аутор Презентација рада на 33. Сабору учитеља, 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за допринос у васпитно -образовном раду СО Мерошина 2015
Дигитална учионица, база радова Дани се нижу, празници нам стижу – тематски дан ЗУОВ 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Учитељско друштво Ниш, члан и секретар
Друштво учитеља општине Мерошина – Председник Друштва од 2016. до данас
Савез учитеља Републике Србије

Александра Кулић Мандић

Реализатор
0621337465
aleksandra.kulic@dh.uns.ac.rs
Звање:

Мастер аналитичар заштите животне средин 

Установа:

Природно-математички факултет у Новом Саду 

Радно место:

Истраживач-сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Природно-математички факултет у Новом Саду Истраживач-сарадник
2018 2020 Природно-математички факултет у Новом Саду Истраживач-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Потенцијал употребе индустријског отпадног материјала у третману отпадних вода – Од отпада до производа Коаутор 50. Конференција „Отпадне воде, комунални чврст отпад и опасан отпад 2021
Прелиминарна испитивања употребе модификованих отпадних материјала у хетерогеном Фентон процесу Аутор Часопис „Вода и санитарна техника“, 5-6, 13-16 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво (СХД)
Удружење за унапређење заштите животне средине Нови Сад
IWA- International Water Association

Јелисавета Петровић

Модератор
0628985562
jelisavetapetrovic4@gmail.com
Звање:

струковни васпитач 

Установа:

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад 

Радно место:

васпитач у предшколској установи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2021 Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад асистент пројект менаџера
2016 2017 ПУ "Милка Диманић" Власотинце васпитач у предшколској установи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дете – ученик између вртића и школе Коаутор Зборник радова Међународно научно – стручне конференције Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стања и перспективе ВШСС С.Митровица 2017
Облици и могућности образовног рада у природном окружењу Коаутор Зимска школа: Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и изв. 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Удружење васпитача