ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМA

Код одобреног скупа: 632  

Саветовање

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМA

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава, метода и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену интернет технологија.

1. Коришћење ИКТ-а у настави 2. Регистрација на дигиталну платформу 3. Креирање виртуелне учионице на дигиталној платформи Е-учионица 4. Коришћење дигиталних уџбеника у настави 5. Функционалности виртуелне учионице 6. Основе LMS-a 7. Коришћење едукативних платформи кроз платформе за комуникацију 8. Најава нове фунционалности - Assessment – провера знања (тест)

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа

0 РСД