Трећа међународна конференција о асистивним технологијама и комуникацији – АСТЕК 2021

Код одобреног скупа: 631  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Трећа међународна конференција о асистивним технологијама и комуникацији – АСТЕК 2021

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад
Редовни професор Фадиљ Еминовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Редовни професор Љубица Константиновић , Медицински факултет Универзитета у Београду
Академик Дејан Поповић , Електротехнички факултет Универзитета у Београду

1

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Гордана Николић

Члан програмског одбора
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог-наставник
2000 2003 Дефектолог-наставник Директор
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник - координатор
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2015 2018 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2018 2021 Педагошки факултет у Сомбору Редовни професор за ужу научну област дефектолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5. М14 (2009) 2009
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330. (2006) 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Пегаошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Фадиљ Еминовић

Члан програмског одбора
0112183036
fadiljeminovic@fasper.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог - соматопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2006 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент приправник
2006 2010 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент
2010 2015 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Доцент
2015 2020 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Вандредни професор
2020 2021 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Eminović, F., & Dopsaj, М. (2016). Effects of Application of Physical Activity on the Anthropological Status of Children, Youth, and Adults Коаутор Nova Science Publishers, Inc. 2016
Kukić, F., Dopsaj, M., Nikić Đоrđević, М., Koropanovski, N., Maksimović, M., Eminović, F., & Dopsaj, V. (2020). Educational Status, Leisure-Time Physical Activity and Body Composition in Serbian Adult Population Коаутор Iranian Journal of Public Health, 49(3), 606-608. https://doi.org/10.18502/ijph.v49i3.3163 2020
Arsić, S., Eminović, F., Konstantinović, Lj., Pavlović, D., Kljajić, D., & Despotović, M. (2015). Correlation between functional independence and quality of executive functions in stroke patients Коаутор Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 61(4), 333-338. https://doi.org/ 10.5152/tftrd.2015.25932 2015
Eminović, F., & Dimoski, S. (2015). Handbook of hearing disorders research. In C. H. Atkinson (Еd.), Conduct disorders in children and youth with hearing impairment (pp. 131-155) ---- 2015
Kljajić, D., Eminović, F., Dopsaj, M., Pavlović, D., Arsić, S., & Otašević, J. (2016). The impact of sports activities on the quality of life of person with spinal cord injury Коаутор Slovenian Journal of Public Health, 55(2), 94-101. https://doi.org/ 10.1515/sjph-2016-0014 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Еминовић, Ф. (2018). Модели здравствене заштите особа са инвалидитетом. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ISBN 978-86-6203-103-7 Аутор
Еминовић, Ф. (2020). Спорт и особе са инвалидитетом. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ISBN 978-86-6203-132-7 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан је председништва удружења Неурорехабилитатора Србије.
Председник комисије за унапређење и праћење наставе на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију.
Kоординатор програма за међународну професионалну размену студената.
Члан уређивачких и издавачких одбора међународних часописа као и рецензент издавачких кућа: David Publishing Company, Nova Publishing, Oxford University Press

Љубица Константиновић

Члан програмског одбора и реализатор
063323996
ljubica.konstantinovic@med.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Медицински факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1984 Градска болница лекар
1986 2000 Војно медицинска академија Асс.приправник/Доцент
2000 2021 Медицински факултет Клиника за рехабилитацију «др Мирослав Зотовић» Доцент/редовни проф. Начелник одељења неурорехабилитације
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Novel multi-pad functional electrical stimulation in stroke patients: A single-blind randomized study. Аутор Neuro Rehabilitation 2017; 41:791-800. 2017
ArmAssist Robotic System versus Matched Conventional Therapy for Poststroke Upper Limb Rehabilitation: A Randomized Clinical Trial. Аутор Biomed Res Int. 2017;2017:7659893. 2017
Bilateral sequential motor cortex stimulation and skilled task performance with non-dominant hand. Коаутор Clinical Neurophysiology. 2017; 128:814-822 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Popović DB, Veg A. Dragin A, Konstantinović L, Miljković N, Djurićić Jovićić M. Assisting persons after stroke to restore gait: hybrid system. In Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 209-213. Коаутор
Popović D.B., Topalović I., Dedijer-Dujović S., Konstantinović L. (2019) Wearable System for the Gait Assessment in Stroke Patients. In: Masia L., Micera S., Akay M., Pons J. (eds) Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation III. ICNR 2018. Biosystems & Biorobotics, Springer Коаутор
Методе процене функционалне онеспобљености Академска мисао, Београд 2016, универзитетскли уџбеник за смер Мехатроника у рехабилитацији Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница центра за континуирану едукацију Медицински факултет Београд 2014
Најбоље клиничко истраживање из области ласеротерапије Светска асоцијација за ласеротерапију 2010
Награда за допринос у струци Српско лекарско друштво 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан борда за међународне докторске студије Tor Vergata University Rome Italia
Председник Срспског удружења за неурорехабилитацију
Члан програмског савета докторских студија при Универзитету у Београду Биомедицинско инжињерство и технологије
Председник програмског савета докторских студија МФУБ Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама

Дејан Поповић

Члан програмског одбора
0113218348
dbp@etf.rs
Звање:

Академик 

Установа:

Електротехнички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

дипломирани инжињер електротехнике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2015 Универзитет у Београду – Електротехнички факултет Од асистента до редовног професора
2016 2021 Универзитет Алборг, Данска Емеритус професор
1999 2014 Универзитет Алборг, Данска Професор Рехабилитационог инжењерства
1993 1995 Универзитет у Мајамију – Koлеџ инжењерства, Флорида Ванредни професор биомедицинског инжењерства
1995 1999 Универзитет у Мајамију – Koлеџ инжењерства, Флорида Професор биомедицинског инжењерства
1991 1996 Универзитет у Мајамију – Koлеџ инжењерства, Флорида Професор неурохирургије
1988 1996 Универзитет у Алберти – Едмонтон, Алберта, Канада Ванредни професор физиологије
1987 1988 Ванредни професор физиологије Гостујући професор физиологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Popović Maneski, L., Topalović, I., Jovičić, N., Dedijer, S., Konstantinović, L., Popović, D.B. "Stimulation map for control of functional grasp based on multi-channel EMG recordings" Коаутор Medical Engineering & Physics. 38 (2016), pp. 1251-1259. doi:10.1016/j.medengphy.2016.06.004 2016
Marković, M., Došen, S., Popović, D.B., Graimann, B., Farina, D. "Sensor fusion and computer vision for context-aware control of a multi degree-of-freedom prosthesis" Коаутор J Neural Engineering, ISSN: 1741-2560, 12(6):066022, DOI: 10.1088/1741-2560/12/6/066022 2015
Popović, D.B., "Advances in functional electrical stimulation (FES)" Коаутор J Electromyog Kinesiol, 2014, (6):795-802. doi: 10.1016/j.jelekin.2014.09.008. 2014
Micera S, Keller T, Lawrence M, Morari M, Popović DB. „Wearable neural prosthesis: restoration of sensory-motor function by transcutaneous electrical stimulation“ Коаутор IEEE EMBS Magazine, 29(3):64-69, 2010. 2010
Popović DB, Sinkjær T, Popović MB „Electrical stimulation as a means for achieving recovery of function in stroke patients,” Коаутор J NeuroRehabilitation 25: 45-58, 2009. 10.3233/NRE-2009-0498 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Popović DB, Sinkjær T, Control of Movement for the Physically Disabled. Springer, London, (I edition, 2000. Коаутор
Tomović R, Popović DB, Stein RB. Nonanalytical methods for motor control. World Sci Publ, Singapore, 235 p. 1995. Коаутор
Stein RB, Peckham HP, Popović DB. (Eds.) Neural Prostheses: Replacing motor function after disease or disability. Oxford Univ Press, 346 p. New York, 1992. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи рад на IFAC Conference on Control in Biomedical Engineering, Галвестон, Тексас, САД (1992); Conference on Control in Biomedical Engineering, Галвестон, Тексас, САД 1992
Discobolos, најбоље ИЦТ решење у медицини Discobolos 1998
Награда за патенте Европског удружења за петенте, са Александром Вегом Европско удружење за петенте 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Редовни члан Српске академије наука и уметности (2015);
Део тима предузећа 3F - Fit Fabricando Faber
Founding Fellow EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering Society)
IEEE, IFESS Founding member и члан извршног одбора)
EMBS- Engineering in Medicine and Biology
Председник Друштва за ЕТРАН