УЛОГА СПОРТОВА НА СНЕГУ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Код одобреног скупа: 63  

Летње и зимске школе

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
РАДНИЧКА 47ВЛАДО СТИЈЕПОВИЋ
ivss.vlado@gmail.com
0113571926
0648656764

УЛОГА СПОРТОВА НА СНЕГУ У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Презентација нових трендова у спортовима на снегу

-нови трендови у почетној школи скијања -опрема и одржавање скиашке опреме -методски приказ скијања -скијање по неуређеним стазама -прва помоћ и безбедност на стазама -сновборд као тренд код омладине

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика

4000 РСД