ДИГИТАЛНИ СВЕТ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 625  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Марина Ињац , ОШ „ Душко Радовић Нови Београд
Наставник разредне наставе Јован Јовановић , ОШ „Стеван Синђелићˮ, Београд

1

2000

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Марина Ињац

Реализатор
0656159617
marina.injac@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „ Душко Радовић Нови Београд 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2021 ОШ „Душко Радовићˮ, Нови Београд наставник разредне наставе
1991 1992 ОШ „Франце Прешернˮ Београд наставник разредне наставе
1989 1990 ОШ „Бранко Параћˮ, Београд наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Од ванредних услова за учење до изванредних резултатаˮ Предавач Манифестација: „Учитељ између онлајн наставе и живе речиˮ, Друштво учитеља Сомбор, Учитељски факултет Сомбор 2021
Дигитални свет 1 - представљање уџбеника за први разред основне школе Предавач Вебинар: „Лет кроз дигитални светˮ, СУРС 2020
Дигитални свет 1 - представљање уџбеника за први разред основне школе Предавач Вебинар: Дигитални свет1 – нови предмет, KLETT 2020
„Нове технологије - алатке у рукама доброг наставникаˮ Предавач Конференција: ˮДигитална хуманистикаˮ, Филолошки факултет, Београд 2019
Дигитална учионица/ Дигитално компетентан наставник Увођење електронских уџбеника и дигиталних образобних материјала Увођење електронских уџбеника Реализатор Пројекат „2.000 дигиталних учионицаˮ, МПНТР, ЗУОВ, 2019-2020 2019
„Algoritam of dividing multi-digit numbers for the blind and partally sighted students applying assistive technologyˮ Коаутор International scientific conference Topic:Knowledge for capabilities & skills (објављен https://independent.academia.edu/MarinaInjac?from_navbar=true 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални свет 1, уџбеник за ученике првог разреда основне школе, 2020, KLETT/Нови Логос Коаутор
Дигитални свет 1, приручник за наставнике, 2020, KLETT/Нови Логос Коаутор
Е - уџбеник, Математика 4, 2021, KLETT/Нови Логос Аутор
Дигитални свет 2, уџбеник за ученике другог разреда основне школе (у процесу израде), 2021, KLETT/Нови Логос Коаутор
Дигитални свет 2, приручник за наставнике (у процесу израде), 2021, KLETT/Нови Логос Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, Савез учитеља Републике Србије
Удружење Центар за развоjну подршку и оснаживање деце, младих и одраслих – „Зналац”
Academia.edu

Јован Јовановић

Реализатор
0603471575
ucitelj.jovan.joca@gmail.com
Звање:

Наставник разредне наставе 

Установа:

ОШ „Стеван Синђелићˮ, Београд 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2021 ОШ „Стеван Синђелићˮ, Београд наставник разредне наставе
1990 1993 ОШ „Иво Лола Рибарˮ наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитални уџбеници и образовне платформе Предавач Излагање на стручним скуповима (10 градова Србије) 2019
Дигитални уџбеници - корак ка будућности образовања Предавач Излагање на стручним презентацијама (20 градова Србије) 2020
„Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјалаˮ Предавач Симпозијум СУРС 2019
Примена асистивних технологија у образовању Предавач Нове технологије у образовању 2017
„Algoritam of dividing multi-digit numbers for the blind and partally sighted students applying assistive technologyˮ Коаутор International scientific conference Topic:Knowledge for capabilities & skills (објављен рад) https://independent.academia.edu/U%C4%8DiteljJoca?from_na 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални свет 2, уџбеник за ученике другог разреда основне школе (у процесу израде), 2021, KLETT/Нови Логос Коаутор
Дигитални свет 2, приручник за наставнике (у процесу израде), 2021, KLETT/Нови Логос Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, Савез учитеља Републике Србије
Academia.edu