IX Mеђународна конференција о настави физике у средњој школи

Код одобреног скупа: 627  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

IX Mеђународна конференција о настави физике у средњој школи

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Љубиша Нешић

Члан програмског одбора и реализатор
018533015
nesiclj@junis.ni.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, редовни професор 

Установа:

ПМФ Ниш 

Радно место:

Професор Методике наставе физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2021 Универзитет у Нишу Професор Методике наставе физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Specialized vs standard high school classes and their results in physics Коаутор Proc, of the BPU6. American Institute of Physics 2007 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи физике, ПМФ, Ниш 2011 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФН,ДФС

Маја Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0629799698
maja.stojanovic@df.uns.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, ванредни професор 

Установа:

ПМФ Нови Сад 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Универзитет у Новом Саду професор -оцилације и таласи, школска пракса
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Determination Instructions Effciency of Teaching Methods in Teaching Physics in the Case of Teaching Unit “Viscosity. Newtonian and Stokes law“ Коаутор Acta Didactica Napocensia, Babes-Bolyai University, 2015 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Praktikum eksperementalnih vežbi iz fizike tečnih kristala издавач: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet ISBN:978-86-7031-249-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС,Комисија за семинаре

Mилан Ковачевић

Члан програмског одбора и реализатор
034300266
kovac@kg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, ванредни професор 

Установа:

ПМФ у Крагујевцу 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Универзитет у Крагујевцу Професор електродинамике,Наставна средства из физике 1 и 2
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An analysis of W-shaped plastic optical fibres by WKB approximation, Opt Quant Electron DOI 10.1007/s1182-016-0588-9 326-335 (2016). Коаутор DOI 10.1007/s1182-016-0588-9 326-335 (2016). 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у теорију оптичких таласовода ISSBN 987-86-6009-024-1 ПМФ Крагујевац, 2013. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС,Комисија за семинаре

Андријана Жекић

Члан програмског одбора и реализатор
0604469449
andrijana@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука, ванредни професор 

Установа:

Физички факултет у Београду  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2021 Универзитет у Београду Професор Методике наставе физике 1
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
NONGLOWING FACES OF SODIUM CHLORATE CRYSTALS IN SUPERSATURATED SOLUTION Коаутор CRYSTAL GLOWTH & DESIGN, (2014), vol. 14 br. 3, str. 972-978 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи енергетике, 2014, Физички факултет-Универзитет у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФС, Члан комисије за семинаре

Роберт Репник

Члан програмског одбора и реализатор
041792567
robert.repnik@uni-mb.si
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ у Марибору 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2021 Универзитет у Марибору Професор физике и мултимедија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Liquid crystals : laboratory of physics Коаутор The 18th International Liquid Crystal Conference, ILCC 2000, July 24-28, 2000, Sendai International Center, Sendai 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Fizikalna učila skozi čas : razstava na Oddelku za fiziko, Pedagoška fakulteta, Maribor, od 20. 1. 2004 do 13. 2. 2004. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара,математичара и астронома Словеније

Боце Митревски

Члан програмског одбора и реализатор
070652213
boce@pmf.ukim.mk
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Скопје 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2021 Универзитет у Скопју професор физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Physics education standards - concept and reality: Macedonian perspectives Коаутор Proceedings of the XLII National Conference for physics teaching, September 8-1, 2014, Stara Zagora, Bulgaria 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника, Природно-математички факултет. Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“, 2010 Скопје Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФРСМ

Аљоша Канцлер

Члан програмског одбора и реализатор
041956372
aljosa.kancler@prva-gimnazija.org
Звање:

професор физике 

Установа:

Прва гимназија Марибор  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2021 Прва гимназија Марибор професор физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Превод ин упораба тује физикалне сплетне апликације в словеншчини Аутор (2015, СИРИКТ, Крајнска гора, Словенија).Зборник радова 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФМАС

Славољуб Радуловић

Члан програмског одбора и модератор
0642027793
slavoljub_radulovic@yahoo.com
Звање:

дипломирани физичар 

Установа:

Алексиначка гимназија 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2021 Алексиначка гимназија професор физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Flash симулације у настави физике Коаутор Конгрес физичара Србије и Црне Горе, 2004 – Петровац,Зборник радова 2004
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за успехе ученка на републичким такмичењима из физике дфс 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ДФ Ниш