''ЗАЈЕДНИЦА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У КРЕИРАЊУ И ПРОНАЛАЖЕЊУ ИНСПИРАТИВНЕ СРЕДИНЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ИГРУ И УЧЕЊЕ''

Код одобреног скупа: 622  

Конференција

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

''ЗАЈЕДНИЦА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У КРЕИРАЊУ И ПРОНАЛАЖЕЊУ ИНСПИРАТИВНЕ СРЕДИНЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, ИГРУ И УЧЕЊЕ''

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука ВЕСНА ЦОЛИЋ , Висока шкила струковних студија за васпитаче,Нови
дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
дипломирани психолог Марија Белензада , МПНТР
дипломирани педагог Јасмина Вулетић , ПУ "Наше дете" Шабац
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ "Чукарица" Београд
диопломирани педагог Татјана Ристивојевић , ПУ ДР Симо Милошевић Земун
Професор педагогије Ана Којић , ПУ''Бошко Буха'' Палилула, Београд
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ "Дечји дани" Београд
медицинска сестра васпитач Драгана Антић , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац

4

220

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сокобања,хотел "Моравица" 25.11.2021. 218

Радне биографије


ВЕСНА ЦОЛИЋ

Члан програмског одбора и модератор
0638271028
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока шкила струковних студија за васпитаче,Нови  

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2003 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка педагог
2003 2021 Висока шкила струковних студија за васпитаче,Нови Сад професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Природа интеракције између одраслог и детета у дечјим јаслицама, Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2014
Функције говора одраслих у предшколској установи, Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2015
Шта покушавамо рећи малој деци, Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2016
Дечје јаслице -место живљења Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2017
Стручни сусрети медицинских сестара Србије ---- 2018
Развијање основних кључних образовних компетенција за целоживотно учење Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2019
ЗНАЧАЈ ХОРИЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ ЗА ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ МСВ Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2019
ЗАЈЕДНИЧКО УРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОКРУЖЕЊА КАО ОСНОВА ГРАЂЕЊА АУТЕНТИЧНИХ ОДНОСА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ Предавач Зборник 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шта покушавамо рећи малој деци Нов акњига Нови Сад 2008 Аутор

Биљана Којовић

Члан програмског одбора и модератор
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Завод за церебралну парализу“ у Београду психолг
1999 2014 ПУ "Бошко Буха" Београд стручни сарадник психолог
2014 2015 ПУ "11 април" Нови Београд стручни сарадник психолог
2015 2021 МПНТР саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов ---- 2018
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор Каталог 2018
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ИЗАЗОВ И ПРОМЕНЕ ( потврда назива се очекује) Стручни сусрети мед.сестара Предавач Зборник 2019
СОЦИЈАЛНО –РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА –ОСНОВ ГРАЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Предавач Зборник 2021

Марија Белензада

Члан програмског одбора и модератор
0641836206
belenzada@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

сарадник-консултант за предшколско васпи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 Предшколска установа „Раковица“ стручни сарадник – психолог
2019 2021 МПНТР сарадник-консултант за предшколско васпи
2000 2003 Основна школа „Краљ Петар Први стручни сардник психолог
2000 2001 Републичка фондација за развој научног и уметничког подмлатка, психолог - тести психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и водитељ више акредитованих програма; тренер за више обука Коаутор ЗУОВ Каталог 2018
Члан ПАН мреже МПНТР - „Успостављање мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању“ Извођач МПНТР 2018
Стручни сусрети Савезамед.сестара ПУ Србије радионица - примена нових Основа програма ПВО-Године узлета ---- 2019

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора и модератор
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Наше дете" Шабац 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор психолог
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2007 2010 Висока струковна школа за образовање васпит предвач
2010 2021 ПУ „Наше дете“ Шабац стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Предавач Зборник 2013
„Моја васпитна група је посебна“ Аутор Каталог 2018
„Самовредновањем до квалитета у школи и вртићу“ Коаутор Каталог 2018
Култура вртића Предавач Зборник 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања МПНТР 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сардника ПУ Србије

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора и модератор
011354331
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ "Чукарица" Београд 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2007 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац стручни сарадник психолог
2007 2021 ПУ "Чукарица "Београд стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка развоју на темељу грађења односа (Какве изборе правимо? Какве односе градимо?) (радионица) Предавач Зборник 2015
Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена Предавач Зборник 2016
Научена беспомоћност као препрека развоју и начини превазилажења (радионица) Предавач Зборник 2019
Стручни сусрети медицинских сестара- Златибор-тема: Потешкоће или изазови(превенција професионалног сагоревања) Предавач Зборник 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Тренер /ментор обуке за примену нових Основа програма ПВО-Године узлета МПНТР 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије- председник Надзорног одбора

Татјана Ристивојевић

Члан програмског одбора и модератор
0692084047
tatjana.d.ristivojevic@gmail.com
Звање:

диопломирани педагог 

Установа:

ПУ ДР Симо Милошевић Земун  

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2021 ПУ ДР Симо Милошевић Земун стручни сардник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пилотирање Основа програма ПВО : Године узлета“ Мрежа практичара за подршку ПВО Реализатор МПНТР 2019
стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије- Игре за мене– подстицање интеракције код деце мешовите јаслене групе Предавач Зборник 2017
Стручни сусрети мед.сестара Србије, у пленарном делу, Нови Сад, Тимски приступ програмирању у јаслицама Сусрети Предавач Зборник 2018
ПРОСТОР КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕТЕТА/ДЕЦЕ Предавач Зборник 2019
Култура вртића Предавач Зборник 2021

Ана Којић

Члан програмског одбора и модератор
0637745132
annas011@yahoo.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

ПУ''Бошко Буха'' Палилула, Београд  

Радно место:

стручни сардник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2021 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Транзиција-деца од куће ка јаслицама'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2018
''Научити је лако-треба знати како'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2019
''Луткојаслице'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2019
Деца и одрасли у игри на отвореном простору“ Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Тренер /ментор обуке за примену нових Основа програма ПВО-Године узлета МПНТР 2019

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора и реализатор
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра  

Установа:

ПУ "Дечји дани" Београд 

Радно место:

сардник на унапређивању ПЗЗ  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1982 ПУ "Бошко Буха" Београд виша мед.сестра у јасленој групи
1982 1994 ПУ "Звездара" Београд виша мед.сестра у јасленој групи
1994 2004 ПУ "Звездара" Београд стручни сарадник за ПЗЗ
2004 2021 ПУ " ДЕчји дани" Београд стручни сарадник за ПЗЗ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Осам реализација - Традиционални јесењи стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,3 бода Аутор ЗУОВ 2019
12 реализованих стручних сусрета медицинских сестар ПУ Србије – 4 бода Аутор ЗУОВ 2021
ПРВИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС- Коаутор ЗУОВ 2015
ДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС Коаутор ЗУОВ 2018
Три одобрена програма обавезног стручног усавршавања Коаутор Каталог ЗУОВ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије

Драгана Антић

Члан програмског одбора и реализатор
064807136
anticdragana.antic02@gmail.com
Звање:

медицинска сестра васпитач 

Установа:

ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац 

Радно место:

медицинска сестра васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2021 ПУ „Љубица Вребалов“ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
стални члан Програмског и организационог одбора на Стручним конференцијама и сусретима у организацији Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије. Реализатор ЗУОВ 2121
Други Конгрес СРПУС - члан организационог одбора. Реализатор ЗУОВ 2018
Тренер и ментор за имплементацију Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ Реализатор МПНТР 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подпредседница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије