IX Mеђународна конференција о настави физике у средњој школи

Код одобреног скупа: 627  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

IX Mеђународна конференција о настави физике у средњој школи

Стручна и научна едукација наставника физике и побољшање компетенција наставника за поучавање и учење

Нобелова награда за физику за 2020. годину – црне рупе као наставна тема Kурикулуми у функцији (не)мотивације ученика да уче физику Физички модели у људском организму Kритичко и креативно мишљење у учењу и настави физике Начини подстицања развоја критичког мишљења ученика и студената у оквиру наставе физике Експерименталне вежбе за време онлајн наставе Временски низови и хаос у настави физике у средњим школама Учење физике темељено на истраживању Истраживачка настава у онлајн окружењу – Kапацитет плочастог кондензатора Симулације помоћу софтверских пакета у настави физике Социјалне приче и инфорграфици у настави физике код ученика са сметњама у развоју Учење на даљину и комбиновани начин рада из угла ученика

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета

3000 РСД