11. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 617  

Конференција

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2, Београд



Драгица Богетић
naucniskup@fasper.bg.ac.rs
0655293320
0655293320

11. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Професор у пензији Berit Helene Johnsen , Универзитет у Ослу – Педагошки факултет
редовни професор Ирма Ковчо Вукадин , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб
ванредни професор Andrea Hathazi , Универзитет Бабеш-Бољај
редовни професор André Araújo , Висока здравствена школа – Политехнички институт
доцент Нада Шакотић , Универзитет Црне Горе
Ванредни професор Харис Мемишевић , Универзитет у Сарајеву – Педагошки факултет
редовни професор Снежана Николић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Весна Жунић Павловић , Универзитет у Београду – ФАСПЕР
ванредни професор Весна Вучинић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доктор дефектолошких наука Гордана Одовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Данка Радуловић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Драган Рапаић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Лука Мијатовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Наташа Буха , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Ивана Веселиновић , Универзитет у Београду – ФАСПЕР
ванредни професор Александра Грбовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Снежана Бабац , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Александар Југовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, Високог Стевана 2, Београд 29.10.2021. 21

Радне биографије


Berit Helene Johnsen

Члан програмског одбора
4722858076
berit.johnsen@isp.uio.no
Звање:

Професор у пензији 

Установа:

Универзитет у Ослу – Педагошки факултет 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1990 Heading the district office of special needs educational counselling Leading special needs educational councillor
1990 1993 “curriculum developer” for Iceland higher education of teachers Developing higher educational plans /curricula
1993 1999 Department of Special Needs Education, University of Oslo Research fellow, Dr. Scient in Special Needs Education
2000 2021 Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway Associate Professor in Special Needs Education
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Face-to-face promotive interaction leading to successful cooperative learning: A review study. Коаутор Научни рад у часопису. Cogent Education, 6(1). 1- 19 doi: 10.1080/2331186X.2019.1674067 2019
Comparing Classroom Activities - International Comparison of Qualitative Pedagogical Studies. Аутор Поглавље у књизи. International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing Teaching-Learning Processes. ISBN 978-82-02-47062-3. 2020
Care and Sensitivity in Resource-Based Interaction Traditions within Education and Upbringing - A Conceptual Discussion, Damm Akademisk. Аутор Поглавље у књизи. In Berit Helene Johnsen (ed.), International Classroom Studies of Inclusive Practices - Comparing Teaching-Learning Processes. 2020
Julia Kristeva and Meta-Reflections on Inclusive and Marginalizing Processes: On the Gap between Principles and Practice. Аутор Поглавље у књизи Marginalization Processes across Different Settings:Going beyond the Mainstream. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781527503298. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Brev til presidenten: om mennesker med funksjonshemning (2008). Cappelen Damm Akademisk. Коаутор
Ideas concerning Individual Needs, Obedience to Authority and Education for All (2007). Vandenhoeck & Ruprecht. Аутор
The Classroom towards Inclusion. Dialogue about Good Examples and Difficult Dilemmas in Development of Inclusive Practices. 2007. Sarajevo: Connectum (ISBN 978-9958-590-53-5) 353 s.UiO Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан одбора Међународног програма за дечји развој у Норвешкој - Board member, International Child Development Programme (ICDP), Norway
Члан истраживачке групе – Хуманистичке студије у педагогији (ХумСтуд) на Педагошком факултету у Ослу, Норвешка - Member of the research group HumStud at the Faculty of Educational Sciences

Ирма Ковчо Вукадин

Члан програмског одбора и реализатор
98856911
irma.kovco.vukadin@erf.unizg.hr
Звање:

редовни професор 

Установа:

Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб 

Радно место:

социјални педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1996 Свеучилиште у Загребу, Едукацијско-рехабилитацијски факултет Истраживач
1996 2006 Полицијска академија, МУП, Загреб Професор, продекан
2006 2021 Свеучилиште у Загребу, Едукацијско-рехабилитацијски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
LGBT victims of violence: an overview of European knowledge, policies and practices Аутор научни рад у часопису 2020
Victimological characteristics of domestic violence with special reference to the legal qualification of the offence Коаутор научни рад у часопису 2020
Ethical questions in child sexual victimization research Аутор научни рад у часопису 2019
Threats to police officers: characteristics of experiences, perception and response Коаутор научни рад у часопису 2019
Punitivity of Police college students Коаутор научни рад у часопису 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Quality of life of Croatian students (scientific monography), 2016, ERF, Zagreb Аутор
Suppression of human trafficking for sexual exploitation (manual for police officers), 2004, MoI, Zagreb Аутор
Collection of legal norms on prison sentence (manual), 2010, Law faculty in Split, Split Коаутор
Criminology, 2002, Globus, Zagreb Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланица Хрватског удружења за научну комуникацију (2020.-)
Чланица Хрватског удружења социјалних педагога (потпредседница до 2008.),
Чланица Васпитног саветовалишта Центра за рехабилитацију ЕРФ-а (2019. -)
Чланица Радне групе за израду новог Протокола за интеграцију/реинтеграцију жртава трговине људима (2018)
Председница Етичког комесеријата ЕРФ-а (2017. - )
Чланица Стручног комесеријата за психосоцијални третман изречен починиоцима казнених дела насиља (2019. - )

Andrea Hathazi

Члан програмског одбора и модератор
40061752
andrea.hathazi@ubbcluj.ro
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет Бабеш-Бољај 

Радно место:

Наставник у високом образовању  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2003 School for the Visually Impaired in Cluj-Napoca Special education teacher, Coordinator of deafblind unit
2007 2009 Babes-Bolyai University Teacher Assistant
2009 2015 Babes-Bolyai University Lecturer
2010 2021 Babes-Bolyai University Manager of Long Distance Education - SE
2015 2021 Babes-Bolyai University Associate Professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Educația elevilor cu nevoi speciale. Implicații educaționale și asistență psihopedagogică ( Education of students with special needs. Educational implications and psychopedagogical support) Аутор Поглавље у књизи Sinteze de pedagogie generală, București, Didactica Publishing House, pp.573-594. 2020
Facilitating Factors and Barriers in Implementing Inclusive Education in Romaniа Коаутор Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities, Palgrave Macmillan Publisher, pp.603-618. 2019
Particularități ale jocului în contextul dizabilității. Abordări, modele și bune practici ( Particularities of play in the context of disability. Approaches, models and good practices) Аутор Поглавље у књизи Didactica Jocurilor, colecția Idei Pedagogice Contemporane, București 2019
Costea-Barluțiu Carmen, Balas-Baconschi Maria-Cristina, Hathazi Andrea (2018), Romanian Adaptation of the Ryff's Psychological Well-Being Scale: Brief Report of the Factor Structure and Psychometric Properties in Journal of Evidence-Based Psychotherapies, Vol. 18, No. 1, March 2018, 21-33. Коаутор научни рад у часопису 2018
Hathazi, A. (2018), Implications of inclusive education on the quality of life of children with special educational needs, in Olszewski, S., Pasteczka, M. (Eds.), Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, Krakow, Wydawnictwo Naukowe UP, p.11-23 Аутор поглавље у зборнику 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Development of communication abilities in children with deafblindness, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, p.190 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Professor Bologna Award Bologna Award 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Member of Board of ICEVI Europe (International Council for Education of People with Visual Impairment) representing the Balkan region
Vice President of ICEVI Europe

André Araújo

Члан програмског одбора
000000
andrearaujo@eu.ipp.pt
Звање:

редовни професор  

Установа:

Висока здравствена школа – Политехнички институт 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 Centro Hospitalar São João логопед
2003 2007 Mundos de vida – Civic & Social organisation логопед
2004 2021 University of the Polytechnic in Porto, School of Health (ESS-P, Porto) асистент; доцент; ванредни професор; редовни професор.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A voz na formação de base dos jornalistas Коаутор Национални научни скуп у Португалији. VII Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, vol 2. November 2014. ISBN 2183-129 2014
Speech Production in Two Occlusal Classes Коаутор Научни рад у часопису. Onomázein, (29), 129-151. 2014
Percepção dos atores sobre o papel da terapia da fala nos contextos de cinema, dublagem, teatro e televisão em Portugal Коаутор научни рад у часопису Distúrbios da Comunicação, 27(3), 509-523. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Araújo, A. (2013). Características espectrais típicas do canto folclórico do Alto Minho. Post-ip'13-Revista do Fórum Internacional de Estudos em Música e Dança, 2(2), 29-37. Аутор
Araújo, A. (2013). Práticas vocais de cantadeiras do Alto Minho: o que mudou?. Post-ip: Revista do Fórum Internacional de Estudos em Música e Dança, 2(2), 38-45. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прво место на предузетничком такмичењу „Млади са иницијативом“ Универзитет у Mинху, Португалија 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Координатор Одељења за глас у Удружењу логопеда Португала (2017 - )

Нада Шакотић

Члан програмског одбора
00000
ramijo@t-com.me
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет Црне Горе 

Радно место:

Дефектолог-олигофренолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1998 Основна школа „Олга Головић“, Никшић, Црна Гора Наставник разредне наставе и дефектолог
1998 2004 Завод за школство, Подгорица, Црна Гора Просветни инспектор за разредну наставу
2004 2010 Завод за школство, Подгорица, Црна Гора Самостални саветник
2010 2021 Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет у Никшићу Асистент; Доцент.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Inkluzivno obrazovanje u bolonjskom procesu. Sociološka luĉa, 4(1), 184-195. Коаутор научни рад у часопису 2010
Kognitivistički pristup razvoju funkcionalnog mišljenja kod dece na predškolskom i ranom školskom uzrastu. Nastava i vaspitanje, 64(3), 531-545. Коаутор научни рад у часопису 2015
Visual ability in amblyopic children compared to children with normal visual acuity. Acta Medica Medianae, 55(1), 33-37. Коаутор научни рад у часопису 2016
Reading performances of low vision children after using low vision aid. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 146(9-10), 534-537. Коаутор научни рад у часопису 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi – Priručnik za nastavnike i stručne saradnike (128. strana). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica. ISBN: 978-86-303-1385-1 Коаутор
Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju – Priručnik za nastavnike (244 strane). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica. ISBN: 978-86-303-1385-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан пројетног тима - Удружење младих са хендикепом (УМХНК), Никшић – пројекат „Инклузивна култура у основним школама у Никшићу“

Харис Мемишевић

Члан програмског одбора
033214607
hmemisevic@gmail.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Сарајеву – Педагошки факултет 

Радно место:

Универзитетски наставник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2016 Завод Мједеница дефектолог
2016 2021 Универзитет у Сарајеву - Педагошки факултет наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Parent-teacher interactions, family stress, well-being, and parental depression as contributing factors to parental involvement mechanisms in education of children with autism Коаутор International Journal of Developmental Disability 2021
Adults with Intellectual Disability: The Effects of Gender, Mental Illness, Setting Type, and Level of Intellectual Disability Коаутор Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities (2020) 2020
Family quality of life: perceptions of parents of children with developmental disabilities in Bosnia and Herzegovina Коаутор International Journal of Developmental Disability 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Интелектуалне тешкоће, 2019, Педагошки факултет- Intelektualne teškoće, 2019, Pedagoški fakultet Аутор

Снежана Николић

Реализатор
0638236141
coan@mts.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

наставник, декан 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 Универзитет у Београду - ФАСПЕР асистент приправник
1992 1996 Универзитет у Београду - ФАСПЕР асистент
1997 2002 Универзитет у Београду - ФАСПЕР доцент
2002 2014 Универзитет у Београду - ФАСПЕР ванредни професор
2014 2021 Универзитет у Београду - ФАСПЕР редовни професор, декан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
DETECTION AND PREVALENCE OF MOTOR SKILL DISORDERS Коаутор научни рад у часопису Research in Developmental Disabilities, vol.30 (6):1281-1287, The Netherlands. 0891-4222/$ 2009
PERCEPTUAL-MOTOR ABILITIES AND PREREQUISITES OF ACADEMIC SKILLS Коаутор научни рад у часопису Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol.10(3):405-434. ISSN 1452-7367 COBISS.SR-ID 136628748 2011
EARLY INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Коаутор I Međunarodna kонференција „Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili praksa“. 22-24. Oktobar, Sombor. 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ СА МОТОРИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА. (2012) 350 страна. Друштво дефектолога Србије, Београд. ISBN 978-86-84765-41-5 Аутор
Развојна процена и третман деце предшколског узрастa. Друго измењено и допуњено издање (2015). 212 страна. Ресурсни центар „Знање“, Београд. ISBN 978-86-918621-0-7; COBISS.SR-ID 213670412 Коаутор
MOTOR SKILL PERFORMANCE OF CHILDREN WITH SENSOR IMPAIRMENTS. (2012). In Sittiprapaporn (ed.), Learning Disabilities (217- 241). In Tech, Croatia. ISBN 978-953-51-0269- 4 Коаутор
СЕНЗОРНИ И МОТОРИЧКИ РАЗВОЈ. (2012). У А. Бауцал (ур.), Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији (стр. 67-79). Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Институт за психологију. ИСБН 798-86-86563-31-6 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за допринос у наставном и стручном развоју и помоћи у досезању и промовисању нових перспектива у едукацији и рехабилитацији Едукацијско рехабилитацијски факултет, Универзитета у Тузли, поводом обележавања 15 година рада. 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Весна Жунић Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
0641848869
vzunicpavlovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – ФАСПЕР 

Радно место:

наставник у области специјалне едукације 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1995 Институт за ментално здравље Стручни сарадник специјални педагог
1995 2021 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Kovačević-Lepojević, M., Glumbić, N. & Kovačević, R. (2013). The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence. Československá Psychologie, 57(1), 1-14. ISSN 0009-062X Коаутор научни рад у часопису 2013
Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V. & Glumbić, N. (2013). Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents. Research in Developmental Disabilities, 34(11), 3789-3797. ISSN 0891-4222; DOI 10.1016/j.ridd.2013.07.0 Коаутор научни рад у часопису 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M. & Glumbić, N. (2013). Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20(5), 399-407. ISSN 0968-7637; DOI 10.3109/09687637.2013.767320 Коаутор научни рад у часопису 2013
Pavlović M. i Žunić-Pavlović, V. (2016). Naučna zasnovanost programa stručnog usavršavanja za prevenciju vršnjačkog nasilja. Nastava i vaspitanje, 65(1), 77-92. ISSN 0547-3330; DOI 10.5937/nasvas/1601077P; UDK 37.06:364636 Коаутор научни рад у часопису 2016
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M. i Kaljača, S. (2018). Nasilno ponašanje učenika prema nastavnicima u srednjoj školi. Nastava i vaspitanje, 67(3), 489-505. ISSN 0547-3330; UDK 316.624-057.874(497.11); DOI https://doi.org/10.5937/nasvas1803489Z Коаутор научни рад у часопису 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Žunić-Pavlović, V. i Pavlović, M. (2013). Tretman poremećaja ponašanja u detinjstvu i adolescenciji. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-041-2 Коаутор
Žunić-Pavlović, V., Popović-Ćitić, B. i Pavlović, M. (2010). Programi prevencije poremećaja ponašanja u školi. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-92-0 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Педагошко друштво Србије
Združenjе za socialno pedagogiko Slovenijе

Весна Вучинић

Реализатор и модератор
0638889622
vesnavucinic@live.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2021 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент приправник; Асистент; Доцент; Ванредни професор.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална интеракција деце са оштећењем вида: ризични и заштитни фактори Коаутор научни рад у часопису Специјална едукација и рехабилитација, 12(2), 241-264. 2013
Развојне способности деце са лакшим сметњама вида Коаутор научни рад у часопису Специјална едукација и рехабилитација, 11(4) 585-602. 2013
The influence of manifest strabismus and stereoscopic vision on non-verbal abilities of visually impaired children Коаутор Research in Developmental Disabilities, 32(5), 1852-1859. 2011
Psychosocial aspects of strabismus Коаутор научни рад у часопису Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 142(7-8), 492-497. 2014
Рана интервенција у тифлологији – искуства и дилеме. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација данас, V међународни начни скуп. (стр. 432-437) Београд: Универзитет у Београду - ФАСПЕР. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ОСНОВИ ТИФЛОЛОГИЈЕ, 2014, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Интернационални савет за едукацију особа са оштећењем вида (ICEVI – International Council for Education of People wit Visual Impairment)

Гордана Одовић

Члан програмског одбора и модератор
0642827111
gordanaodovic@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2021 Универзитет у Београду – ФАСПЕР редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Early Intervention in Vocational Rehabilitation of Persons with Acquired Diasbilities Аутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation. 2016
Identification of Children with Developmental Delays/Disabilities in Preschools Коаутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation. 2016
Остваривање животних навика особа са моторичким поремећајима. Аутор научни рад у часопису Специјална едукација и рехабилитација данас. 2012
Life habits accomplishment level of persons with cerebral palsy Аутор Special Education and Rehabilitation – Cerebral Palsy. 2012
Using ICT and Quality of Life: comparing Persons With and Without Disabilities Коаутор Lecture Notes in Computer Science 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионална рехабилитација особа са стеченим инвалидитетом, Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 2012 Аутор
Развој социјалних вештина код особа са сметњама у развоју, Друштво дефектолога Србије, 2010. ISBN: 978-86-84765-28-6 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Данка Радуловић

Члан програмског одбора и реализатор
0112183036
dankamr@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1991 Војна фабрика „Први партизан“ Ужице Индустријски психолог
1991 1994 Здравствени центар Ужице-Неуропсихијатријско одељење Опште болнице Клинички психолог
1994 2002 Институт за криминолошка и социолошка истраживања Београд Истраживач - психологија поремећаја понашања и криминала
2002 2021 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Наставник у звању редовног професора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Children and young with antisocial propensity: Theoretical models for identification and social importance of prevention of antisocial behaviour Коаутор научни рад у часопису Sociologija vol. LX No2, 497-517. 2018
The core problem of crime in societes: psychopath offenders. Аутор научни рад у часопису Sociološki pregled, XLVI (4), 583-600. ISSN 0085-6320. 2012
Насилине психопатических личностей и реакция правоохранительных органов. Аутор научни рад у часопису Вопросы психологии, 4, 115-123. ISSN0042-8841 4. 2013
The treatman options for children with attention deficit and hyperactivity disorder Аутор Book of abstracts &Proceedings Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium, Belgrade Serbia. 2017
Школски апсентизам деце и младих у чијој је основи анксиозност: Одбијање да се иде у школу Аутор Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у учењу Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, стр.151 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психолошке основе поремећаја у понашању (2014).Универзитет у Београду- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ISBN 978-86-6203-47-4 2. Аутор
Психологија криминала– психопатија и преступништво(2006) Универзитет у Београду- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Институт за криминолошка и социолошка истраживања.ISBN 86-83287-15-7 3. Аутор
Основи психологије ученика са сметњама у развоју (2016) Универзитет у Београду Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију . (Приручник: Психолошке особености ученика са поремећајима понашања стр.38-44 и Психолошке особености ученика са дефицитом пажње и поремећајем хиперактивности стр.45-50) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за објављене резултате научних истраживања у оквиру пројекта ИКСИ “Тешки облици криминала у периоду транзиције у Србији“ финансираног од МНТР Министарство науке Републике Србије 2003
Добитник признања „Academic excellence“ за учешће на научним конференцијaма Intellectbase International Consortium-a одржаним у Nashvilley,Atlanti i Las Vegasu Intellectbase International Consortium 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
SeMA

Драган Рапаић

Члан програмског одбора и модератор
0643674646
drapaic58@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2021 Универзитет у Београду –Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Povezanost između motoričkih sposobnosti i fizičke aktivnosti kod dece sa smetnjama u razvoju. Коаутор 10. Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“, Beograd, 25-26.10.2019., Zbornik radova (105-110). 2019
Neurorehabilitation in patients with traumatic brain injury. Коаутор In Thematic Collection of Papers: “Approaches and Models in Special Education and Rehabilitation”. University of Belgrade-Faculty of Special Education 2020
Povezanost između motoričkih sposobnosti i fizičke aktivnosti kod dece sa smetnjama u razvoju. Коаутор Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS“, Beograd, 25-26.10.2019., Zbornik rezimea (47-48). 2019
Instrumenti za procenu motoričkog razvoja u ranom detinjstvu. Коаутор Early Childhood Intervention: For Meeting Sustainable Development Goals of the New Millennium:Proceedings, Eurlyaid Conference 2017, Belgrade, Serbia 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теоријска и практична разматрања специјалне едукације и рехабилитације. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду. ISBN 978-86-6203-133-4. COBISS.SR-ID 280857100. Аутор
Детекција, детерминација и праћење дјеце са сметњама у развоју на подручју Републике Cрпске. Фоча: Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча. ISBN 978-99955-733-0-0, [COBISS.BH-ID 2857752]. 2012 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Лука Мијатовић

Члан програмског одбора и реализатор
0653352650
lukamijatovic@fasper.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2010 Средња електротехничка школа „Никола Тесла“ Панчево Психолог/наставник
2010 2018 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2018 2021 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Identity crisis in the young blind and their impression of peer support Коаутор Научни рад у часопису Социолошки преглед 2014
Хронична туга код родитеља деце са сметњама у развоју Аутор Излагање на међународном скупу Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium, 2017. 2017
Друштвена подршка образовних установа ученицима са оштећењем вида и њиховим породицама Коаутор Рад у часопису Специјална едукација и рехабилитација 2012
Постмодерни феминизам и ометеност: Ка вишеструким идентитетима „ометених” тела Аутор научни рад у часопису Социологија 2018
Када су две теже препознатљиве од једне: Изазови у разумевању и идентификацији двоструке изузетности. Аутор Рад у зборнику Евалуација ефеката инклузивног образовања у Републици Србији. 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Наташа Буха

Члан програмског одбора и реализатор
0600717160
natasabuha@fasper.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2011 Универзитет у Београду - ФАСПЕР асистент приправник
2011 2017 Универзитет у Београду - ФАСПЕР асистент
2017 2021 Универзитет у Београду - ФАСПЕР доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Inhibitory control and adaptive behaviour in children with mild intellectual disability Коаутор Journal of Intellectual Disability Research, 58(3), 233-242. 2014
Conceptual abilities of children with mild intellectual disability: analysis of Wisconsin card sorting test performance Коаутор Journal of Intellectual and Developmental Disability, 38(2), 134-140. 2013
Проблеми понашања – бихејвиорални фенотипови неких генетских синдрома Аутор Српски архив за целокупно лекарство, 142(9-10), 621-627. 2014
Influence of family and institutional environment on the adaptive behaviour of children with mild intellectual disability Коаутор Croatian Journal of Education, 15(4), 899-926. 2013
Визуелне способности код деце старости oд девет до једанаест година Коаутор ТЕМЕ, XLIII(1), 1-17. 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Ивана Веселиновић

Члан програмског одбора и реализатор
0693613727
ivibarlov@yahoo.com
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду – ФАСПЕР 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2008 Институт за експерименталну фонетику и патологију говора у Београду дефектолог
2007 2008 Центар за унапређење животних активности (1/3 радног времена) дефектолог
2008 2016 Универзитет у Београду – ФАСПЕР асистент
2016 2019 Центар за континуирану едукацију ФАСПЕР-а истраживач
2019 2021 Универзитет у Београду - ФАСПЕР доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Positive effects of hearing and speech rehabilitation on lexical fund quality in hearing impaired children. Коаутор научни рад у часопису Војносанитетски преглед DOI:10.2298/VSP160815375M 2016
The effects of auditoryamplification on subjective assessments of hearing impairment and anxiety in people with presbycusis. Serbian Archives of Medicine, Volume 147. Issue 7-8, pp. 461-467. ISSN 0370-8179. UD Коаутор научни рад у часопису 2019
Neurophysiological basis of prenatal auditory perception development. In: PSYCHOPHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT OF A CHILD: prenatal, perinatal and postnatal aspects, (Eds.: M.Sovilj, Lj. Jeličić, T. Adamović), Monograph, LAAC & IEPSP, Belgrade. ISBN 978-86-89431-12-4 Коаутор научни рад у часопису 2019
Употреба правих придева код глуве и наглуве деце. Зборник радова, X међународни научни скуп Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС, 25- 26. октобар 2019. Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 417-423. ISBN 978-86-6203-129-7 ---- 2019
Characteristics of Auditory Information Processing in Children with Specific Language Impairment. VII International Conference Speech and Language, 1-2 Novembar 2019, Belgrade, Serbia. Proceedings. LAAC, IEPSP and Cosmoanelixis. ISBN: 978-86-89431-39-1; pp. 372-376 Коаутор Зборник радова 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у дефектологију (уџбеник), 2015., Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавачки центар Факултета. ISBN 978-86-6203-075-7 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Биофидбек асоцијација Србије
Неурофидбек асоцијација Србије
Друштво дефектолога Србије

Александра Грбовић

Члан програмског одбора и реализатор
0694252822
alexandragrbovic@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2012 Универзитет у Београду - ФАСПЕР сарадник у настави
2012 2017 Универзитет у Београду - ФАСПЕР доцент
2017 2021 Универзитет у Београду - ФАСПЕР ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Role of early intervention in asquisition of pre-readnig skills of children with visual impairment, (pp.101-113). Коаутор Early intervention in Special Education and Rehabilitation, Thematic collection of international importance, University of Belgrade. 2016
Primena funkcionalnih protokola u proceni dece sa oštećenjem vida (Use of functional protocols in the assessment of children with visual impairment), (str. 276–283). Коаутор Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Inkluzivna teorija i praksa, Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine. 2016
Образовни медији за децу са оштећењем вида, 769-783. Коаутор научни рад у часопису ТЕМЕ, 2. 2013
Информационе и асистивне технологије у образовању ученика са оштећењем вида. 377-390. Коаутор научни рад у часопису ТЕМЕ, XLII, 2. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програми подршке деци и ученицима са сметњама у развоју - Приручник. (2016) Београд: Завод за унапређење васпитања и образовања. Поглавље у монографији националног значаја Аутор
Методски приступи читању и писању код слабовиде деце и одраслих, (2017). Београд: Универзитет у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Универзитетски уџбеник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Контакт особа за Србију и члан Међународног савета за образовање особа са оштећењем вида (International Council for Education and Re/habilitation of People with Visual Impairment – ICEVI).
Члан Управног одбора и Стручног савета Асоцијације адаптивног пливања Србије – АДАПТС, Ниш, од 2012.
Члан Савета за права детета, Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику, у периодо 2014. -2018.
Члан радне групе за „Припрему програма додатне подршке за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Завод за унапређењење васпитања и образовања, 2014.

Снежана Бабац

Члан програмског одбора и модератор
063343588
babac.snezana@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2004 ДЗ Младеновац Лекар опште праксе
2004 2021 ОРЛ Клиника КБЦ Звездара Специјалиста оториноларинголог
2017 2021 Универзитет у Београду - ФАСПЕР доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Ефикасност маневра Епли у лечењу бенигног пароkсизмалног позиционог вертига задњег полукружног канала" Аутор научни рад у часопису Vojnosanitеtski pregled 2012
"Why do Treatment Failure and Recurrences of Benign Paroxysmal Positional Vertigo Occur? " Аутор рад у научном часопису Otology & Neurotology 2014
"The treatment of horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo" Аутор рад у научном часопису Archives of Biological Sciences. 2013
"Malignant Otitis Externa: Causes for Various Treatment Responses" Коаутор рад у научном часопису The Journal of International Advanced Otology 2020
"Acoustic and Perceptual Characteristics of the Voice in Patients With Vocal Polyps After Surgery and Voice Therapy" Коаутор рад у научном часопису Jounal of Voice. 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољи дебитантски рад на LXI ОРЛ недељи Српско лекарско друштво 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Српско лекарско друштво
Удружење отолога и аудиолога Србије
Лекарска комора Србије
SESIAM-Удружење интердисциплинарне естетске и антиејџинг медицине Србије

Александар Југовић

Реализатор и модератор
0638275036
ajugovic1971@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду - ФАСПЕР 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2001 Универзитет у Београду - ФАСПЕР асистент приправник
2001 2004 Универзитет у Београду - ФАСПЕР асистент
2004 2009 Универзитет у Београду - ФАСПЕР доцент
2009 2014 Универзитет у Београду - ФАСПЕР ванредни професор
2014 2021 Универзитет у Београду - ФАСПЕР редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Медијске конструкције затвора. Коаутор научни рад у часопису СОЦИОЛОГИЈА, 60(4), 769-785. 10.2298/SOC1804769J 2018
“Деца у покрету“ као рањива популација populacija [„Children on the move“ as vulnerable population]. Коаутор научни рад у часопису Социолошки преглед, LIII(3), 1293–1318. 10.5937/socpreg53-21726 2019
Теоријски модел Социјалног развоја у објашњењу настанка сексуалног преступништва адолесцената. Коаутор научни рад у часопису Специјална едукација и рехабилитација, 18(4), 445-474. 10.5937/specedreh18-24643 2018
Јugović, А., i Bogetić, D. (2018). The Ideological and Political Context of the Juvenile Offenders Social Protection Reform in Serbia: An Experiment of Neoliberal Hegemony. Коаутор Thematic conference proceedings of international significance „Child Friendly Justice“ (pp. 49-63). 2018
The Media and Crime: from Sensationalism to Moral Panic. Коаутор Thematic conference proceedings of international significance „Judiciary and Media“ (pp. 101-113). 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија друштвене девијантности, 2013. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и ИП Партенон. Аутор
Основе социјалне политике, 2020. Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Коаутор
Друштвено осетљиве групе – перспективе и политике, 2020. ИП Партенон и Завод за уџбенике. Аутор
Записи из аномије, 2014. Институт за криминолошка и социолошка истраживања. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Диплома за студента генерације Факултета политичких наука Универзитет у Београду 1994
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Eastern European SubRegional Association of Schools of Social Work of the IASSW
Друштво дефектолога Србије
Секција за криминологију Српског удружења за кривично правну теорију и праксу
Друштво политиколога Србије
Члан Савета за права детета Владе Републике Србије (од 2018. године)