OБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

Код одобреног скупа: 616  

Симпозијум

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Роберт Џунић
seminar@kraljpetar.edu.rs
018290004
0652900050

OБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор историје Богољуб Лазаревић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
саветник Јасмина Гејо , МПНТР, Школска управа Ниш
професор математике Роберт Џунић , Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита

3

80

директор/помоћник директора

Радне биографије


Богољуб Лазаревић

Члан програмског одбора и реализатор
0648134587
bogoljub.lazarevic@mpn.gov.rs
Звање:

професор историје 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

самостални саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1998 ОШ „Бановић Страхиња“ ОШ „Краљ Петар I“ ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ Пета економ Професор историје
1998 2000 Министарство просвете и спорта Школски надзорник за историју у Одељењу за стручно-педагошки
2000 2001 Пета београдска гимназија директор
2001 2003 Министарство просвете и спорта Начелник Одељења за стручно педагошки и управни надзор за ос
2003 2005 Министарство просвете и спорта Начелник Одељења за инспекцијски надзор
2005 2011 Министарство просвете и спорта Помоћник министра просвете за средње образовање и васпитање
2011 2013 Министарство просвете и спорта Руководилац Групе за основно образовање и васпитање у Сектор
2013 2015 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац групе за послове предшколског васпитања и образо
2015 2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Самостални саветник на радном месту за професионални развој
2016 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра просвете у Сектору за инспекцијске послове
2017 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Самостални саветник на радном месту за унапређивање и квалит
2018 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Самостални саветник на радном месту за осигурње квалитета ст
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручника за екскурзије и наставу у природи 2006. и 2009. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за испит за лиценцу наставника, васпитача и стручног сарадника
Члан комисије за испит за директора установе

Јасмина Гејо

Члан програмског одбора и реализатор
0648134530
jasmina.gejo@gmail.com
Звање:

саветник 

Установа:

МПНТР, Школска управа Ниш 

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1988 Центар за социјални рад и дечју заштиту-Ћуприја Стручни сарадник -психолог
1988 2003 ОШ „Учитељ таса“ Ниш Стручни сарадник и наставник грађанског вапитања
2003 2021 МПНТР, Школска управа Ниш Просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Поступање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања Реализатор Поступање установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања 2019
Обука наставника и директора Кризне интервенције у заједници Реализатор Кризне интервенције у заједници 2013
Програм „How to improve pupil’s participation in wiolence prevention”- European modules for trainer training,Pestalozzi programme, Council of Europe Аутор „How to improve pupil’s participation in wiolence prevention” 2013
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Модул 1 - обука о насиљу и заштитним мрежама Модул 2 - обука за цртани филм Уаа неправда Модул 3 - обука вредности, правила и реституција Модул 4 - обука за рад са родитељима у области превенције насиља Модул 5 - обука за руковођење одељењем 2005-2015 Реализатор ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Чланак „Поступање образовно-васпитне установе у случајевима породичног и сексуалног насиља“, Приручник за превенцију родно заснованог насиља, 2015, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије УНИЦЕФ Београд Коаутор
„Ненасиље и заштитне мреже“-приручник за менторе, 2010. UNICEF, Коаутор
Водич за саветнике спољне сараднике-„Заштита деце од насиља и дискриминације у образовном систему“, 2019, ЦИП Коаутор
„Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и ВО установама, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, 2014. Коаутор
Бесплатни софтвер и инклузивно образовање, чланак у Зборнику радова, Конференција о примени слободног софтвера у образовању, Сремски Карловци, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа за подршку инклузивном образовању
„Ка сигурном и безбедном окружењу за децу“ DILS, Члан селекционе комисије за одабир предлога пројеката
Pestalozzi Network of trainers, Council of Europe

Роберт Џунић

Члан програмског одбора и реализатор
0652900050
robertdzunic@gmail.com
Звање:

професор математике 

Установа:

Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш 

Радно место:

директор Основне школе "Краљ Петар I''" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш наставник математике
2001 2021 Основна школа „Краљ Петар I“ Ниш директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије, члан Управног одбора

Бранислав Ранђеловић

Члан програмског одбора и реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука  

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Директор ЗВКОВ, Доцент на ЕТФ-у Ниш 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 Катедра за математику, Електротехнички факултет у Нишу Истраживач-сарадник, Асистент-приправник, Стручни сарадник з
2016 2021 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2013 2019 Квалитет ад, Ниш члан борда директора
2013 2013 Инкубатор центар Ниш члан НО
2012 2015 Градско Веће Ниша члан Већа
2008 2012 Регионални центар за образовање Ниш Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање” , 2011 - данас Аутор #III 43007 2011
“Интегрисани интелигентни систем за физиотерапију”, 2011- данас Аутор #TR 32012 2011
“Паралелни Методи и Алгоритми у Дискретној Математици”2006-2010 Аутор #144034 2010
“Паралелни алгоритми у Линеарној алгебри ” 2005 Аутор # 1869 2005
“Примењени орт.системи, констр.апроксимације и нум.методи”2002-2004 Аутор # 2002 2004
“Методи и модели у теоријској, примењеној и индустр. математици”1996-2000 Аутор # 04М03 2000
Одабране теме из теорије графова (2010-14) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2014
Одабране теме из теорије графова 2 (2011-14) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2014
Образовање на првом месту (2009-12) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Објавио 10 књига и уџбеника, преко 60 радова у часописима и зборницима радова са конференција или стручним и осталим часописима, као и 10 публикација. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Радио као рецензент за International Journal of Computer Mathematics (Taylor&Francis Co. London, UK)
Радио као рецензент за Зборник радова Учитељског факултета у Лепосавићу, Phlogiston часопис Музеја науке и технике у Београду, разне научне конференције
Био члан уредништва математичког часописа ТАНГЕНТА (2002-2004).
Био члан организационог одбора неколико научних конференција.
Био члан комисија за оцену подобности теме за докторску дисертацију, члан комисија за оцену и одбрану завршних и мастер радова, као и члан комисија за избор у наставна звања
International Conference dedicated to 65-th Anniversary of Prof. R.Ž. Djordjević
“Mathematics and Applied Sciences”, Faculty of Electronic Engineering, Niš, August 27-28, 1998. (Secretary of Organizing Comitee).
International Scientific Conference ITOP 2016, September 10-11, 2016, Cacak (member of Organizing Comitee).
International Scientific Conference “Motivation in Education”, Belgrade October 30, 2020. (member of Organizing Comitee).