САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ПСИХОЛОГИЈИ 2021

Код одобреног скупа: 624  

Конференција

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Др Зорана Ђинђића 2, Нови СадДрагана Јелић
dragana.jelic@ff.uns.ac.rs
0641272704
0641272704

САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ПСИХОЛОГИЈИ 2021

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Бојана Динић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
ванредни професор Дарко Хинић , Филолошко-уметнички факултет, Одељење zа психологи
научни сарадник Anita (Анита) Deák (Деак) , Универзитет у Печују, Филозофски факултет, Институ
доцент Александра Хуић , Одсјек за психологију, Филозофски факултет Свеучил
ванредни професор Ивана Петровић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Ванредни професор Јелица Петровић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
доцент Ивана Јаковљев , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
редовни професор Kibeom Lee , University of Calgary, Department of Psychology, C
Ванредни професор Небојша Мајсторовић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Доцент Mauro Manassi , School of Psychology, University of Aberdeen
Редовни професор Љиљана Михић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Ванредни професор Јелена Шакотић-Курбалија , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
ванредни професор Сања Опсеница , Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајев
редовни професор Aurora Szentágotai Tătar , Babeş-Bolyai University, Faculty of Psychology and
ванредни професор Тамара Јовановић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
доцент Александра Трогрлић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
ванредни професор Јасмина Пекић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

3

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Бојана Динић

Члан програмског одбора
0648011150
bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад Сарадник у настави
2009 2015 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2015 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2020 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The narcissism network and centrality of narcissism features. Current Psychology. Аутор Current Psychology 2021
Twin study of laboratory‐induced aggression Аутор Aggressive Behavior 2020
Cross–cultural validity of the Reactive–Proactive Aggression Questionnaire among adults across five countries Аутор Journal of Interpersonal Violence 2020
Centrality and redundancy of the Dark Tetrad traits Аутор Personality and Individual Differences 2020
An Item Response Theory Analysis and Further Validation of the Reactive–Proactive Aggression Questionnaire (RPQ): The Serbian Adaptation of the RPQ. Аутор Journal of Individual Differences 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Принципи психолошког тестирања, 2019, Нови Сад, РС: Филозофски факултет у Новом Саду Аутор
Тест опште информисаности (ТОИ – СЕ): приручник, 2016, Београд, РС: Синапса едиције Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег младог истраживача International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) 2019
Награда за најбољег младог истраживача на Филозофском факултету Филозофски факултет у Новом Саду 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
International Society for the Study of Individual Differences (ISSID)
European Association of Personality Psychology (EAPP)

Дарко Хинић

Члан програмског одбора
0000000000
dhinic@kg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филолошко-уметнички факултет, Одељење zа психологи 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2008 Друга крагујевачка гимназија психолог
2009 2014 Државни универзитет у Новом Пазару доцент
2014 2021 Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу ванредни професор
2014 2021 Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relationship of Problematic Internet use and Positive orientation indicators in adolescents Коаутор Psihologija 2020
Individual-psychological factors and perception of social support in Burnout syndrome Коаутор Vojnosanitetski Pregled 2020
The development of Temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego - Auto-questionnaire for adolescents (A-TEMPS-A) in Serbian sample Коаутор Psychiatria Danubina 2019
Followership styles and job satisfaction in secondary school teachers in Serbia Коаутор Educational Management Administration & Leadership 2017
Towards validation of the short TEMPS-A in non-clinical adult population in Serbia Коаутор Journal of Affective Disorders 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хинић, Д. (2014). Интернет комуникације и поремећај употребе Интернета. Факултет медицинских наука, Крагујевац. ISBN 978-86-7760-077-8, COBISS.SR-ID 207465228. Аутор
Stanulović-Kapor, N., Vrgović, P., Hinić, D. (2009). Komunikologija i komuniciranje u organizaciji. Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar. ISBN 978-86-86893-18-5, COBISS.SR-ID 171348748 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
признање за Outstanding Contribution in Reviewing Journal of Affective Disorders, Elsevier 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Секција универзитетских наставника психологије образовања,
Европска федерација психолошких асоцијација

Anita (Анита) Deák (Деак)

Члан програмског одбора
0000000000
deak.anita@pte.hu
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Универзитет у Печују, Филозофски факултет, Институ 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2020 Научни Универзитет у Печују, Филозофски факултет, Институт за психологију доцент
2020 2021 Научни Универзитет у Печују, Филозофски факултет, Институт за психологију научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Elsődleges érzelmek mérése affektív idegtudományi megközelítésben: módszertani áttekintés. Аутор Magyar Pszichológiai Szemle 2020
Be aware, make it clear, and take the Lead: emotion regulation difficulties and emotional intelligence as moderators of cognitive reappraisal. Коаутор Current Psychology 2020
Validation of the international affective picture system (IAPS) in Serbia: Comparison of a serbian and a hungarian sample. Коаутор Primenjena psihologija 2019
Machiavellian emotion regulation in a cognitive reappraisal task: An fMRI study. Коаутор Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience 2017
Hungarian ratings for the International Affective Picture System (IAPS): A cross-cultural comparison Коаутор Empirical Text and Culture Research 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Magyar Pszichológiai Társaság
International Society for Research on Emotion (ISRE)

Александра Хуић

Члан програмског одбора
0038598289
ahuic@ffzg.hr
Звање:

доцент 

Установа:

Одсјек за психологију, Филозофски факултет Свеучил 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2008 Центар за психодијагностичке инструменте, Одсјек за психологију, Филозофски факу стручни сурадник
2008 2013 Одсјек за психологију, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу знанствени новак
2013 2017 Одсјек за психологију, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу виши асистент
2017 2021 Одсјек за психологију, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу доцент
2020 2021 Центар за образовање наставника, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу Водитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Знање средњошколаца о хомосексуалној оријентацији и склоност дискриминацији хомосексуалних особа. Аутор Криминологија и социјална интеграција: часопис за криминологију, пенологију и поремећаје у понашању 2020
Партиципација деце у школи. Методологија и резултати квантитативног дијела истраживања Аутор равобранитељ за ђецу Републике Хрватске и Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб 2019
Which partners are more human? Monogamy matters more than sexual orientation for dehumanization in three European countries Коаутор Sexuality Research and Social Policy 2018
Who really wins? Efficacy of a Croatian youth gambling prevention program Аутор Journal of Gambling Studies 2017
Како дефинирати и мјерити компетенције студената–валидација скале перципиране компетентности за психосоцијални рад Аутор Љетопис социјалног рада 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
(2016). Проблеми и изазови сексуалних мањина у Хрватској. FF Press: Загреб Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Државна награда за знаност у категорији популаризација знаности за ПсихоФест – фестивал популаризације психологије као знаности Влада Републике Хрватске 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Хрватска психолошка комора - ХПК

Ивана Петровић

Члан програмског одбора
0641119402
ipetrovi@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2021 Филозофски факултет Универзитета у Београду Асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Work engagement in Serbia: Psychometric properties of the Serbian version of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) Коаутор Frontiers in Psychology 2017
Career ambition as a way of understanding the relation between locus of control and self-perceived employability among psychology students Коаутор Frontiers in Psychology 2018
It was great, they were all young! Is there ageism in students' reflections on professional internship? Коаутор Slovensky Narodopis 2018
Acceptance of workplace bullying behaviors and job satisfaction: Moderated mediation analysis with coping self-efficacy and exposure to bullying Коаутор Psychological Reports 2019
Job crafting in Serbia: Serbian mixed-method validation of the Job Crafting Scale Коаутор Психологија 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија и менаџмент, 1995, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Коаутор
Професионална и етичка питања у психологији рада, 2016, Филозофски факултет, Универзитет у Београду Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Psi Chi, Honor Society in Psychology, Fordham University Chapter
European Association of Work & Organizational Psychology, EAWOP
Diversity Icebreaker Expert Group

Јелица Петровић

Члан програмског одбора
0641465362
jelica.petrovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2006 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент приправник
2006 2010 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2011 2016 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2016 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Когнитивна регулација емоција и субјективно благостање код адолесцената: постоји ли директна веза? Аутор Примењена психологија 2020
Предиктори стратегија решавања конфликата са вршњацима у адолесценцији: шта се крије иза преферираних стратегија? Аутор Годишњак Филозофског факултета 2020
Концепт оријентације на ум детета. Коаутор Зборник Матице српске 2019
Квалитет живота у одраслом добу: социодемографски корелати Коаутор Зборник Матице српске за друштвене науке 2018
Self‒Perception of Sporting Abilities of Female Athletes when Compared with Same‒Sex and Opposite‒Sex Athletes Аутор Аcta Universitatis, Series: Physical Education and Sport 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Петровић, Ј., Трбојевић, Ј. (2020). Психологија спорта. Нови Сад: Филозофски факултет Коаутор
Петровић, Ј. (2015). Конфликти у адолесценцији: од социјалне адаптације до деструкције. Нови Сад: Филозофски факултет Аутор
Петровић, Ј. (2007). Емоционални темељи социјалне компетенције. Београд: Задужбина Андрејевић Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)
Матица Српска

Ивана Јаковљев

Члан програмског одбора
0606656870
ivana.jakovljev@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Факултет за спорт и туризам (ТИМС), Универзитет Educons Сарадник у настави
2018 2020 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2020 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Disaster preparedness and cultural factors: a comparative study in Romania and Malta. Коаутор Disasters 2020
Developing a model of perceptions of security and insecurity in the context of crime Коаутор Psychiatry, Psychology and Law 2020
The colour lexicon of the Serbian language – a study of dark blue and dark red colour categories Part 1: Colour-term elicitation task. Аутор Психологија 2018
The colour lexicon of the Serbian language – a study of dark blue and dark red colour categories Part 2: Categorical facilitation with Serbian colour terms. Аутор Психологија 2018
The relationship between thematic, lexical, and syntactic features of written texts and personality traits. Аутор Психологија 2018

Kibeom Lee

Члан програмског одбора
4032109469
kibeom@ucalgary.ca
Звање:

редовни професор 

Установа:

University of Calgary, Department of Psychology, C 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2000 The University of Western Australia доцент
2002 2005 University of Calgary, Department of Psychology, Canada доцент
2005 2011 University of Calgary, Department of Psychology, Canada ванредни професор
2011 2021 University of Calgary, Department of Psychology, Canada редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Personality, interview performance, and the mediating role of impression management. Коаутор Journal of Occupational and Organizational Psychology 2020
The HEXACO-100 across 16 languages: A large-scale test of measurement invariance.. Коаутор Journal of Personality Assessment 2020
Why six factors, why it matters Аутор European Journal of Personality 2020
Is the dark triad common factor distinct from (low) Honesty-Humility Коаутор Journal of Research in Personality 2018
Motives for organizational citizenship behavior: Personality correlates and co-worker ratings of OCB Коаутор Human Performance 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Тhе HEXACO Model of Personality Structure (2020). In: Zeigler-Hill V., Shackelford T.K. (eds), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_1227 Аутор
The H factor of personality: Why some people are manipulative, self-entitled, materialistic, and exploitative—and why it matters for everyone (2012). Wilfrid Laurier University Press: Waterloo. Аутор
HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) (2017), In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_900-1 Коаутор
The HEXACO model of personality structure (2008). In G. J. Boyle, G. Matthews, & D. Saklofske (Eds.), Handbook of personality theory and testing: Volume 2 - Personality measurement and assessment (pp. 239-260). London: Sage. Коаутор
Factor analysis in personality research (2007). In R. W. Robins, R. C. Fraley, & R. Krueger (Eds.), Handbook of Research Methods in Personality Psychology (pp. 424-443). New York: Guilford. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fellow Canadian Psychological Association 2017
Faculty of Social Sciences Distinguished Research Award University of Calgary 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија за грант Social Sciences and Humanities Research Council of Canada: Psychology 10B (2010)
Координатор програма The Canadian Society of Industrial and Organizational Psychology (2008 – 2010)
Члан Award Oversight Committee (2014 – 2015)

Небојша Мајсторовић

Члан програмског одбора
0628067668
majstorovicn@ff.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1999 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2000 2003 Center for Research and Education in Human Services (sada Center for Community B Project Coordinator, Researcher, Data Analyst
2005 2006 University of Ottawa, School of Psychology, Ottawa, Canada Teacher Assistant
2006 2007 University of Ottawa, School of Psychology, Ottawa, Canada Teacher
2008 2012 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2013 2017 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
2018 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Moral dissonance at work and employees’ psycho-physical health Аутор Примењена психологија 2020
Identification of predictors’ effects on perceiving the ethical climate and job satisfaction within Serbian tourism industry Коаутор Journal of Management & Organization 2019
Types and Factors of Ethical Climate Perception in Serbian Tourism Industry Коаутор Journal of East European Management Studies 2018
Процена финансијске ситуације и оријентације у налажењу запослења као фактори психо-физичког здравља код незапослених Аутор Примењена психологија 2019
Фактори задовољства послом код наставника основних и средњих школа Аутор Настава и васпитање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корупција: узроци, експанзија и интервенција, 2012, Нови Сад, РС: Академска књига Аутор
Незапосленост у Републици Србији: последице по психо-соматско здравље и кључни фактори успеха у поновном запошљавању, 2017, Нови Сад, РС: Филозофски факултет у Новом Саду Аутор
Истраживачке методе и технике у индустријској/организацијској психологији. 2012, Нови Сад, РС: Филозофски факултет у Новом Саду. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Mauro Manassi

Члан програмског одбора
4407585874
mauromanassi@abdn.ac.uk
Звање:

Доцент 

Установа:

School of Psychology, University of Aberdeen 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Laboratory for Perception and Action, University of California, Berkeley Postdoctoral researcher
2019 2021 School of Psychology, University of Aberdeen Lecturer (Assistant Professor)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Serial dependence in a simulated clinical visual search task Аутор Scientific Reports 2019
Serial dependence promotes the stability of perceived emotional expression depending on face similarity Аутор Attention, Perception, and Psychophysics 2018
Serial dependence in position occurs at the time of perception Аутор Psychonomic Bulletin and Review 2018
Multi-level crowding and the paradox of object recognition in clutter Аутор Current Biology 2018
What crowding can tell us about object representations Аутор Journal of Vision 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Early Postdoc. Mobility Fellowship Swiss National Science Foundation 2014

Љиљана Михић

Члан програмског одбора
0643073431
lmihic@ff.uns.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2012 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2012 2019 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
2019 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Factor mixture modeling of anxiety sensitivity: Support for the three-class solution in a Serbian sample Коаутор Psychological Assessment 2020
The Depression Anxiety and Stress Scales-21: Bifactor Statistical Indices in Support of the Total and Depression scores Аутор Психологија 2021
The dimensions of ruminative thinking: One for all or all for one Аутор Assessment 2019
Structure of self-schemas in patients with paranoia Аутор Психологија 2019
Dimensionality and measurement invariance of the Serbian version of the BDI-II: An IRT approach Коаутор Психологија 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Савремене теорије психопатологије:анксиозни поремећаји(2019) Аутор
Упитник анксиозности као стања и особине (2018). Приручник, Синапса едиције Коаутор
Беков инвентар депресије-II(2019). Приручник. Синапса едиције Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Academic Fellowship project, Returning Scholar Open Society Foundations 2008
Academic Fellowship project, Returning Scholar Open Society Foundations 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Association for contextual and behavioral science

Јелена Шакотић-Курбалија

Члан програмског одбора
0628067676
jelenasakotickurbalija@ff.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Истраживач-приправник
1998 2001 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Демонстратор
2001 2006 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент приправник
2006 2012 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2012 2017 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2017 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Процена личне и партнерове вредности у средњем одраслом добу: полне разлике Аутор Зборник: Квалитет живота у средњем животном добу 2020
Повезаност потенцијала за развод и психофизичког здравља жена Аутор Годишњак Филозофског факултета, Нови Сад 2019
Значај брачне неплодности за доживљај квалитета брачног односа и потенцијал за развод код жена Аутор Зборник: Друштвено, породично и лично значење неплодности: Импликације за планирање подршке паровима 2018
Ефекти економског стреса на квалитет и стабилност брачног односа Аутор Примењена психологија 2017
Ефекти брачног локуса контроле на перцепцију квалитета брачног односа код жена Аутор Примењена психологија 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
БРАК И СТРЕС: Функционални и дисфункционални партнерски односи, 2020, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду Аутор
Подршка породици са искуством спонтаног побачаја, 2020, Нови Сад: Институт за јавно здравље Војводине Аутор
БРАЧНИ ОДНОСИ У СРБИЈИ: повезаност квалитета, потенцијала за развод и спремности за тражење психолошке помоћи, 2016, Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду Аутор
Психотерапеути - личност и професионални развој, 2008, Београд: Задужбина Андрејевић Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез друштава психотерапеута Србије
Институт за психодраму
Српско друштво за интегративну арт психотерапију

Сања Опсеница

Члан програмског одбора
3876579246
sanjalopsenica@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајев 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2006 Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву Асистент
2006 2010 Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву Виши асистент
2010 2015 Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву Доцент
2015 2021 Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teachers empathy and classroom management style Коаутор 14th International Balkan Congress for Education and Science, 2019 QUALITY IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROCESSES 2019
Одговорности родитељства, средине, и институција у припреми школе за дјецу Коаутор Нова школа 2018
Свакодневни негативни догађаји и академска самоефикасност код адолесцената Коаутор Норма 2017
Најважнија обиљежја основне школе из перспективе ученика Коаутор Зборник знанствених радова са међународне знанствене конференције, Осјек 2016
Student attitudes to the teaching of mathematics Коаутор International Conference on Education and Social Sciences 2017 OCERINT, International Organization Centre of Academic research, Instambul, Turkey 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Породица и циљне орјентације младих (2013). Графид, Бања Лука Аутор
Школа родитељства (2017). Републички педагошки завод, Бијељина Коаутор
Општа психологија (2019). Педагошки факултет, Бијељина Аутор
Породица и проблеми одрастања адолесцената (2019). Педагошки факултет, Бијељина Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Републике Српске
Удружење „Породични круг“

Aurora Szentágotai Tătar

Члан програмског одбора
0000000000
auraszentagotai@psychology.ro
Звање:

редовни професор 

Установа:

Babeş-Bolyai University, Faculty of Psychology and 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Babeş-Bolyai University Асистент
2006 2009 Babeş-Bolyai University Предавач
2009 2014 Babeş-Bolyai University Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Shame in anxiety and obsessive-compulsive disorders Аутор Current Psychiatry Reports 2020
Cognitive evolutionary therapy versus standard cognitive therapy for depression. A randomized controlled trial Коаутор Journal of Clinical Psychology 2020
Cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy for shame: comparing self-distancing to changing self-evaluations Коаутор International Journal of Cognitive Therapy 2019
Emotion regulation across eating pathology: A meta-analysis Коаутор Apetite 2019
Cognitive-behavioral therapy (CBT) for generalized anxiety disorder: Contrasting various CBT approaches in a randomized clinical trial Коаутор Journal of Clinical Psychology 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Cândea, D., Stefan, S., Matu, S., Mogoase, C., Iftene, F., David, D., Szentagotai-Tătar, A. REBT in the Treatment of Subclinical and Clinical Depression (2018). Springer International Publishing Коаутор
Cândea, D. M., Ceclan, A. A., Cionca, Ș., & Szentagotai-Tătar, A. (2019). Self-compassion and mental illness. A review of theoretical and empirical evidence (Part I and II). In L. Galiana & N. Sanso (Eds.), The power of compassion (pp. 217-257). Nova Publishers Коаутор
Szentagotai, A., & David, D. (2013). Self-acceptance and happiness. In M. Bernard (Ed). The strength of self-acceptance. Springer Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Professor of the Year Award 3rd Edition of the Excellentia Gala, Babes-Bolyai University 2015
Bologna Professor National Alliance of Romanian Student Organizations 2011 National Alliance of Romanian Student Organizations 2011
Aaron T. Beck Award International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, Babeș-Bolyai University 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Member of the Romanian Council of Certification of University Titles, Diplomas and Certificates (CNATDCU)
2013-2017: President of the Cluj Branch of the Romanian Board of Psychologists

Тамара Јовановић

Члан програмског одбора
0643978881
tamara.jovanovic@dgt.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2015 2020 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
2020 2021 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Validation of the new scale for measuring behaviors of Facebook users: Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU). Коаутор Computers in Human Behavior 2016
An analytical scale for domestic tourism motivation and constraints at multi-attraction destinations: The case study of Serbia's Lower and Middle Danube region Коаутор Tourism management perspectives 2017
Influence of users' psychosocial traits on Facebook travel -related behavior patterns. Коаутор Journal of Vacation Marketing 2019
Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists' behavior based on the perceived risk Коаутор Open Geosciences 2019
Identification of Predictors’ Effects on Perceiving the Ethical Climate and Job Satisfaction within Serbian Tourism Industry Коаутор Journal of Management and Organization 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Difuzija znanja i razvoj ruralnog turizma u Vojvodini, 2015, Prirodno-matematički fakultet: Novi Sad. Коаутор
Proces donošenja odluke u turizmu, 2019, Prirodno-matematički fakultet: Novi Sad. Коаутор

Александра Трогрлић

Члан програмског одбора
0628067678
atrogrlic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1993 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Сарадник у научном истраживању
1995 2000 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент приправник
2000 2010 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2010 2021 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Gender sociosexual orientation, and personality traits as predictors of attitudes towards sex Коаутор Примењена психологија 2020
Пол, школски успех и мотивација за школско учење Коаутор Педагошка стварност 2013
Задовољство животом у Cрбији Коаутор Примењена психологија 2011
Конвергентна и дискриминантна ваљаност потребе за сазнањем Коаутор Психологија 2009
Полне разлике у професионалним интересовањима ученика завршног разреда основне школе Коаутор Педагошка стварност 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија полних разлика и сличности (2014). Београд: Синапса едиције Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије - ДПС

Јасмина Пекић

Члан програмског одбора
0642481578
jpekic@ff.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2008 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Асистент-приправник
2008 2013 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Асистент
2013 2018 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Доцент
2018 2021 Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Influence of Students' Personality Traits on their Perception of a Good Teacher within the Five-Factor Model of Personality Коаутор Acta Polytechnica Hungarica 2014
Структура личности доброг наставника из перспективе студената према моделу Великих пет Коаутор Психологија 2014
Особине личности, начини кажњавања и школска недисциплина Коаутор Примењена психологија 2016
Kонструкција упитника подршке тугујућима: провера факторске структуре и метријских карактеристика Коаутор Примењена психологија 2018
Копинг механизми као медијатори у релацији између перципираног стреса и мера предострожности током пандемије Covid-19 Коаутор Примењена психологија 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија у настави: одабране теме из психологије образовања, 2017, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду Коаутор