Професионална заједница учења као механизам креирања Мреже подршке међу запосленима у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 621  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
centar.obrazovanjekg@gmail.com
034201303
0602340854

Професионална заједница учења као механизам креирања Мреже подршке међу запосленима у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипл. биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
Маст. филол. и Маст. обр. пол. Невена Шћепановић Нешић , Центар за образовање Крагујевац
Професор српског језика и књижевности Владимир Средојевић , Центар за образовање Крагујевац
Дипл. биолог-еколог, маст. Неда Богојевић Прековић , Центар за образовање Крагујевац

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ, Града Сирена 15/2, 34000 Крагујевац 28.09.2021. 103
2 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ, Града Сирена 15/2, 34000 Крагујевац 06.11.2021. 47

Радне биографије


Зорица Николић

Члан програмског одбора и реализатор
06055988
znikolic.centar@gmail.com
Звање:

Дипл. биолог 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

Саветник за стручно усавршавање и напред 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 „Пољопривредно – ветеринарска школа“ Рековац Проф. Биологије
2002 2008 ОШ „Светозар Марковић“ Рековац Директор школе
2008 2011 Општинска управа општине Рековац Заменик председника Општине
2011 2019 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Директор Центра
2019 2020 Центар за образовање Крагујевац Помоћник директора Центра за образовање
2020 2021 Центар за образовање Крагујевац Саветник за стручно усавршавање и напредовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учесник Ерасмус + пројекта Мобилности, под називом "Успешна професионална заједница учења, као носилац промене у предшколским установама и школама"(2019/21). Као координатор и члан тима, прошла сам више радионица/обука за креирање и руковођење професионалним заједницама учења. Коаутор Фондација Темпус 2019 2019
Конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије „ Актуелности у образовању”. Аутор ЗУОВ 2019 2019
Семинар - „Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе”, акредитација 2018-2021. године. Коаутор Каталог ЗУОВ 2018/2021, кат. бр. 217 2018
Семинар „Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе“, акредитација 2018-2021. године. Коаутор Каталог ЗУОВ 2018/2021, кат. бр. 541 2018
„Критичко мишљење и решавање проблема” (British council) - Школе за 21. век; реализовано у периоду 2019-2020. Реализатор British Council Serbia 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа РЦ и ЦСУ председник Управног одбора од 25. 08. 2016 -2020.
Друштво директора школа Србије
Удружење Родитељ Крагујевац
Спољни сарадник ЗВКОВ-а 2019 и 2021.

Невена Шћепановић Нешић

Члан програмског одбора и реализатор
0648540400
nevena.scepanovic@gmail.com
Звање:

Маст. филол. и Маст. обр. пол. 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

Истраживач - самостани стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Извршилац за избор програма сталног стручног усавршавања
2015 2018 Bibo Global opportunity Inc., Philippines наставник енглеског језика
2019 2021 Центар за образовање Крагујевац Истраживач - самостални стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Терек, Л., Телек, K., Терзић, И., Ивановић, A., Шћепановић, N. (2014), Professional Development Programs as a Support for Teachers at the Beginning of Their Careers, Zagreb. Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014. Коаутор Teacher Education Policy in Europe Network 2014 conference „Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice“. Abstracts (pg. 23-24). 2014
Терек, Л., Телек, K., Терзић, И., Ивановић, A., Шћепановић, N. (2015), Professional Development Programs as a Support for Teachers at the Beginning of Their Careers, Zagreb. Коаутор Croatian Journal of Education,Vol.17; Sp.Ed.No.2/2015, pages: 137-158. 2015
Семинар „Хоризонтално учење наставника у функцији обезбеђивања квалитета рада школе“, коаутор и реализатор, од 2016. године до данас Коаутор Каталог ЗУОВ 2016/2018, кат. бр. 502; 2018/2021, кат. бр. 649. 2018
Семинар „Почетак каријере без баријере“, коаутор и реализатор, у два акредитациона периода (2014/16. и 2016/18.), коаутор и реализатор. Коаутор Каталог ЗУОВ 2016/18, кат.број 430. 2016
Истраживање - мастер рад „Хоризонтално учење наставника у функцији обезбеђивања квалитета рада школе“. Учесник пројекта Ерасмус + Мобилност, под називом "Успешна професионална заједница учења, као носилац промене у предшколским установама и школама"(2019/21) који је подразумевао обуке. Аутор Мастер рад на Филозофском факултету, УНИ БГД; Пројекат на сајту Фондације Темпус и у бази Евроспке комисије. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Превод: Pinter Harold, „Нови светски поредак“, Архипелаг, Београд, 2011. (превод драме „Пепео пепелу“ - стр.14-45 – у сарадњи са колегама, асистентима и професорима Филолошко-уметничког факултета, УНИ КГ - (група аутора/преводилаца) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Невладино удружење „Шумадијски образовни кругови“
Члан УО Центра за образовање Крагујевац, испред реда запослених
Члан пројектног тима за културу и образовање, формираног од стране града Крагујевца (2013-2015)
Спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2019. године

Владимир Средојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0653222140
vladimirsredojevic@gmail.com
Звање:

Професор српског језика и књижевности 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 OШ „Наталија Нана Недељковић“, Крагујевац Наставник српског језика, асистент у настави
2012 2021 Центар за образовање Крагујевац стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар „Савремене методе у настави српског језика и књижевности“, акредитациони период 2014/2016; 2016/2018 и 2018/2021. год. - коаутор и реализатор. Коаутор Каталог ЗУОВ-а за 2014/16. годину, кат.бр. 666; Каталог ЗУОВ-а за 2016/18. годину, кат.бр. 715; Каталог ЗУОВ-а за 2018/21. годину, кат.бр. 849. 2018
Семинар „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, акредитациони период 2018/2021 Реализатор Каталог ЗУОВ-а за 2018/21. годину, кат.бр. 629. 2018
Семинар „Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на унапређивање ученичких компетенција“, акредитациони период 2016/2018 и 2018/2021. Реализатор Каталог ЗУОВ-а за 2018/21. годину, кат.бр. 271; Каталог ЗУОВ-а за 2016/18. годину, кат.бр. 969. 2018
Акредитовани стручни скуп „Почетно научно истраживање у основној и средњој школи“ Реализатор ЗУОВ 2019 2019
Ерасмус + пројекат Мобилности "Успешна професионална заједница учења, као носилац промене у предшколским установама и школама" (2019/21). Као члан тима, прошао сам више радионица/обука на тему креирања и руковођења професионалним заједницама учења. Реализатор Фондација Темпус 2019 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
Члан Н.О. Цнтра за образовање Крагујевац, испред реда запослених

Неда Богојевић Прековић

Члан програмског одбора и реализатор
06655988
nbprekovic@gmail.com
Звање:

Дипл. биолог-еколог, маст. 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

истраживач - самостални стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2011 ОШ "Драгиша Михаиловић", Крагујевац професор биологије
2011 2012 ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", Крагујевац професор биологије
2012 2021 Центар за образовање Крагујевац Истраживач - самостални стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ерасмус + пројекат Мобилности "Успешна професионална заједница учења, као носилац промене у предшколским установама и школама" (2019/21). Као члан тима, прошла сам низ радионица/обука на тему креирања и руковођења професионалним заједницама учења. Реализатор фондација Темпус 2019 2019
Семинар "Школа отворена родитељима", коаутор и реализатор. Коаутор Каталог ЗУОВ, 2014/16, кат.бр, 140; Каталог ЗУОв за 2016/2018, кат.бр. 142 и Каталог ЗУОВ за 2018/2021, кат.бр 163 2018
Семинар "Родитељ - сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама", коаутор и реализатор. Коаутор Каталог ЗУОВ за 2018/2021. годину, кат.бр. 143 2018
Семинар "Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција". Реализатор Каталог ЗУОВ за 2016/2018. годину, кат.бр. 969 и Каталог ЗУОВ за 2018/2021. годину, кат.бр. 271 2018
Лиценцирани тренер British council од 2019. године – реализатор обука „Критичко мишљење и решавање проблема”, (4 обуке у III и IV циклусу), у оквиру проекта „Школе за 21. век”. Реализатор British Council Serbia 2019