11. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 617  

Конференција

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2, БеоградДрагица Богетић
naucniskup@fasper.bg.ac.rs
0655293320
0655293320

11. Међународни научни скуп „Специјална едукација и рехабилитација данас“

Општи циљ скупа је стицање сазнања о теоријским и емпиријским актуелностима, као и размена иновативних идеја кроз умрежавање стручњака из науке и праксе у области Специјалне едукације и рехабилитације и тангентних дисциплина. Размена истраживачких и практичних искустава ће обухватати различите домене интересовања са интенцијом доприноса побољшања одговора на изазове са којима се суочавају следеће групе деце, младих и одраслих: са тешкоћама у менталном развоју, са моторичким и сензомоторичким сметњама и поремећајима, са сметњама и поремећајима вида и слуха, са поремећајима говора, језика и комуникације и са различитим проблемима и поремећајима у понашању.

Општа тема скупа: "Домети и изазови у специјалној едукацији и рехабилитацији ДАНАС" Подтеме скупа: - Домети и зазови специјалне едукације и рехабилитације у области здравствене заштите - Домети и зазови специјалне едукације и рехабилитације у области образовања и васпитања - Домети и зазови специјалне едукације и рехабилитације у области социјалне заштите - Домети и зазови специјалне едукације и рехабилитације у области запошљавања и рада и - Домети и зазови специјалне едукације и рехабилитације у области државног реаговања на преступништво. - Домети и зазови специјалне едукације и рехабилитације у осталим областима од значаја.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Професор у пензији Berit Helene Johnsen , Универзитет у Ослу – Педагошки факултет
редовни професор Ирма Ковчо Вукадин , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб
ванредни професор Andrea Hathazi , Универзитет Бабеш-Бољај
редовни професор André Araújo , Висока здравствена школа – Политехнички институт
доцент Нада Шакотић , Универзитет Црне Горе
Ванредни професор Харис Мемишевић , Универзитет у Сарајеву – Педагошки факултет
редовни професор Снежана Николић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Весна Жунић Павловић , Универзитет у Београду – ФАСПЕР
ванредни професор Весна Вучинић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доктор дефектолошких наука Гордана Одовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Данка Радуловић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Драган Рапаић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Лука Мијатовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Наташа Буха , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Ивана Веселиновић , Универзитет у Београду – ФАСПЕР
ванредни професор Александра Грбовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
доцент Снежана Бабац , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Александар Југовић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, Високог Стевана 2, Београд 29.10.2021. 21