Са стручњацима на вези – безбеднo током пандемије

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 630  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Са стручњацима на вези – безбеднo током пандемије

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Др. медицине, Спец. социјалне медицине Драгослав Поповић , Уједињене Нације, Светска Банка
Доктор медицине Владан Шапоњић , ИЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут"
Доцент, Спец. микробиол. са паразитолог. Ана Банко , Медицински факултет у Београду
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Драгослав Поповић

Реализатор
069690150
popovicteam@gmail.com
Звање:

Др. медицине, Спец. социјалне медицине 

Установа:

Уједињене Нације, Светска Банка 

Радно место:

Консултант за питања јавног здравља 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 Уницеф, СЗО, Светска Банка, УНАИДС Саветник за јавно здравље
2008 2013 Уницеф, Њујорк Виши саветник за здравствене системе и имунизацију
2001 2008 Уницеф, Женева Регионални саветник за имунизацију и реформу здравства
1993 2008 Уницеф, Србија Начелник програма за здравље и исхрану
1992 1993 Међународни комитет спаса Медицински директор за СФРЈ
1990 1992 Координатор пројекта Здравље за све до 2000 Републички завод за јавно здравље БиХ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Khetsuriani N, Perehinets I, Nitzan D, Popovic D, Moran T, Allahverdiyeva V, Huseynov S, Gavrilin E, Slobodianyk L, Izhyk O, Sukhodolska A, Hegazi S, Bulavinova K, Platov S, O'Connor P: Responding to a cVDPV1 outbreak in Ukraine: Implications, challenges and opportunities Коаутор Оригнално истаживање у Међународном стручном часопису Vaccine 2017
S. Hegazi, K. Bulavinova, V. Vashchenko, M. Kamel, G. Barberis, D. Popovic, K. Elsby, O. Afsar, A. Sukhodolska: Public risk perception of polio outbreak in Ukraine and implications for polio-free countries Коаутор Презентација на стручном конгресу и оргинални рад публикован на 10th European Public Health Conference; Stockholm 2017
I. Zezelj, J. Milosevic, D. Popovic, D. Anzelm: L Knowledge, Attitudes, Practices on Child Immunisation Коаутор Монографија, публиковао Уницеф Србија / IPSOS Strategic Marketing 2018
D. Popovic: Vaccine quality, markets and trends; in Psychological immunization against anti-vaccination: supporting the parents Аутор Филозофски факултет, Београд, Зборник радова Психолошка имунизација против анти-вакцинатора 2018
Ljiljana Pejin Stokić, Tatjana Pekmezović, , Dragoslav Popović, Dragan Miljuš, Gorica Marić, Aleksa Jovanović, Snežana Plavšić: Possible directions of adequate response of the health sector to the challenges of the COVID-19 epidemic in the period 2020-2021 Аутор Монографија, Eкономски Институт и Медицински Факултет Београд 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Удружења за јавно здравље Србије
Члан Епидемиолошког тима, Удружени против ковида

Владан Шапоњић

Реализатор
0648855002
vladan_saponjic@batut.org.rs
Звање:

Доктор медицине 

Установа:

ИЈЗ Србије „Др Милан Јовановић Батут" 

Радно место:

Специјалиста епидемиологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 ИЈЗ Србије Специјалиста епидемиологије
2020 2021 Светска здравствена организација, Регионална канцеларија за Европу Консултант за питања имунизације против ковид-19 за Балкан
2008 2019 Завод за јавно здравље Краљево Помоћник директора
2008 2019 Светска здравствена организација, Регионална канцеларија за Европу Консултант за надзор над болестима које се могу превенирати
1996 2008 Завод за јавно здравље Краљево Специјалиста епидемиологије, начелник службе
1995 1996 Здравствени центар Краљево, Дом здравља Рашка Лекар опште праксе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Знање, ставови и пракса родитеља и педијатара у вези са имунизацијом Коаутор Здравствена заштита 2019
Епидемија малих богиња у Краљеву Коаутор Општа медеицина 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско лекарско друштво
Лекарска комора Србије

Ана Банко

Реализатор
0638233300
ana.banko@med.bg.ac.rs
Звање:

Доцент, Спец. микробиол. са паразитолог. 

Установа:

Медицински факултет у Београду 

Радно место:

Лекар, доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Институт за микробиологију и имунологију Медицинског факултета Универзитета у БГ Доцент на катедри за микробиологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Banko A, Petrovic G, Miljanovic D, Loncar A, Vukcevic M, Despot D, Cirkovic A. Comparison and sensitivity evaluation of three different commercial Real-⁠Time quantitative PCR kits for SARS-⁠CoV-⁠2 detection. Viruses 2021;13:1321. https://doi.org/10.3390/v13071321 Коаутор Објављен рад 2021
Miljanovic D, Milicevic O, Loncar A, Abazovic Dz, Despot D, Banko A. The First Molecular Characterization of Serbian SARS-CoV-2 Isolates From a Unique Early Second Wave in Europe. Frontiers in Microbiology 2021; 12:1526. doi: 10.3389/fmicb.2021.691154 Коаутор Објављен рад 2021
Banko A. MMR vaccine: updates and challenges. FEMS (Federation of Microbiological Societies) online conference on microbiology 2020. Аутор Излагање 2020
Banko A, Lazarevic I, Karalic D, Djukic V, Cupic M, Stevanovic G, Jovanovic T. The sequence analysis of Epstein-Barr virus EBNA1 gene: could viral screening markers for nasopharyngeal carcinoma be identified? Medical Microbiology and Immunology 2019;208:81-88. doi:10.1007/s00430-018-0561-2 Коаутор Објављен рад 2019
Alberts A, Sinikovic B, Banko A, Jovanovic S, Kaufmann A. Developments in Therapeutic Human Papillomavirus Vaccination. Acta Chirurgica Iugoslavica 2009; 56: 29-37. Коаутор Објављен рад 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Banko A. Coronaviridae. Medicinska mikrobiologija, urednici Savić B, Mitrović S, Jovanović T. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019; 433-436. Аутор
Lazarević I, Banko A. Virusne vakcine. Medicinska mikrobiologija, urednici Savić B, Mitrović S, Jovanović T. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019; 399-404. Коаутор
Banko A. Poxviridae. Medicinska mikrobiologija, urednici Savić B, Mitrović S, Jovanović T. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2019; 519-523. Аутор
Grupa saradnika (Banko, A): Radna sveska za praktičnu nastavu iz mikrobiologije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005-2020. Коаутор
Banko A, Lazarević I. Antivirusna terapija i profilaksa HPV infekcije. Rekurentna respiratorna paplilomatoza, urednik Đukić V. Partenon, Beograd, 2016; 127-138. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Финансирање реализације научног пројекта: „Misteriozna uloga Epštajn-Bar virusne infekcije u Reumatoidnom artritisu i Sistemskom eritemskom lupusu: Koji bi virusni marker mogao ukazivati na..." Фонд за науку Републике Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Society for Virology
ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Српско лекарско друштво
Удружење вирусолога Србије

Сузана Мијушковић

Модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији Реализатор Акредитован стручни скуп 2021
Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији (модератор) Реализатор Акредитован стручни скуп 2021
Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике (модератор) Реализатор Акредитован стручни скуп 2021
Лет кроз Дигитални свет (модератор) Реализатор Акредитован стручни скуп 2020
Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава (модератор) Реализатор Акредитован стручни скуп 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Шабац

Ана Младеновић

Модератор
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Професор разредне наставе
2004 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији Реализатор Акредитован стручни скуп 2021
Из наше учионице у виртуелни свет Реализатор Акредитован стручни скуп 2021
Сабор учитеља Србије - Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава (модератор) Реализатор Акредитован стручни скуп 2020
Истраживање „Искуства и ставови запослених у основним школама о реализацији онлајн наставе“ Коаутор Објављен рад: Часопис "Учитељ" (1/2020) 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015. год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш Учитељско друштво Ниш 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије 2016
Титула „Најбољи наставник бивше Југославије“ Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС- ЧЛАН Управног одбора
Учитељско друштво Ниш- секретар, члан Секретаријата
Републички фестивал дечјег стваралаштва „Ризница талената“ – идејни аутор