УЛОГА СПОРТОВА НА СНЕГУ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Код одобреног скупа: 63  

Летње и зимске школе

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
РАДНИЧКА 47ВЛАДО СТИЈЕПОВИЋ
ivss.vlado@gmail.com
0113571926
0648656764

УЛОГА СПОРТОВА НА СНЕГУ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика

Радне биографије


Владо Стијеповић

Реализатор
0113571926
ivss.vlado@gmail.com
Звање:

Професор 

Установа:

Дом Београд 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2018 Дом ученика средњих школа Београд Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. ПOЧEТAК OРГAНИЗOВAНИХ СКИJAШКИХ ШКOЛA НA КOПAOНИКУ(2016) THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE “ANTHROPOLOGICAL AND TEO-ANTHROPOLOGICAL VIEWS ON PHYSICAL ACTIVITY FROM THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT TO MODERN TIMES” Влaдo Стиjeпoвић1, Eмилиja Пeткoвић2, Љубишa Лилић3, Aлeксaндaр Joксимoвић2 ,Међ Аутор Копаоник 2016
. Attitudes and needs of elementary school students towards outdoor activities curucullum Miloš Minić, Zvezdan Savić, Nikola Stojanović, Miloš Paunović and Vlado Stjepović ,Међународна Коференција,ФСФВ-Ниш (2016) Коаутор Копаоник 2016
3. ПРИМЕНА НОВИХ СКИЈАШКИХ ТЕХНИКА И ТРЕНДОВА У РАДУ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ЗИМОВАЊУ. Одобрено од ЗУОВ (Министарстцво Просвете) Коференција-Копаоник (2016) Владо Стијеповић, Звездан Савић, Љубиша Лилић Аутор Копаоник 2016
Разлике у моторичким способностима, морфолошким карактеристикама и биомеханичким карактеристикама завеслаја између младих пливача и ватерполиста Тоскић, Д.¹², Тоскић, Л.¹², Прељевић, А.³, Пајић, З.⁴, Станковић, М.², Стијеповић, В.⁵ Међународна Koferencija – Kopaonik FSFV Leposavić (2017) Коаутор Копаоник 2017
5. ORGANIZACIJA SKI-SNOWBORD ŠKOLA U NAŠIM SKI CENTRIMA Vlado Stijepović1, Ljubiša Lilić2 Међународна Коференција – Копаоник ФСФВ Лепосавић (2017) Аутор Копаоник 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ПРИМЕНА НОВИХ СКИЈАШКИХ ТРЕНДОВА У РАДУ СА ДЕЦОМ И ОМЛАДИНОМ НА ЗИМОВАЊУ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награде од Дијаспоре Срвије за унапређење спорта 2011 г. Дијаспора Србије 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Г.Секретар и оснивач прве Асоцијације Инструктора скијања Србије Председништво у Струковној Организацији Интерски Србија (СОИС) Делегат у Међународној асоцијацији спортова на снегу у школама и универз
Предавач, Оцењивач и Демонстартор за Ски -сновборд инструкторе

Љубиша Лилић

Реализатор
0641245683
ljubisa.lilic@pr.ac.rs
Звање:

Продекан 

Установа:

ФСФВ 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 ФСФВ Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Lilić, Lj. (2007). Razvoj nekih motoričkih sposobnosti kod studenata nakon desetodnevne nastave smučanja. Sport Mont, br.12, 13,14/V, pp.721-725. Аутор Приштина 2007
2. Jaksic,D., Lilic,Lj., Popovic,S., Matic,R., & Molnar,S. (2014). Application of a More Advanced Procedure in Defining Morphological Types. Int.J.Morphol., 32(1):112-118. Коаутор Приштина 2014
3. Lešnik, B., Lilić, Lj. (2009). THE TRAINING PROCESS OF YOUNG COMPETITORS IN ALPINE SKIING BASED ON AXPERT MODELLING, 5-th FIEP European Congress and 2-nd Serbian Congress of P.E. Teachers, 493-505, 23-26.09.2009, Niš Serbia. Коаутор Ниш 2009
4. Joksimović, A.,Stanković, D., Petković, E., Lilić, Lj. (2009). The аdvanced school of ski runing, Fizička Kultuira Skoplje, No 2, , 294-296. Коаутор Скопље 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан председништва Интерски Србије, Члан струковне комисије Интерски Србије, Члан председништва оцењивачке и предавачке комисије Српског удружења тренера и учитеља спортова на снегу, Члан професионалн

Драган Мицић

Реализатор
0628243181
draganmicic@yahoo.com
Звање:

Професор 

Установа:

Приватна Фирма 

Радно место:

Сервисер-Ски 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1986 Дом ученика Спортски Рекреатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар Инструтора скијања Коаутор Копаоник 2011
Семинар инструктора скијања Коаутор Копаоник 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан је међународне асоцијације спортова на снегу у школама и универзитетима ИВСС
Професионални и лиценцирани ски сервисер са седиштем на Копаонику