ДИГИТАЛНИ СВЕТ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 625  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Подизање нивоа дигиталних компетенција наставника разредне наставе. Анализа тема и начина реализације Програма наставе и учења предмета Дигитални свет. Оснаживање наставника за успешну реализацију предмета Дигитални свет.

Дидактичко - методичко остваривање програма Дигитални свет Планирање наставе и учења Остваривање наставе и учења Праћење и вредновање постигнућа ученика Приказ примера/ задатака кроз међупредметно повезивање

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Марина Ињац , ОШ „ Душко Радовић Нови Београд
Наставник разредне наставе Јован Јовановић , ОШ „Стеван Синђелићˮ, Београд

1

2000

Наставник разредне наставе

0 РСД