Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 626  

Вебинар

Удружење професора информатике Србије
Нови Сад, Пастерова 14/11Горан Јовишић
slobsoft@gmail.com
0603020748
0603020748

Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Горан Јовишић

Реализатор и модератор
0603020748
gjovisicsu@gmail.com
Звање:

Професор информатике 

Установа:

Карловачка гимназија 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1995 Гимназија ''Жарко Зрењанин'' Врбас Професор информатике
1995 2021 Карловачка гимназија, Сремски Карловци Професор информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
5. Аутор Обликa стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама програм. ''Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету'' Објављен у Каталогу стручног усавршавања за шк. 2014/2015 и 2015/2016 година., Нови Сад. ЗУОВ, одлука бр. 449-32/2014 Аутор На сајту ТУОВ 2014
18. Обука – стручно усавршавање ''Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету''. Аутор и реализатор Одобрен за за шк. 2018/2019 и 2019/2020 и 2020/2021 годину. Аутор На сајту ЗУОВ 2018
11. У Сремским Карловцима у просторијама Карловачке гимназије одржан је стручни скуп Трибина под називом ''Улога школе у превенцији и злостављању дигиталног насиља'' 02.12.2014 године. Одлуком ЗУОВ бр 1460-4/2014 датум 27.10.2014. У потпису проф. др. Зоран Аврамовић директор ЗУОВ. Аутор На сајту ЗУОВ 2014
Обука за тренере у оквиру пројекта "Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и Босни и Херцеговини" који спроводе организација Save the Children у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 21. и 22. септембра 2019. Реализатор На сајту Save the Children 2019
Удружење професора информатике Србије је носиоц програма од националног значаја за образовање и васпитање у 2021 години под називом ''Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''. Уговор бр 401-00-087/2021-20/24, потписан 17.05.2021 год. Потписници Бранко Ружић, Министар и Горан Јови Аутор На сајту МПНТР 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
''Најбољи едукатори Србије'' Удружење за подстицање предузетништва ''Живојин Мишић'' Београд 2015
"The Best Digital Changemaker" European Union, portal I-Linc (for the application of Digital Agenda) and Telecentre Europe. 2016
''Developing an algorithmic way of thinking among young people” Google Foundation 2019
’’Safer Online coding workshop - ALICE3’’ Haus des Stiftens gGmbH (HDS), SAP SE, Немачка 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ACM, Association for Computer Machinery for K-12 computer science education. New York, USA.
Internet Society IOC, Geneva.
CSTA, Computer science teacher association, New York, USA
European Mathematical Society, Helsinki, Finland
-"The Society of Informaticians of Serbia", Belgrade
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад

Младен Јовановић

Реализатор и модератор
0692036050
mladjaj74@gmail.com
Звање:

Професор технуичког и информатичког обра 

Установа:

Основна школа ''Мирослав Антић'', Ниш 

Радно место:

Наставник ТИО 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2006 ЕИ Ниш Технолог
2007 2007 Блок Сигнал, Ниш Шеф производње
2007 2016 Основна школа ''Десанка Максимовић'' Ниш Наставник ТИО
2016 2021 Основна школа ''Мирослав Антић'' Ниш Наставник ТИО
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Удружење професора информатике Србије је носиоц програма од националног значаја за образовање и васпитање у 2021 години под називом ''Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''. Уговор бр 401-00-087/2021-20/24, потписан 17.05.2021 год. Потписници Бранко Ружић, Министар и Горан Јови Извођач На сајту МПНТР 2021
Учешће у пројекту ''Развој капацитета система за борбу против насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета'' који су, уз финансијску подршку Владе Велике Британије, реализовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Педагошко друштво Србије и УНИЦЕФ. Извођач На сајту МПНТР 2015
12. У Алексиначком Руднику у просторијама Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' одржан је стручни скуп Трибина ''Улога школе у превенцији и злостављању дигиталног насиља'' насиља'' 05.12.2014 године. Организатор Трибине ''Удружење професора информатике Србије'', Нови Сад. Одлуком ЗУОВ бр 1460-4/201 Реализатор На сајту ЗУОВ 2014
10. У Новом Саду у просторијама Основне Школе ''Милош Црњански'' одржан је стручни скуп Трибина под називом ''Улога школе у превенцији и злостављању дигиталног насиља'' 27.11.2014 године. Организатор Трибине ''Удружење професора информатике Србије'', Нови Сад.Одлуком ЗУОВ бр 1460-4/2014 датум 27.10 Извођач На сајту ЗУОВ 2016
Учесник у пројекту одлуком о учешћу у пројекту ''Безопасни интернет'' коју је донео министарс просвете Жарко Обрадовић дана 25.12.2012. године, број 601-00-00060/2012-06. Програм организације ''Save The Children’’ којег је преведеног на српски језик реализовало ''Удружење професора информатике Срби Извођач На сајту Save The Children 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
''Најбољи едукатори Србије'' за 2016 годину Удружење за подстицање предузетништва ''Живојин Мишић'' Београд 2016
'''Дискоболос'' награда за најбољег наставника информатике у региону југоисточне Европе. ЈИСА и Привредна Комора Србије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад
CSTA, Computer science teacher association, New York, USA
Друштво за информатику Србије при ПКС

Александра Филиповић

Реализатор и модератор
0641544825
filipovicalexandra@yahoo.com
Звање:

Дипломирани математичар 

Установа:

Гимназија у Крушевцу 

Радно место:

Професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Виша хемијско технолошка школа, Крушевац Асистент у настави
2001 2021 Гимназија у Крушевцу Професор информатике, Професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учесник у пројекту одлуком о учешћу у пројекту ''Безопасни интернет'' коју је донео министарс просвете Жарко Обрадовић дана 25.12.2012. године, број 601-00-00060/2012-06. Програм организације ''Save The Children’’ којег је преведеног на српски језик реализовало ''Удружење професора информатике Срби Реализатор На сајту Save The Children 2012
Учесник у пројекту. На основу јавног позива за подношење предлога програма за јавни конкурс за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији 2014. Године којег додељује Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација програму ''Безбедни на нету'' Аутор На сајту Министарства 2013
У Крушевцу у просторијама Техничке школе одржан је стручни скуп Трибина ''Улога школе у превенцији и злостављању дигиталног насиља'' насиља'' 03.02.2015 године. Одлуком ЗУОВ бр 2075-4/2014 датум 27.12.2014. У потпису проф. др. Зоран Аврамовић директор ЗУОВ . Улога у програму реализатор. Реализатор На сајту Министарства 2014
Удружење професора информатике Србије је носиоц програма од националног значаја за образовање и васпитање у 2015 години под називом ''Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''. Уговор бр 451-02-01014/2015-06/14, потписан 15.11.2015 год. Потписници др. Срђан Вербић Министар и Горан Реализатор На сајту Министарства 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад
CSTA, Computer science teacher association, New York, USA

Јовица Стаменковић

Реализатор и модератор
0631223873
jovicastamenkovic@gmail.com
Звање:

дипл. инж. електротехнике, смер Рачунарс 

Установа:

Техничка школа, Власотинце 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 Техничка школа "М. Поповић" у Црној Трави Професор информатике
2005 2021 Техничка школа, Власотинце Професор Информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор Обликa стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у основним и средњим школама програм. ''Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету'' Објављен у Каталогу стручног усавршавања за шк. 2014/2015 и 2015/2016 година., Нови Сад. ЗУОВ, одлука бр. 449-32/2014 од 31.03.201 Аутор На сајту ЗУОв 2014
Обука – стручно усавршавање ''Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету''. Аутор и реализатор Одобрен за за шк. 2018/2019 и 2019/2020 и 2020/2021 годину Аутор На сајту ЗУОВ 2018
У организацији ’’International Save the Children Alliance Child Proteccion Policy’’ креирана је и реализована онлајн обуку за 490 ученика у оквиру међународног програма ’’Свеобухватни приступ заштите деце од искоришћавања на интернету’’. Реализатор На сајту Save The Children 2014
Удружење професора информатике Србије је носиоц програма од националног значаја за образовање и васпитање у 2021 години под називом ''Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља''. Уговор бр 401-00-087/2021-20/24, потписан 17.05.2021 год. Потписници Бранко Ружић, Министар Реализатор На сајту ЗУОВ 2021
''Организација такмичења Сајт за безбедан интернет'' су додељена средства и ушао је у програм од националног интереса за Р. Србију. Период реализације 6 месеци. Уговор број 401-00-225/2013-07/6 потписан 27.09.2013. године у Београду, У име Министарства потписник Татјана Матић, државни Секретар Коаутор На сајту МПНТР 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење професора информатике Србије, Нови Сад
CSTA, Computer science teacher association, New York, USA
ACM, Association for Computer Machinery for K-12 computer science education. New York, USA.