ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМA

Код одобреног скупа: 632  

Саветовање

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМA

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа

Радне биографије


Жолт Коња

Реализатор
062256128
zolt.konja@gmail.com
Звање:

дип. инж. електротехнике 

Установа:

KLETT d.o.o. Beograd 

Радно место:

Извршни уредник за дигитална издања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 KLETT d.o.o. Beograd Извршни уредник за дигитална издања
2002 2020 ЕТШ "Михајло Пупин" Нови кСад Наставник електротехничке групе предмета, помоћник директора
2012 2015 ЗУОВ, Електротехничар информационих технологија Републички координатор огледног профила
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитални алати и занати, акредитовани стручни скуп - вебинар Аутор ЗУОВ 2021
• Пројекат "Информационо комуникационе технологије у служби такмичења ученика основних школа из области рачунарства и информатике" Реализатор Министарство трговине, туризма и телекомуникација, ПДИС 2015
• Пројекат: "Јачање компетенција наставника практичне наставе у средњим стручним школама за израду стандардизованих наставних материјала" Извођач Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине 2014
• Пројекат: "Планирање наставе у складу са стандардима ОЕБС-а" Извођач Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине 2014
• Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ Реализатор МПНТР, ЗУОВ 2014
• Пројекат „Сигуран клик за безбедност свих“ број 116-401-3199/2014-02-118 Извођач Покрајински секретаријат за спорт и омладину, АП Војводине 2015
• Пројекат „Виртуелни завичај“, 401-00-255/2013-07/17 из Програма развоја информационог друштва Извођач Министарство спољашње и унутрашње трговине и телекомуникација 2014
• Пројекат ЕУ BGA-11-HA-02 "Без граница" , за средње стручно образовање Извођач Арпад ТИСК Мађарска, ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад 2012
• Пројекат "Савремене методе прграмирања и алати" Извођач Покрајински секретаријат за образовање, Факултет техничких наука, Нови Сад, ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад 2009
• Увођење учења на даљину у систем професионалног развоја запослених у образовању Извођач ЗУОВ 2009
• Пројекат: Примена е-learning метода наставе у средњем стручном образовању Извођач ЗУОВ 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Војводине

Марина Ињац

Реализатор
065615961
marina.injac@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Душко Радовићˮ, Нови Београд 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2021 ОШ „Душко Радовићˮ, Нови Београд наставник разредне наставе
1991 1992 ОШ „Франце Прешернˮ Београд Наставник разредне нас
1989 1990 ОШ „Бранко Параћˮ, Београд наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Од ванредних услова за учење до изванредних резултатаˮ Предавач Манифестација: „Учитељ између онлајн наставе и живе речиˮ, Друштво учитеља Сомбор, Учитељски факултет Сомбор 2021
Дигитални свет 2 - представљање уџбеника за први разред основне школе Аутор у ЗУОВ-у акредитовани вебинар 2021
Дигитални свет 1 - представљање уџбеника за први разред основне школе Предавач Вебинар: „Лет кроз дигитални светˮ, СУРС 2020
Дигитални свет 1 - представљање уџбеника за први разред основне школе ---- 2020
„Нове технологије - алатке у рукама доброг наставникаˮ Предавач Конференција: ˮДигитална хуманистикаˮ, Филолошки факултет, Београд 2019
Дигитална учионица/ Дигитално компетентан наставник Увођење електронских уџбеника и дигиталних образобних материјала Увођење електронских уџбеника, обука од националног значаја Реализатор Пројекат „2.000 дигиталних учионицаˮ, МПНТР, ЗУОВ, 2019-2020 2019
„Algoritam of dividing multi-digit numbers for the blind and partally sighted students applying assistive technologyˮ Коаутор International scientific conference Topic:Knowledge for capabilities & skills (објављен рад) https://independent.academia.edu/MarinaInjac?from_navbar= 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални свет 2, уџбеник за ученике првог разреда основне школе 2021 KLETT/Нови Логос Коаутор
Дигитални свет 1, уџбеник за ученике првог разреда основне школе 2020 KLETT/Нови Логос Коаутор
Дигитални свет 1, приручник за наставнике 2020 KLETT/Нови Логос Коаутор
Е - уџбеник, Математика 4 2021. KLETT/Нови Логос Аутор
Дигитални свет 2, приручник за наставнике, 2021. KLETT/Нови Логос Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, Савез учитеља Републике Србије
Удружење Центар за развоjну подршку и оснаживање деце, младих и одраслих – „Зналац”
Academia.edu

Илија Ћосовић

Реализатор
0668017487
ilija.cosovic@klett.rs
Звање:

Дипломирани инжењер информатике 

Установа:

Klett д.о.о. Београд 

Радно место:

директор ИТ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Klett д.о.о. Београд директор ИТ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитални алати и занати, акредитовани стручни скуп - вебинар Извођач ЗУОВ 2021
Процена вредности капитала Предавач Научни зборник 1996
Мултитаскинг у ДОС-у Аутор Часопис инжењерске коморе 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
МС офис, 1998 Техничка књига Аутор
Примена ИТ технологија у процени капитала 1997 ИЕФ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез инжењера и техничара Србије

Тијана Поповић

Реализатор
0638670514
tijana.popovic@klett.rs
Звање:

Дипломирани политиколог за међународне п 

Установа:

Klett д.о.о. Београд 

Радно место:

Руководилац дигиталног сектора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 Klett д.о.о. Београд Руководилац дигиталног сектора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција „Дигитално образовање” Извођач учесник 2020
Дигитални алати и занати – разредна настава, акредитовани вебинар Извођач учесник 2021
Дигитални алати и занати – предметна настава Извођач учесник 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике - Коришћење дигиталне платформе у настави, 2021, Клет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Клет друштво за развој образовања